Aziz Yağan: Ayrışalım

Ayrışalım

Toprağıyla, geçmişiyle, değerleriyle, bugünüyle, geleceğiyle odağına toplumumuzu alan bireylerimiz; odağına toplumumuzu almayan bireylerimizden ayrışmak zorundadır. Sorunlarımızı sıradanlaştıran, ikincilleştiren, erteleyen, demokrasi talebinin içinde boğan, araçsallaştıran, silikleştirenlerden ayrışmalıyız.

Aziz Yağan

13.09.2019, Cum | 18:39

Ayrışalım
Makaleyi Paylaş

Şu sıra, CHP bölgemize giriş yapmaktadır. Sırada yeni kurulacak partiler de var. İçişleri Bakanlığı’nın kanıtsız, hukuksuz kayyım ataması kararını sadece CHP en verimli biçimde değerlendirmektedir. Kanıt sunulması HDP’yi mi bağlar, yoksa belediye yönetimini mi, yoksa bir ya da birkaç kişiyi mi? Kayyım atamaları için somut kanıt sunmak son adımı atmayı da gerektirir ki, bu da süreç yönetimi açısından istenmediği anlamına gelir. Üstelik, Bakanlık kanıt sunsa CHP daha çok sempati toplayacaktır. Cumhur ittifakına rağmen, bölgede CHP’nin de aktör olmasını sağlayıcı yeni bir oyun kuruluyor, yeni bir denge zorla sağlanıyor. İçişleri bakanlığı bu saatten sonra kanıt ortaya koysa da koymasa da, HDP kapatılsa da kapatılmasa da, HDP’li vekillerin dokunulmazlığı kaldırılsa da kaldırılmasa da, HDP’li diğer belediyelere de kayyım atansa da atanmasa da CHP bölgeye giriş yapmıştır. CHP tarihi açısından bu ilginç bir giriş ve deneyimdir. Bu başarılı girişin ne AKP önüne geçebilmektedir, ne de HDP’ye oy verenler, ne de ‘demokrasi güçlerini’ ayakta alkışlayanlar böyle bir başarının ne anlama geldiğinin farkındadır. İki kutuplu siyasi yapıya evrilen Türkiye’de, miraslarıyla barışık HDP’li yöneticiler, yine geçmişiyle barışık CHP’nin kılavuzluğunda ve hamiliğinde ‘demokrasi mücadelesine ve kültürüne’ katkıda bulunmaya isteklidir.

Böyle bir süreçte tarafımızın temsilcisi ya da temsilcileri bir yolunu bulup oyuna dahil olabiliyor mu? Oyun içinde (engellenemeyen) bir oyun kurulurken oyuna dahil olunabiliyor mu? 1984’te PKK o koşullarda nasıl oyuna dahil edildi? CHP şu günlerde oyuna nasıl dahil ediliyor? Peki, oyunda asıl olması gerekenlerin neden kıvrak bir planı yok? Taraf zayıfsa temsiliyet de cılızdır. Çünkü ortak duygu ve düşünceye sahip bireyler bir arada değil.

(Bağlar’da panzer çarpan 6 yaşındaki Efe Tektekin öldü, tıpkı yıllar önce panzer çarpıp ölen dedesi gibi. Kulp’ta 7 kişi mayın patlamasıyla öldü! 2016’da 56 bin 604, 2017’de 48 bin 983 kişi Diyarbakır’dan göç etti...)

Toprağıyla, geçmişiyle, değerleriyle, bugünüyle, geleceğiyle odağına toplumumuzu alan bireylerimiz; odağına toplumumuzu almayan bireylerimizden ayrışmak zorundadır. Sorunlarımızı sıradanlaştıran, ikincilleştiren, erteleyen, demokrasi talebinin içinde boğan, araçsallaştıran, silikleştirenlerden ayrışmalıyız. Evet, elverişli durumlar, fırsatlar asla tükenmeyecek ancak, ayrışma gerçekleşmediği sürece sadece seyirci kalınacak.

Yan yana gibi göründüğümüz, aynı söyleme sahip olduğumuzu sandığımız kişi, grup ve partiler seçime yakın bir zamanda ya da kritik dönemlerde birden bire hem söylem, hem de tutum olarak değişmeye başlıyorlar; birden bire onları tanıyamıyorsunuz, onlardan işittiklerinize inanamıyorsunuz. Bu epeydir sadece seçim dönemiyle sınırlı kalmıyor. Seçim dışında da gelişen olaylarda birden bire beklenmedik yazı, söylem ve tutum sergileniyor. Üstelik, o yazı, söylem ve tutumların bizimle bir ilgisi olmadığı gibi, bizler öyle yazı, söylem ve tutumlara açıktan karşıyız. Bu değişim bizim alanımızı terk ederek sergilenmiyor, sanki bizim alanımızdan yapılıyormuş gibi yansıtılıyor. Böylece tarafımız güvenilmez, belirsiz oluyor. O koşullarda bile düşüncelerimizi ifade ettiğimizde sesimizin kısık olmasına yol açıyor.

Seçim sürecinde bir aday ‘seçilmek’ için çalışma yaparken, diğer ilde ‘rakip’ partilerden birine destek açıklaması yapanlardan bizler uzak durmalıyız. Bu çarpıklığa karşı o partilerin içlerinden sesini yükseltmeyenlerden de uzak durmalıyız. Seçim öncesinde tavrını belirten bir partinin kimi üyelerinin ‘rakip’ partilerden birini destekleyici görüş bildirmesine, yazılar yazmasına, açıktan propaganda yapmasına karşı bir şey yapmayan partilerden de uzak durmalıyız. Parti ve gruplarında yaşanan çarpıklığa sesini çıkarmayan yönetici ve üyelerden de uzak durmalıyız. Sürecin ulusal ya da toplumsal fayda için değil, kişisel çıkarlar için yönetildiğini görüp de sessiz kalanlardan, ayrışmayanlardan da ayrışmalıyız.

Uzak durmak ilişkiyi koparmak anlamına gelmemeli. Uzak durmak, artık aynı tarafta olmadığımızı, aynı temsiliyeti ortaklaşmadığımızı belirtmekle sağlanır. Bölgemizde üç hat vardır. İkisi zaten bilinir. Bizlerse tam merkezdeki ‘kök hattı’ temsil ediyoruz ve bizim hattımızla diğer iki hat arasında gidip gelenlerden dördüncü bir hat çıkması mümkün değildir.

Değişen ya da birikimiyle, geçmişiyle çelişen yazı, söylem ve tutumundan dolayı kimseye sitem bile etme hakkına da sahip değiliz. Kimsenin, grubun ya da partinin tercihi, yönelişi bir başkasını ilgilendirmez. Kendine gelmesi gerekenler, kendini kullandırtmaması gerekenler; kendilerinin asıl taraf olduğunu, temsilci olduğunu iddia eden birey, grup ve partilerdir. Bu inançta samimi ve kararlı kişi, grup ve partiler, kendilerinin yanındaymış gibi görünen diğerlerinden uzak durmayı, kendilerinden uzak tutmayı sağlamak zorundadır. “Ayrışalım” demekle ifade edilmek istenen budur!

Ayrışmak küsmek, dışlamak, düşmanlaşmak anlamına gelmemektedir. Farklı düşünmekteyiz ve farklı davranmak istemekteyiz, bu nedenle de bizim gibi düşünmeyenlerden, davranmayanlardan ayrışmak istemekteyiz. Onlarla aynı denize akan nehirler değiliz; bizler, akan nehirlerimizle kendi denizimizi var etmek isteyenleriz; denizimizi şimdilik var edemesek de başka denizleri beslemeyiz.

Bizler, parti ya da gruplarını kendi kişisel ve grupsal çıkarları için yönlendirenlerle aynı tarafta değiliz. Bizi bizim tarafımızda olduklarını, göründüklerini sergilemek, belgelemek için kullanıyorlar. Bu psikolojiyle devam edersek, isteyen aramıza girip bir süre sonra da ittifak, destek vs adlar altında işlerine bakmaya devam edecek. Aynı tarafta görünenler bir araya gelip başlangıç yapmamak için elinden geleni yapıyor; ardından da gidip diğer tarafın hatlarından herhangi biriyle her koşulda ilişki kuruyorlar. Sorunlu yapılarla ‘ittifak, destek’ diye çırpınan kişi, grup ya da partilerin, buna yanaşmadığımız için bizleri suçlayanların bir daha bizim tarafa uğramamaları gerekiyor. Halbuki, biz onlarla aynı tarafta değiliz, onlar bizim tarafımızı, temsiliyetimizi istismar ediyorlar ve yanımızda görünerek kendilerine çıkar sağlıyorlar. Buna bir son vermeli, asıl yakın oldukları alanlarda, hatlarda bulunmalarını teşvik etmeliyiz. Alanımızı sadece kendi söylem ve tutumumuzda kararlı bireylerin sığınağı, fikir üretilen bölgesi haline getirmeliyiz.

Bu ayrışma, web sitelerimiz için de geçerlidir. Bazı siteler hangi tarafta olduklarının kararını verebilir. Bazı sitelerimizde yayınlanan yazılar pekala diğer hatların gazetelerinde, web sitelerinde de yer bulabilir. Peki, diğer hatların gazeteleri ve web sitelerinde bizim yazılarımıza yer verilir mi? Yayında, söylemde, tutumda geleceğin inşasına başlamak için ayrışmak gerekiyor.

Artık tutarsızların, çıkar için yaklaşanların, fikir aşıranların, kendi geçmişini bile kendi kişisel çıkarı için kullananların, hep böyle yaşamışların içimizde tutunmasına, bizi basamak olarak kullanmalarına izin vermememiz gerekiyor. Bizi, haklılığımızı istismar edenlerle ayrışmamız gerekiyor. Enerjimizi, samimiyetimizi, fikirlerimizi kullanmalarına izin vermememiz gerekiyor. Üstelik destekleri, ittifakları bitince ya da pazarlıkta anlaşamayınca yine bizim aramıza dönüyorlar ve hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyorlar. Sonuçta hareket edememiş, daha yılgın bizler oluyoruz. Bu şekilde yaşayanlarda, bunu alışkanlık haline getirmişlerde sorun yok çünkü zaten açık yaşıyorlar; sorun, bizi yeşertmeyen bu çevrelere hala göz yuman, görmezlikten gelen bizlerdedir. Bizde erozyona yol açan bu yaşantıya bir son vermek yani “ayrışmak” gerekiyor.

Eğer ayrışırsak, bizden çekinmeyi ve bizim tarafımızla da ilişki kurmayı öğrenebilirler. Böylece, bizim tarafımızdaymış gibi görünmek isteyenlerin açıklamaları, ittifakları, destekleri yüzünden hayal kırıklığı da yaşamamış olunur?

Türklük Sözleşmesinin bir alt-sözleşmesi olarak düşündüğüm ve ileriki zamanda içeriklendireceğim “Apoculuk Sözleşmesi” kavramı ayrışmak istenilen çevreleri de kapsamaktadır. Bana göre, sözleşmelerin dışında kalabilmiş bireyler yeni, güvenli,  şiddeti dışlayan, suça ve suçluya karşı dikkatli,  illegaliteyi ve tekçiliği reddeden, yaşam hakkını koruyan bir anlayış ancak önlenemeyen bir dalga yaratabilir. Bu nedenle, ayrışalım demekle sözleşmelerin etkisi altına girmemiş ya da o etkiden tamamen kurtulabilmiş, o yapılardan beklentiyi kendine zul sayan bireylerin ayrışmasını kast ediyorum.

Doğru yer, doğru zaman diye bir şey yoktur! Aslolan, doğru insanların bir araya gelmesidir. Gelişmeleri, süreci objektif değerlendirebilen ve tekrar tekrar denemeye hazır olanlara ‘doğru insan’ diyoruz ve o doğru insanlar bir araya gelirse döneme en uygun, rasyonel çalışmalar yapabilirler. Bu çalışma çok basit de olabilir, karmaşık da; önemli olan koşulların gerektirdiğinin en iyisini, en uygununu yerine getirebilmeleridir. 

Ayrışmak, sorunlarımıza odaklanmamızı sağlayacak ve güçsüz, ilgisiz, toplumdan kopuk gibi göründüğümüz yanılsamasının önüne geçecek. Ayrışmak prensipli yaşamı, güveni, umudu hakim kılacaktır. Bu yanlış gidişe ortak, aracı olmak istemeyenlerin ayrışması kümeleşmeleri, gruplaşmaları getirecek. 

Ayrışmak, oyun içinde oyun kurmayı denememizi sağlayacak.

Ayrışmak, ulusal utanç diye bir duygunun da var olduğunu öğretecek.

Ayrışalım...

Bu makale toplam: 7850 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:20:43:50
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Aziz Yağan

Yazarın Önceki Yazıları

Suçluları ve Suçlarını Öven Devrimciler Legal Apocuların Demokrasi İttifakı ve ‘Kurdi’ Ayak Legal Apocuların Olası Yeni ‘Bedel Ödeme Zamanı’ Bölgenin Yaklaşan Zamanı ve Bilincimiz Kuzeyliliğin Esasları ve PKK’ciliğin Esasları PKK’nin, Apocuların, PKK’cilerin Kimyasal Silah Kullanıldığına Dair İddiası PKK’nin Bölgemize, KBY’ye Savaş Tehdidi ve Kuzey Toplumu Aziz Yağan: Kürdce mi, Statü mü, Yoksa İkisi Birden mi? Berlin, Kiev, Diyarbakır Kimi Kürdler HDP için Yine KürTleşmenin Eşiğinde Çocuklarını Yiyen ve Yedirten Kürd Toplumu (I) Kürdce, KürD Hareketi ve KürT Aydınları Gri Alan, Beyaz Alan, HAK-PAR, Kürd Seçmen Kılıçdaroğlu, Bablekan ve İmralı Kimi Kürdün Adalet, Eşitlik, Yardım İsteme Biçimi Kürdler Öfkeli Türk Kalabalıklarından Nasıl Korunabilir? Orman Yangınları, HDP, Öfkeli Türk Kalabalıkları ve Kürdler Manavgat Yangını ve Yaklaşan Şiddet Tehlikesi HDP’nin Kürde Kaybettirici, Kutuplaştıcı Politikası Afyon ile Kuzey Arasındaki Mekik Kaç Zengin, Kaç Vekil Çıkarır! İğneli Beşik, Mum Söndü, Kuyruklu’dan İlk Gece Hakkı’na Edebiyat Editörü, Yazar, Taşra Gönüllüsü Kürd Yazar (II) Edebiyat Editörü, Yazar, Taşra Gönüllüsü Kürd Yazar (I) Aldatılanı Aldatmak Coğrafi Statü ve Kültürel Kimlik Ayrımı PKK’den İbrahim Güçlü’ye Bir Tehdit Daha Kürdler ve Ankara İttifakları Olası Şengal Katliamını Kürdler Durdurabilmeli HDK ve Kürdistani İttifak Çalışması Kürdler Yeni Anayasada Nasıl Yer Alabilir? Ankara’da İstenmeyen HDP’nin Kaderi Kimin Elinde? Kürdce Anadili Kampanyaları ve Sivil Alan Kürdlerde ”Şimdi” nin İcadı ve İnşası(*) Trump Kürd Olsaydı Bazı Kürdler O’na Terörist Der miydi! Kürd Reformu Söylentilerindeki Eksik Kürdistan Bölgesel Yönetimi Ne Yapmalı? PKK’yi Yabancı Bir Örgütten Tanımak, Tanımlamak PKK’nin Yeri Neresi? Düşmanları Sevindirmeyenler KBY, PKK için Önlemler Almalıdır Kürdistan Bölgesel Yönetimine Çağrı Ey Dünya, Kötülüğün Kaynağı Bu Kez Ahiretsizler Kürdlerin HDP'ye mesafesi Leyla Güven’in Kürdlüğü, Berberoğlu’nun Türklüğü Osman Baydemir Apocu mu, değil mi! KürT aydını ile KürD aydını Öcalan, Aidan James, PKK PKK’yi Terk Edemeyenler ''Benim Ülkem Dilim'': Topraksız ve Statüsüz Çerçeve (I): Kangren Kulp’ta Beş Kürd Daha Parçalandı Şeyh Abdulkerim Çevik’i Öldürmeyeceksin! Uygur Türkleri, Kürdlerin Yaklaşımı ve Dünyanın Geri Kalanı Sıra Kürd Dili ve Kültüründe mi? Tanrı Vardır ve Adı da Petrunya’dır Kürd Temsiliyeti de Nesi? Ayrışalım (III) -Rojava Kahramanları- Ayrışalım (II) SUSAMAM, rapçı Miraç, Kürd Yanılsaması Karşılıksız Aşığın Kürd Hali Kayyım Atamaları Kime Karşı: KürDlere mi, KürTlere mi, Halklara mı? İyaz bin Ganem’e karşı İlhan Diken!!! Bağlar Belediye Meclisi: Medeni Ölüm 160 TL İstanbul’da Seçmen ve Aday Uyumu Kürdler İçin de 'Her Şey Çok Güzel Olsun!' Selçuk Mızraklı, Zorbalık, Handan Ekici Cumartesi Anneleri ve Sivil Alan 24 Haziran’da ne yapmalıyız? HAMLE: Şuursuzluğa Karşı HAMLE: Ciddiyete Davet! Onur Ünlü’den ‘Gerçek Kesit: Manyak’ HAMLE: Yerel Seçimleri Kazanmak, ama Nasıl? Afrin’de Siviller Öldükçe Güçlenmek! HAMLE: Peki ama Hangi Partiyle? HAMLE: Reform için Yerel Seçimler Ferdinand: Daima kendiniz olun ve Tres’e ne olduğunu sormayın! Beden ve Ruh: Bağımsız Kişilikler Ali Kemal Çınar û Génco Kemal’in ‘Adalet’i ve Kürtler İşkenceciler Çocuklarını Sevebilir mi? İllegalite ve Kürdler Sesi kesilen taşlar ve onların arasında bir şair Sansüre Karşı ‘Zer’ Kürdler; Rejim Yanlıları ve Karşıtlarının Fedaisi mi! Aziz Yağan-İrfan Burulday; Parlamentodaki Siyasi Partilere ve Kürd Seçmenlere Çağrı Geçmişle hesaplaşma, yarına köprü: Geçersiz oy Evet, Hayır, Boykot ve Kürdler için 4’üncü yol Biz O Hendekleri …! Ariel’den Arielle’ya: Küçük Deniz Kızı Türkiye, Almanya, Hollanda ve Nefret Söylemi Vank’ın Çocukları: Tarihsel Hakikat Mücadelesi Aziz Yağan: Türkiye’de toplumsal ve bölgesel anlamda Kürtlerin temsiliyeti yoktur Jale ve Mehmet Elbistan Vatandaş Anadilinde Konuş! Kürd Tarafı ve Post-Olgusal Siyaset Prensim, Ömrümün Kalanı Sensin! Derik Kaymakamına Sabotaj Ekşi Elmalar’a ilaveten PKK ile Nereye Doğru? Atatürk’ünü Arayan Ahmet Altan PKK Vekilleri Öldürmeyi Denedi mi! Yılmaz Erdoğan'ın Ekşi Elmalar'ı Kürdler Onursuz, Benliksiz, Haysiyetsiz mi! Kürdlerin Acılarıyla Alay! İki Ustadan Kısa Bir Film: Borrowed Time Kalandar Soğuğu: Bi Dur Be Adam! Medeni Ölüm, Alternatif Model, Fahriye Adsay Sevimsiz Düşünüşler... Halay, Abdullah Keskin, Avesta Koşun Kürtler, Köşede Kurtlar Şeker Dağıtıyor! Mustafa Kemal'in İçimizdeki Askerleri Haksızlık: 'Madımak: Carina’nın Günlüğü' Küçük Prens Kor’u Kor Yakar Demirkubuz'un Bulantısını Gözardı Etmemek Gerek Kuzeyliler Kuzey’e Sabitlendi mi? Kaplumbağa Kabuğu İçindeki 'Yitik Kuşlar'! Heine, Faşizm ve Romansero-Bimini Kürdler ve Diğer Milletler Terörist Değildir Hendek Tatbikatı sayesinde Tanrı Türk'ü Koruyacak Yas Öyküsü Cizre’de Çıkış Yokmuş, Peki Kuzey’de Var mı? İttifakın İç’ten Olanı Hey Sevgilim!.. Yok Bişey Lanetli Olan Mekanlar Değil İnsanlar IŞİD Alevilere saldırır mı? İç Savaş Kılıftır Acildir! Tüm Kürdlerin Dikkatine! Çocuklarımızı Yedirten ÖzYönetim! Sahte Kül Kedisi Bal Kabağını Yolda Yer FİLİZ KORKMAZ’ın anısına İslami Bireylere Günahkar Diyarbakır Hay Way Zaman / Dersim'in Kayıp Kızları Asasız Musa / Musayê Bê Asa Hayastan Aynı Yıldızın Altında Sen Aydınlatırsın Geceyi Bir Dersim Hikayesi Halam Geldi Günahın Dokunuşu / A Touch Of Sin Fare sen aslında... Pieta / Acı – Aziz Yağan
x