Aziz Yağan: HAMLE: Yerel Seçimleri Kazanmak, ama Nasıl?

HAMLE: Yerel Seçimleri Kazanmak, ama Nasıl?

Yerel seçimlere yaklaşık 12 ay kaldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ‘seçime girebilir’ diyebileceği bir siyasi partimiz hala yok.

Aziz Yağan

12.03.2018, Pts | 11:51 [ Güncellenme: 12.03.2018, Pts | 11:52 ]

HAMLE: Yerel Seçimleri Kazanmak, ama Nasıl?
Makaleyi Paylaş

Yerel seçimlere yaklaşık 12 ay kaldı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ‘seçime girebilir’ diyebileceği bir siyasi partimiz hala yok. Bu yazı ile seçime nasıl hazırlanılacağı konusuna dair bir öneri paketini kamuoyumuzun dikkatine sunuyorum.

Öncelikle, ‘Diyarbakır Yerel Seçim Komisyonu’nun oluşturulmasını önermekteyim. ÖSP, T-KDP, KDP, PAKURD, PSK, PAK, HAK-PAR, AZADİ’den bu komisyona daimi ve tam yetkili birer üye vermesi istenilecektir. Böylece komisyonun maksimum 8 üyesi siyasi parti temsilcilerinden oluşacaktır. Diyarbakır Seçim Komisyonu 11 yönetim birimi içerecektir. Bu yönetim birimlerinin sorumluluğunu profesyonelce üstlenecek sivil 11 üye de Diyarbakır Seçim Komisyonu’nda yer alacaktır. Siyasiler böylece sivillere alan açmış olacaktır.

Diyarbakır Yerel Seçim Komisyonu en az 20 üyeden oluşacaktır. Bu yönetimlerin sorumluluğuna kentimizin sorunlarının, gereksinimlerinin farkında ve derdinde inatçı olan sivil bireylerimiz davet edilmelidir. Kendi ve yakın çevresinin çıkarları, güvenliği, yaşam hakkı ve refahı kadar, toplumun çıkarları, güvenliği, refahı ve yaşam hakkını da cesurca savunan ve koruyan her birey komisyonlarda aktif ve pasif görevler alabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ocak 2017’de açıklanan verilere göre Diyarbakır nüfusu 1.699.001’dir. Diyarbakır’ın merkez ilçeleri olan Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Sur’un nüfusları toplamı 1.047.286’dir (%61,51). Geri kalan dokuz ilçemizde 651 bin 715 kişi (%38,49) yaşamaktadır. Kentimizde 0-19 yaş aralığında 564 bin 276 (%33,19) kişi yaşamaktadır. Bu sayılar dikkate alındığında 20 üyelik komisyonların zorlu bir sürece gireceği ve tecrübelerini diğer İl ve İlçe Seçim Komisyonlarıyla paylaşması gerektiği ortaya çıkacaktır.

Hala teşkilatlanma için yeterli vakit mevcut olduğu için, bağımsız adaylarla seçime girme önerisini dile getirmek işbirliğini önlemeye ve pasifleştirmeye neden olabilir.

Yerleşim yerlerimizde; yönetim, ekonomik, sosyal, eğitim, çevre krizi yaşandığı ve seçim tarihine çok yaklaşıldığı için Mart 2019’a kadar devam edecek yerel seçim sürecinin ‘Diyarbakır Yerel Seçim Komisyonu’ tarafından yönetilmesini önermekteyim.

Aziz Yağan

Diyarbakır Seçim Komisyonu

1) Komisyon oluşturma önerisinin nedeni; 2019 yerel seçim sürecini açık, şeffaf, vesayetsiz, tarafsız ve bağımsız olarak toplum yararına işbirliği ile yönetmek ve başarıyla tamamlamaktır. Seçim Komisyonu yerel yönetim hizmetlerinde reformu ve kent yaşantımızın modernize edilmesini hedefleyen girişim olmalıdır.

2) Komisyon öncelikle siyasi partilerin tayin edeceği üyeleriyle bir araya gelmelidir. İşbirliği kararı topluma güven verecek, cesaret, motivasyon ve hız artacaktır. Sonraki aşamada aşağıda sıralanan yönetim organlarının sorumluluğu teklif edilecek üyeler, komisyon tarafından belirlenerek komisyona katılmaları için davet edilmelidir.

 • Eğitim, Kültür ve Sanat Yönetimi
 • Çevre, Sağlık, İşçi Hakları ve İş Güvenliği Yönetimi
 • Trafik ve Toplu Taşımacılık Yönetimi
 • İşveren ve Girişimci Talepleri Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Denetim Yönetimi
 • Basın Yayın ve Sosyal Medya Yönetimi
 • Dış İlişkiler Yönetimi
 • Örgütlenme Yönetimi
 • Mali Yönetimi
 • Hukuk danışmanlığı Yönetimi

3) Olumsuz süreçler nedeniyle kent için sorumluluk almaktan kaçınmış, işinin ve yaşantısının dışına çıkamamış sivillerimizin de güven duyarak yer alabileceği komisyon, siyasi partilerimizin eşliğinde, himayesinde çalışmalarını yürütmelidir.

4) Komisyonda kararların oy çokluğu ile değil, ‘oy birliği’ ile alınması esasına dayanmalıdır.

5) Komisyonun tek görevi kendi benzer örgütlenmesini tüm il ve ilçelerimizde gerçekleştirmek yoluyla tüm il ve ilçelerde belediye başkanlığına aday göstermek, seçim çalışmaları yapmak ve seçimi kazanmaktır.

6) İl ve ilçelerde oluşturulacak komisyonlar o il ve ilçelerin adıyla anılmalıdır: Çermik Seçim Komisyonu, Yenişehir Seçim Komisyonu, Elazığ Seçim Komisyonu, Ahlat Seçim Komisyonu gibi.. Büyükşehir olan ve olmayan illerimizde oluşturulacak komisyonlar yine ilin adını almalı, tüm ilçelerin işleyişinden de sorumlu olmalıdır.

7) İl ve ilçelerde komisyonların benzer ad altında çalışmalar yürüten yönetimleri, kendi aralarında iletişim ve etkileşim halinde olacakları bir ağ oluşturmalıdır. Kopukluğa izin verilmemelidir.

8) Diyarbakır Seçim Komisyonu’nun ilk görevi siyasi partilerimizden birini YSK’nın seçime katılabileceğini onaylayacağı teşkilatlanma sayısına ulaştırmak olmalıdır. Öncelikle, komisyona üye vermiş siyasi partilerimizin YSK tarafından onaylanmış il ve ilçe teşkilatları belirlenmeli ve ardından, komisyon seçime hangi parti ile gidileceğini kararlaştırılmalı ve hızla o partinin teşkilatlanma eksiği giderilmelidir. Komisyon asgari teşkilatlanma sayısına Mayıs 2018 sonuna kadar ulaşmış olmalı ve bir taraftan da il kongrelerinin ve genel kongrenin hazırlığını sürdürmelidir.

9) Komisyona üye vermiş partilerden mevcut teşkilatlarının lağvedilerek, teşkilatlanması hedeflenen partinin adıyla yeniden teşkilatlanmaları istenmemelidir. Ayrıca, partilerin resmi üyelerinin istifa ederek teşkilatlanması hedeflenen partiye üye olmaları da istenmemelidir. Eksik teşkilatlanmaların tamamlanması ve üyelik için yeni çalışmalar başlatılmalıdır.

10) Komisyon, YSK’nın belirlediği teşkilat yeter sayısını tamamlamak için tüm vatandaşlarımıza çağrı yapmalı ve temaslarda bulunmalıdır. Üyelikte ve yeni teşkilat oluşturmada kendiliğinden gönüllü olacak vatandaşlarımıza her türlü teknik destek sağlanmalıdır.

11) Seçimlere onunla gidilmesine karar verilmiş parti, komisyonun ilke ve hedeflerine aykırı ilişkilere girdiğinde ya da tutum sergilediğinde seçim çalışması hızla durdurulmalı, seçmenlere açıklama yapılarak o partiye sağlanmış il, ilçe teşkilatları istifaya ve bu süreçte üye olanlar da üyelikten ayrılmaya davet edilmelidir.

12) İl ve ilçe komisyonlarına üye vermiş diğer partiler ve onların komisyondaki üyelerinin komisyonun ilke ve hedeflerine aykırı ilişkilere girdiği, görüş belirttiği ya da tutum sergilediği tespit edildiğinde komisyonlardaki üyeliğine son verilmeli ve seçmenler hemen bilgilendirilmelidir.

13) Seçime katılması için işbirliği ile teşkilatlanması tamamlanacak parti ‘tüzüğünü, programını, sembollerini, genel başkanını, siyasi görüşünden kaynaklı ilişkilerini, siyasi görüşünden kaynaklı kaygılarını, siyaseten uzak durduğu kesimlere karşı yaklaşımını, prensiplerini ve siyasi hedefini’ seçim komisyonlarına dayatmamalıdır.

14) Komisyonlara üye vermiş tüm partilerin istisnasız tüm il ve ilçe büroları seçim bürosu haline getirilmelidir.

15) Komisyonlara üye vermiş partilerimizin genel başkanları, yardımcıları, il başkanları gibi yöneticileri kendilerinin potansiyel belediye başkan adayı olarak gösterilme beklentisine girmemelidir. İsteyen herkes aday adayı olabilir. Kimin belediye başkanı adayı olacağına komisyon aday belirleme kriterleri güvencesinde karar verilmelidir.

16) Diyarbakır’da, diğer illerimizde ve ilçelerimizde oluşturulacak seçim komisyonlarına üye olması, katkı sunması için davet edilecek ya da kendisi başvuracak bireylerin herhangi bir siyasi partiye ait olup olmaması önemli değildir; siyasi bir geçmişinin olması ya da olmaması önemli değildir; siyasi görüşünün ne olup olmadığı önemli değildir; sosyal statüsü, yaşı, cinsiyeti, anadili, dini, kültürünün ne olduğu önemli değildir. Adayda emin olunacak en ciddi kriter; yerel ve evrensel değerleri, insan haklarını ve özgürlüklerini sahiplenmesi, koruyabilmesidir. Önemli olan; mesleğinde başarılı olması, kendi milli değerlerini içselleştirerek aşmış ve kendinden farklı kesimlerin değerlerinin de farkında olması, bireysel ve sosyal problemlerimize karşı çözüm odaklı olması, toplumun tüm kesimlerine saygılı ve sahiplenici tutum sergilemesi, ilişkilerinde ılımlı ve yapıcı bir yaklaşım sergilemesi, kent yaşamını sorgulayıcı, iyileştirici ve geliştirici perspektife sahip olmasıdır.

17) İl ve ilçelerimizde birey, grup, toplumun ortak yaşam ve inanç alanlarında yaşadığı sorunların dile getirilmesi, bu sorunların çözümü kadar önemlidir. Toplumumuz bugüne gelinceye kadar sorunlarını tartışma ve çözme fırsatını elde edememiştir. Bu nedenle trafikten, hijyenden, mahalli pazarlardan, kuralsızlıktan eğitime kadar çeşitli sorunlar devam etmektedir.

18) Komisyonda yer alacak ‘Eğitim, Kültür ve Sanat Yönetimi, Çevre, Sağlık, İşçi Hakları ve İş Güvenliği Yönetimi, Trafik ve Toplu Taşımacılık Yönetimi, İşveren ve Girişimci Talepleri Yönetimi, Denetim Yönetimi, Mali Yönetimi’ kendi alanlarında kanıtlanabilir verilerle raporlar hazırlamalı, durum tespitleri yapmalı, sorunların nasıl çözüleceği üzerine fikir üretmelidir. Bu çalışmalar için yerel ve uluslararası işbirliğine ve desteğe açık olunmalıdır. Yönetim alanına katkı sunan, önerisi olan her seçmenin görüşüne başvurulmalıdır.

19) Seçim Komisyonları, komisyonda üyesi olmayan diğer siyasi parti, grup ve STK’ları toplumumuza hizmet, yaşam kalitesinin artırılması için işbirliği başlatılacak kuruluşlar olarak görmelidir.

20) Komisyonda yer alacak ‘Eğitim, Kültür ve Sanat Yönetimi, Çevre, Sağlık, İşçi Hakları ve İş Güvenliği Yönetimi, Trafik ve Toplu Taşımacılık Yönetimi, İşveren ve Girişimci Talepleri Yönetimi, Denetim Yönetimi ve Mali Yönetiminin’ asıl hedefi; özgür, huzurlu, saygılı ve adil bir toplumsal yaşam için; “sermaye, yetişmiş insan gücü, girişimci, iş gücü ve beyin göçünün” durdurulmasına, emeğin sömürülmesinin ve çalışanların kuralsızca, saygısızca, insafsızca çalıştırılmasının önüne geçilmesine yönelik çalışmalar yapmak olmalıdır.

21) Eğitim, toplu taşımacılık, okul servisleri, trafik, yol, refüj ve parkların durumu ve nasıl iyileştirilip geliştirilebileceği; belediye gelirlerinin kaynağı, miktarı ve nerelere ne kadar nasıl harcandığı, harcanan paraların karşılığının alınıp alınmadığı vs. ‘hesap verebilirlik ilkesi’ gereğince komisyonun üzerinde duracağı konular olmalıdır.

22) Seçim Komisyonları toplumun gerek geleneksel, muhafazakar, gerekse laik yaşam tarzına saygı duymalı, güvende hissettirici önlemler almalıdır. Komisyonlar toplumu oluşturan farklı kesimlerin ve bireylerin ‘düşünce tarzının ve yaşam tarzının’ saygınlığını ve olağanlığını sürdürmesini amaçlamalıdır. Toplumun farklı kesimlerinin benliğini, tarihini, dilini, geleneğini değiştirmek, unutturmak, aşağılamak ya da modernize etmek için zor kullanım da dahil sayısız yöntem deneyen her anlayışa karşı çıkılmalıdır.

23) Komisyonlarımız; farklı dini, siyasi, kültürel kesimlerimiz ve bireylerimiz arasındaki zayıflamış güveni daha da sarsacak, birbirine zarar verdirtecek nefret söylemi ve şiddet çağrılarına karşı durmalı, güven ve hoşgörüyü yeniden tesis etmeye gayret etmeli; bu amaçlar için çaba gösteren her kesimle işbirliği yapmalıdır.

24) Komisyonlar, daha önceki seçimlerde hangi parti/partilere oy verdiği ya da vermediği ile seçmenleri değerlendirmemeli, suçlayıcı, utandırıcı yaklaşım sergilememelidir.

25) Komisyonlar sadece kendi görüşlerini ortaya koymalı; yeni bir sayfa açılması, yeni bir başlangıç yapılabilmesi için seçmenleri işbirliğine ve desteklemeye davet etmelidir.

26) Komisyonlar, komisyonlarında üyesi yer almayan başka siyasi parti ya da grupları (ancak YSK’nın şart koştuğu teşkilatlanma sayısı tamamlandıktan sonra) bünyesine davet edebilmeli, bünyesine katılmak isteyenleri değerlendirebilmeli, işbirliğine de açık olmalıdır.

27) Tüm çalışmalar, öneriler, kararlar kayıt altına alınmalı ve arşivlenmelidir.

Bu makale toplam: 9213 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:19:39:08
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Aziz Yağan

Yazarın Önceki Yazıları

Suçluları ve Suçlarını Öven Devrimciler Legal Apocuların Demokrasi İttifakı ve ‘Kurdi’ Ayak Legal Apocuların Olası Yeni ‘Bedel Ödeme Zamanı’ Bölgenin Yaklaşan Zamanı ve Bilincimiz Kuzeyliliğin Esasları ve PKK’ciliğin Esasları PKK’nin, Apocuların, PKK’cilerin Kimyasal Silah Kullanıldığına Dair İddiası PKK’nin Bölgemize, KBY’ye Savaş Tehdidi ve Kuzey Toplumu Aziz Yağan: Kürdce mi, Statü mü, Yoksa İkisi Birden mi? Berlin, Kiev, Diyarbakır Kimi Kürdler HDP için Yine KürTleşmenin Eşiğinde Çocuklarını Yiyen ve Yedirten Kürd Toplumu (I) Kürdce, KürD Hareketi ve KürT Aydınları Gri Alan, Beyaz Alan, HAK-PAR, Kürd Seçmen Kılıçdaroğlu, Bablekan ve İmralı Kimi Kürdün Adalet, Eşitlik, Yardım İsteme Biçimi Kürdler Öfkeli Türk Kalabalıklarından Nasıl Korunabilir? Orman Yangınları, HDP, Öfkeli Türk Kalabalıkları ve Kürdler Manavgat Yangını ve Yaklaşan Şiddet Tehlikesi HDP’nin Kürde Kaybettirici, Kutuplaştıcı Politikası Afyon ile Kuzey Arasındaki Mekik Kaç Zengin, Kaç Vekil Çıkarır! İğneli Beşik, Mum Söndü, Kuyruklu’dan İlk Gece Hakkı’na Edebiyat Editörü, Yazar, Taşra Gönüllüsü Kürd Yazar (II) Edebiyat Editörü, Yazar, Taşra Gönüllüsü Kürd Yazar (I) Aldatılanı Aldatmak Coğrafi Statü ve Kültürel Kimlik Ayrımı PKK’den İbrahim Güçlü’ye Bir Tehdit Daha Kürdler ve Ankara İttifakları Olası Şengal Katliamını Kürdler Durdurabilmeli HDK ve Kürdistani İttifak Çalışması Kürdler Yeni Anayasada Nasıl Yer Alabilir? Ankara’da İstenmeyen HDP’nin Kaderi Kimin Elinde? Kürdce Anadili Kampanyaları ve Sivil Alan Kürdlerde ”Şimdi” nin İcadı ve İnşası(*) Trump Kürd Olsaydı Bazı Kürdler O’na Terörist Der miydi! Kürd Reformu Söylentilerindeki Eksik Kürdistan Bölgesel Yönetimi Ne Yapmalı? PKK’yi Yabancı Bir Örgütten Tanımak, Tanımlamak PKK’nin Yeri Neresi? Düşmanları Sevindirmeyenler KBY, PKK için Önlemler Almalıdır Kürdistan Bölgesel Yönetimine Çağrı Ey Dünya, Kötülüğün Kaynağı Bu Kez Ahiretsizler Kürdlerin HDP'ye mesafesi Leyla Güven’in Kürdlüğü, Berberoğlu’nun Türklüğü Osman Baydemir Apocu mu, değil mi! KürT aydını ile KürD aydını Öcalan, Aidan James, PKK PKK’yi Terk Edemeyenler ''Benim Ülkem Dilim'': Topraksız ve Statüsüz Çerçeve (I): Kangren Kulp’ta Beş Kürd Daha Parçalandı Şeyh Abdulkerim Çevik’i Öldürmeyeceksin! Uygur Türkleri, Kürdlerin Yaklaşımı ve Dünyanın Geri Kalanı Sıra Kürd Dili ve Kültüründe mi? Tanrı Vardır ve Adı da Petrunya’dır Kürd Temsiliyeti de Nesi? Ayrışalım (III) -Rojava Kahramanları- Ayrışalım (II) Ayrışalım SUSAMAM, rapçı Miraç, Kürd Yanılsaması Karşılıksız Aşığın Kürd Hali Kayyım Atamaları Kime Karşı: KürDlere mi, KürTlere mi, Halklara mı? İyaz bin Ganem’e karşı İlhan Diken!!! Bağlar Belediye Meclisi: Medeni Ölüm 160 TL İstanbul’da Seçmen ve Aday Uyumu Kürdler İçin de 'Her Şey Çok Güzel Olsun!' Selçuk Mızraklı, Zorbalık, Handan Ekici Cumartesi Anneleri ve Sivil Alan 24 Haziran’da ne yapmalıyız? HAMLE: Şuursuzluğa Karşı HAMLE: Ciddiyete Davet! Onur Ünlü’den ‘Gerçek Kesit: Manyak’ Afrin’de Siviller Öldükçe Güçlenmek! HAMLE: Peki ama Hangi Partiyle? HAMLE: Reform için Yerel Seçimler Ferdinand: Daima kendiniz olun ve Tres’e ne olduğunu sormayın! Beden ve Ruh: Bağımsız Kişilikler Ali Kemal Çınar û Génco Kemal’in ‘Adalet’i ve Kürtler İşkenceciler Çocuklarını Sevebilir mi? İllegalite ve Kürdler Sesi kesilen taşlar ve onların arasında bir şair Sansüre Karşı ‘Zer’ Kürdler; Rejim Yanlıları ve Karşıtlarının Fedaisi mi! Aziz Yağan-İrfan Burulday; Parlamentodaki Siyasi Partilere ve Kürd Seçmenlere Çağrı Geçmişle hesaplaşma, yarına köprü: Geçersiz oy Evet, Hayır, Boykot ve Kürdler için 4’üncü yol Biz O Hendekleri …! Ariel’den Arielle’ya: Küçük Deniz Kızı Türkiye, Almanya, Hollanda ve Nefret Söylemi Vank’ın Çocukları: Tarihsel Hakikat Mücadelesi Aziz Yağan: Türkiye’de toplumsal ve bölgesel anlamda Kürtlerin temsiliyeti yoktur Jale ve Mehmet Elbistan Vatandaş Anadilinde Konuş! Kürd Tarafı ve Post-Olgusal Siyaset Prensim, Ömrümün Kalanı Sensin! Derik Kaymakamına Sabotaj Ekşi Elmalar’a ilaveten PKK ile Nereye Doğru? Atatürk’ünü Arayan Ahmet Altan PKK Vekilleri Öldürmeyi Denedi mi! Yılmaz Erdoğan'ın Ekşi Elmalar'ı Kürdler Onursuz, Benliksiz, Haysiyetsiz mi! Kürdlerin Acılarıyla Alay! İki Ustadan Kısa Bir Film: Borrowed Time Kalandar Soğuğu: Bi Dur Be Adam! Medeni Ölüm, Alternatif Model, Fahriye Adsay Sevimsiz Düşünüşler... Halay, Abdullah Keskin, Avesta Koşun Kürtler, Köşede Kurtlar Şeker Dağıtıyor! Mustafa Kemal'in İçimizdeki Askerleri Haksızlık: 'Madımak: Carina’nın Günlüğü' Küçük Prens Kor’u Kor Yakar Demirkubuz'un Bulantısını Gözardı Etmemek Gerek Kuzeyliler Kuzey’e Sabitlendi mi? Kaplumbağa Kabuğu İçindeki 'Yitik Kuşlar'! Heine, Faşizm ve Romansero-Bimini Kürdler ve Diğer Milletler Terörist Değildir Hendek Tatbikatı sayesinde Tanrı Türk'ü Koruyacak Yas Öyküsü Cizre’de Çıkış Yokmuş, Peki Kuzey’de Var mı? İttifakın İç’ten Olanı Hey Sevgilim!.. Yok Bişey Lanetli Olan Mekanlar Değil İnsanlar IŞİD Alevilere saldırır mı? İç Savaş Kılıftır Acildir! Tüm Kürdlerin Dikkatine! Çocuklarımızı Yedirten ÖzYönetim! Sahte Kül Kedisi Bal Kabağını Yolda Yer FİLİZ KORKMAZ’ın anısına İslami Bireylere Günahkar Diyarbakır Hay Way Zaman / Dersim'in Kayıp Kızları Asasız Musa / Musayê Bê Asa Hayastan Aynı Yıldızın Altında Sen Aydınlatırsın Geceyi Bir Dersim Hikayesi Halam Geldi Günahın Dokunuşu / A Touch Of Sin Fare sen aslında... Pieta / Acı – Aziz Yağan
x