Aziz Yağan: İğneli Beşik, Mum Söndü, Kuyruklu’dan İlk Gece Hakkı’na

İğneli Beşik, Mum Söndü, Kuyruklu’dan İlk Gece Hakkı’na

‘İğneli beşik, kuyruklu ve mum söndü’ kötücüldür, yaralayıcıdır; işiten, söyleyen ve yayan için de normalde utanç vericidir. ‘İlk gece hakkı’nın da böyle bir hale bürünmesini ya da yaşandıysa kabullenilmesini sadece ve sadece konunun sakince, etraflıca incelenmesi ve tartışılması sağlayabilir.

Aziz Yağan

03.05.2021, Pts | 22:52

İğneli Beşik, Mum Söndü, Kuyruklu’dan İlk Gece Hakkı’na
Makaleyi Paylaş

Not: (I) nolu yazı Agos’un Ermenice sayfalarında konuyu tanıtıcı editör notuyla yayınlanacaktır. (II) nolu yazı ise aşağıda yer almaktadır.

 

Coğrafyamızda Ermeniler için ‘iğneli beşik’, tüm Kürdlerin ‘kuyruklu’ olduğu ve kızılbaş Kürdler için de ‘mum söndü’ söylenir-di. Taner Akçam da Ermenilerin ve Kürdlerin zihin ve duygu dünyasına ‘ilk gece hakkını’ yerleştirdi.

 

İğneli beşik, müslüman çocukların Ermeni ev ve kiliselerine gizlice alınarak iğneli beşiğe yatırılması, sallanırken akan kanın bir yerde toplanması, kanın Ermenilerce içilmesini ifade eder. Mum söndü ise, kızılbaş Kürdlerin cem ayininden sonra mumların söndürülmesiyle en yakınında kim varsa yani anne, baba, kardeş, akraba fark etmeksizin onunla beraber olunduğunu ifade eder. ‘Kuyruklu Kürd’ ise Kürdlerin kuyrukları olduğunu ama gizlediklerini söyler.

 

Akçam açıklamasında “Korkunç bir örnek vereyim: 19. yüzyıl feodal toplumunda örneğin Kürt bölgelerinde Kürt ağaları, evlenen Ermenilerin ‘ilk gece hakkına’ sahiplerdi. Onun ötesinde Ermeniler çifte vergi veriyordu.” diyor. Eğer cümleye ‘o dönemin koşullarına’ yerine, ‘korkunç’ kelimesi ile başlarsanız okuyucuya ve hassasiyet taşıyanlara sadece yeni ve güçlü bir dert bırakmış olmazsınız; dahası, zaten var olan güvensizliğin, duygusal kırılmanın, nefretin artmasına neden olabilirsiniz. Akçam’ın, refere ettiği çalışmalarda yer alan ‘bazı’ kelimesini anmayarak, ifadeyi Kürd bölgesindeki ‘tüm’ Kürd ağalarını kapsayacak biçimde ifade etmesi ve halen de düzeltme notu yayımlamaması, bu tutumunun bilinçli olduğuna yorulabilir.

 

Akçam, kesin ifade kullanmayıp da ‘iddia’ deseydi ya da ‘bildiğim kaynaklara göre’ diyebilseydi, tartışma daha sakin ilerleyebilir ve araştırma sonuçları öne çıkabilirdi. Akçam’ın sert ve keskin ifadesine 132 Kürd bireyi acele ve duygusal bir karşılık verdi. Ancak kısa süre sonra kimi Kürd araştırmacılar farklı ve daha eski tarihli kaynaklarda ‘ilk gece hakkına’ rastlanmadığını ortaya koymaya başladı. Böylece tartışma verimli bir zemine yaklaşmaya başladı.

 

Akçam, son açıklaması ile refleksif kabullenmeye ya da reddetmeye hazır bireyleri hapsetmiş oldu. Şimdi ‘ilk gece hakkı’ iddiasının hızla açığa çıkarılması gerekiyor; bu yapılmazsa önyargılar ve güvensizlik derinleşecektir.

 

Akçam’ın açıkladığı ‘ilk gece hakkı’ doğru ise buna günümüz evrensel değerleriyle ve kabulleriyle yaklaşma hatasına düşerek geçmişimizden utanacak, inkar edecek ya da övünecek değiliz. Önemli olan haksızlığa ve hakikat dışılığa döneminde direnebilmek ve izin vermemek üzere karşı gelebilmektir.

 

Ermeni toplumu ile Kürd toplumu sorunlarını, beklentilerini açıkça ve kendi temsilcileri yoluyla da tartışmalıdır. Kürd toplumunun birikimli, bilimsel yöntemden, etikten ödün vermeyen, tarafsız ve insaflı tarihçileri vardır. Ermeni ve Kürd bireyleri yazı ile bile olsa birbirini kırmamalı, birbirine düşmanlaşmamalı, birbirini dinlemeli, birbirinden öğrenebilmelidir.

 

‘İğneli beşik, kuyruklu ve mum söndü’ kötücüldür, yaralayıcıdır; işiten, söyleyen ve yayan için de normalde utanç vericidir. ‘İlk gece hakkı’nın da böyle bir hale bürünmesini ya da yaşandıysa kabullenilmesini sadece ve sadece konunun sakince, etraflıca incelenmesi ve tartışılması sağlayabilir. Geçmişin kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı, asıl faili örten, nefreti örgütleyen, birbirine düşüren, tüketen mirasından, etkilerinden, alışkanlıklarından kurtulmalıyız.

 

(II)

 

Coğrafyamızda dile getirilen ‘iğneli beşik, mum söndü ve kuyruklu Kürd’ kötücül serisine bir yenisini yani ‘ilk gece hakkı’ iddiasını bu kez Taner Akçam kazandırmıştır. Bu iddia bu kez Ermeni ve Kürd toplumunu karşılıklı zehirleyici türdendir. Bu nedenle, Garo Sasuni’nin, Recep Maraşlı’nın kitaplarında yer almayan bu iddia hızla açığa kavuşturulmalıdır.

 

Coğrafyasında yaşayan Kürdlerin statü sahibi olmasını engellemenin iki yolu vardır. Biri, statü mecburiyetini ve aciliyetini Kürdlere unutturmak; diğeri ise uluslararası toplumun Kürdlerin statü talebini duymazdan gelmesini sağlamaktır.

 

Ankara gibi ‘özgürlük ve demokrasi güçleri’ de Kürdlere son 20 yıldır statü talebini unutturmak istemektedir. Özgürlük ve demokrasi güçleri, coğrafyasında yaşamayan Kürdlerin kültürel soykırım tehlikesi altında olduğu konusunda haklıdır. Ancak o konudaki haklılık coğrafyasında yaşayan Kürdler için pek de geçerli değildir, eksiktir çünkü coğrafyasında yaşayan Kürdlerin kültürel soykırımından çok daha ciddiye alınması gereken ‘statü soykırımı’ tehlikesi mevcuttur. Coğrafyasında yaşayan Kürdlerin kültürel soykırımında ilk aşama, coğrafi benliğini, algısını yitirmesidir. Kürdün ve bölgedeki her bir toplumun kültürü, statü soykırımına direnerek korunabilir, ancak sadece kültürel soykırımdan bahsetmek bizi daha da acizleştirir.

 

‘Özgürlük ve demokrasi güçleri’, kendi beyanlarına göre; coğrafyasında yaşayan Kürdlerin coğrafi statü edinmesi değil; Ortadoğu’daki tüm Kürdlerin ‘demokratik ulus’ adı altında Ortadoğu konfederalizminin fedaisel bir bileşeni olması amacında ve pratiğindedir. Bense, coğrafyasında yaşayan Kürdlerin anayasada yerini ve çerçevesini bulmuş bir statü ile yönetilmesini açıkça istiyorum ve çabalarım bunun içindir.

 

Taner Akçam’ın “19. yy’da Kürd ağalarının evlenen Ermeni kadınlarında ‘ilk gece hakkı’ olduğunu” belirtmesi iki kritik sonuca katkı sunabilir: ilki, Osmanlı’nın Ermenileri sadece tehcir ettiği ve yolda onları Kürdlerin soykırdığı; ‘ilk gece hakkına’ da öfkeli Ermenilerin bu nedenle de Kürdlere karşı artacak nefret ve düşmanlığı. İkincisi ise, Kürdlerin coğrafi statü talebine karşı uluslararası toplumda endişeye, antipatiye ve önlem almaya neden olabilmesi.

 

Akçam’ın güncel Türkiye politikasına etki etmeyi amaçlayan açıklamalarına bakıldığında, ‘ilk gece hakkı’nı dile getirmesinin de basit bir tarihsel bilgi paylaşımı olmadığını düşündürebilir!

 

PKK, Türkiye’de demokrat Türklerden destek bulamamasını Dev Yol’cuların tasfiyeciliğine ve konformizmine de bağlamaktadır. Akçam ise PKK’ye demokrat Türklerin desteğini alması için önerilerde bulunmakta ancak PKK tárafından bu önerileri dikkate alınmamaktadır. Taner Akçam, PKK ve HDP’yi etkilemek istemektedir. Bunu doğrudan yapamadığı yani kendisine geçit verilmediği için dolaylı önerilerde bulunmaktadır. Örneğin, demokrasi güçleri dışında kalan Türk demokratların hem HDP’ye katılmasını, hem de PKK’yi terörist olmaktan kurtarmalarını istemektedir. Akçam, Ermeni meselesindeki üretkenliğinin verdiği saygınlığını ve sözü dinlenirliğini HDP ve PKK’yi dönüştürmek, etkilemek için kullanmaya çalışır görünmektedir. Bunlar ve dahası bizim konumuz, sorunumuz değildir. Ancak Akçam bir taraftan demokrasi güçleri ile ara vermeksizin ilgilenirken, diğer taraftan da Kürdlerin içeride ve dışarıda saygınlığına, haklılığına ve talebine şüphe düşürme olasılığı yaratmaktadır.

 

Şu bir politika olarak açıkça dile getiriliyor: “1915 bir soykırımdır. Osmanlı, Ermenileri yola döktü ancak o kaosta yola çıkanı ve çıkmayanı Kürdler yok etti!” Bu rol iştirak ya da gaspı aşıyor ve şuna geliyor: Kürdler toplum olarak Ermenileri ‘gönüllüce, kendiliğinden’ soykırdı.. Bir toplumu yola dökeceksiniz, yola döktüğünüzün can ve mal güvenliğini sağlamayacaksınız, aşamaların tüm sorumluluğunu ve sonuçlarını üstlenmeyip bir başka millete yükleyeceksiniz ya da pay edeceksiniz! Çünkü o milletin statüsü yok!

 

Çeçenlerin statü talebi olsaydı demokrasi güçleri muhtemelen onları da hep gündemde tutmaya çalışırlardı.

 

Akçam’ın ‘ilk gece hakkı’ iddiasına karşı 132 Kürd bireyinin yaptığı açıklama ile tepki ortaya konması olumludur ancak aceleyle yazıldığı ve üzerinde çalışılmadığı belli olan açıklamanın dayanaksız, yersiz kısımları da vardır.

 

Kürdlerin içinde Ermenileri, Süryanileri, Ezidileri katletmiş, yağmalamış olanları deşifre etmekten ve lanetlemekten çekinmiyoruz. Kanıtlanmış verilerin ve sözlü tarih çalışmalarının önümüze bıraktığı, omzumuza yığdığı her yükü üstleniyoruz. Peki ya Kürdlere yapılanlar!

 

Elbette ‘ilk gece hakkı’ da tarihsel bir olgu ise, olağanlaşmış ve yaygın bir uygulama ise ve bunlar kanıtlanabilirse bizim bunu inkar etmemiz, övünmemiz mümkün değildir! Bizler, ‘Kürd diye bir millet yoktur, Kürdce diye bir dil yoktur, topraksızdır!’ paradigmasını, zorbalığını kabullenmemiş ve buna direnmiş bir toplumuz. Neye dayanarak, elbette kendimize, tarihselliğimize, geleneklerimize ve bilimselliğimize dayanarak!

Bu makale toplam: 7027 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:20:25:33
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Aziz Yağan

Yazarın Önceki Yazıları

Suçluları ve Suçlarını Öven Devrimciler Legal Apocuların Demokrasi İttifakı ve ‘Kurdi’ Ayak Legal Apocuların Olası Yeni ‘Bedel Ödeme Zamanı’ Bölgenin Yaklaşan Zamanı ve Bilincimiz Kuzeyliliğin Esasları ve PKK’ciliğin Esasları PKK’nin, Apocuların, PKK’cilerin Kimyasal Silah Kullanıldığına Dair İddiası PKK’nin Bölgemize, KBY’ye Savaş Tehdidi ve Kuzey Toplumu Aziz Yağan: Kürdce mi, Statü mü, Yoksa İkisi Birden mi? Berlin, Kiev, Diyarbakır Kimi Kürdler HDP için Yine KürTleşmenin Eşiğinde Çocuklarını Yiyen ve Yedirten Kürd Toplumu (I) Kürdce, KürD Hareketi ve KürT Aydınları Gri Alan, Beyaz Alan, HAK-PAR, Kürd Seçmen Kılıçdaroğlu, Bablekan ve İmralı Kimi Kürdün Adalet, Eşitlik, Yardım İsteme Biçimi Kürdler Öfkeli Türk Kalabalıklarından Nasıl Korunabilir? Orman Yangınları, HDP, Öfkeli Türk Kalabalıkları ve Kürdler Manavgat Yangını ve Yaklaşan Şiddet Tehlikesi HDP’nin Kürde Kaybettirici, Kutuplaştıcı Politikası Afyon ile Kuzey Arasındaki Mekik Kaç Zengin, Kaç Vekil Çıkarır! Edebiyat Editörü, Yazar, Taşra Gönüllüsü Kürd Yazar (II) Edebiyat Editörü, Yazar, Taşra Gönüllüsü Kürd Yazar (I) Aldatılanı Aldatmak Coğrafi Statü ve Kültürel Kimlik Ayrımı PKK’den İbrahim Güçlü’ye Bir Tehdit Daha Kürdler ve Ankara İttifakları Olası Şengal Katliamını Kürdler Durdurabilmeli HDK ve Kürdistani İttifak Çalışması Kürdler Yeni Anayasada Nasıl Yer Alabilir? Ankara’da İstenmeyen HDP’nin Kaderi Kimin Elinde? Kürdce Anadili Kampanyaları ve Sivil Alan Kürdlerde ”Şimdi” nin İcadı ve İnşası(*) Trump Kürd Olsaydı Bazı Kürdler O’na Terörist Der miydi! Kürd Reformu Söylentilerindeki Eksik Kürdistan Bölgesel Yönetimi Ne Yapmalı? PKK’yi Yabancı Bir Örgütten Tanımak, Tanımlamak PKK’nin Yeri Neresi? Düşmanları Sevindirmeyenler KBY, PKK için Önlemler Almalıdır Kürdistan Bölgesel Yönetimine Çağrı Ey Dünya, Kötülüğün Kaynağı Bu Kez Ahiretsizler Kürdlerin HDP'ye mesafesi Leyla Güven’in Kürdlüğü, Berberoğlu’nun Türklüğü Osman Baydemir Apocu mu, değil mi! KürT aydını ile KürD aydını Öcalan, Aidan James, PKK PKK’yi Terk Edemeyenler ''Benim Ülkem Dilim'': Topraksız ve Statüsüz Çerçeve (I): Kangren Kulp’ta Beş Kürd Daha Parçalandı Şeyh Abdulkerim Çevik’i Öldürmeyeceksin! Uygur Türkleri, Kürdlerin Yaklaşımı ve Dünyanın Geri Kalanı Sıra Kürd Dili ve Kültüründe mi? Tanrı Vardır ve Adı da Petrunya’dır Kürd Temsiliyeti de Nesi? Ayrışalım (III) -Rojava Kahramanları- Ayrışalım (II) Ayrışalım SUSAMAM, rapçı Miraç, Kürd Yanılsaması Karşılıksız Aşığın Kürd Hali Kayyım Atamaları Kime Karşı: KürDlere mi, KürTlere mi, Halklara mı? İyaz bin Ganem’e karşı İlhan Diken!!! Bağlar Belediye Meclisi: Medeni Ölüm 160 TL İstanbul’da Seçmen ve Aday Uyumu Kürdler İçin de 'Her Şey Çok Güzel Olsun!' Selçuk Mızraklı, Zorbalık, Handan Ekici Cumartesi Anneleri ve Sivil Alan 24 Haziran’da ne yapmalıyız? HAMLE: Şuursuzluğa Karşı HAMLE: Ciddiyete Davet! Onur Ünlü’den ‘Gerçek Kesit: Manyak’ HAMLE: Yerel Seçimleri Kazanmak, ama Nasıl? Afrin’de Siviller Öldükçe Güçlenmek! HAMLE: Peki ama Hangi Partiyle? HAMLE: Reform için Yerel Seçimler Ferdinand: Daima kendiniz olun ve Tres’e ne olduğunu sormayın! Beden ve Ruh: Bağımsız Kişilikler Ali Kemal Çınar û Génco Kemal’in ‘Adalet’i ve Kürtler İşkenceciler Çocuklarını Sevebilir mi? İllegalite ve Kürdler Sesi kesilen taşlar ve onların arasında bir şair Sansüre Karşı ‘Zer’ Kürdler; Rejim Yanlıları ve Karşıtlarının Fedaisi mi! Aziz Yağan-İrfan Burulday; Parlamentodaki Siyasi Partilere ve Kürd Seçmenlere Çağrı Geçmişle hesaplaşma, yarına köprü: Geçersiz oy Evet, Hayır, Boykot ve Kürdler için 4’üncü yol Biz O Hendekleri …! Ariel’den Arielle’ya: Küçük Deniz Kızı Türkiye, Almanya, Hollanda ve Nefret Söylemi Vank’ın Çocukları: Tarihsel Hakikat Mücadelesi Aziz Yağan: Türkiye’de toplumsal ve bölgesel anlamda Kürtlerin temsiliyeti yoktur Jale ve Mehmet Elbistan Vatandaş Anadilinde Konuş! Kürd Tarafı ve Post-Olgusal Siyaset Prensim, Ömrümün Kalanı Sensin! Derik Kaymakamına Sabotaj Ekşi Elmalar’a ilaveten PKK ile Nereye Doğru? Atatürk’ünü Arayan Ahmet Altan PKK Vekilleri Öldürmeyi Denedi mi! Yılmaz Erdoğan'ın Ekşi Elmalar'ı Kürdler Onursuz, Benliksiz, Haysiyetsiz mi! Kürdlerin Acılarıyla Alay! İki Ustadan Kısa Bir Film: Borrowed Time Kalandar Soğuğu: Bi Dur Be Adam! Medeni Ölüm, Alternatif Model, Fahriye Adsay Sevimsiz Düşünüşler... Halay, Abdullah Keskin, Avesta Koşun Kürtler, Köşede Kurtlar Şeker Dağıtıyor! Mustafa Kemal'in İçimizdeki Askerleri Haksızlık: 'Madımak: Carina’nın Günlüğü' Küçük Prens Kor’u Kor Yakar Demirkubuz'un Bulantısını Gözardı Etmemek Gerek Kuzeyliler Kuzey’e Sabitlendi mi? Kaplumbağa Kabuğu İçindeki 'Yitik Kuşlar'! Heine, Faşizm ve Romansero-Bimini Kürdler ve Diğer Milletler Terörist Değildir Hendek Tatbikatı sayesinde Tanrı Türk'ü Koruyacak Yas Öyküsü Cizre’de Çıkış Yokmuş, Peki Kuzey’de Var mı? İttifakın İç’ten Olanı Hey Sevgilim!.. Yok Bişey Lanetli Olan Mekanlar Değil İnsanlar IŞİD Alevilere saldırır mı? İç Savaş Kılıftır Acildir! Tüm Kürdlerin Dikkatine! Çocuklarımızı Yedirten ÖzYönetim! Sahte Kül Kedisi Bal Kabağını Yolda Yer FİLİZ KORKMAZ’ın anısına İslami Bireylere Günahkar Diyarbakır Hay Way Zaman / Dersim'in Kayıp Kızları Asasız Musa / Musayê Bê Asa Hayastan Aynı Yıldızın Altında Sen Aydınlatırsın Geceyi Bir Dersim Hikayesi Halam Geldi Günahın Dokunuşu / A Touch Of Sin Fare sen aslında... Pieta / Acı – Aziz Yağan
x