Aziz Yağan: Kayyım Atamaları Kime Karşı: KürDlere mi, KürTlere mi, Halklara mı?

Kayyım Atamaları Kime Karşı: KürDlere mi, KürTlere mi, Halklara mı?

Yıllar önce yapılan ‘PKK’yi 5 kez bitirdik’ açıklaması, bu bitirişin ardından PKK’nin 5 kez daha canlanmasını izledik anlamına da gelebilir. Günümüzde PKK’nin üzerine çok sert gidilirken; belediyelere kayyım atamak, zaten CHP’lileşmiş HDP’yi ya da bölgenin CHP’si haline gelen HDP’yi siyasi alanda güçlendirmeyi sağlayabilir.

Aziz Yağan

27.08.2019, Sal | 00:10

Kayyım Atamaları Kime Karşı: KürDlere mi, KürTlere mi, Halklara mı?
Makaleyi Paylaş

Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, toprak temelli statü ve çağcıl yaşamın gereğini dert edinmiş bireylerimize ‘KürD’; toprak temelli statü fikrini ‘kendi halkına’ yakıştıramayan, bu fikri tartışmaya kapalı olan, devletler-arası ve devlet-içi çekişmeler, din ve ideolojiler için topraklarımızı, varlığımızı, birikimlerimizi, enerjimizi açıkça ya da örtükçe araçsallaştırmayı özümsemiş bireylerimize ‘KürT’ denir. KürTler, KürDlerin sadece bir alt-bileşenidir, tıpkı yine sadece bir alt-bileşen olan Barzani temsiliyetinde olduğu gibi. ‘Kürd’ tümevarımdır, kapsayıcıdır, birleştiricidir.

Bazı web siteleri ve siyasi partilerin literatüründe ‘KürT’ kelimesi kullanımında katı bir uzlaşma vardır. Siz KürD yazıp gönderirsiniz, KürT olarak ‘düzeltilir.’ Her ikisi de kabulümüzdür ancak herkes bizim baktığımız gibi bakmamaktadır.

HDP, AKP, MHP ve diğer partiler ‘KürT’ sorunuyla da ilgilenen, ancak ana odak olarak Türkiye’de iktidarın kimde olduğuna etki etmeye çalışan ya da iktidarın karakterine göre konumlanan ve saf tutan partilerdir. Bizler ise, Türkiye’nin demokratikleşmesi için de can-ı gönülden, dürüstçe, mertçe ve açıklıkla ilgilenen ancak, odağına ‘KürD’ meselesini alan bireyleriz. Bu; biraz da, gelecekte tartışacağım ‘Kürd aydını’ ve ‘Kürt aydını’ tartışmalarının da konusudur.

Yaklaşık 145 günlük yönetimin ardından 19 Ağustos günü Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının yerine kayyım atandı ve bu atamalar yargı kararına dayanmamaktadır. İç İşleri Bakanlığı’nın duyuru sayfasında kayyım ataması kararının Kürtçesi de bulunmaktadır.   Kararda sonuçlanmamış kovuşturma ve soruşturmalar öne sürülmüş, muğlak suçlamalarda bulunulmuştur. Buna rağmen, belediye meclislerinin yeni başkanlarını seçmesini sağlamak yerine, merkezi atamalar yapılmıştır. Bu karar, İstanbul yerel seçiminden sonra yönetim kontenjan dağılımına bir tepki, iktidardaki bileşenlerin İktidarı hedefleyen bileşenlere karşı bir misilleme ya da daha radikal iç ve dış adımlar için bir ön hazırlık da olabilir.

Yıllar önce yapılan ‘PKK’yi 5 kez bitirdik’ açıklaması, bu bitirişin ardından PKK’nin 5 kez daha canlanmasını izledik anlamına da gelebilir. Günümüzde PKK’nin üzerine çok sert gidilirken; belediyelere kayyım atamak, zaten CHP’lileşmiş HDP’yi ya da bölgenin CHP’si haline gelen HDP’yi siyasi alanda güçlendirmeyi sağlayabilir. Kayyım ataması, bu haliyle, HDP’yi etkisizleştirme, yok etme, devre dışı bırakma, marijinal hale getirme, silahı makul hale getirme, hareket kabiliyetini yok etme anlamına gelmemektedir. İç savaş silahlı iki taraf arasında olur. Bu nedenle, iç savaşı dile getirmek sivil katliamını görememek yani yeni olası katliamlara kılıf uydurmak demektir. Maraş olayları iç savaş mıydı?

29 Haziran 2015 günü PKK, hükümete 6-8 Ekim 2014’teki ‘halk kalkışmasını(!)’ anımsatarak, Türkiye’nin Rojava’ya olası müdahalesinde 6-8 Ekim’i tekrar yaşatacaklarını ilan ediyordu. Aynı ‘halk kalkışması!’ tehdidi hendek ve Afrin gibi süreçlerde de yapıldı. Ancak ne hendeklerde, ne vekillikten alınmalarda, ne ilk kayyım atamalarında ve ne de sonuncu kayyım atamalarında insanlarımız sokağa çıkmadı. İnsanlarımızın bu tutumu devam ettirmesi ile bu son süreçten de en az zararla çıkabileceğimiz anlamına gelmektedir.

HDP’li vekiller sokaktayken güvenlik güçlerine dokunulmaz olduklarını sürekli hatırlatırken; HDP’li tüm belediye başkanları, başkan yardımcıları, genel sekreterler, meclis üyeleri, kadrolu ve sözleşmeli belediye çalışanları, tıpkı ilk kayyım atamalarında olduğu gibi, yeni kayyımla iş arkadaşlığına ve işlerine yaklaşık on gündür uyum içerisinde devam etmektedir. Ankara’daki ve yereldeki bu uyum gözden kaçarken, insanlarımız kayyımlara karşı sokağa yani şiddete davet edilmektedir. Kiminin tepkisi, sönük ve eski bir eylem olarak her akşam 8’de evde tencere, tava dövmek ve ışık kapatıp açmakla sınırlıdır.

Unutmamak lazım. Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın 22 Mart 2016 tarihinde yayınladığı rapora göre; hendek ve barikatlara karşı yapılan operasyonlarda 7 ilde ve 22 ilçede toplam 63 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi, en az 310 sivil çatışmalarda hayatını kaybetti. Resmi açıklamaya göre ise, 7 Temmuz 2015-27 Mart 2016 tarihlerini kapsayan 265 gündeki çatışmalar sonucunda 3583 PKK’li ve 355 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, aralarında Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin de yer aldığı 285 sivil katledildi. Bu denli şiddetli bir sürecin hazırlığı gizlice yapılamaz.

HDP’liler hala kayyım yönetimindeki harcamalarla kendi dönemlerini karşılaştırıyor. Eğer kayyım atamaları dağa devam eden kaynak aktarımının vs önüne geçmek için yapıldıysa, hendekler kazılırken ve tonlarca patlayıcı taşınıp yerleştirilirken neden önlem alınmadı? Bu son süreç ile önceki süreçler özünde çelişki barındırmamaktadır.

Türk solu zihniyeti gereği, HDP bu süreçte Gezi benzeri bir hareketlilik başlatmayı deneyebilir. Köy boşaltmaları, faili meçhuller, 6-8 Ekim, hendekler toplumumuzun cezalandırıldığı, heba edildiği, hep kaybettiren, altından kalkamadığımız travmatik birkaç meseleden biridir. 

Kayyımlar ve KürTler/KürDler

Şu günlerde de HDP’nin doğal bileşeni olan blok temkinli biçimde gelişmeleri anlamaya, kendini ve birbirini korumaya devam etmektedir. HDP, 24 haziran seçimlerinde de CHP ve İYİ Parti bloğunda yer almış ve desteği karşılığında bloktan KürT hakları ve talepleri için bir girişimde bulunmamıştır. Talepsizliği CHP ya da İYİ Parti yüzünden ya da onların ‘hassas’ seçmenleri yüzünden değildir, çünkü HDP bileşenlerinin öyle bir talebi yoktur, olamaz. KürTler için talepte bulunmak HDP’nin kendisini inkarı demektir, HDK/HDP doğasına ve felsefesine aykırıdır. HDP KürTlerle/KürDlerle ilgili talepte bulunmak zorunda da değildir.

HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasının KürTlere karşı yapıldığı anlamına gelmez çünkü HDP kendisini KürT/KürD olarak görmemektedir. HDP kendisine KürD/KürT partisiyim dememektedir, hiçbir zaman da dememiştir; demek ya da olmak zorunda da değildir. HDP ne Ankara’da, ne de yerelde KürDlerin/KürTlerin hakları ve acil talepleri için yasaların elverdiği ölçüde rasyonel ve kararlı çalışmalar da yapmamaktadır; yapmak zorunda da değildir. Ancak durumdan HDP ana çevresi ve toplumumuz farklı etilenmektedir, farklı kaygılara sahiptir, farklı sonuçlar çıkarmaktadır.

HDK ve HDP’nin Kürt olmayan (demokrasi) bileşenleri ve Kürt olmayan seçmenleri Demirtaş’ı da, Öcalan’ı da, dağdakileri de kendilerinden biri olarak, yani kendilerinden biri gibi görmekte, KürT olduğundan emin oldukları bileşenin ‘ortaklık’ konusundaki teorisine ve samimiyetine güvenmekte, KürT (KürD değil) olunduğu sürece HDP/HDK’deki KürT varlığından ve söyleminden rahatsız olmamaktadır.

HDP kendisine KürT/KürD partisiyim dememektedir ancak bazı KürDler ve KürD aydınları da HDP’yi Kürt partisi olarak gördükleri için kayyım atamalarını Kürdlere ve Kürdlüğe yapılan saldırı olarak görüyor ve toplumu HDP’ye desteğe ve direniş için sokağa davet ediyor.

Kayyımlar Kürdlere karşı atanmamıştır.

Ancak, elbette kayyım atamaları sonucunda toplumumuz etkilenmektedir. Daha önce atanan kayyımlar Kürdlere zarar verebildi mi? Kendiyle barışık toplumlar kendini koruyabilir ve Kürdler binlerce yıldır kendini korumasını bilmiş bir toplumdur.

Kendisine KürT/KürD partisi, temsilcisi demeyen, dedirtmeyen HDP’nin siyaset alanının ideolojik karşıtları tarafından daraltılması Kürdlerin siyaset alanının daraltılması anlamına gelmemektedir. Kayyım atamalarının Kürdlerin legal alanda siyaset yapma imkanını elinden aldığı görüşü doğru da, iyi niyetli bir söylem de değildir çünkü ‘KürD’ler siyasi alana henüz giriş yapamamıştır; bir Kürd tarafı, Kürd temsiliyeti bulunmamaktadır. Bu alana giriş yolu bulunmuş, bu yolda bir ilerleme sağlanabilmiş de değildir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Kürd bireylerinin kümeleşememeleridir.

Kürdlerle ilgili her tartışmada referans ya da merci olarak HDP anlayışı sunulursa elbette ilerleme sağlanamaz. Kürd aydınları dönemine göre KürD ile KürT arasında gelip gitmeyi bırakmalı, kararlı olmalı, Kürd olabilmenin ve Kürd kalabilmenin gereğini yapabilmelidir.

HDP Türkiye koşullarında bir özne olamıyorken ve olamayacakken, HDP’nin içimizde KürD öznesi gibi algılanması, hele bunun KürD aydınları tarafından algılatılması yanlıştır. KürD aydınları kendi taleplerinin öznesi, odağı olabilmeyi tartışabilmelidir.

Kürdlerin, siyasi çekişmelere odaklanmak yerine durumu daha da kötüye giden ve son kayyım atamalarıyla her açıdan daha da kötüye gidecek olan bölgemizin durumunu göz önüne serici, karşılaştırıcı ve çözüm önerici bir yaşamı, yaklaşımı gelenek haline getirmesi gerekmektedir.

Öncelikli görev toplumumuz içi güvenin ve saygının sağlanmaya çalışılmasıdır; beyin ve sermaye göçüne engel olmaktır. Beyin,  nitelikli iş gücü ve sermaye akışının tersine çevrilebilmesi için güvenli ve kaliteli yaşantının toplumun her bireyince talep edilmesi, sağlanması, korunması ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Sivil gönüllülerimiz de bireysel, grupsal çabalar ya da yerel kurumsal organizasyonlarla harekete geçmek ve mevcut toplumsal çöküşteki gidişata direnç göstermek zorundadır.

Bu makale toplam: 7063 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:19:50:58
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Aziz Yağan

Yazarın Önceki Yazıları

Suçluları ve Suçlarını Öven Devrimciler Legal Apocuların Demokrasi İttifakı ve ‘Kurdi’ Ayak Legal Apocuların Olası Yeni ‘Bedel Ödeme Zamanı’ Bölgenin Yaklaşan Zamanı ve Bilincimiz Kuzeyliliğin Esasları ve PKK’ciliğin Esasları PKK’nin, Apocuların, PKK’cilerin Kimyasal Silah Kullanıldığına Dair İddiası PKK’nin Bölgemize, KBY’ye Savaş Tehdidi ve Kuzey Toplumu Aziz Yağan: Kürdce mi, Statü mü, Yoksa İkisi Birden mi? Berlin, Kiev, Diyarbakır Kimi Kürdler HDP için Yine KürTleşmenin Eşiğinde Çocuklarını Yiyen ve Yedirten Kürd Toplumu (I) Kürdce, KürD Hareketi ve KürT Aydınları Gri Alan, Beyaz Alan, HAK-PAR, Kürd Seçmen Kılıçdaroğlu, Bablekan ve İmralı Kimi Kürdün Adalet, Eşitlik, Yardım İsteme Biçimi Kürdler Öfkeli Türk Kalabalıklarından Nasıl Korunabilir? Orman Yangınları, HDP, Öfkeli Türk Kalabalıkları ve Kürdler Manavgat Yangını ve Yaklaşan Şiddet Tehlikesi HDP’nin Kürde Kaybettirici, Kutuplaştıcı Politikası Afyon ile Kuzey Arasındaki Mekik Kaç Zengin, Kaç Vekil Çıkarır! İğneli Beşik, Mum Söndü, Kuyruklu’dan İlk Gece Hakkı’na Edebiyat Editörü, Yazar, Taşra Gönüllüsü Kürd Yazar (II) Edebiyat Editörü, Yazar, Taşra Gönüllüsü Kürd Yazar (I) Aldatılanı Aldatmak Coğrafi Statü ve Kültürel Kimlik Ayrımı PKK’den İbrahim Güçlü’ye Bir Tehdit Daha Kürdler ve Ankara İttifakları Olası Şengal Katliamını Kürdler Durdurabilmeli HDK ve Kürdistani İttifak Çalışması Kürdler Yeni Anayasada Nasıl Yer Alabilir? Ankara’da İstenmeyen HDP’nin Kaderi Kimin Elinde? Kürdce Anadili Kampanyaları ve Sivil Alan Kürdlerde ”Şimdi” nin İcadı ve İnşası(*) Trump Kürd Olsaydı Bazı Kürdler O’na Terörist Der miydi! Kürd Reformu Söylentilerindeki Eksik Kürdistan Bölgesel Yönetimi Ne Yapmalı? PKK’yi Yabancı Bir Örgütten Tanımak, Tanımlamak PKK’nin Yeri Neresi? Düşmanları Sevindirmeyenler KBY, PKK için Önlemler Almalıdır Kürdistan Bölgesel Yönetimine Çağrı Ey Dünya, Kötülüğün Kaynağı Bu Kez Ahiretsizler Kürdlerin HDP'ye mesafesi Leyla Güven’in Kürdlüğü, Berberoğlu’nun Türklüğü Osman Baydemir Apocu mu, değil mi! KürT aydını ile KürD aydını Öcalan, Aidan James, PKK PKK’yi Terk Edemeyenler ''Benim Ülkem Dilim'': Topraksız ve Statüsüz Çerçeve (I): Kangren Kulp’ta Beş Kürd Daha Parçalandı Şeyh Abdulkerim Çevik’i Öldürmeyeceksin! Uygur Türkleri, Kürdlerin Yaklaşımı ve Dünyanın Geri Kalanı Sıra Kürd Dili ve Kültüründe mi? Tanrı Vardır ve Adı da Petrunya’dır Kürd Temsiliyeti de Nesi? Ayrışalım (III) -Rojava Kahramanları- Ayrışalım (II) Ayrışalım SUSAMAM, rapçı Miraç, Kürd Yanılsaması Karşılıksız Aşığın Kürd Hali İyaz bin Ganem’e karşı İlhan Diken!!! Bağlar Belediye Meclisi: Medeni Ölüm 160 TL İstanbul’da Seçmen ve Aday Uyumu Kürdler İçin de 'Her Şey Çok Güzel Olsun!' Selçuk Mızraklı, Zorbalık, Handan Ekici Cumartesi Anneleri ve Sivil Alan 24 Haziran’da ne yapmalıyız? HAMLE: Şuursuzluğa Karşı HAMLE: Ciddiyete Davet! Onur Ünlü’den ‘Gerçek Kesit: Manyak’ HAMLE: Yerel Seçimleri Kazanmak, ama Nasıl? Afrin’de Siviller Öldükçe Güçlenmek! HAMLE: Peki ama Hangi Partiyle? HAMLE: Reform için Yerel Seçimler Ferdinand: Daima kendiniz olun ve Tres’e ne olduğunu sormayın! Beden ve Ruh: Bağımsız Kişilikler Ali Kemal Çınar û Génco Kemal’in ‘Adalet’i ve Kürtler İşkenceciler Çocuklarını Sevebilir mi? İllegalite ve Kürdler Sesi kesilen taşlar ve onların arasında bir şair Sansüre Karşı ‘Zer’ Kürdler; Rejim Yanlıları ve Karşıtlarının Fedaisi mi! Aziz Yağan-İrfan Burulday; Parlamentodaki Siyasi Partilere ve Kürd Seçmenlere Çağrı Geçmişle hesaplaşma, yarına köprü: Geçersiz oy Evet, Hayır, Boykot ve Kürdler için 4’üncü yol Biz O Hendekleri …! Ariel’den Arielle’ya: Küçük Deniz Kızı Türkiye, Almanya, Hollanda ve Nefret Söylemi Vank’ın Çocukları: Tarihsel Hakikat Mücadelesi Aziz Yağan: Türkiye’de toplumsal ve bölgesel anlamda Kürtlerin temsiliyeti yoktur Jale ve Mehmet Elbistan Vatandaş Anadilinde Konuş! Kürd Tarafı ve Post-Olgusal Siyaset Prensim, Ömrümün Kalanı Sensin! Derik Kaymakamına Sabotaj Ekşi Elmalar’a ilaveten PKK ile Nereye Doğru? Atatürk’ünü Arayan Ahmet Altan PKK Vekilleri Öldürmeyi Denedi mi! Yılmaz Erdoğan'ın Ekşi Elmalar'ı Kürdler Onursuz, Benliksiz, Haysiyetsiz mi! Kürdlerin Acılarıyla Alay! İki Ustadan Kısa Bir Film: Borrowed Time Kalandar Soğuğu: Bi Dur Be Adam! Medeni Ölüm, Alternatif Model, Fahriye Adsay Sevimsiz Düşünüşler... Halay, Abdullah Keskin, Avesta Koşun Kürtler, Köşede Kurtlar Şeker Dağıtıyor! Mustafa Kemal'in İçimizdeki Askerleri Haksızlık: 'Madımak: Carina’nın Günlüğü' Küçük Prens Kor’u Kor Yakar Demirkubuz'un Bulantısını Gözardı Etmemek Gerek Kuzeyliler Kuzey’e Sabitlendi mi? Kaplumbağa Kabuğu İçindeki 'Yitik Kuşlar'! Heine, Faşizm ve Romansero-Bimini Kürdler ve Diğer Milletler Terörist Değildir Hendek Tatbikatı sayesinde Tanrı Türk'ü Koruyacak Yas Öyküsü Cizre’de Çıkış Yokmuş, Peki Kuzey’de Var mı? İttifakın İç’ten Olanı Hey Sevgilim!.. Yok Bişey Lanetli Olan Mekanlar Değil İnsanlar IŞİD Alevilere saldırır mı? İç Savaş Kılıftır Acildir! Tüm Kürdlerin Dikkatine! Çocuklarımızı Yedirten ÖzYönetim! Sahte Kül Kedisi Bal Kabağını Yolda Yer FİLİZ KORKMAZ’ın anısına İslami Bireylere Günahkar Diyarbakır Hay Way Zaman / Dersim'in Kayıp Kızları Asasız Musa / Musayê Bê Asa Hayastan Aynı Yıldızın Altında Sen Aydınlatırsın Geceyi Bir Dersim Hikayesi Halam Geldi Günahın Dokunuşu / A Touch Of Sin Fare sen aslında... Pieta / Acı – Aziz Yağan
x