Aziz Yağan: Kürd Tarafı ve Post-Olgusal Siyaset

Kürd Tarafı ve Post-Olgusal Siyaset

Son zamanlarda PKK ve çevresine kabus yaşatan soru, ‘PKK’nin, HDP’nin son iki yıldaki eylem çağrılarına sessiz kalan Kürdler tarafsız mı, yoksa taraf mı değiştirdiler?’ sorusudur.

Aziz Yağan

18.12.2016, Paz | 10:20

Kürd Tarafı ve Post-Olgusal Siyaset
Makaleyi Paylaş

Post-olgusal siyaset (post-truth politics) kavramı kullanıldığında ‘doğruların, hakikatlerin, olguların önemini yitirdiği dönem’ tartışılıyordur.

Bizler de böyle bir dönemden geçiyoruz. Kayseri'de çarşı iznine giden sivil giyimli 14 askerin öldürüldüğü terörist saldırı henüz üstlenilmedi. Dünya haber kanalları İstanbul'da 44 kişinin öldürüldüğü bombalamayı duyururken ‘Kürdler yaptı!’ dedi. Bu, ‘PKK’nin fikirlerinin, amaçlarının, ve yöntemlerinin Kürdlere ait, Kürdler için olduğu’ yanlış algısını işaret ediyor. Bu algı Kürdleri tedirgin etmelidir.

Destekleyenlerinin gözünde PKK’yi saygın kılan ve saygın tutan beş kesim vardır!

İlki, 'demokrasi güçleri'dir, yani sözümona bazı ‘insan hakları’ ve ‘ezilen halk’ savunucularıdır. Kürdleri de ‘insan hakları’ kıskacında destekliyorlar, bu çemberin dışına çıkarsanız onları yanınızda bulamazsınız. Onlar, çatışmalar yüzünden Kürdlerin yer değiştirmesine ‘iç göç’, öldürülmesine ise ‘devletin katlettiği sivil ölümleri’ olgusu olarak bakıyorlar. Kürdün kayıpları onları ilgilendirmez, çünkü Kürd kayıpları üzerinden devleti köşeye sıkıştırdıklarını sanırlar. Bu kesimlerin derdi ulusal demokratik mücadeleye destek değildir.

Uzak durulması gereken kesim olan demokrasi güçleri, PKK’ye ideolojik şekil ve yön verdi, prestij sağladı, tıkandığında çıkış buldu. Dertleri, PKK aracılığıyla Kürd sosu da vererek, başlangıçta Türkiye’nin milli demokratik ‘devrimini’ sağlamaktı. Soğuk savaş dönemi bittiğinde, bu kez PKK’yi Türkiye’nin milli demokratik ‘dönüşümü’ amacı için çağırdılar. Sonra, 'Eşme ruhu' isimli bir başka coşkulu ara dönemden geçildi. Günümüzde ise, Türk devletini bu kez ‘karşı-devrimcilerden/gericilerden’ kurtarmak için PKK’yi davet ediyorlar. Bu arada Kürdlerin, kendilerinden bağımsız düşünce ve pratik geliştirmesinin önüne de geçmiş oluyorlar.

İkinci grup, kendini PKK’li olarak ilan etmeyen ancak ‘PKK hayranlığı ve savunuculuğunu’ açıktan sergileyenlerdir. Önemli bir kesimi eski Kürd örgütlerinin bireyleridir ve bazısı da Diyarbakır 5 nolu’sundan geçmiştir. Kürdlere karşı acıması olmayan ve yaşanan çilelerin nedenlerini çarpıtarak sorgulayan bu grubun bir kısmı Avrupa’da yaşıyor.

Üçüncüsü, PKK’den ayrıldıklarını iddia etseler de PKK’den kopmayı bir türlü başaramayan, kalan ömürlerini PKK’ye yol göstermek ve PKK’den bir ‘aferin’ koparmak için tüketen kesimlerdir.

Son üç kesim, Kürdlerin PKK’ye mecbur olduğunu, alternatifinin mümkün olmadığını propaganda yaparak, PKK’ye katılımları teşvik ederek ölümlerin, yıkımların, göçlerin devam etmesine katkı sunar. Kürdlerin eylemlere katılması, öldürülmesi, tutuklanması, mağdur edilmesi ile ufukları genişler, soluk alabilirler. PKK'ye ‘Yaptıkların yanlışı geçeli çok oldu, sahip olduğun anlayışın ve yöntemlerin ülkemize verdiği zararları kabullen, geri çekil ve hesabını ver!’ demek, son iki kesimin aklına gelmez. Stockholm sendromu, son iki kesim için barizdir.

Bu üç kesim, Kürdlerin yıkıma uğradığı süreçlerde bir kez bile Kürdler için çığlık atmamıştır. PKK'nin şiddetini, devletin şiddetiyle karşılaştırarak PKK'yi aklamakla, masumlaştırmakla meşguldürler. Tek yaptıkları devletin ne kadar şiddet uyguladığını teşhir etmeleridir, ancak ‘devletin bu şiddetine neyin yol açtığını, böyle fırsatları vermemek gerektiğini’ asla dile getirmezler. Bu devlet 1915, 1938, 1980, 1990’ların devletini ne kadar geride bırakmıştır?

Bu üç kesim 6-8 Ekim, hendekler, intihar eylemleri, intihar eylemcisi yapılan insanlarımız, bomba yüklü araçlar ve bombalamalar için PKK’ye karşı durmamışlardır. Kiminin cesareti yoktur, kiminin devam eden çıkarı ya da çıkar hesabı bunu gerektirir, PKK'nin yöntemleri kimini rahatlatır, kiminin ise PKK’den başka çaresi yoktur.

Dördüncü kesim, akademisyen kimlikleri ile ‘tarafsız’ açıklamalar yaparak hem devlete, hem hükümete, hem de PKK’ye ‘eşit mesafede’ duranlardır.

Sonuncusu ise bazı siyasi parti ve gruplardır. Ara sıra ‘Her iki taraf da şiddete derhal son vermelidir!’ çağrısını yaparlar.

Bu beş kesim ‘PKK çevresi’dir. Bazı sol Kemalistler, bazı Marksistler ve bunların partileri, bazı İslamcılar, bazı İttihatçı torunları, bazı liberaller ilk kesimi oluşturur. Son dört kesim ise Kürdlerden oluşur. Bazı Avrupa devletlerinin ayrıca irdelenmesi gerekir.

Kimi Kürdler, bağımsızlıkçı ya da statü talebinde bulunan bir Kürd örgütü olduğunu düşündükleri PKK’nin yanlışlarını düzeltmek ve eksiklerini gidermek için 1984’ten beri PKK’ye katıldılar. Halbuki, sol Kemalistlerin ve CHP'nin değişip dönüşebilme ihtimali neyse, PKK’nin değişip dönüşebilme ihtimali de o kadardır.

CHP'nin 93, PKK’nin ise (Kürdlerin can, ekonomik, yerleşim yeri güvenliği ve ortak talepleri lehine) 40 yıldır ne kadar değiştiği tartışılmalıdır. Sonuçta, ne devlet partisi Kürdleri ve Türkleri dönüştürebildi, ne PKK ‘devleti, Türk ve Kürd toplumunu’ dönüştürebildi, ne de iyi niyetli Kürdler PKK’yi dönüştürebildi. Olan PKK’ye katılan, destekleyen, etkisinde kalan Kürdlere oldu; kimi PKK’den kaçabildi, kimi tutuklandı, kimi kaybedildi, kimi öldürüldü, kimi de PKK’lileşti!

‘Temsilciyim’ ve ‘intikam!’ vaadiyle Kürdlerin bir kesiminden destek alan PKK, bu desteği ve temsiliyeti ‘faşist, gerici, ırkçı, Türk-İslamcı faşizm, İslamo-faşist, saray’ diye nitelediği kesimlere karşı giriştiği ‘rejim’ savaşında, 'sistem karşıtlığında', 'muhaliflikte' ya da ‘mezhep ekseni’ çelişkisinde kullandığını ve tek derdinin bu olduğunu açıkça dile getiriyor.

Son zamanlarda PKK ve çevresine kabus yaşatan soru, ‘PKK’nin, HDP’nin son iki yıldaki eylem çağrılarına sessiz kalan Kürdler tarafsız mı, yoksa taraf mı değiştirdiler?’ sorusudur.

Etkisi altına aldığı Kürdlere ‘takiyeyi, yaptıklarının ve sonuçlarının sorumluluğunu sahiplenmemeyi, iç düşmanlığı, kör nefreti, çaresizliği’ yaşam tarzı olarak benimseten PKK ve çevresidir. Halbuki, Kürdlerin birbilerinden ve dünyadan talepleri nettir ve masumdur. Haklı ve güçlü taleplerimiz cesaret ve güç vericidir. Taleplerimiz için ölmeye, öldürmeye, şiddet uygulamaya gerek yoktur.

Son yıllarda yaşanan intihar eylemleri ve bomba yüklü araçlarla Kürdlerin ne ilgisi olabilir? Bu lanetli tarza hangi Kürd, hangi insan olumlu bakabilir, bu tarzı kim savunabilir? Biz sorunlarımızı bu ilkel, vahşi tarzla mı çözeceğiz? Eğer bu tarzı uygulayanı dışlamazsak, bir başkasının kendisine karşı ‘sorun’ olarak gördüğü kişilere karşı bu tarzı uygulamasına da dayanak sağlamış oluruz.

Statü, hak talebi olanın, derdi statü olanın tarzı bu olabilir mi? Statü sahibi olunca içeridekilerle ve diğer ülkelerle de sorunlar böyle mi çözülecek? Sorunlarına böyle yaklaşanın hak ya da statü talebi desteklenir mi? Tarzı bu olana Kürdler destek verir mi?

Bombalamalar sorun çözmez, ağır sorunlar yaratır. Bölgede ve bölge dışında yaşayan masum ve sivil Kürdler hedef olsun, zarar görsün, ‘iç savaş ya da Türk-Kürd kavgası' adı altında Kürdler katledilsin diye uğraşılıyor. Canlı bombalar yüzünden kabaran ‘öfkeli kalabalıkların’ şoven dalgası harekete geçirildiğinde bizi kim koruyacak? Yine insanlarımızın yaşayacağı trajedilerle mi ilgilenilecek, yaşanacak kayıplarımız üzerinden ağlaşarak siyaset mi yapılacak, yapanlar yine teşhir edilmeye mi çalışılacak?

Kürd geleneği ve evrensel değerler bu tarzı reddeder ve bu tarz bugünümüze, geleceğimize bir tuzaktır. Kürdler ve Kürd dostları bu tarzı reddetmelidir ve bu tarzı uygulayanı dışlamalıdır.

Hendekler ve canlı bomba eylemleri anayasa tartışmalarına dahil olmamızın, barışın, hakların ve daha birçok önemli fırsatın zeminini de yok etti. Dahası, sıkıyönetim ve darbe çağrışımlarına neden oldu.

Diyarbakır 5 no’ludaki insanlarımızın tamamı teslimiyetin dibinde sürüm sürüm sürünürken, bir anda silkinip ayağa kalkmasını bildiler. Günümüzde psikolojik engel aşıldığı anda gerisi yine kendiliğinden gelecektir. Ulusal onur, Kürdlüğün yani evrensel değerlerin bireysel sahiplenilmesi sonucunda olur ve bu, bireysel onurdur. Bireylerin onuru ulusal onuru oluşturur ve ona can ve güç verir.

Kürd tarafında olmak; sadece Kürdlerin değil, tüm dil, din ve kültürlerin uğradığı haksızlıkların, geriliklerin, gericiliklerin, cinayetlerin, yıkımların karşısında olmaktır.

‘Kürd tarafı’ olmak; birlikte hareket etmek, birlik olmak demek değildir. Bizim adımıza yapılıyor görüntüsü verilen vahşeti kınamak, yapanları reddetmektir. Kimden gelirse gelsin, toplumumuza yapılan siyasal, sosyal, ekonomik, psikolojik saldırıya, verilen zararlara, tahribatlara karşı önleyici ve koruyucu demokratik tepkiyi ‘o an’ gösterebilmektir. Uçuruma sürüklenişimiz ancak böyle durdurulabilir. Post-olgusal siyaset dönemi ancak böyle aşılabilir.

Kürdlerin iki yüz yıllık huzur talebinin teorisyeni, temsilcisi ve pratisyeninin PKK olduğu görüşü, yine PKK'nin kendi söylemleri ve pratiği yüzünden, gittikçe aşınmaktadır. Ne PKK halktır, ne halk PKK’dir, ne de Kürdler PKK'nindir. Dünya ve Türkler, Kürdleri PKK ile özdeşleştirme hatasını, kolaycılığını terk etmeli, bu bakışla sorunlarımızı görmezden gelmekten vazgeçmelidir.

Dünyayı bu hatasından vazgeçirecek, Kürdlerin korunmasını, huzurlu geleceğini sağlayacak olansa Kürd tarafıdır, ancak Kürd tarafı etrafta görünmemektedir.

Bir kez bile geçmişinin özeleştirisini vermemiş PKK’yi hala doğru adres olarak göstermenin, kayırmanın gerekçesi, ‘Kürd tarafının görünür olmaması’ değildir.

Kürdler 'demokrasi güçleri' ve 'ümmet güçleri' yerine farklı görüşteki kendi iç dinamiklerine güvenerek, dayanarak kendilerini güçlü ve tutarlı hale getirmek zorundadır.

Son dört kesim de kesinlikle Kürd tarafındadır. Sadece Kürd tarafı olmanın ne demek olduğunu unutmuş görünüyorlar.

Bu makale toplam: 7729 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:20:13:16
1 Yorum
Nerina Azad

Aziz Yağan

Yazarın Önceki Yazıları

Suçluları ve Suçlarını Öven Devrimciler Legal Apocuların Demokrasi İttifakı ve ‘Kurdi’ Ayak Legal Apocuların Olası Yeni ‘Bedel Ödeme Zamanı’ Bölgenin Yaklaşan Zamanı ve Bilincimiz Kuzeyliliğin Esasları ve PKK’ciliğin Esasları PKK’nin, Apocuların, PKK’cilerin Kimyasal Silah Kullanıldığına Dair İddiası PKK’nin Bölgemize, KBY’ye Savaş Tehdidi ve Kuzey Toplumu Aziz Yağan: Kürdce mi, Statü mü, Yoksa İkisi Birden mi? Berlin, Kiev, Diyarbakır Kimi Kürdler HDP için Yine KürTleşmenin Eşiğinde Çocuklarını Yiyen ve Yedirten Kürd Toplumu (I) Kürdce, KürD Hareketi ve KürT Aydınları Gri Alan, Beyaz Alan, HAK-PAR, Kürd Seçmen Kılıçdaroğlu, Bablekan ve İmralı Kimi Kürdün Adalet, Eşitlik, Yardım İsteme Biçimi Kürdler Öfkeli Türk Kalabalıklarından Nasıl Korunabilir? Orman Yangınları, HDP, Öfkeli Türk Kalabalıkları ve Kürdler Manavgat Yangını ve Yaklaşan Şiddet Tehlikesi HDP’nin Kürde Kaybettirici, Kutuplaştıcı Politikası Afyon ile Kuzey Arasındaki Mekik Kaç Zengin, Kaç Vekil Çıkarır! İğneli Beşik, Mum Söndü, Kuyruklu’dan İlk Gece Hakkı’na Edebiyat Editörü, Yazar, Taşra Gönüllüsü Kürd Yazar (II) Edebiyat Editörü, Yazar, Taşra Gönüllüsü Kürd Yazar (I) Aldatılanı Aldatmak Coğrafi Statü ve Kültürel Kimlik Ayrımı PKK’den İbrahim Güçlü’ye Bir Tehdit Daha Kürdler ve Ankara İttifakları Olası Şengal Katliamını Kürdler Durdurabilmeli HDK ve Kürdistani İttifak Çalışması Kürdler Yeni Anayasada Nasıl Yer Alabilir? Ankara’da İstenmeyen HDP’nin Kaderi Kimin Elinde? Kürdce Anadili Kampanyaları ve Sivil Alan Kürdlerde ”Şimdi” nin İcadı ve İnşası(*) Trump Kürd Olsaydı Bazı Kürdler O’na Terörist Der miydi! Kürd Reformu Söylentilerindeki Eksik Kürdistan Bölgesel Yönetimi Ne Yapmalı? PKK’yi Yabancı Bir Örgütten Tanımak, Tanımlamak PKK’nin Yeri Neresi? Düşmanları Sevindirmeyenler KBY, PKK için Önlemler Almalıdır Kürdistan Bölgesel Yönetimine Çağrı Ey Dünya, Kötülüğün Kaynağı Bu Kez Ahiretsizler Kürdlerin HDP'ye mesafesi Leyla Güven’in Kürdlüğü, Berberoğlu’nun Türklüğü Osman Baydemir Apocu mu, değil mi! KürT aydını ile KürD aydını Öcalan, Aidan James, PKK PKK’yi Terk Edemeyenler ''Benim Ülkem Dilim'': Topraksız ve Statüsüz Çerçeve (I): Kangren Kulp’ta Beş Kürd Daha Parçalandı Şeyh Abdulkerim Çevik’i Öldürmeyeceksin! Uygur Türkleri, Kürdlerin Yaklaşımı ve Dünyanın Geri Kalanı Sıra Kürd Dili ve Kültüründe mi? Tanrı Vardır ve Adı da Petrunya’dır Kürd Temsiliyeti de Nesi? Ayrışalım (III) -Rojava Kahramanları- Ayrışalım (II) Ayrışalım SUSAMAM, rapçı Miraç, Kürd Yanılsaması Karşılıksız Aşığın Kürd Hali Kayyım Atamaları Kime Karşı: KürDlere mi, KürTlere mi, Halklara mı? İyaz bin Ganem’e karşı İlhan Diken!!! Bağlar Belediye Meclisi: Medeni Ölüm 160 TL İstanbul’da Seçmen ve Aday Uyumu Kürdler İçin de 'Her Şey Çok Güzel Olsun!' Selçuk Mızraklı, Zorbalık, Handan Ekici Cumartesi Anneleri ve Sivil Alan 24 Haziran’da ne yapmalıyız? HAMLE: Şuursuzluğa Karşı HAMLE: Ciddiyete Davet! Onur Ünlü’den ‘Gerçek Kesit: Manyak’ HAMLE: Yerel Seçimleri Kazanmak, ama Nasıl? Afrin’de Siviller Öldükçe Güçlenmek! HAMLE: Peki ama Hangi Partiyle? HAMLE: Reform için Yerel Seçimler Ferdinand: Daima kendiniz olun ve Tres’e ne olduğunu sormayın! Beden ve Ruh: Bağımsız Kişilikler Ali Kemal Çınar û Génco Kemal’in ‘Adalet’i ve Kürtler İşkenceciler Çocuklarını Sevebilir mi? İllegalite ve Kürdler Sesi kesilen taşlar ve onların arasında bir şair Sansüre Karşı ‘Zer’ Kürdler; Rejim Yanlıları ve Karşıtlarının Fedaisi mi! Aziz Yağan-İrfan Burulday; Parlamentodaki Siyasi Partilere ve Kürd Seçmenlere Çağrı Geçmişle hesaplaşma, yarına köprü: Geçersiz oy Evet, Hayır, Boykot ve Kürdler için 4’üncü yol Biz O Hendekleri …! Ariel’den Arielle’ya: Küçük Deniz Kızı Türkiye, Almanya, Hollanda ve Nefret Söylemi Vank’ın Çocukları: Tarihsel Hakikat Mücadelesi Aziz Yağan: Türkiye’de toplumsal ve bölgesel anlamda Kürtlerin temsiliyeti yoktur Jale ve Mehmet Elbistan Vatandaş Anadilinde Konuş! Prensim, Ömrümün Kalanı Sensin! Derik Kaymakamına Sabotaj Ekşi Elmalar’a ilaveten PKK ile Nereye Doğru? Atatürk’ünü Arayan Ahmet Altan PKK Vekilleri Öldürmeyi Denedi mi! Yılmaz Erdoğan'ın Ekşi Elmalar'ı Kürdler Onursuz, Benliksiz, Haysiyetsiz mi! Kürdlerin Acılarıyla Alay! İki Ustadan Kısa Bir Film: Borrowed Time Kalandar Soğuğu: Bi Dur Be Adam! Medeni Ölüm, Alternatif Model, Fahriye Adsay Sevimsiz Düşünüşler... Halay, Abdullah Keskin, Avesta Koşun Kürtler, Köşede Kurtlar Şeker Dağıtıyor! Mustafa Kemal'in İçimizdeki Askerleri Haksızlık: 'Madımak: Carina’nın Günlüğü' Küçük Prens Kor’u Kor Yakar Demirkubuz'un Bulantısını Gözardı Etmemek Gerek Kuzeyliler Kuzey’e Sabitlendi mi? Kaplumbağa Kabuğu İçindeki 'Yitik Kuşlar'! Heine, Faşizm ve Romansero-Bimini Kürdler ve Diğer Milletler Terörist Değildir Hendek Tatbikatı sayesinde Tanrı Türk'ü Koruyacak Yas Öyküsü Cizre’de Çıkış Yokmuş, Peki Kuzey’de Var mı? İttifakın İç’ten Olanı Hey Sevgilim!.. Yok Bişey Lanetli Olan Mekanlar Değil İnsanlar IŞİD Alevilere saldırır mı? İç Savaş Kılıftır Acildir! Tüm Kürdlerin Dikkatine! Çocuklarımızı Yedirten ÖzYönetim! Sahte Kül Kedisi Bal Kabağını Yolda Yer FİLİZ KORKMAZ’ın anısına İslami Bireylere Günahkar Diyarbakır Hay Way Zaman / Dersim'in Kayıp Kızları Asasız Musa / Musayê Bê Asa Hayastan Aynı Yıldızın Altında Sen Aydınlatırsın Geceyi Bir Dersim Hikayesi Halam Geldi Günahın Dokunuşu / A Touch Of Sin Fare sen aslında... Pieta / Acı – Aziz Yağan
x