Çiya Berçelan: Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidir

Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidir

Kürt halkı komşularının kendisi hakkındaki planlarını, hesaplarını ve hedeflerini doğru okuyabilir ise ancak yaşadığı ağır ve trajik soykırım boyutundaki sorunlarına çözüm üretebilir, çözüm bulabilir.

Çiya Berçelan

20.04.2018, Cum | 10:09

Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidir
Makaleyi Paylaş

Dünyanın herhangi bir halkı komşuları olan devletlerin, egemen ulusların kendisi hakkındaki planlarını, düşünce ve fikirlerini bilmek durumundadır. 

Kürt halkı ve ülkesi Kürdistan ile ilgili çevresini saran devletlerin ne planladığı ve ne düşündüğü her milletten ayrı daha büyük önem taşıyor. 

İran, Irak, Türkiye ve Suriye coğrafyaları üzerinde farklı kültürlerin, farklı inançların, farklı düşünce ve fikirlerin  yoğun yaşandığı sosyal bir yapıya sahip ülkelerdir. Ancak Irak'ın devlet rejimine egemen olan Arap halkı ve egemen olan dinci Şii mezhebidir. Çoğulculuğun yoğun yaşadığı bu coğrafyalarda tekçilik ırkçılık boyutunda ve zorun her türlü araçlarına dayanarak egemenliğini sürdürmektedir. Irak coğrafyasında rejime egemen olan Arap halkı ve Şii mezhebi dışındaki diğer farklı kültürlerin, farklı inançların, farklı sosyal ve siyasal düşünce ve fikirlerin resmi devlet kurumları nezdinde karşılığı yoktur. Genel olarak egemen ulus dışındaki diğer farklılıklar rejim tarafından ret ediliyor, inkâr ediyor ve kültürel, fiziksel  imha politikaları ile ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. 

Türkiye'nin devlet rejimine egemen olan Türk halkı ve egemen olan dinci Sünni mezhebidir.  Çoğulculuğun yoğun yaşadığı bu coğrafyalarda tekçilik ırkçılık boyutunda ve zorun her türlü araçlarına dayanarak egemenliğini sürdürmektedir.

Türkiye coğrafyasında rejime egemen olan Türk halkı ve Sünni mezhebi dışındaki diğer farklı kültürlerin, farklı inançların, farklı sosyal ve siyasal düşünce ve fikirlerin resmi devlet kurumları nezdinde karşılığı yoktur. Genel olarak egemen ulus dışında kalan diğer farklılıklar rejim tarafından ret ediliyor, inkâr ediyor ve kültürel, fiziksel  imha politikaları ile ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. 

Suriye'nin devlet rejimine egemen olan Arap halkı ve egemen olan dinci Nusayri mezhebidir. Çoğulculuğun yoğun yaşadığı bu coğrafyalarda tekçilik ırkçılık boyutunda ve zorun her türlü araçlarına dayanarak egemenliğini sürdürmektedir.

Suriye coğrafyasında rejime egemen olan Arap halkı ve Nusayri mezhebi dışındaki diğer farklı kültürlerin, farklı inançların, farklı sosyal ve siyasal düşünce ve fikirlerin resmi devlet kurumları nezdinde karşılığı yoktur. Genel olarak egemen ulus dışında kalan diğer farklılıklar rejim tarafından ret ediliyor, inkâr ediyor ve kültürel, fiziksel imha politikaları ile ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. 

İran'ın devlet rejimine egemen olan Fars halkı ve egemen olan dinci Şii mezhebidir. Çoğulculuğun yoğun yaşadığı bu coğrafyalarda tekçilik ırkçılık boyutunda ve zorun her türlü araçlarına dayanarak egemenliğini sürdürmektedir.

İran coğrafyasında rejime egemen olan Fars halkı ve Şii mezhebi dışındaki diğer farklı kültürlerin, farklı inançların, farklı sosyal ve siyasal düşünce ve fikirlerin resmi devlet kurumları nezdinde karşılığı yoktur. Genel olarak egemen ulus dışında kalan diğer farklılıklar rejim tarafından ret ediliyor, inkâr ediyor ve kültürel, fiziksel  imha politikaları ile ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. 

Bu Ortadoğu devlet rejimlerinin tüm farklılıklara yönelik genel siyasi ideolojik ve pratik kurumsal yaklaşımıdır.  

Ancak esas konumuz Kürt halkının komşuları İran, Irak, Suriye ve Türkiye devletleri ve egemen ulusların Kürt halkına ve ülkesi Kürdistan'a yönelik planları, hesapları ve ilişkileridir. 

Kürt halkı komşularının kendisi hakkındaki planlarını, hesaplarını ve hedeflerini doğru okuyabilir ise ancak yaşadığı ağır ve trajik soykırım boyutundaki sorunlarına çözüm üretebilir, çözüm  bulabilir. 

Eğitim ve sosyal hayatta olduğu gibi siyasal hayatta da soruların, sorunların nedenlerini ve sonuçlarını doğru anlamadan doğru çözümlenemez ve doğru cevaplar da bulunamaz, doğru cevaplar verilemez ve yaşanan sorunlar doğru bir çözüme kavuşturulamaz. 

Kürt halkı adına siyaset yapanların en temel sorunu halkın yaşadığı sorunları ve nedenlerini dünyanın genel geçerli değerlerine göre ele almamasıdır. Böylece sorunları doğru değerler etrafında ele alıp anlamaya çalışmadan farklı sosyal ve siyasal yapılar çözüm adı altında dar grupsal çıkarları uğruna halkı yanlış değerler peşinden ve ölümüne beyhude bir mücadele içinde koşturmaya çalışmalarıdır.

Kürt halkı, komşusu halklar, devletler tarafından hem kültürel ve hem de fiziksel varlığının planlanarak imhası hedeflenmiş ise bununla doğru bir mücadele perspektifi ortaya konulmalıdır. Görüldüğü gibi ilk defa dünya üzerindeki bir halkın kültürel ve fiziksel varlığının yok edilmesine yönelik bilinçli ve planlı uzun vadeli kapsamlı bir politika, diplomasi ve siyaset yürütülmektedir. 

Kürt halkı ve onun adına siyaset yapanların özgürlük, çoğulcu demokrasi ve bağımsız bir gelecek planlamasını bu bilinç ile yapmalıdır. Yani bütün farklılıkları ile Kürt halkının varlığına yönelen büyük bir tehlike ve tehdit ortada dururken belli bir sınıf veya belli bir inanç çıkarı ileri sürülerek bir mücadele planlayıp hedeflemek eksik ve yanlıştır. 

Kürt halkı adına verilecek bir  mücadele ulusu ve ulusal genel çıkarları kapsamalıdır. Ulus ve ulusal çıkarlar dünyanın tüm halkları için neyi ifade ediyor ise Kürt halkı için de onu ifade etmelidir. Kimi gruplar ulusal çıkarları ters yüz ederek sadece grup ve kendi siyasi ideolojik hesapları için kullanmaya çalışmaktadır. Bu durum Kürt grupları içinde genel bir hastalık halini almıştır. Dar grup çıkarları uğruna Kürt halkını, ulusunu ve ülkesini feda etmektedir. 

Halbuki Kürt halkının imhasına karar veren başındaki faşist, ırkçı sömürgeci güçlere ilaveten yanlış hesaplar peşindeki dar grupçuların ulusun parçalanması durumunu da eklemiştir. Bu gruplar ulusal birlik tezini savunurken bile bağımsız bir geleceği pişkince ret etmektedir. Bağımsız bir geleceği olmayan bir halkın ulusal geleceğinin hiç olamayacağı ortadadır. 

Dinciler, komünistler, sosyal demokratlar, muhafazakarlar, liberaller, sosyalistler, ırkçılar, sağcılar ve solcular tüm siyasi kesimler, müslümanlar, hristiyanlar, Aleviler, ezdiler tüm inançsal kesimler, Zazalar, goranlar, soranlar, bahdiniler, loriler, beluciler, yarsaniler, Araplar, keldaniler, Ermeniler, Türkmenler tüm kültürel kesimler,  işçiler, köylüler, esnaflar, sanayiciler gibi tüm sınıfsal kesimler, Kürdistan coğrafyası üzerinde yaşayan tüm farklılıklar sınıfsal, sosyo-kültürel ve inançsal değerlerini özgürce savunurken ulusal çıkarlar etrafında ulusal birliği de inşaa etmelidir.

Ulusal birlik tüm farklılıkların özgürlük, çoğulcu demokrasi ve bağımsız bir gelecek etrafında birlik ilkesine dayanmalıdır. 

Sadece bir sınıfın, bir inancın, bir kültürün birliği asla ulusal birlik değildir. Sadece işçilerin birliğine dayanıyor ise sadece köylülerin birliğine dayanıyor ise ulusal birlik değildir. Sadece sanayicilerin birliği ulusal birlik değildir, tüm farklılıkların birliği ancak ulusal birliği ifade edebilir. 

Kürt halkının önündeki en önemli görev bu perspektif çerçevesinde ulusal birliğini inşaa etmesidir. 

Ulusal birlik inşaa edilirken dikkat edilmesi gereken diğer önemli husus da sadece uluslararası alanlarda meşruluğu bulunan sosyal ve siyasal kişi, grup ve yapılar ulusal birlik çatısı altında yer almalıdır. 

Ulusal birlik inşaa edilirken uluslararası meşruluğu bulunmayan, uluslararası güçlerin terörist örgüt ilan ettiği kişi, grup ve yapılar ulusal birlik çatısı altına girmemeli, ulusal birlik çatısı altına sokulmamalidir.  Böylesi yapılar ulusal birlik çatısı altında yer aldığı taktirde Kürt halkına saldırmak için gerekçe arayan düşmanları hemen harekete geçecektir. Uluslararası güçler nezdinde Kürt halkının ulusal birliğine terörist örgüt damgası vurulmasına yönelik büyük bir kampanya başlatılacaktır. Kürt halkının uluslararası ve bölgesel tüm dostları zor bir durumda kalması için her türlü provakasyon, hile ve oyunlarla karşı karşıya bırakılacaktır. Tıpkı Efrin ve hendek siyasetinde olduğu gibi sömürgeci devletlerin saldırılarına gerekçe yapılacaktır. Böylesi bahaneler oluşturulduğu uluslararası güçlerin cılız sesinin daha da kısılmasına neden olacaktır. Ulusal birlik Kürt halkı açısından en acil konuların başında yer alırken kimlerin birliğe dahil edilmesi daha önemli olduğu çok açıktır. Uluslararası güçlerin terörist örgüt ilan ettiği bir yapının ulusal birliğe dahil edilmesi durumunda ulusal birliğin başlamadan bitmesine neden olacaktır.

Bu makale toplam: 5089 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:19:56:21
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalar Sorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır? Uluslararası hesapların kurbanı: Kürtler Koçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlar Kürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdır Filistin Kürdistan'a örnek midir? Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikeler PYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: Efrin Kürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyor Kürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir? Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadır Marksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalar Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektir Siyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmez Kürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyor Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor Rusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyor Kürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetler Ortadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliği Afrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamleler Uluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidir Egemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versin Bölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadır Kürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdır Bölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidir Kürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemez HDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileri Sazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidir Süreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyor Kürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidir Kürt halkı başına örülen kirli organize işler Kürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşu Amerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır. Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez... 'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' Sahtekarlığı Ümmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetler Tek çıkış yolu Ortak İradedir! Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor! Zavallı Amerika! Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi? Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık Yüzüdür Bağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre Hevesi Kürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılması Kürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve Etkileri Sahte Demokrasi, Doğru Demokrasi Kürt Halkı Geleceğini Karartmamalıdır KCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor KCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor Kürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı Çıkar Amerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan Kürtler Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları Tekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir. KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel Yanlışlarıdır Tüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru Öncelikleridir Kürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme Oyunu Sosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt Kapanı KCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile Savaşı Kürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi Projesi KCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!! KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu Yazdı Delilerin İnsanlık Koyusuna Attığı Taşlar Sömürge Halk ve Demokratik Cumhuriyet Bölge Yangınına Benzin Taşımayın Karanlıkta Kalanlar Halkı İmhaya Sürüklüyor Hesaplar Sömürgecilere Kazandırabilir Kürt Halkı! Bu Dansın Sonu Belli Siyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar Planlıdır Sömürgeci Devlet Çizgisindeki Hizmetler Milletin Aklını Çalmak Kale İçten Çöker Karanlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve Kürtler Suriye Olmaya Doğru ve Akıl Tutulması Ulusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı Hançer Kürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır' Tarihten günümüze toplu göçertme politikaları Ortadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış Nedenleri Güney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı? Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyor Doğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..! Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli! Kürt Halkı Savruluyor Olabilir Çelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevapları Pirsus Katliamı ve Pandora'nın Kutusu Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer Tarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne? İrade Sizin Kontrolünüzde Olmalı Ortadoğu Yıkılabilir, Altında Kalmayın Vekiller kime hizmet edecekler? Kürtler, Doğan İmkanları Zehirliyor Bir Arada ve Birlik İnşası Seçimlerin ardından gerçekçi okumalar Halkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri Bellidir Kürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli Hesaplar Halkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını Yer Sömürgeciler İki Anadamara Girmiş Olabilir Doğu Heyecanlı, Batı Çok Rahat Toplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda! Yanlış rejimlerin doğru piyonları Kürt halkı! Bu dansın sonu belli Dünyayı kurtaracak adam Newroz, Aldatılmanın Sonunu Getirmeli Kardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x