Çiya Berçelan: Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektir

Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektir

Newroz bayramının tarihi mirası özgürlük ve bağımsız bir gelecek özünü ters yüz eden kişi ve grupların hesapları da karanlıktır. Newrozun bu özelliğini karartan tüm sosyal, siyasi, ideolojik ve politik yapılara karşı dört parça Kürdistan halkı duyarlı olmalıdır. Halkın özgürlük ve bağımsız geleceğini ret edenlerin yüzüne halk tüm kapıları kapatmalı ve itibar etmemelidir.

Çiya Berçelan

24.03.2018, Cts | 12:51

Kürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektir
Makaleyi Paylaş

Newroz,, tüm Kürdistan için özgürlüğe ve bağımsız bir geleceğe yürümeyi yeni başlangıçları ifade ediyor. Kürdistan halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi iki yüz yılı aşkın uzunca bir zamana dayanıyor. Ülkesi tekçi ırkçı sömürgeci devletlerin ret, inkârcı ve imhacı politikalarına karşı bütün yakıcılığı ile devam ediyor.

Kürdistan halkı özgürlük ve bağımsız bir gelecek uğruna verdiği mücadelesi hiçbir zaman zor, şiddet ve baskıyı tercih etmemiştir. Kürdistan halkı kendi varlığına yönelen tehditlere, tehlikelere karşı sadece kendisini ve meşru hak ve hukukunu savunmuştur. Kürdistan halkının tüm mücadele tarihi boyunca her zaman ve her koşul altında barıştan yana tavrını koymuş, barışı korumaya çalışmış ve şiddetten uzak sorunlarının çözümünü hedeflenmiştir.

Güney Kürdistan Referandum sürecinde ve öncesinde Kürt halkının amacı barış içinde özgürlüğü ve bağımsız geleceği konusunda talebini ortaya koymaktadı. Ancak Irak devleti federal çoğulcu anayasaya ihlal etti. Tekçi, ırkçı sömürgeci bölge devletlerin etkisi altına girerek aslında ırkçı zihniyetlere yenik düştü.

 Kürt halkı var olan anlaşmazlıkları demokrasi içinde halkın kararıyla çözmeye çalışmasına karşı tekçi ırkçı sömürgeci rejimler buna zor ve şiddet ile karşı çıkmıştır. Kürt halkı gasp edilmiş tüm sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel taleplerini evrensel temel değerlere dayalı çoğulcu demokratik bir sistem ve barışçı bir yolla çözümünden yana olmuştur.

Ancak bölgenin tekçi, ırkçı sömürgeci devletleri coğrafyasını ve halkını bölüp paylaştıkları Kürt halkının özgür olmasını, bağımsız bir gelecek inşa etmesini, irade sahibi bir halk olmasını tahammül edemiyor. Bölgenin tekçi, ırkçı sömürgeci devletleri evrensel temel değerlere ve çoğulcu demokrasiye de tahammülleri yoktur. Kürt halkının gasp edilmiş tüm ulusal ve toplumsal haklarına zor, baskı ve şiddetle karşı çıkıyor, yok etmeye ve imha etmeye çalışıyor.

Bölgenin tekçi, ırkçı sömürgeci devletleri Kürt halkının özgürlük ve bağımsızlık iradesini ortadan kaldırmak üzere ellerindeki ağır savaş ve saldırı araçları ile zor, baskı ve şiddeti sınırsız kullandığı gibi aynı zamanda her türlü hile, oyun, entrika ve provakasyon olgusunu devreye sokmaktadır. Karanlık kapılar arkasında oluşturduğu, sevk ve idaresini yaptırdığı açık, özel, gizli her türlü yapılarla halkın geleceğini karartmaya çalışmaktadır.

Kürdistan'ın  her dört  parçasında halka yönelik ağır savaş ve şiddet, zor ve baskı hiçbir zaman Kürdistan halkının seçimi olmadığı ve hiçbir tarafın bundan kazanç elde edemeyeceği tarihsel gerçekliği ile ortadadır. 

Bölgesel tekçi, ırkçı sömürgeci devletlerin açık, özel ve gizli sevk ve idare ettiği kimi kişi ve gruplarla dört parça Kürdistan’ı kriz ve kaosa sokmak için çeşitli hile, oyun, entrika ve yöntemler deniyor ve denemeye devam edecektir. Ancak Kürt halkına ve Kürdistan’a karşı tüm kirli siyasi, ideolojik, politik, diplomatik ve askeri girişim ve hesaplar geçmişte başarısız olmuştur ve gelecekte de başarısız olmaya mahkumdur.

Kürt halkının özgürlük ve bağımsız bir gelecek isteği, umudu Hiçbir koşul altında ve Hiçbir zaman zayıf düşmemiştir. Kürdistan halkının evrensel temel değerlere dayalı hakları, hukuku, yasal ve anayasal garanti altına alınmasının güvencesii bu değerler etrafında ulusal birlik ile mümkündür. 

Kürdistan halkı özgürlüğü ve bağımsız geleceğinin yüksek milli ulusal menfaatleri etrafında ulusal birliğini inşaa etmelidir. Ancak böylesi kapsamlı bir ulusal birlik ile taleplerini gerçekleştirebilir. Kürt halkı adına mücadele yürüten kişi ve grupların tümü aynı bilinçte ve farkında olmalıdır. 

Bölgenin tekçi, ırkçı sömürgeci Devletleri çözüme zorlayacak tek ve en önemli husus Kürdistan halkının tüm siyasi kesimlerinin Kürdistan halkının özgürlük ve bağımsız bir gelecek talebi doğrultusunda birlik, kardeşlik ve ortak mücadele etrafında birleşmesindedir.

Ancak dünyanın gözü önünde Efrin korkunç ve kirli bir savaşa maruz kaldı. Kürt halkının tüm yaşamı, huzuru ve mutluluğu tehdit ve tehlike altına girdi. Sivil alanlarda silahlı güçler arasında çatışmanın olması kadın, çocuk, genç, yaşlı topyekün bir milleti tehdit ve tehlike altında soktu. Milletin manevi ve milli değerlerine hakaret edildi. Suçsuz ve günahsız insanlar katl edildi veya yaralandı, halk insanlık dışı bir muameleye maruz kaldı.

Efrin halkına yönelik öldürme ve göç ettirme siyaseti tıpkı kuzey Kürdistan coğrafyasında halkı yurtsever kentlerde uygulanmış kirli hendek siyasetini andırıyor. Bir grup tüm halkı, tüm farklılıkları belli siyasi ideolojik hesapları uğruna kullanmaya kalkışmıştı. Kuzey Kürdistan coğrafyası halkı yurtsever kentlerde kirli hendek siyaseti sonucu ölümler, katliamlar, yakılıp yıkılan kentler ve halkı zorla göç ettirme gibi ağır bir trajedi yaşatılmıştı. Efrin kasabasında da yine aynı kirli planlar, aynı vahşetlerle tekrarlandı.

Kuzey Kürdistan coğrafyası kentlerinde uygulanmış kirli hendek siyasetinin gerekçesi neyse Efrin kasabasında sahneye konulan kirli siyasetin gerekçesi de aynıdır. Her iki yıkım Kürt halkının en yurtsever ve diri kentlerin halkını sindirmeye yöneliktir. Bu yıkımların temel belirgin gerekçesi Amerika, Avrupa Birliği, bölgesel ve uluslar arası güçlerin terörist örgüt ilan ettiği veya siyasi ideolojik uzantıları dediği gruplar bahane edilerek gerçekleşmiştir.

Kürt halkının özgürlük ve bağımsız bir gelecek iradesinin kırılıp yok edilmesi doğrultusunda tekçi, ırkçi sömürgeci güçlerin Kuzey Kürdistan'da, Efrin'de sahneye koyduğu kirli ve kanlı oyunlar ve entrikalar devam etmektedir. Bu kirli ve kanlı oyun ve entrikalar çok daha geniş alanlara yayıp kapsamlı imha operasyonları ile devam etmesi için benzer gerekçeler ve bahaneler oluşturulacağı görülüyor.

Aşağıda iki ayrı haber, çok açık ve önemli iki açıklamayı olduğu gibi toplumsal bilince aktarmak, sunmak gerekmektedir. Böylece halkımız üzerine kirli ve kanlı hesapların, oyun ve entrikaların nasıl döndüğüne kapı aralanmış olacaktır. 

Birincisi; PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan'ın Afrin’e karşılık Şemdinli’yi alacaklarını iddia etmesidir. ''Medya Haber televizyonuna konuşan Duran Kalkan, “Türkiye, Afrin’i aldığında Ankara da kaybedecek. Afrin için Kuzey Kürdistan’da büyük bir mücadeleye başlıyoruz. Afrin’e karşılık Şemdinli’yi özgürleştireceğiz. Gerilla, Afrin için devrimci adımlar atar ve Şemdinli’yi Türkiye’nin elinden alır” diyerek kirli hendek siyasetine benzer provakatif bir hedef açıklıyor.

 İnsanlık tarihi boyunca insanlığın başarısı için büyük küçük her işin gerçeklere dayanma gibi bir zorunluluğu bulunuyor. Başarmak için başarıya götürecek gerçeklere dayanmayan hiç bir iş, hiç bir hareketin başarı şansı ve imkanı yoktur.  Dikkat edilirse bu grubun 40 yıllık mücadelesinde açıkça gösteriyor ki değil Şemdinli'yi kuzey Kürdistan'ın bir köyünü zor, baskı ve şiddet ile özgürleştireme imkanı yoktur. Güç dengeleri gerçeği ortadadır, ağır saldırı ve savaş araçlarına karşı basit savunma araçlarına dayanan bir mücadele hiç bir koşulda başarı getiremez.  Bu zihniyet, siyaset, ideoloji, politika ile mümkün olmadığı 40 yıllık zor, baskı ve şiddet dolu mücadele tarihlerinde açık biçimde ortaya çıkmıştır.

Bu siyasetin özü aslında tekçi ırkçı sömürgeci güney Kürdistan'ın meşru yönetimi üzerine çekmeye yönelik derin bir provokasyon girişiminden başka bir anlam taşımıyor. Nitekim Irak, Türkiye, İran bu provokasyonun olacağını sanki çok önceden bilgi sahibi olduğunu gösteren çalışmalar içine girmiştir. Aşağıdaki böylesi bir çalışmayı birlikte şimdiden planlamaya başladıklarını gösteriyor.

İkincisi; PKK yetkilisinin ''Şemdinli ilçesini alacağız, özgürleştireceğiz!!!'' ilan eden koşmasının ardından Irak hükümet yetkilileri ''ortak sınırlarda güvenliğin sağlanması konusunda Türkiye’yle işbirliğine hazır olduğunu'' belirten açıklamalar yapmıştır. Kimi yetkilileriin farklı açıklamalar yapması esas ret, inkâr ve imha siyaset ve hesaplarını gizlemeye yöneliktir.

Irak Adalet Bakanı Haydar el-Zamlı, 20 mart günü ulusal ve uluslararası haberi kaynaklarına göre Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul ediyor ve görüşmede Büyükelçi Yıldız; ''Türkiye'nin terörle mücadele alanında Irakla işbirliği yapmaya hazır olduğunu'' söylemektedir. 

Irak devlet yetkilisi de "Irak hükümeti, ortak sınırlarda güvenliğin sağlanmasıyla ilgili tüm konularda Türkiye'yle işbirliği yapma niyetini'' ifade etmektedir. Iraklı bakan, ''ülkesinin başta komşu Türkiye olmak üzere bölgenin tüm ülkeleriyle iyi ilişkileri güçlendirmeye çalıştığını'' dile getirmektedir.

Bölgesel tekçi ırkçı sömürgeci devletleri Kürt halkına karşı cesaretlendiren ve ortaklaştıran en temel olgu  '' Amerika'nın, Avrupa Birliğinin, uluslar arası ve bölgesel güçlerin terörist örgüt" ilan ettiği yapılardır. Tekçi, ırkçı sömürgeci devletlerin dört parça Kürdistan coğrafyasında Kürt halkına karşı imha temelinde geliştirdikleri militarist operasyonların gerekçesi hep aynı olmaktadır. Kuzey Kürdistan'da sahneye konulan kirli hendek siyaseti bu gerekçeye dayandırılmştı, Efrin kasabasında mazlum ve mağdur Kürt halkına yönelik operasyon yine bu gerekçeye dayandırıldı.

Kuzey Kürdistan'da Şemdinli ilçesine yönelik bir saldırı güney Kürdistan'a yapılacak bir operasyonun gerekçesi olacağı ortadadır. Güney Kürdistan'nın Şengal bölgesine yapılacak bir operasyonun gerekçesi olacağı ortadadır. 

Tekçi, ırkçi sömürgeci devletler kirli hendek siyasetine ve Efrin operasyonuna ''terörle mücadele ediyoruz'' gerekçesi arkasına saklanarak yapmıştır. Güney Kürdistan'ın meşru yasal ve anayasal yönetimini nefessiz bırakmak tekçi ırkçı sömürgeci devletlerin birinci hedefleri olduğu referandum sürecinde ortaya çıkmıştır. Meşru ve haklı referandumun hemen ardından Kürt halkının varlığına karşı tekçi, ırkçı sömürgeci devletlerin nasıl ortaklaştıklarını tüm dünya gördü.

Amerika'nın, Avrupa Birliğinin ve Uluslar arası güçlerin terörist örgüt ilan ettiği bir yapı tekrar tekçi, ırkçı sömürgeci devletleri provakasyona getirebilir. Kürt halkının meşru iradesini sindirmeye ve yok edilmeye yönelik ellerine saldırı için bahanel oluşturabilir ve gerekçe verebilir. 

 Amerika'nın, Avrupa Birliği, uluslararası ve bölgesel güçlerin terörist örgüt ilan ettiği yapıların "Kürt halkı özgürlük hareketi" adı arkasına gizlenmiş tüm  sosyal ve siyasal yapılar Kürt  halkına ve geleceğine  zararlıdır.  Böylesi yapıların her eylemi Kürt halkının iradesini yok etmeye çalışan güçlerin eline gerekçe ve bahaneler vermektedir. Kürt halkının bu süreçlerden dolayı uğratılacağı zararları önlemek için her zamandan daha fazla dikkat etmesi gerekmektedir. 

Bu gibi yapıların ajitasyonları ve provakasyonları halkın geleceğini kararmaktadır. Halkın meşru ve haklı talepleri ile aydınlık geleceğini olumsuz etkileyecek yapıların halk tarafından yakından tanınmalıdır. Kürdistan halkı Kürdistan coğrafyasındaki sosyal, siyasal, ideolojik ve askeri tüm yapıların neye ve kimlere hizmet ettiğini tüm yönleriyle bilmesine, bilince çıkarmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaçları vardır.

Bu vesileyle Newrozun özgürlük, bağımsız bir gelecek inşaa ve diriliş bayramıdır.  Kürt halkının bağımsız geleceğini ret eden bir takım yapıların halkın her değerini olduğu gibi Newrozun bayramını da siyasi ideolojik çıkarlarına kurban etmektedir. Özgürlük ve bağımsız bir gelecek inşasını ret eden, karşı çıkan yapıların özgürlük edebiyatı anlamsızdır.  Kürt halkı adına mücadele eden, özgürlük ve bağımsız bir gelecek hedefi olmayan ve uluslararası alanda gayrımeşru ilan edilmiş hiçbir yapı Kürt halkını Hiçbir zaman ve Hiçbir koşul altında temsil edemeyeceğinin bilinmesi gerekir.

Newroz Kürt halkının evrensel temel değerler ve çoğulcu demokrasi kuramları, kuralları ve kurumları etrafında özgürlük ve bağımsız bir gelecek mücadelesine tarihsel bir ışıktır. Newroz'un tarihsel misyonu, bugüne devreden yegane mirası halkın özgürlüğü ve bağımsız geleceğidir.

Newroz bayramının tarihi mirası özgürlük ve bağımsız bir gelecek özünü ters yüz eden kişi ve grupların hesapları da karanlıktır. Newrozun bu özelliğini karartan tüm sosyal, siyasi, ideolojik ve politik yapılara karşı dört parça Kürdistan halkı duyarlı olmalıdır. Halkın özgürlük ve bağımsız geleceğini ret edenlerin yüzüne halk tüm kapıları kapatmalı ve itibar etmemelidir.

Bu makale toplam: 4218 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:20:34:36
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalar Sorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır? Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidir Uluslararası hesapların kurbanı: Kürtler Koçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlar Kürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdır Filistin Kürdistan'a örnek midir? Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikeler PYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: Efrin Kürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyor Kürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir? Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadır Marksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalar Siyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmez Kürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyor Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor Rusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyor Kürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetler Ortadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliği Afrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamleler Uluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidir Egemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versin Bölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadır Kürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdır Bölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidir Kürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemez HDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileri Sazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidir Süreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyor Kürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidir Kürt halkı başına örülen kirli organize işler Kürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşu Amerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır. Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez... 'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' Sahtekarlığı Ümmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetler Tek çıkış yolu Ortak İradedir! Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor! Zavallı Amerika! Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi? Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık Yüzüdür Bağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre Hevesi Kürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılması Kürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve Etkileri Sahte Demokrasi, Doğru Demokrasi Kürt Halkı Geleceğini Karartmamalıdır KCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor KCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya Zorluyor Kürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı Çıkar Amerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan Kürtler Stalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile Sorunları Tekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir. KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel Yanlışlarıdır Tüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru Öncelikleridir Kürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme Oyunu Sosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt Kapanı KCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile Savaşı Kürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi Projesi KCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!! KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu Yazdı Delilerin İnsanlık Koyusuna Attığı Taşlar Sömürge Halk ve Demokratik Cumhuriyet Bölge Yangınına Benzin Taşımayın Karanlıkta Kalanlar Halkı İmhaya Sürüklüyor Hesaplar Sömürgecilere Kazandırabilir Kürt Halkı! Bu Dansın Sonu Belli Siyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar Planlıdır Sömürgeci Devlet Çizgisindeki Hizmetler Milletin Aklını Çalmak Kale İçten Çöker Karanlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve Kürtler Suriye Olmaya Doğru ve Akıl Tutulması Ulusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı Hançer Kürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır' Tarihten günümüze toplu göçertme politikaları Ortadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış Nedenleri Güney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı? Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyor Doğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..! Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli! Kürt Halkı Savruluyor Olabilir Çelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevapları Pirsus Katliamı ve Pandora'nın Kutusu Kelin Merhemi Olsa Önce Başına Sürer Tarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne? İrade Sizin Kontrolünüzde Olmalı Ortadoğu Yıkılabilir, Altında Kalmayın Vekiller kime hizmet edecekler? Kürtler, Doğan İmkanları Zehirliyor Bir Arada ve Birlik İnşası Seçimlerin ardından gerçekçi okumalar Halkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri Bellidir Kürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli Hesaplar Halkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını Yer Sömürgeciler İki Anadamara Girmiş Olabilir Doğu Heyecanlı, Batı Çok Rahat Toplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda! Yanlış rejimlerin doğru piyonları Kürt halkı! Bu dansın sonu belli Dünyayı kurtaracak adam Newroz, Aldatılmanın Sonunu Getirmeli Kardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x