İsmail Beşikci: Anlıyorum Ama Konuşamıyorum

Anlıyorum Ama Konuşamıyorum

Aileler, çocuklarını ‘ Kürdlük belası’ndan uzak tutabilmek için, onlara Kürdçe öğretmiyor. Çocuklara Kürdçe öğretmiyor. Halbuki, gerçek belalalar, çok daha ağır olan ilişkiler, belalar vardı. Örneğin, Kürd çocukların uyuşturucuya alıştırılmaları, uyuşturucu dağıtımında kullanılmaları…

İsmail Beşikci

28.03.2016, Pts | 20:42

Anlıyorum Ama Konuşamıyorum
Makaleyi Paylaş

‘Anlıyorum Ama Konuşamıyorum’, Alev Karaduman tarafından hazırlanmış bir kitap. (İletişim Yayınları, İstanbul, 2015

Araştırmacı-Yazar Alev Karaduman, İstanbul’da yaşayan 9 Kürd genciyle çok geniş, derin röportajlar yapıyor. Bu gençlerin aileleri uzun yıllar önce, Kürd illerinden İstanbul’a göçmüşler. Son 30 yılı aşkın bir zamandır süren gerilla mücadelesi sürecinde, köylerin yakılması-yıkılması sürecinde, ‘faili meçhul’ denen cinayetlerin artması sürecinde Kürdistan’dan ayrılıp İstanbul’a göçenler de var.

Bu ailelerde, ana-baba, birkaç olguda, meslek sahibidir. Maddi durumlarının, iyi olduğu, orta halli olduğu söylenebilir. esnaf olan aile reisleri de vardır.

Kendileriyle röportaj yapılan gençler genel olarak İstanbul’da doğmuşlar veya çok küçük yaşlardayken, örneğin 3-5 yaşlardayken, aileleri İstanbul’a göç etmiş.

Bu gençlerin ortak özellikleri, Kürdçe bilmemeleridir, Kürdçe’den, Kürd kültüründen uzak bir şekilde yetiştirilmiş olmalarıdır. Aileler, bunu çocuklarına iyilik olsun diye yapıyorlar. “Kürdlük başımıza belaydı, bu yüzden biz çok eziyet gördük, çocuklarımız eziyet görmesin” diye yapıyorlar.

Bu gençler lisede okuyorlar veya üniversitede tahsil yapıyorlar. Zaten, gençler, Araştırmacı-Yazar Alev Karadumana’a çocukluktan itibaren geçmişlerinin ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorlar.

Gençler Kürd olduklarını, analarının, babalarının, bunların en azından birinin Kürd olduğunu elbette biliyorlar. Kürdçe evlerde, gizliliğin-saklılığın dili olarak yaşanıyor. Ana-babalar, bazı konuları, çocukları anlamasın diye Kürdçe konuşuyorlar. Gerilla mücadelesi, mücadelenin basına yansıma biçimi, Kürdlerin, Kürdçe’nin aşağılanması, horlanması sürecinde bu gençlerde de Kürdlük bilinci gelişmeye başlıyor. Birkaç yılda bir aileleriyle birlikte köylerine yaptıkları ziyaretlerde Kürdçelerini biraz ilerletiyorlar. Bazıları, İstanbul’da, çeşitli Kürd kurumları tarafından açılan kurslara katılarak Kürdçe öğrenmeye, biraz öğrendikleri Kürdçelerini geliştirmeye çalışıyorlar. ‘Anlıyorum ama konuşamıyorum’ oluyor.

Araştırmacı-Yazar Alev Karaduman’ın, röportaj yaptığı gençlerden biri MHP’li bir Kürd. Biri gay. Bunlar da yaşadıklarını, aileleriyle ilişkilerini, ilişiklerin nasıl geliştiğini ayrıntılarıyla anlatıyorlar. Dokuz kişiden biri de, araştırmacı-yazarın kendisi…

Bu kişiler yetişkin olduklarında, büyükanneleriyle iki satır bir şey konuşamadıklarını fark ediyorlar. Büyükanneleri Türkçe bilmiyor, onlar da Kürdçe bilmiyor. Doğal süreç, büyükannelerin torunlarına kendi konuştuğu dili, Kürdçe’yi öğretmesidir, çocuklara masal anlatmasıdır ama burada tersi oluyor. Torunlar, büyükannelerine Türkçe öğretmeye çalışıyorlar. Çocuklar, büyükannelerinden hiç masal dinlemeden büyüyorlar…

                                     ***

Alev Karaduman’ın, ‘Anlıyorum Ama Konuşamıyorum’ çalışmasının okurken, insan göçler, göçzedeler üzerinde de düşünmeye başlıyor. Göçlerin, göçzede bir yaşamın, gençlerin bizzat kendilerinin yaşamlarıyla, ailelerinin yaşmalarıyla ilgisi, bu konularda anlatılanlar, sizi, göçlerin, göçzede bir yaşamın farklı boyutları üzerinde düşünmeye sevkediyor.

Bu çerçevede, Kürd aydınlarının zorunlu göçü üzerinde de durmak gerekiyor. Araka arkaya yapılan operasyonlar, gözaltına alınmalar, tutuklanmalar, kitaplara, yazılara sık sık el konulması Kürd aydınlarının zorunlu göçünü, göçzedeliği doğuruyor. Bütün bu baskılara, yaptırımlara rağmen ille de Kürdistan’da kalmak, yaşam sürdürmek… Bu da dikkatlerden uzak tutulmaması gereken saygın bir süreçtir.

Göç, sığınma, göçzedelik, şüphesiz çok önemli bir süreç. Koruculuğun kabul edilmemesiyle                                 ilgili olarak yaşanan göçler, köylerin yakılması-yıkılması sürecinde yaşanan göçler, devletin baskısının ve gerilla mücadelesi sürecinde gündeme gelen operasyonların halkı bunaltması sürecinde yaşanan göçler… Kürd aydınlarının göçü… Nüfusun artması ve artan nüfusa paralel olarak geçim olanaklarının artmaması nedeniyle yaşanan göçler… Bu sürecin zaman içinde ve değişik mekanlarda izlenmesi önemlidir.

Hakkari, Van, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Muş, Ağrı, Diyarbakır vs. Buralarda, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, göçler yaşanıyor. Bu göçün ne kadarı Hakkari, Van, Diyarbakır, Mardin, Kızıltepe, Nusaybin, Yüksekova, Cizre, Silopi gibi merkezlere yapılıyor, ne kadarı, Batı illerine, Adana, Mersini İzmir İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi merkezlere yapılıyor, Bu sürecin izlenmesi, gözlenmesi de önemlidir. Ailenin maddi durumuna göre sığınacakları yerleşim yeri değişebilir.

Koruculuğun kabul edilmemesi, köylerin yakılıp yıkılması sürecinde yaşanan göçleri düşünelim. Suyun, toprağın olduğu her yerde, yaşamı üretmek, sürdürmek mümkündür. Bu tür süreçlerin yaşanmadığı durumlarda, bu insanların, köylerde, belirli toprakları, tarlaları vardı, Bağları, bahçeleri, hayvanları kümesleri vardı. Böyle bir ortamda hayatı sürdürmek kolaydır. Göç olduğu zaman, bir şehrin varoşlarına sığınma, göçzedelik gerçekleştiği zaman, bu aileler geçimlerin nasıl temin ediyorlar? Bu mesleksiz, köylü aileleri şehirlere nasıl uyum sağlıyorlar? Aile reisleri ne iç yapıyor? Kadınlar, çocuklar çalışabiliyorlar mı? Kadınlar yeni yerleşin alanlarına uyum sağlayabiliyorlar mı? Çocuklar eğitimlerin sürdürebiliyorlar mı? Çeşitli zamanlarda, ilişkilerin izlenmesi de gerekir.

İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi Batı’daki büyük şehirlere, sığınma gerçekleştiği zaman, kağıt mendil satan çocuklar, ayakkabı boya sandığıyla dolaşan çocuklar uyuşturucu dağıtımında kullanılan, uyuşturucuya alıştırılan çocuklar, suç örgütlerine yönlendirilen, suç örgütleri tarafından kullanılan çocuklar gibi durumlar da gündeme gelmektedir.

Alev Karaduman’ın röportaj yaptığı dokuz kişi arasında bu kategoriye girebilecek olanlar yok. Ama, bunlar da göçün, göçzedeliğin yarattığı çok önemli ilişkilerdir. Örneğin denek sayısını dokuzdan yirmiye çıkarırsanız bu tür gençlerle karşılaşmanız da mümkündür. Göçler, göçzedelik sürecinde bu ilişkilerin izlenmesi de ihmal edilmemelidir.

Alev Karaduman’ın, ‘Anlıyorum Ama Konuşamıyorum’ çalışması sürece dil üzerinden yaklaşan bir anlayışa sahip. Hayatın çeşitli boyutları üzerinde incelemeler, ailelerdeki ilişkileri çeşitli yönleriyle ele alan incelemeler de gereklidir. Değişik birkaç proje üzerinde çalışmak da mümkündür.

‘Kürdlük belası’ ve daha ağır belalar

Aileler, çocuklarını ‘ Kürdlük belası’ndan uzak tutabilmek için, onlara Kürdçe öğretmiyor. Çocuklara Kürdçe öğretmiyor. Halbuki, gerçek belalalar, çok daha ağır olan ilişkiler, belalar vardı. Örneğin, Kürd çocukların uyuşturucuya alıştırılmaları, uyuşturucu dağıtımında kullanılmaları…

Bir çocuk, bir genç Kürdlük bilincine ulaştığı zamanları, diyelim Kürd sivil toplum kurumlarına, Kürd siyasal partilerine gidip gelmeye başladığı zamanları düşünelim. Bildiri dağıtmaktan, bir gösteriye katılmaktan dolayı, gözaltına alınmalarını, tutuklanmalarını vs. düşünelim. Ailelerin bu süreci yakından izlemesi, çocuğunun durumu hakkında bilgi sahibi olması mümkündür Benzer ailelere dayanışma içinde bu ilişkilerle başedebilir.

Ama, bir de uyuşturucuya alıştığını, uyuşturucu dağıtımında kullanıldığını düşünelim.. İşte gerçek bela budur. Çok ağır bir beladır. Aile burada yalnızdır. Zaten bunlar, ailenin bilgisi dışında gelişen ilişkilerdir. Ailenin bu tür belalarla baş etmesi çok zordur. Göç sürecinde, göçzedelik sürecinde bu ilişkilerin izlenmesi de önemlidir. Bu bakımdan, çocukları, Kürdçe’den, Kürd kültüründen uzak tutarak yetiştirmeye çalışmak sağlıklı bir yöntem değildir. Kürd dili, Kürd kültürü her zaman her koşul altında esas olmalıdır.

Asimilasyon

Göç, göçzedelik, sürgün gibi süreçleri, asimilasyon politikaları çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Devlet, Kürdlerin köklerinden koparıp Batı illerine sürgün ettiği zaman, Kürdlerin Türklüğe asimilasyonu konusunda çok önemli bir mesafe kaydetmiş olmaktadır. Devlet, Batı illerine yerleşen Kürd ailelerin 3-4 nesil sonra, Kürdçe’yi unutacaklarını, çocuklarını, Türk dili ve kültürü çevresinde yetiştireceklerini ummaktadır. Bu politikanın başarısız olduğu söylenemez.

Bölgeni geri kalmışlığı, daha doğrusu geri bırakılmışlığı yine bu konuyla ilgilidir. Bölgenin, tarım, hayvancılık ve sanayi bakımından gelişmemesi artan nüfusun, geçimini temin etmek için tarım ve sanayi bakımından gelişkin Batı illerine göçüne neden olmaktadır. Bu, asimilasyon için elverişli bir ortamdır. Devlet, bu ortamın sürüp gitmesini teşvik etmektedir. Bunun için, “Kürd nüfusun çok önemli bir kısmı Batı’da yaşıyor” şeklindeki saptamaları bu çerçevede ve tarihsel bir gelişim içinde değerlendirmek gerekir. Kürd nüfusun, Batı illerin yönlendirilmesi, sürgünler, köylerin yakılıp yıkılması, mecburi iskanlar… Cumhuriyet’in sistematik bir politikasıdır. Bu politikanın, uygulamaların İttihat ve Terakki ile başladığı bilinmektedir.

Devletin, asimilasyon politikalarını, uygulamalarını başarısız kılacak tek süreç, Kürdlerde, özellikle Kürd gençlerinde, dil bilincinin, ulus bilincinin, vatan bilincinin gelişmesidir. Her koşul altında Kürdçe’ye sahip çıkmak, Kürdçe’yi yaşamak vazgeçilmez olmalıdır.

Bu makale toplam: 12239 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:01:48:48
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

İsmail Beşikci

Yazarın Önceki Yazıları

59 Yıl Sonra Şemdinli Kemalizm Ve Kürd Ulusal Sorunu III Ortadoğu Bir Ailenin Son 200 Yıllık Tarihi Tarih Okumaları, Kürdlerin Hikayesi Hewler’de, Soran’da ve Cambridge Koleji’nde Konferans Theodor Herzl Bize Ne Anlatıyor? Aforizmalar Son Yolcu Irkçılık Hakkında … Aydınlar Hakkında… Latife Fegan’ın Anıları Adil Yargılama/Yargılanma Mümkün mü? Kürd Aydınları İlim-Bilim Kürdçe Derslerinin Önemi Yaş 83…* Mezopotamya Uygarlığında Hakkari Kemalizm Ve Kürd Ulusal Sorunu - II Bediüzzaman’ın Hançeri Doğu-Güneydoğu Dernekleri Platformu* Destar Kitap-Kafe Kürdistan’ın Güney'ine Seyahat Kürd Tarihinin Yazılı Ana Kaynakları Bingöl-Van Gezi İzlenimleri Göbekli Tepe Hakkında… Güvenlik Munzur Çem’in Anıları Derve Cendere II Saatin İçindeki Sır Mehmet Öncü Kitapları Zarema, Yahudi Devleti Juli’nin Sesi ‘Ateşte Doğanlar’ Kadri Hoca… Kürt Hâkim Alevilik Üzerine II ‘Aleviler ve Sosyalistler’ Kitabı Üzerine Uygur Türkleri Başkanlık Seçimleri, ABD Üniversite Raporu OFra Bengio’nun Kürd Liderlere Eleştirisi Dr. Said Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Maaş Sorunu… Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde PKK-Haşdi Şabi İşbirliği Ama Onlar Kardeştiler… Mustafa Suphi ‘Kürdistan Ortadoğu’nun Polonya’sıdır’ İSkan Tolun II Kürt Dil Hareketi (Harekata Zımanê Kurdî) II ‘Doğumun Ölümü’ Kürt Dil Hareketi (Hereketa Zimanê Kurdî) Kürdistan Bayrağı’nın ve KDP Binasının Yakılması Üzerine… Ermeniler, Kürdler, Azeriler Devrimci Doğu Kültür Ocakları Eylül 2020 Kürdler-Kürdistan Bir AİHM Başkanı Halepçe arşivlerinin yakılması ve KDP’ye saldırı Devran İskan Tolun Woodrow Wilson Harf Devrimi’nin Kürdler İçin Anlamı Mehmet Elbistan Kürtler, Şehir Şehirlileşme ‘Kürt Çalışmaları…’ Zini Gediği Katliamı Kürd Tarihini Kürdlerin Yazması… ‘Kürtlerin Kürt Olmama Hakkı’ II ’Kürtlerin Kürt Olmama Hakkı’ Değinmeler-2 Irkçılık Üzerine Seyid Ahmed Cebari Şengal, Afrin Mustafa Selîmî Kemalizm ve Kürd Ulusal Sorunu Orhan Kotan’ın Şiiri Leylan - II Kürt Meselesiyle İlgili Bir Projen Var mı? Leylan Xwebûn Orta Karadeniz’de Etnisite İlişkileri Alevilik Üzerine… Güvenli Bölge Duvarımızı Yapamadık… Doktor Said Alevilik ve Tarihi Bitlis ve Ahalisi 1916 Kürd Tehciri Bir Diplomatın Anıları Xızır Nasıl Ali Oldu? Kürd Tarihi Üzerine Gözlemler Adıyla Çağırmak Kürdistan’ın Güneyinde Soykırım Kürdlerin Tarihi Milliyetçilik Üzerine Hong Kong, Kürdistan ‘Kürtlerle Türkler’ Ortadoğu’da Devletlerin Kurulması Abdurrahman Qassemlu’nun Katledilmesinin 30. Yıldönümü Üniversitenin Bilim Anlayışında Temel Sorunlar Cumhuriyet, 19 Mayıs 2019 'Özgürlük İçin Sanat' Helsinki’de Sosyal Forum Teknoloji, Bilim, Eğitim Milletler Cemiyeti Döneminde Kürdler/Kürdistan Hewler - Duhok - Zaho Bir Tartışma Üzerine… Dönemin Romanları Eleştirilerin İzinde Rêya Heqîyê (Alevilik) ABD Ziyareti - IV ABD Ziyareti - III ABD Ziyareti - II ABD Ziyareti - I Berlin’de Dersim 37-38 Paneli Başur’da Siyaset Duhok-Hewlêr Gezisi Kürdçe Yasaklarının İşlevi ‘Aleviliğin Doğuşu’ II ‘Kimliksiz Çığlıklar’ Türkiye’de Adalet Arayışları 'Aleviliğin Doğuşu' Kürdlere Soykırım… Moskova’da Kürd Konferansı Cevat Geray’a Sevgi… Bilim Ahlakı Mahallenin Arkadaşları Selahattin Demirtaş’ın Şarkısı Canip Yıldırım Kütüphanesi Devşirmeler ve Devletsizler Dağ Kavmi - II Adaylar… Dağ Kavmi -I Geleceğini Belirleme Hakkı ve Kürdler Farhad Daftary, Şiilik Alevilik Şiizm ‘Türklük Sözleşmesi’ Timure Halil Hakkında … Düşmanlarını Sevindiren Bir Halk… Celal Talabani... Kürdler Zoru Başardı… Bağımsızlık... Güvenlik... Domino Etkisi Referandum-Bağımsızlık Tartışmaları Danimarka Seyahati Sekesûr’da Kürd-Alevi Soykırımı İnsanlık Araştırmaları Merkezi Fahriye Adsay’ın Eleştirileri Üzerine… Bir Kürd... İki Kürd... Üç Kürd Yezda... Ermeniler, Kürdler… Yeni Bir KDP Kurma Çalışmaları Hasta Adam Avustralya Gezisi Hayatımdan Kesitler Birey Toplum İlişkileri Peşmergelik Yüce Bir Değerdir Kaderine Küsmek Kürd Halkının, Kürdistan’ın Başı Sağolsun… Kürdistan’ın Hayırlı Evladı Doktor Said Suriyeli Mülteciler Parlamento Milli Düşünce Sempozyumu Desmond Fernandes Kürtlerin Bulunduğu Ülkeler Bölünemez!... Kürtler Ne İstiyor? Eşkiya 28 Devlet Bağımsız Kürdistan’ı Tanımayacak... Devlet, İslam, Kürdler ve Darbe Pencinarîler II Pencinarîler I Azim... 'Afrika Edebiyatı' Üzerine… Yaresan (Ehl-i Hak) Rêya Heqîyê, Ezdan Zağros’un Ötesine… Süleymaniye Merkez Güvenlik Karargahı 'Peçar Tenkil Harekatı/1927' Üzerine Birkaç Söz İttifaklar Mahmut Yeşil’e Sevgi… Tunceli Kanunu, Getirdiği Esaslar ve Devletin Asimilasyon Planları Yakındoğu’nun İmhası ve Pontus Sorunu Keşiş’in Torunları Dersimli Ermeniler 1128 Akademisyen Yaşar Kaya Alevilik... Elveda Güzel Vatanım Alevilerin Kitabı Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan III Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan II Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan (I) Komkurd-An Nelson Mandela - Aziz Sancar Barış, Yüzleşme, Müzakere İBV Hewler Temsilciliği 558. Oturma Şengal’i Ziyaret Şengal TBMM Kürdlerde/Kürdistan’da Ana Sorun Özyönetim Üzerine... Norveç Seyahati Alaine Tuoraine’e Eleştiri Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Yönetim Zaafları Güneşin Krallığı Keyakisar Barzani bir dönem daha görevde kalmalıdır Temel şart Kürdistan Ordusu! Girê Spî'nin Kurtarılması... Üniversitenin Ana Sorunu Mardin: Hüzünlü Kent Alevilik-Müslümanlık Osmanlılar ve Acemler Arasında Kürdler İslam’ın barış, huzur, adalet ve eşitlik anlayışı Kerbela’da son buldu Kürd Kültürü Neden Yağmalanıyor? Kürd Êzidîlerin Azizesi 'Begê' İki Olay Üzerine Düşünceler Barış ve Çözüm Süreci - III Eleştiriler Ev Jin û Mêrê bi Maskê Barış ve Çözüm Süreci - II Murat Bozlak’a sevgiler... Barış ve Çözüm Süreci… Rejim, İslamileşme, Kürdler/Kürdistan Alman Şarkiyatçı Dr. Friç Soykırımlar ve Devletsiz Halklar IŞİD’in Zuhuru Şeyh Ahmet, IŞİD Saldırıları ve Osman Baliç'in Katili Ulusların Kendi Geleceklerini Tayin Hakkı ve Kürdler/Kürdistan Bitlis Anıları, 1960’lı Yıllarda Bitlis’de Yaşam Uluslararası Bitlis Sempozyumu Barzaniler Değinmeler İfade Özgürlüğü ve ABD Türk Siyasal Kültürü Üzerine… Birleşik Krallık, Fransa, Kürdler/Kürdistan Anti-Kürd Uluslar arası Nizam Kürd/Kürdistan incelemelerinde temel soru... Ulus İnşa Sürecinde Dilin Rolü Mustafa Barzani'yi sevgiyle anıyoruz Düşün Hayatında ve Edebiyatta Kurumlaşmalar Yakındoğu’nun İmhası,1915 Ermeni Soykırımı ve Hrant Dink’in Katledilmesi Resmi İdeolojinin Temel Özelliği Roboski – Goyiler Türk-İslam Sentezi ve Kürd Sorunu Kürdistan sorunu her şeyden önce duruş sorunudur Barış
x