İsmail Beşikci: Başkanlık Seçimleri, ABD

Başkanlık Seçimleri, ABD

3 Kasım 2020’de, ABD’de Başkanlık seçimleri yapıldı. Aynı tarihte yapılan seçimlerde, Temsilciler Meclisi’nin 435 üyesi, Senato’nun üçte bir üyesi için de seçimler yapıldı. Bu yazıda, Başkanlık Seçimleriyle ilgili düşüncelerimi açıklamaya çalışacağım.

İsmail Beşikci

21.01.2021, Per | 09:19 [ Güncellenme: 21.01.2021, Per | 09:42 ]

Başkanlık Seçimleri, ABD
Makaleyi Paylaş

Başkanlık seçimleri sonunda Joe Biden 81 milyon (% 53.1) Başkan Donald Trump 74 milyon (% 46.9) oy aldı. 

Kanımca bu rakamlar, ulusal iradenin tecelli ettiğini açıkça göstermektedir. Ondan sonra, 538 Seçiciler Kurulu tartışmaları, 270 oyu buldu- bulmadı tartışmaları, ‘salıncak eyaletler’ tartışmaları ulusal iradenin derinleşmesini yaygınlaşmasını getirmez. Bu tartışmalar artık, ulusal iradeyi derinleştirmez, yaygınlaştırmaz. Bu tartışmalar, bu süreçler, artık ulusal iradede gedikler açar, ulusal iradeye kelepçe vurmaya başlar.

Örneğin, 8 Kasım 2016 Başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton rakibi Donald Trump’tan 3 milyondan daha çok oy aldığı halde, bu, 538 kişilik Seçiciler Kurulu’na yansımadığı için, 270 delegeye ulaşamadığı için Başkan olamamıştır. Bu ise ulusal iradenin zedelenmesidir, hatta hiçe sayılmasıdır. 3 milyondan fazla oy mu daha önemlidir, 270 delege mi daha önemlidir?

Çünkü bütün eyaletlerde aynı yöntem uygulanır. California’dan Maine’ne, Alaska’dan, Washington’dan Florida’ya, Nevada, Nebraska, İndiana, Kansas, Missouri, Tenesse gibi bütün eyaletlerde, 50 eyaletde aynı yöntem uygulanmaktadır. Seçim sonucu ise, yukarıda belirtildiği gibidir. Bundan sonra artık 538 kişilik Seçiciler Kurulu’na gerek duyulmamalıdır.

7 maddelik ABD Anayasası çerçevesinde bunun mümkün olup olmayacağını bilmiyorum. Kendimce, olması gerekeni ifade etmeye çalışıyorum. ABD devlet yönetiminde Başkan önemli bir kurumdur. Başkan’ın kararları, her iki kanadıyla Kongre’nin, yargı organlarının, basının, sivil toplum kurumlarının, hatta eyalet valilerinin denetimine tabii olsa da, Başkan, yine çok önemli yetkiler sahibidir. Bu niteliğiyle Başkan, öbür ülkeler, devletler için de önemlidir. Çünkü ABD, hala dünya politikasına yön veren çok önemli bir devlettir.

Başkanlık seçimi 3 Kasım 2020 yapılmıştır. Seçim kazanan Joe Biden 20 Ocak 2021’de görevi devralacaktır. Arada 78 gün vardır. Bu süre çok uzundur. Bu uzun süreye geçiş dönemi denmektedir. Bu 78 gün içinde, seçimle, görev değişimiyle ilgili gelişmeler şunlar olmuştur:

Donald Trump ekibi, Beyaz Saray’da, Joe Biden ekibine gerekli kolaylığı sağlamamıştır.

Başkan Donald Trump, her gün ‘ulusumuz, ülkemiz çok büyük tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu tehlikeleri azimle savuşturacağız’ açıklamaları yapmaktadır.

Başkan Donald Trump, her gün, ‘bu hileli bir seçimdir. Seçimi çalmaya çalışıyorlar. Seçimin çalınmasına izin vermeyeceğim…’ açıklamaları yapmaktadır.

‘Seçimde hile var’ diyerek eyaletlerde 65 dava açmıştır. Bu davaların bazıları Washington’daki Federal Yüksek Mahkeme’ye kadar ulaşmıştır. Gerek eyalet mahkemeleri, gerek Federal Yüksek Mahkeme, ‘kanıt gösterilmemiş’ diyerek bu davaları reddetmiştir.

Başkan Donald Trump’un, açtığı 65 davanın hepsini de kaybetmiş olmasına rağmen, hala, seçimi kendi lehine çevirme gayreti içinde olması, bunu inanıyor olması, buna rağmen hiçbir kanıt gösterememesi, bu geçiş sürecinin çok önemli bir boyutudur.

3 Kasım sonrasında, oyların sayımı sırasında önemli bir olgu yaşanmıştır. Mektupla gelen oyların Joe Biden’in oylarını arttırdığı gözlenmiştir. İşte bu süreçte, Başkan Donald Trump, mektupla gelen oyların sayılmamasını istemiştir. Bu oylara yasal olmayan oylar demiştir. Bu oylar da onbinlerce, yüzbinlerce değil, milyonlarcadır. Halbuki mektupla oy verilmesi kongrenin kararıdır. Bu yeni bir durum da değildir. Daha önceki Başkanlık seçimlerinde de mektupla o kullanılmıştır. 3 Kasım günü, belirtilen saatler arasında postaya verilen, posta damgası olan her mektup, daha doğrusu zarf içindeki oy, geçerli bir oydur. Bu zarf sayım komisyonunu önüne ne zaman gelirse gelsin, durum değişmez. Önemli olan 3 Kasım günü, belirtilen saatler arasında posta damgasını taşıyor olmasıdır.

                                                                                                 ***                                                                                 

Bu geçiş dönemine Topal ördek dönemi deniyor. Bu dönemde başkanın ciddi icraat yapmaması da bir gelenektir. Başkan Donald Trump, bunu da yapmıştır. Örneğin, seçimlerden çok kısa bir süre önce, Federal Yüksek Mahkeme’ye yargıç tayin etmiştir.

Georgia Eyaleti’ndeki seçimleri, Joe Biden 12.284 oy farkıyla seçimi kazanmıştı. Başkan Donald Trump, eyaletin en yüksek seçim yetkilisi Eyalet Sekreteri Brad Reifenberger’i arayarak bu oyların kendisine yazılmasını veya kendisi için 12. 284’den bir fazla oy bulunmasını istiyor. Dikkat edelim, bu hileyi, Joe Biden’i hile yaptı diye suçladığı, bir sırada yapıyor.

Başkan Donald Trump’un bu ses kaydını, Washington Post Gazetesi ortaya çıkarmıştı. Donald Trump’un, seçim yetkilisi, Eyalet Sekreteri Brad Reifenberger ile bir saate yakın konuşması var. Brad Reifenberger’i ikna etmeye çalışıyor, O da bunun imkansız olduğunu belirtiyor. Bu, ABD’de, demokrasinin kurumsallaştığını göstermesi bakımından önemlidir. (artıgerçek, 4.1.2021, Seçim sonuçlarını değiştirin, başlıklı haber)

Bu tür sözleri sıradan insanlar söylese inandırıcı olmaz. Ama ABD Başkanı söylerse binlere kişi buna inanır. Başkan, hile yapıldığını, seçimin çalındığını söylese binlerce, onbinlerce kişi buna inanır

6 Ocak’ta Joe Biden’in başkanlığının onaylanacağı bir toplantı yapılacaktı. Temsilciler Meclisi ve Senato birlikte toplanıp Joe Biden’in başkanlığına onay verecekti. Bu kaçıncı onay! Daha önce de birçok kurum, Joe Biden’in başkanlık seçimini kazandığını onaylamıştı. Aynı gün, Konge’nin toplandığı saatlerde, Beyaz Saray’a yakın bir alanda Başkan Donald Trump bir miting yaptı. Mitingde yaptığı konuşmada, yukarıda belirtilen konuşmalarını aynen tekrarladı. Binlerce katılımcıyı, Temsilciler Meclisi ve Senato’nun, Federal Yüksek Mahkeme’nin birlikte yer aldığı Capitol’e yönlendirdi. Bu kitle çok kısa bir zamanda Capitol’ü işgal etti. Meydana gelen çatışmalarda, biri polis beş kişi yaşamının kaybetti. İşgalciler bazı ofisleri yağmaladı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ofisine giren işgalciler, Nancy Pelosi’nin dizüstü bilgisayarını da çalmış. Basında, çalınan bilgisayarın Rus istihbaratına satılmak istendiğine dair haberler vardı… Bu baskınla, işgalle, Joe Biden’in başkanlığını onaylama toplantısı yarıda kaldı.

Bu sırada, Temsilciler Meclisi’nde ve Senato’da, ‘Trump azledilmelidir’ konuşmaları yükselmeye başladı. Bu konuşmalar üzerine Başkan Donald Trump, işgalci saldırganlara, ‘artık evlerinize dönün’ açıklamaları yaptı. Yarım ağız da olsa seçimi Joe Biden lehine kaybettiğini söylemeye, daha doğrusu, ‘20 Ocak^ta Beyaz Saray’ı terkedeceğim’ demeye başladı.

Görüldüğü gibi bu uzun geçiş dönemi, seçimi kazanan Joe Biden için uygun bir ortam yaratamamış, seçimi kaybeden ama iktidarı devretmek istemeyen Donald Trump’a ulusal iradeyi bozma, ulusal iradede gedikler açma fırsatı vermiştir.

                                                                                                ***

Kumru Toktamış, Kongre işgalini ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. 9 Ocak 2021’ tarihinde kamuoyuna yapılan açıklama şöyle:

Çimenlerde ‘başbuğlarından’ işaret bekleyenlere karşı ciddi önlem alınmadı'

30 yıldır New York’ta yaşayan, Pratt Institute Sosyal Bilimler ve Kültürel Çalışmalar Bölümü’nün Kültürel Çalışmalar Koordinatörü Doçent Kumru Toktamış, seçimi kaybeden Başkan Trump'ın kışkırtmasıyla ABD Kongre Binası'nın basılmasını ve yankılarını anlattı: Benim anlamadığım şu: onlarca kez Washington DC’de yapılan gösterilere katıldım, değil Capitol’e girebilmek, o merdivenin basamaklarına bile yanaşamazdık. Orada nöbette duran güvenlik kuvvetlerinin silahlanma halleri yıldan yıla artıyordu...

                                                                                                 *** 

78 gün içinde gördüğümüz, yaşadığımız en önemli konu, Başkan Trump’un, seçimde yenilgiyi kabul etmemesiydi. Seçimi hilelerle kendi lehine çevirme girişimleriydi. 6 Ocak’a kadar bu otokrat tutumunu sürdürdü.

ABD’de kurumlar güçlü olduğu için 4 saatlik Capitol işgalinin, kargaşanın, kısa zamanda üstesinden gelindi. Başkan Donald Trump istememesine, karşı olmasına rağmen, yarıda kalan rutin toplantıya devam edildi.

Joe Biden’in başkanlığı tescil edildi. Ama Trump, etkisiz bir hale getirilse bile Trumpizm sürüyor. Seçimde kazanılan 74 milyon oy çok büyük bir oydur. İlerde, Donald Trump zihniyetinde olanlar, ama, bu işleri, Donald Trump gibi hodbinlikle değil daha ince bir şekilde yaşama geçirmek isteyecekler olabilir.

Bu süreçte, ABD demokrasisi için önemli bir açıklama, Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley’den gelmiştir. ‘Biz bir diktatöre, despota yemin etmedik. Biz Anayasa’ya yemin ettik.’

Trumpizm nedir? Bunun düşünsel bir akım olmadığı besbellidir. Trumpizm, anayasayı ve yerleşik kuralları, kişisel çıkarlar doğrultusunda hiçe saymaktır. Hukukun üstünlüğü gibi temel ilkeleri kişisel çıkarlar doğrultusunda eğip bükmektir. Keyfi hareket etmektir. 

13 Ocak 2021’de gerçekleştirdiği bir oturumda Temsilciler Meclisi 197’ye karşı 232 oyla Başkan Donald Trump’un azledilmesine karar vermiştir. Bu kararda 10 kadar Cumhuriyetçi Parti mensubu milletvekilleri de olumlu oy kullanmıştır. Bu karar daha sonra Senato’da da görüşülecektir. Başkan’ın azli konusunda, Temsilciler Meclisi Savcı, Senato, Yargıç konumundadır.

Seçimi kaybettiği halde, iktidarı devretmek istememenin nedeni neler olabilir? Bu, anayasaya, yasalara karşı işlenen suçlarla ilgili olabilir. İktidarı sürdürerek bu suçların gündeme gelmesini, kovuşturulmasını engellemeye çalışmak…

Seçimlerde kaybedip yenilgiyi kabul etmemek, Bu otokrat tutumla, iktidarı, seçimi kazanana devretmemeye çalışmak… Bu, az gelişmiş ülkelere, gelişmekte olan ülkelere, hatta gelişmiş ülkelerdeki bazı otokratlar için kötü örnek olabilir. Siyasal ve idari ve hukuksal kurumların güçlü olmadığı devletler için bu büyük bir tehlikedir. Bu bakımdan Donald Trump’un idari ve cezai yaptırımlarla karşılaşması önemli olacaktır.

Donald Trump, seçimi iptal ettirebilseydi, yeni bir seçim yapılacağı açıklanabilseydi, kongre baskınıyla, işgalle ilgili kargaşayı sürdürebilseydi, bu seçimi kaybeden ama iktidarı devretmek istemeyenler için önemli bir örnek olacaktı. Ama, özellikle yargı kurumlarının, basının, valiliklerin örneğin Georgia Valisinin tutumu böyle bir durumun yaşanmasına izin vermemiştir.

Son olarak şunu da belirtmek gerekiyor. 20 Ocak 2021’de, Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı, Kamala Harris yemin ederek göreve başlamıştır. Önceki Başkan olarak Donald Trump, bu törene de katılmamıştır. Halbuki bu da, ABD demokrasisinde yaşatılan önemli bir gelenekti. Bu durum, 233 yıllık ABD demokrasisinde, 1829 ve 1869 yıllarında iki defa yaşanmıştır. Önceki Başkanlardan Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama bu törene katılmıştır.

96 yaşındaki Cimmy Carter hasta olduğu için bu törene katılamamıştır. Başkan Joe Biden’in ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in, önceki Başkan, Donald Trump’un, ABD demokrasinde gerçekleştirdiği tahribatı onarmak için epey çalışmaları gerekecek…

Bu makale toplam: 5631 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:01:43:06
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

İsmail Beşikci

Yazarın Önceki Yazıları

59 Yıl Sonra Şemdinli Kemalizm Ve Kürd Ulusal Sorunu III Ortadoğu Bir Ailenin Son 200 Yıllık Tarihi Tarih Okumaları, Kürdlerin Hikayesi Hewler’de, Soran’da ve Cambridge Koleji’nde Konferans Theodor Herzl Bize Ne Anlatıyor? Aforizmalar Son Yolcu Irkçılık Hakkında … Aydınlar Hakkında… Latife Fegan’ın Anıları Adil Yargılama/Yargılanma Mümkün mü? Kürd Aydınları İlim-Bilim Kürdçe Derslerinin Önemi Yaş 83…* Mezopotamya Uygarlığında Hakkari Kemalizm Ve Kürd Ulusal Sorunu - II Bediüzzaman’ın Hançeri Doğu-Güneydoğu Dernekleri Platformu* Destar Kitap-Kafe Kürdistan’ın Güney'ine Seyahat Kürd Tarihinin Yazılı Ana Kaynakları Bingöl-Van Gezi İzlenimleri Göbekli Tepe Hakkında… Güvenlik Munzur Çem’in Anıları Derve Cendere II Saatin İçindeki Sır Mehmet Öncü Kitapları Zarema, Yahudi Devleti Juli’nin Sesi ‘Ateşte Doğanlar’ Kadri Hoca… Kürt Hâkim Alevilik Üzerine II ‘Aleviler ve Sosyalistler’ Kitabı Üzerine Uygur Türkleri Üniversite Raporu OFra Bengio’nun Kürd Liderlere Eleştirisi Dr. Said Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Maaş Sorunu… Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde PKK-Haşdi Şabi İşbirliği Ama Onlar Kardeştiler… Mustafa Suphi ‘Kürdistan Ortadoğu’nun Polonya’sıdır’ İSkan Tolun II Kürt Dil Hareketi (Harekata Zımanê Kurdî) II ‘Doğumun Ölümü’ Kürt Dil Hareketi (Hereketa Zimanê Kurdî) Kürdistan Bayrağı’nın ve KDP Binasının Yakılması Üzerine… Ermeniler, Kürdler, Azeriler Devrimci Doğu Kültür Ocakları Eylül 2020 Kürdler-Kürdistan Bir AİHM Başkanı Halepçe arşivlerinin yakılması ve KDP’ye saldırı Devran İskan Tolun Woodrow Wilson Harf Devrimi’nin Kürdler İçin Anlamı Mehmet Elbistan Kürtler, Şehir Şehirlileşme ‘Kürt Çalışmaları…’ Zini Gediği Katliamı Kürd Tarihini Kürdlerin Yazması… ‘Kürtlerin Kürt Olmama Hakkı’ II ’Kürtlerin Kürt Olmama Hakkı’ Değinmeler-2 Irkçılık Üzerine Seyid Ahmed Cebari Şengal, Afrin Mustafa Selîmî Kemalizm ve Kürd Ulusal Sorunu Orhan Kotan’ın Şiiri Leylan - II Kürt Meselesiyle İlgili Bir Projen Var mı? Leylan Xwebûn Orta Karadeniz’de Etnisite İlişkileri Alevilik Üzerine… Güvenli Bölge Duvarımızı Yapamadık… Doktor Said Alevilik ve Tarihi Bitlis ve Ahalisi 1916 Kürd Tehciri Bir Diplomatın Anıları Xızır Nasıl Ali Oldu? Kürd Tarihi Üzerine Gözlemler Adıyla Çağırmak Kürdistan’ın Güneyinde Soykırım Kürdlerin Tarihi Milliyetçilik Üzerine Hong Kong, Kürdistan ‘Kürtlerle Türkler’ Ortadoğu’da Devletlerin Kurulması Abdurrahman Qassemlu’nun Katledilmesinin 30. Yıldönümü Üniversitenin Bilim Anlayışında Temel Sorunlar Cumhuriyet, 19 Mayıs 2019 'Özgürlük İçin Sanat' Helsinki’de Sosyal Forum Teknoloji, Bilim, Eğitim Milletler Cemiyeti Döneminde Kürdler/Kürdistan Hewler - Duhok - Zaho Bir Tartışma Üzerine… Dönemin Romanları Eleştirilerin İzinde Rêya Heqîyê (Alevilik) ABD Ziyareti - IV ABD Ziyareti - III ABD Ziyareti - II ABD Ziyareti - I Berlin’de Dersim 37-38 Paneli Başur’da Siyaset Duhok-Hewlêr Gezisi Kürdçe Yasaklarının İşlevi ‘Aleviliğin Doğuşu’ II ‘Kimliksiz Çığlıklar’ Türkiye’de Adalet Arayışları 'Aleviliğin Doğuşu' Kürdlere Soykırım… Moskova’da Kürd Konferansı Cevat Geray’a Sevgi… Bilim Ahlakı Mahallenin Arkadaşları Selahattin Demirtaş’ın Şarkısı Canip Yıldırım Kütüphanesi Devşirmeler ve Devletsizler Dağ Kavmi - II Adaylar… Dağ Kavmi -I Geleceğini Belirleme Hakkı ve Kürdler Farhad Daftary, Şiilik Alevilik Şiizm ‘Türklük Sözleşmesi’ Timure Halil Hakkında … Düşmanlarını Sevindiren Bir Halk… Celal Talabani... Kürdler Zoru Başardı… Bağımsızlık... Güvenlik... Domino Etkisi Referandum-Bağımsızlık Tartışmaları Danimarka Seyahati Sekesûr’da Kürd-Alevi Soykırımı İnsanlık Araştırmaları Merkezi Fahriye Adsay’ın Eleştirileri Üzerine… Bir Kürd... İki Kürd... Üç Kürd Yezda... Ermeniler, Kürdler… Yeni Bir KDP Kurma Çalışmaları Hasta Adam Avustralya Gezisi Hayatımdan Kesitler Birey Toplum İlişkileri Peşmergelik Yüce Bir Değerdir Kaderine Küsmek Kürd Halkının, Kürdistan’ın Başı Sağolsun… Kürdistan’ın Hayırlı Evladı Doktor Said Suriyeli Mülteciler Parlamento Milli Düşünce Sempozyumu Desmond Fernandes Kürtlerin Bulunduğu Ülkeler Bölünemez!... Kürtler Ne İstiyor? Eşkiya 28 Devlet Bağımsız Kürdistan’ı Tanımayacak... Devlet, İslam, Kürdler ve Darbe Pencinarîler II Pencinarîler I Azim... 'Afrika Edebiyatı' Üzerine… Yaresan (Ehl-i Hak) Rêya Heqîyê, Ezdan Zağros’un Ötesine… Süleymaniye Merkez Güvenlik Karargahı 'Peçar Tenkil Harekatı/1927' Üzerine Birkaç Söz İttifaklar Mahmut Yeşil’e Sevgi… Tunceli Kanunu, Getirdiği Esaslar ve Devletin Asimilasyon Planları Yakındoğu’nun İmhası ve Pontus Sorunu Keşiş’in Torunları Dersimli Ermeniler Anlıyorum Ama Konuşamıyorum 1128 Akademisyen Yaşar Kaya Alevilik... Elveda Güzel Vatanım Alevilerin Kitabı Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan III Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan II Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan (I) Komkurd-An Nelson Mandela - Aziz Sancar Barış, Yüzleşme, Müzakere İBV Hewler Temsilciliği 558. Oturma Şengal’i Ziyaret Şengal TBMM Kürdlerde/Kürdistan’da Ana Sorun Özyönetim Üzerine... Norveç Seyahati Alaine Tuoraine’e Eleştiri Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Yönetim Zaafları Güneşin Krallığı Keyakisar Barzani bir dönem daha görevde kalmalıdır Temel şart Kürdistan Ordusu! Girê Spî'nin Kurtarılması... Üniversitenin Ana Sorunu Mardin: Hüzünlü Kent Alevilik-Müslümanlık Osmanlılar ve Acemler Arasında Kürdler İslam’ın barış, huzur, adalet ve eşitlik anlayışı Kerbela’da son buldu Kürd Kültürü Neden Yağmalanıyor? Kürd Êzidîlerin Azizesi 'Begê' İki Olay Üzerine Düşünceler Barış ve Çözüm Süreci - III Eleştiriler Ev Jin û Mêrê bi Maskê Barış ve Çözüm Süreci - II Murat Bozlak’a sevgiler... Barış ve Çözüm Süreci… Rejim, İslamileşme, Kürdler/Kürdistan Alman Şarkiyatçı Dr. Friç Soykırımlar ve Devletsiz Halklar IŞİD’in Zuhuru Şeyh Ahmet, IŞİD Saldırıları ve Osman Baliç'in Katili Ulusların Kendi Geleceklerini Tayin Hakkı ve Kürdler/Kürdistan Bitlis Anıları, 1960’lı Yıllarda Bitlis’de Yaşam Uluslararası Bitlis Sempozyumu Barzaniler Değinmeler İfade Özgürlüğü ve ABD Türk Siyasal Kültürü Üzerine… Birleşik Krallık, Fransa, Kürdler/Kürdistan Anti-Kürd Uluslar arası Nizam Kürd/Kürdistan incelemelerinde temel soru... Ulus İnşa Sürecinde Dilin Rolü Mustafa Barzani'yi sevgiyle anıyoruz Düşün Hayatında ve Edebiyatta Kurumlaşmalar Yakındoğu’nun İmhası,1915 Ermeni Soykırımı ve Hrant Dink’in Katledilmesi Resmi İdeolojinin Temel Özelliği Roboski – Goyiler Türk-İslam Sentezi ve Kürd Sorunu Kürdistan sorunu her şeyden önce duruş sorunudur Barış
x