İsmail Beşikci: Bir Tartışma Üzerine…

Bir Tartışma Üzerine…

Bir düşünceyi, bir görüşü, kamuoyuna açıklamanın, kamuoyu ile paylaşmanın anlamı şudur: Herhangi bir kişi, açıklanan bu düşüncelerle ilgileniyorsa, bu konularda bilgisi varsa, eğer isterse, bu düşünceleri eleştirebilir, bu düşüncelerdeki doğruluğu, yanlışlığı dile getirebilir, kendi doğrularını önerebilir. Düşünceleri kamuoyu ile paylaşmanın en önemli anlamı budur.

İsmail Beşikci

10.04.2019, Çar | 15:17 [ Güncellenme: 10.04.2019, Çar | 17:00 ]

Bir Tartışma Üzerine…
Makaleyi Paylaş

Aleviliğin Doğuşu yazısı 12. 9. 2018 tarihinde yayımlandı. [1] Bu başlıkla ilgili ikinci yazı da 24.9.2018 de yayımlandı.  Bu yazılar, nerinazad.org, zazaki.net, İsmailbesikcivakfi sitelerinde yayımlandı. [2] Bu yazılarda,  Rıza Yıldırım’ın, Aleviliğin Doğuşu, Kızılbaş Sufiliğinin Toplumsal ve Tarihsel Kökenleri başlıklı kitabı eleştiriliyordu.

Rêya Heqîyê (Alevilik) yazısı 2.2.2019 tarihinde yayımlandı. [3] Bu yazı da yukarıda belirtilen sitelerde yayımlandı.  Bu yazıya, Yalçın Çakmak ve İmran Gürtaş gazeteduvar’da, 14 Şubat 2019 tarihinde, İsmail Beşikci’ye Cevabımızdır başlıklı bir yazı yayımladılar. [4] Beşikci’nin bu yazısına karşı Recep Maraşlı’nın ve Ertan İldan’ın da eleştirel yazıları oldu. 

İsmail Beşikci’ye Cevabımızdır, yazısına, Can Şeker ve Serdar Çagırga da  cevap yazısı yayımladılar. Dinya li dinye; çave gur li mihe (Dünya varoldukça Kurdun Gözü Kuzudadır) başlıklı bu yazı gazeteduvar’da  yayımlandı. [5]

Bu eleştirilere karşı,  Eleştirilerin İzinde başlıklı yazı, 21 Şubat 2019 tarihinde  nerinazad’da ve yukarına belirtilen öbür sitelerde yayımlandı. [6]

Akademisyenler Yalçın Çakmak-İmran Gürtaş,  12 Mart 2019 tarihinde, İsmail Beşikci’ye Cevap (2): Eleştirinin Eleştirisinin Eleştirisi  başlıklı yeni bir cevap yazısı daha yayımladılar. Bu yazı da gazeteduvar’da  yayımlandı. [7] Bu ikinci cevap yazısında, İsmail Beşikci’nin yazısı yanında ihraç akademisyenler, Can Şeker-Serdar Çagırga da eleştiriliyordu.

Akademisyenler, Yalçın Çakmak-İmran Gürtaş’ın birinci ve ikinci cevap yazılarına, Munzur Çem de cevap verdi. "KERMÊ DARE DARE RA YENO" (Ağacı kemiren Kurt ağacın kendisinden gelir)  adlı bu yazı Deng Dergisi’nde yayımlandı. [8]

İhraç Akademisyenler, Can Şeker-Serdar Çagırga, Eleştirinin Eleştirisinin Eleştirisi, başlıklı yazıya, Bir Trajedinin Komedisi başlıklı bir yazı kaleme alıp yazıyı gazeteduvar’a gönderdiler. Bu yazı gazeteduvar’da yayımlandı.  Ancak yayımlanma süreci çok sıkıntılı geçti. [9] Bir Tartışma Üzerine başlıklı bu yazı da, gazeteduvar’ın bu son yazının yayımlanması konusundaki tutumuyla ilgilidir.

                                                ***

Bir Trajedinin Komedisi başlıklı yazı, ısrarlı tutum üzerine, nihayet 9 Nisan günü siteye asılıyor.  Ama gazeteduvar’ın ana sayfasında yarım saat kadar tutuluyor, sonra kaldırılıyor. Forum bölümüne gönderiliyor. Sosyal medyalarında yazıyı paylaştıktan sonra gün içerisinde bir kez dahi yazıyı paylaşmıyorlar. Bu,  yazıya, sitede o gün yayımlanan yazılar karşısında çok farklı bir muamele yapıldığını gösteriyor. Bilim Yöntemi, ifade özgürlüğü, özgür eleştiri, akademik özgürlük kavramlarının ışığında bu sürecin değerlendirilmesinin yararlı olacağı kanısındayım. Bir Düşünceyi Kamuoyu ile Paylaşmanın Anlamı Bir düşünceyi, bir görüşü,  kamuoyuna açıklamanın, kamuoyu ile paylaşmanın anlamı şudur: Herhangi bir kişi, açıklanan bu düşüncelerle ilgileniyorsa, bu konularda bilgisi varsa, eğer isterse, bu düşünceleri eleştirebilir, bu düşüncelerdeki doğruluğu, yanlışlığı dile getirebilir, kendi doğrularını önerebilir. Düşünceleri kamuoyu ile paylaşmanın en önemli anlamı budur.   Bu bakımdan, gazeteduvar editörünün,  tartışmayı uzatmayalım, anlayışı yanlıştır.  Yalçın Çakmak-İmran Gürtaş’ın  Eleştirinin Eleştirisinin Eleştirisı başlıklı ikinci cevap yazısı  yayımlandığına göre,  Can Şeker-Serdar Çagırga’nın cevap yazısı da yayımlanmalıdır. Tartışmayı uzatmayalım, sözü  Yalçın Çakmak- İmran Gürtaş’ın ikinci cevap yazıları geldiği zaman, onlara söylenmeliydi. Gazete Duvar, Can Şeker-Serdar Çagırga’nın, ikinci eleştirel yazılarının yayımlamaması, onları, Yalçın Çakmak-İmran Gürtaş’ı eleştirilemez, dokunulamaz, ileri sürdükleri düşüncelerin doğruluğundan kuşku duyulamaz, yapmaktadır. Bu tutum bir yerde, bu akademisyenlere de yapılan bir haksızlıktır, saygısızlıktır. Buysa,  bilim yöntemine, bilim ortamının oluşmasına aykırı bir durumdur. Çünkü, bilim sınırsız bir ifade özgürlüğü ortamında, özgür eleştirinin kurumlaştığı bir ortamda üretilir. Bilim ortamı, ancak ifade özgürlüğünün, özgür eleştirinin dinamik bir şekilde çalıştığı bir ortamda oluşur.  İfade özgürlüğünün, özgür eleştirinin kurumlaşmadığı bir ortamda, ifade özgürlüğünün kısıtlı olduğu baskı altında olduğu bir siyasal sistemde, akademik özgürlüğün hiçbir değeri yoktur.

Yazı 31 Mart seçimlerinden sonra da konulmuyor.  Yine editörle ve Genel Yayın Yönetmeniyle uzun uzun görüşmeler yapılıyor. Yazının 4 Nisan’da siteye konulacağı söyleniyor.  4 Nisan’da da konulmuyor.  Editörle yayın yönetmeni birbirleriyle çelişik konuşmalar yapıyorlar. Hafta sonunda konulacak, deniyor… Ama bu söz de yerine getirilmiyor.   Bu arada arkadaşlar, yazının gazeteduvar’da yayımlanması konusunda ısrarcı oluyorlar. Editör ve Genel Yayın Yönetmeniyle sık sık görüşmeler yapıyorlar. Bazen Can Şeker, bazen Serdar Çagırga konuşuyor.  Can-Şeker-Serdar Çagırga’nın anlatımlarına göre, yazı, gazeteduvar’a,  31 Mart seçimlerinden bir hafta kadar önce gönderildi.  Editör Emel Gülcan,  yazının iyi bir yazı olduğunu, ama bu tartışmayı daha da uzatmamak için yazıyı yayımlayamayacaklarını söylemiş.  Arkadaşlar, Eleştirinin eleştirisinin Eleştirisi yazısında kendileri ile ilgili belirlemelerin olduğunu,  Yalçın Çakmak-İmran Gürtaş’ın ikinci cevap yazılarını yayımladığınıza göre, bizim cevap yazımızı da yayımlamanız gerekir, demişler… Yazı uzun, şeklinde bahaneler de ileri sürülmüş. Daha sonra, arkadaşlar,  gazeteduvar Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz’la görüşmüşler. Bu görüşmeler telefon ile gerçekleşiyor.   Ali Duran Topuz, yazının yayımlanması konusunda daha anlayışlı bir tutum sergiliyor. Yalçın Çakmak- İmran Gürtaş’ın ikinci cevap yazıları yayımlandığına göre, etik bakımdan sizin cevap yazınızın da yayımlanması gerekir, diyor. Buna rağmen yazı yayımlanmıyor. Birkaç gün sonra, yeniden yapılan konuşmalar sonunda, yazının seçimlerden sonra siteye konulacağı söyleniyor. 

Öte yandan, akademik özgürlük insan haklarına aykırı bir kavramdır. Çünkü, sadece üniversite hocalarına bu hakkı vermektedir. Halbuki, insan hakları herkesin, bütün insanların haklarıdır. Bu bakımdan akademik özgürlüğü değil, ifade özgürlüğünü savunmak gerekir… Türk siyasal hayatında, ifade özgürlüğü, özgür eleştiri hiçbir zaman kurumlaşmamıştır. Her zaman baskı altındadır.  Bu bakımdan üniversitede bilim ortamının oluştuğu söylenemez. Ama gerek akademisyenler, gerek basın mensupları, yazarlar vs. böyle bir ortamın oluşması için çaba içinde olmalıdırlar. Bu sadece AKP hükümetleri döneminde değil, daha önceki hükümetler döneminde de böyledir. 1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu döneminde, YÖK döneminde de böyledir. 12 Mart Rejiminden sonra,  1973 tarihli, 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu döneminde de böyledir. 1946 tarihli 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu döneminde de böyledir. Darülfünun’dan üniversiteye geçişin gerçekleştiği 1933 döneminde de  ifade özgürlüğünün, özgür eleştirinin kırıntısı bile yoktur. Nazi Almanyası’ndan baskıdan kaçarak gelen profesörler, Türkiye’de yürürlükte olan, duruma intibak etmiş, başka bir baskı zincirinde birer halka olmuşlardır. 

İfade özgürlüğü neden baskı altındadır?  Bunun temel nedeni resmi ideolojidir. Resmi ideolojinin kurumlaşmasıdır. Resmi ideolojinin herhangi bir ideoloji olmadığını, devletin idari ve cezai yaptırımlarıyla korunan ve kollanan bir ideoloji olduğunu vurgulamak gerekir. Resmi ideolojiyi benimsemediğiniz zaman, resmi ideolojiyi eleştirdiğiniz zaman, resmi ideolojiye uygun tavır ve davranış sergilemediğiniz zaman, devletin idari ve cezai yaptırımlarıyla karşılaşmanız büyük bir olasılıktır. Kürd/Kürdistan sorunu, Ermeni sorunu, Alevi sorunu gibi sorunlar resmi ideolojinin etki alanındaki temel sorunlardır. Konumuzla ilgili olan,  Alevi sorunudur. Bu tür konuları özgürce konuşabilmek, tartışabilmek için ifade özgürlüğü büyük bir gerekliliktir.   Devletin, Rêya Heqîyê inancında olanları

Müslümanlaştırmak, Müslüman yapmak gibi çok önemli bir amacı vardır.  Kanımca, gazeteduvar’da resmi ideolojinin etkisinden kurtulamamıştır. Bu bakından Can Şeker-Serdar  Çagırga’nın ikinci yazısının yayımlanması konusunda olumsuz bir tutum, ikircikli bir tutum sergilemişlerdir. Can Şeker-Serdar Çagırga’nın her iki yazısında da bu konuda açık belirlemeler yoktur. Bu konudaki belirlemeler, bütün bu tartışmalar konu olan Beşikci’nin dört yazısında ve Munzur Çem’in yazısında mevcuttur.  

Özgürlükleri genişletelim, ifade özgürlüğünü her zaman gözetelim diye yayına başlayan gazeteduvar’ın bu tutumu şaşırtıcıdır. Akademisyenler  Yalçın Çakmak-İmran Gürtaş’ın yazılarını rahatça yayımladıkları halde, ihraç akademisyenler, Can Şeker-Serdar Çagırga’nın cevabi yazıları konusunda olumsuz tutum sergilemeleri, ikircikli olmaları  dikkatlerden kaçmamaktadır. Bütün bunların, ondan fazla ihraç akademisyenin yazı yazdığı gazeteduvar’da gerçekleşmesi bağışlanamaz.    


[1]https://www.nerinaazad.org/tr/columnists/ismail-besikci/aleviligin-dogusu

[2] - https://www.nerinaazad.org/tr/columnists/ismail-besikci/aleviligin-dogusu-ii

[3] - https://www.nerinaazad.org/tr/columnists/ismail-besikci/reya-heqiye-alevilik

[4] - https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2019/02/14/ismail-besikciye-cevabimizdir/

[5] - https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2019/02/22/dinya-li-dinye-cave-gur-li-mihe/

[6] - https://www.nerinaazad.org/tr/columnists/ismail-besikci/elestirilerin-izinde

[7] - https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2019/03/12/ismail-besikciye-cevap-2-elestirinin-elestirisinin-elestirisi/  

[8] - Deng Dergisi’nin Mart 2019 tarihli 113. sayısı (s. 64-78). 

[9]https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2019/04/08/bir-trajedinin-komedisi/

 

Bu makale toplam: 9559 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:01:59:12
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

İsmail Beşikci

Yazarın Önceki Yazıları

59 Yıl Sonra Şemdinli Kemalizm Ve Kürd Ulusal Sorunu III Ortadoğu Bir Ailenin Son 200 Yıllık Tarihi Tarih Okumaları, Kürdlerin Hikayesi Hewler’de, Soran’da ve Cambridge Koleji’nde Konferans Theodor Herzl Bize Ne Anlatıyor? Aforizmalar Son Yolcu Irkçılık Hakkında … Aydınlar Hakkında… Latife Fegan’ın Anıları Adil Yargılama/Yargılanma Mümkün mü? Kürd Aydınları İlim-Bilim Kürdçe Derslerinin Önemi Yaş 83…* Mezopotamya Uygarlığında Hakkari Kemalizm Ve Kürd Ulusal Sorunu - II Bediüzzaman’ın Hançeri Doğu-Güneydoğu Dernekleri Platformu* Destar Kitap-Kafe Kürdistan’ın Güney'ine Seyahat Kürd Tarihinin Yazılı Ana Kaynakları Bingöl-Van Gezi İzlenimleri Göbekli Tepe Hakkında… Güvenlik Munzur Çem’in Anıları Derve Cendere II Saatin İçindeki Sır Mehmet Öncü Kitapları Zarema, Yahudi Devleti Juli’nin Sesi ‘Ateşte Doğanlar’ Kadri Hoca… Kürt Hâkim Alevilik Üzerine II ‘Aleviler ve Sosyalistler’ Kitabı Üzerine Uygur Türkleri Başkanlık Seçimleri, ABD Üniversite Raporu OFra Bengio’nun Kürd Liderlere Eleştirisi Dr. Said Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Maaş Sorunu… Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde PKK-Haşdi Şabi İşbirliği Ama Onlar Kardeştiler… Mustafa Suphi ‘Kürdistan Ortadoğu’nun Polonya’sıdır’ İSkan Tolun II Kürt Dil Hareketi (Harekata Zımanê Kurdî) II ‘Doğumun Ölümü’ Kürt Dil Hareketi (Hereketa Zimanê Kurdî) Kürdistan Bayrağı’nın ve KDP Binasının Yakılması Üzerine… Ermeniler, Kürdler, Azeriler Devrimci Doğu Kültür Ocakları Eylül 2020 Kürdler-Kürdistan Bir AİHM Başkanı Halepçe arşivlerinin yakılması ve KDP’ye saldırı Devran İskan Tolun Woodrow Wilson Harf Devrimi’nin Kürdler İçin Anlamı Mehmet Elbistan Kürtler, Şehir Şehirlileşme ‘Kürt Çalışmaları…’ Zini Gediği Katliamı Kürd Tarihini Kürdlerin Yazması… ‘Kürtlerin Kürt Olmama Hakkı’ II ’Kürtlerin Kürt Olmama Hakkı’ Değinmeler-2 Irkçılık Üzerine Seyid Ahmed Cebari Şengal, Afrin Mustafa Selîmî Kemalizm ve Kürd Ulusal Sorunu Orhan Kotan’ın Şiiri Leylan - II Kürt Meselesiyle İlgili Bir Projen Var mı? Leylan Xwebûn Orta Karadeniz’de Etnisite İlişkileri Alevilik Üzerine… Güvenli Bölge Duvarımızı Yapamadık… Doktor Said Alevilik ve Tarihi Bitlis ve Ahalisi 1916 Kürd Tehciri Bir Diplomatın Anıları Xızır Nasıl Ali Oldu? Kürd Tarihi Üzerine Gözlemler Adıyla Çağırmak Kürdistan’ın Güneyinde Soykırım Kürdlerin Tarihi Milliyetçilik Üzerine Hong Kong, Kürdistan ‘Kürtlerle Türkler’ Ortadoğu’da Devletlerin Kurulması Abdurrahman Qassemlu’nun Katledilmesinin 30. Yıldönümü Üniversitenin Bilim Anlayışında Temel Sorunlar Cumhuriyet, 19 Mayıs 2019 'Özgürlük İçin Sanat' Helsinki’de Sosyal Forum Teknoloji, Bilim, Eğitim Milletler Cemiyeti Döneminde Kürdler/Kürdistan Hewler - Duhok - Zaho Dönemin Romanları Eleştirilerin İzinde Rêya Heqîyê (Alevilik) ABD Ziyareti - IV ABD Ziyareti - III ABD Ziyareti - II ABD Ziyareti - I Berlin’de Dersim 37-38 Paneli Başur’da Siyaset Duhok-Hewlêr Gezisi Kürdçe Yasaklarının İşlevi ‘Aleviliğin Doğuşu’ II ‘Kimliksiz Çığlıklar’ Türkiye’de Adalet Arayışları 'Aleviliğin Doğuşu' Kürdlere Soykırım… Moskova’da Kürd Konferansı Cevat Geray’a Sevgi… Bilim Ahlakı Mahallenin Arkadaşları Selahattin Demirtaş’ın Şarkısı Canip Yıldırım Kütüphanesi Devşirmeler ve Devletsizler Dağ Kavmi - II Adaylar… Dağ Kavmi -I Geleceğini Belirleme Hakkı ve Kürdler Farhad Daftary, Şiilik Alevilik Şiizm ‘Türklük Sözleşmesi’ Timure Halil Hakkında … Düşmanlarını Sevindiren Bir Halk… Celal Talabani... Kürdler Zoru Başardı… Bağımsızlık... Güvenlik... Domino Etkisi Referandum-Bağımsızlık Tartışmaları Danimarka Seyahati Sekesûr’da Kürd-Alevi Soykırımı İnsanlık Araştırmaları Merkezi Fahriye Adsay’ın Eleştirileri Üzerine… Bir Kürd... İki Kürd... Üç Kürd Yezda... Ermeniler, Kürdler… Yeni Bir KDP Kurma Çalışmaları Hasta Adam Avustralya Gezisi Hayatımdan Kesitler Birey Toplum İlişkileri Peşmergelik Yüce Bir Değerdir Kaderine Küsmek Kürd Halkının, Kürdistan’ın Başı Sağolsun… Kürdistan’ın Hayırlı Evladı Doktor Said Suriyeli Mülteciler Parlamento Milli Düşünce Sempozyumu Desmond Fernandes Kürtlerin Bulunduğu Ülkeler Bölünemez!... Kürtler Ne İstiyor? Eşkiya 28 Devlet Bağımsız Kürdistan’ı Tanımayacak... Devlet, İslam, Kürdler ve Darbe Pencinarîler II Pencinarîler I Azim... 'Afrika Edebiyatı' Üzerine… Yaresan (Ehl-i Hak) Rêya Heqîyê, Ezdan Zağros’un Ötesine… Süleymaniye Merkez Güvenlik Karargahı 'Peçar Tenkil Harekatı/1927' Üzerine Birkaç Söz İttifaklar Mahmut Yeşil’e Sevgi… Tunceli Kanunu, Getirdiği Esaslar ve Devletin Asimilasyon Planları Yakındoğu’nun İmhası ve Pontus Sorunu Keşiş’in Torunları Dersimli Ermeniler Anlıyorum Ama Konuşamıyorum 1128 Akademisyen Yaşar Kaya Alevilik... Elveda Güzel Vatanım Alevilerin Kitabı Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan III Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan II Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan (I) Komkurd-An Nelson Mandela - Aziz Sancar Barış, Yüzleşme, Müzakere İBV Hewler Temsilciliği 558. Oturma Şengal’i Ziyaret Şengal TBMM Kürdlerde/Kürdistan’da Ana Sorun Özyönetim Üzerine... Norveç Seyahati Alaine Tuoraine’e Eleştiri Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Yönetim Zaafları Güneşin Krallığı Keyakisar Barzani bir dönem daha görevde kalmalıdır Temel şart Kürdistan Ordusu! Girê Spî'nin Kurtarılması... Üniversitenin Ana Sorunu Mardin: Hüzünlü Kent Alevilik-Müslümanlık Osmanlılar ve Acemler Arasında Kürdler İslam’ın barış, huzur, adalet ve eşitlik anlayışı Kerbela’da son buldu Kürd Kültürü Neden Yağmalanıyor? Kürd Êzidîlerin Azizesi 'Begê' İki Olay Üzerine Düşünceler Barış ve Çözüm Süreci - III Eleştiriler Ev Jin û Mêrê bi Maskê Barış ve Çözüm Süreci - II Murat Bozlak’a sevgiler... Barış ve Çözüm Süreci… Rejim, İslamileşme, Kürdler/Kürdistan Alman Şarkiyatçı Dr. Friç Soykırımlar ve Devletsiz Halklar IŞİD’in Zuhuru Şeyh Ahmet, IŞİD Saldırıları ve Osman Baliç'in Katili Ulusların Kendi Geleceklerini Tayin Hakkı ve Kürdler/Kürdistan Bitlis Anıları, 1960’lı Yıllarda Bitlis’de Yaşam Uluslararası Bitlis Sempozyumu Barzaniler Değinmeler İfade Özgürlüğü ve ABD Türk Siyasal Kültürü Üzerine… Birleşik Krallık, Fransa, Kürdler/Kürdistan Anti-Kürd Uluslar arası Nizam Kürd/Kürdistan incelemelerinde temel soru... Ulus İnşa Sürecinde Dilin Rolü Mustafa Barzani'yi sevgiyle anıyoruz Düşün Hayatında ve Edebiyatta Kurumlaşmalar Yakındoğu’nun İmhası,1915 Ermeni Soykırımı ve Hrant Dink’in Katledilmesi Resmi İdeolojinin Temel Özelliği Roboski – Goyiler Türk-İslam Sentezi ve Kürd Sorunu Kürdistan sorunu her şeyden önce duruş sorunudur Barış
x