İsmail Beşikci: Cumhuriyet, 19 Mayıs 2019

Cumhuriyet, 19 Mayıs 2019

31 Mart 2019  Yerel Yönetim Seçimleri’nde, İstanbul’da, Ekrem İmamoğlu’nun, Kürdlerin oylarıyla, seçimi kazandığı bir dönemde yapılıyor. 23 Haziran’da yenilenecek seçimde, yine, Kürdlerin oylarının çok belirleyici olacağının vurgulandığı  bir dönemde yapılıyor. Yani, inkar, bu ret, Kürdlerin bu kadar görünür ve belirleyici olduğu bir dönemde yapılıyor.

İsmail Beşikci

01.06.2019, Cts | 20:43

Cumhuriyet, 19 Mayıs 2019
Makaleyi Paylaş

19 Mayıs 2019 günü Cumhuriyet Gazetesi yüz sahife olarak yayımlandı. Profesörler, basın mensupları, emekli askerler, sivil toplum kurumlarının temsilcileri, sendikalar, bazı siyasal partilerin  yöneticileri, sporcular, spor yönetimi temsilcileri vs.  yazılarıyla , demeçleriyle…  19 Mayıs’ın yüzüncü yılını kutladılar.

2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi, Prof. Dr. Aziz Sancar, bu konuda şunları söylüyor: “Türkiye’nin attığı ilk adım ve nihai zafer, tüm tutsak ve sömürülmüş milletlere cesaret ve ilham kaynağı oldu. Bu nedenle 19 Mayıs 1919 sadece Türkiye’nin değil,  bütün, Asya, Afrika ve Güney Amerika’daki esir ve sömürülmüş halkların bağımsızlığına atılan ilk adımdır.”  (Cumhuriyet,  19 Mayıs Özel eki 3  s. 11)

Gazetede, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da benzer bir yazısı var.

Prof. Aziz Sancar’ın,  dile getirdiği bu söz, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1933’de ifade ettiği bir düşüncedir. Bu düşünce 1954 yılında, Dünya Gazetesi’nde  yer almıştır. (Dünya, 20 Aralık 1954)

Mustafa Kemal Atatürk  aynen şöyle söylemektedir. Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız! Bugün, günün ağardığını nasıl görüyorsam, uzaktan, bütün doğu milletlerinin de uyanışını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuşacak daha çok kardeş millet vardır. Onların yeniden doğuşları, şüphesiz ki ilerlemeye ve refaha yönelmiş olarak gerçekleşecektir. Bu milletler, bütün güçlüklere ve bütün engellere rağmen, bunları yenecekler ve kendilerini bekleyen geleceğe ulaşacaklardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerini, milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir uyum ve işbirliği çağı alacaktır. 1933 (Dünya gazetesi, 20. 12. 1954)

Bu düşünceler karşısında, Kürdlerin durumunu irdelemek önemlidir. Yüz yılı aşkın bir zamandır, Kürdlerin yürüttüğü özgürlük mücadelesinin  ödenen bunca ağır bedellere rağmen neden başarıya ulaşamadığı, Kürdlerin, Kürdçe’nin neden inkar edildiği, düşün yasaklarının, asimilasyonun neden en önemli devlet politikası olduğu elbette çok önemli bir sorudur. Asya ve Afrika haklarının uyanışından söz edilirken, Kürdlerin de uyanabileceği, haklarının ve özgürlüklerinin peşine düşebileceği neden düşünülemiyor? ‘Bağımsızlık özgürlüğüne kavuşacak daha çok  kardeş millet vardır…’ derken,  Kürdler nasıl algılanıyor? Bu mücadelenin başarıya ulaşamamasının esas nedenlerinden birisinin Mustafa Kemal’in Türkiye’si olduğu, bizzat Mustafa Kemal’in  eylemleri olduğu açıktır.

19  Mayıs 1919’ la ilgili başka sorular da vardır. 19 Mayıs 1919’dan sonra, ne gibi süreçlerin yaşandığı, Rumların, Pontusların, Ermenilerin, Süryanilerin vs.  başına ne iş geldiği, Kürdlerin başına ne iş geldiği elbette  incelenmesi gereken toplumsal ve siyasal süreçlerdir.

1970’lerde, 1980’lerde, Mustafa Kemal Atatürk’ün bu düşüncesinin eleştirilmesi çok ağır idari ve cezai yaptırımlar getirirdi.  1990’larda, bu düşünce, Kürdler, Rumlar-Pontuslar, Ermeniler açısından irdelendiği zaman, Devlet Güvenlik Mahkemelerinde,   3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın  7. maddesine göre dava  açılırdı.  Terör propagandası yapmak, teröre yardım-yataklık etmek vs.

Aynı eleştiriden dolayı, eski Türk Ceza Yasası’nın 159. maddesi gereğince de,  Ağır Ceza Mahkemelerinde dava açılırdı.  Devleti milleti, parlamentoyu, devlet yöneticilerini, Cumhurbaşkanını, … küçük düşürmek vs.

Aynı eleştiri için  üçüncü olarak, 5816 sayılı ve 1951 tarihli, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun gereğince de dava açılırdı.  Bu dava Asliye Ceza Mahkemelerinde görülürdü.

Bir yazıdan, kitaptan dolayı üç mahkemede birden dava açmak, kanımca, şu olmazsa bu, şurada gözden kaçarsa burada  mahkumiyet olabilir, anlayışıyla ilgili değildir, düşünce üzerinde  ağır, kapsamlı bir baskı oluşturmak anlayışı ile ilgilidir. Bu tür ceza davalarının, genel olarak, mahkumiyetle sonuçlandığı da bilinmektedir.

Mustafa Kemal, Türk Milli Mücadelesi konusunda, Cumhuriyet, Tek Parti Yönetimi konularında,  Yeni Türkiye konusunda otorite kabul edilmektedir.  Halbuki bilim yönteminin çok önemli bir kuralı vardır.  Kaynağını otoriterlerden alan bazı düşünce ve inançların yanlış olabileceğini görmek, bunları ortaya koyabilecek kadar dürüst ve cesur olmak…

Bu, Johann Kepler’den beri,  (1571-1630) bilim yönteminin çok önemli bir ilkesidir.  ‘Dürüst olmak’,  ‘cesur olmak’  bilimin kavramları değildir. Daha çok ahlakın kavramlarıdır. Bu ilkelerin, bilimsel çalışmayı yürüten kişinin nitelikleri olduğu açıktır.  Tabu sayılan bazı düşüncelerin eleştirisi konusunda ısrar, bu tür niteliklere sahip olmayı da gündeme getirmektedir.

Bilim yönteminin önemli bir ilkesi de şudur: Bilimsel çalışmayı yürütürken, eğilimlerimize, tercihlerimize, beğenilerimize  uygun düşüncelere, teorilere değil,  olgusal ve nesnel verilere bağlı kalmak… Varsayımlarımızı, düşüncelerimizi, teorilerimizi, olgusal ve nesnel verilere uyacak şekilde değiştirmekten kaçınmamak… (bk. Cemal Yıldırım,  Bilim Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1983, s. 102)

19 Mayıs 2019 tarihli Cumhuriyet’de, onlarca profesörün, 19 Mayısla, Mustafa Kemal Atatürkle ilgili övücü değerlendirmeleri vardı.  Bu profesörler arasında, Tarih, Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Antropoloji, Ekonomi,  Hukuk, Felsefe vs. profesörleri de vardır.

Bu profesörlerden bazılarıyla, bugünkü ortamda (Mayıs-Haziran 2019) yüzyüze teker teker görüşme yapsak, Kürdlerin, haklarını ve özgürlüklerini kabul edenler, bu hakları, özgürlükleri ifade edenler olabilir. Ama 19 Mayıs 2019’ Cumhuriyet Gazetesi’nde bir araya gelmeleri, çok farklı bir sonuç doğuruyor.  19 Mayıs 2019 Cumhuriyet Gazetesi,  Kürdleri, Kürdçe’yi tamamen inkar eden bir anlayışa,  yapıya sahip,19 Mayıs 2019 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, kurumsal olarak, yüz sayfasında da Kürdleri  inkar eden bir tutuma sahip.

Dikkat edelim, bu inkar ne zaman yapılıyor? 31 Mart 2019  Yerel Yönetim Seçimleri’nde, İstanbul’da, Ekrem İmamoğlu’nun, Kürdlerin oylarıyla, seçimi kazandığı bir dönemde yapılıyor. 23 Haziran’da yenilenecek seçimde, yine, Kürdlerin oylarının çok belirleyici olacağının vurgulandığı  bir dönemde yapılıyor. Yani, inkar, bu ret, Kürdlerin bu kadar görünür ve belirleyici olduğu bir dönemde yapılıyor.

Görüldüğü gibi, bu inkar, Kürdlerin, Kürdçe’nin,  Tek Parti döneminde, 1950’lerde,  1960’larda,  1970’lerde, 80’lerde, 90’larda, olduğu gibi artık inkar edilemediği, Kürdlerin, Kürdçe’nin kabul edildiği bir dönemde yapılıyor. Resmi ideoloji böyle bir kurum… Resmi ideoloji Türk siyasal hayatının en önemli kurumu.  Sadece siyasal hayatı, kamu yönetimini  değil,  düşün hayatını, bilimi, üniversiteyi basını, sanatı… belirleyen  temel bir kurum. Ama, Türkiye’de Sosyal Bilimler, Üniversite, resmi ideolojiyi gerektiği gibi incelememiştir. Resmi ideoloji herhangi bir ideoloji değildir, devletin idari ve cezai yaptırımlarıyla korunun ve kollanan bir ideolojidir.  Resmi ideolojiyi benimsemediğiniz, ona uygun tavır ve davranışlarda bulunmadığınız zaman, resmi ideolojiyi bilimin kavramlarıyla eleştirdiğiniz zaman, devletin, idari ve cezai yaptırımlarıyla karşılaşabilirsiniz…

Üniversitede, bilim yönteminin ilkelerine göre düşünen, çalışan hocalar, profesörler, şüphesiz vardır. Ama bunlar, sanılanın aksine çok az sayıdadır.

Resmi ideoloji, düşün yasaklarını sistematik hale getiren bir kurumdur.  Hangi düşüncelerin ifade edilmesi yasaklanmıştır? Bu yasakların işlevi nedir? Bu yasaklar  nasıl uygulanmaktadır? Barış Ünlü’nün Türklük Sözleşmesi kavramıyla, Resmi ideoloji kavramanın birlikte değerlendirilmesi,  birçok konuyu, açıklığa kavuşturacaktır. (Barış Ünlü, Türklük Sözleşmesi, Dipnot Yayınları,  Ankara,  2018)

Nelson Mandela, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü

Profesör Aziz Sancar’a ve 19 Mayıs 2019 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan onlarca profesöre şu hatırlatmayı yapmak gerekir.  12 Mayıs 1992… Afrika Ulusal Kongresi Lideri Nelson Mandela, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nü reddetti. O günleri hatırlayalım, Kürdler hala inkar edildikleri için, basın, bu reddin gerekçesini bile yazamadı… Halbuki Nelson Mandela  (1918-2013) aynen şöyle söylüyordu. “Afrika’da milyonlarca kişi, sadece derilerinin farklı renginden  dolayı köle muamelesi görüyor. Bu nedenle Kürdlerin çektikleri eziyeti görmezden gelmemiz mümkün değildir.”

Lenin Barış Ödülü, Simon Bolivar Ödülü gibi birçok ödülün sahibi olan Nelson Mandela, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nü neden reddetti? Şunu da hatırlatalım. 1993 Nobel Barış Ödülü de Nelson Mandela’ya verildi.

Burada temel sorulardan biri de şu olmalı…  Kürdlerin çektiği eziyeti, çileleri binlerce kilometre öteden Nelson Mandela farkettiği halde, Savur gibi bir çoğrafyada, Kürdlerle birlikte büyüyen, Kürdlerle birlikte yaşayan Aziz Sancar bu baskıyı, zulmü, neden görmezden geliyor, dillendiremiyor, neden farketmiyor? Aziz Sancar’ın, öbür profesörlerin, yazarların vs. değerlendirmeleriyle, Nelson Mandela’nın değerlendirmesi arasında çok büyük, dağlar kadar büyük farklar yok mu? 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi  tarihlerin, Türkler  için ve Rumlar, Pontuslar, Kürdler, Ermeniler, Süryaniler vs. için çok farklı anlamlar içerdiği açıktır.

 Bu arada, Sosyal Bilimlere, Beşeri Bilimlere, Hukuk gibi Normatif Bilimlere söylenecek bir söz de vardır. Yirminci Yüzyılın ilk çeyreği… Rumların Pontusların, Ermenilerin başına ne iş geldi? Daha sonra Kürdlerin, Rêya Heqîyê (Alevilik) inançlıların başına ne iş geldi, gibi konularda hala inkarcı, görmezden gelici, yok sayıcı bir anlayış ne kadar bilimdir? Nesnel gerçeklere, olgusal verilere  göre değil, resmi ideolojinin direktiflerine göre çalışan bir anlayış ne kadar bilimdir? ’Bilim olgusaldır’ önermesi, bilimin önemli bir niteliğini ortaya koymaktadır. Bu temel önerme karşısında, olguların inkarını reddini nasıl değerlendirmek gerekir?

Bu makale toplam: 9805 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:06:26:54
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

İsmail Beşikci

Yazarın Önceki Yazıları

Öncü Bir Kürt Aydını 59 Yıl Sonra Şemdinli Kemalizm Ve Kürd Ulusal Sorunu III Ortadoğu Bir Ailenin Son 200 Yıllık Tarihi Tarih Okumaları, Kürdlerin Hikayesi Hewler’de, Soran’da ve Cambridge Koleji’nde Konferans Theodor Herzl Bize Ne Anlatıyor? Aforizmalar Son Yolcu Irkçılık Hakkında … Aydınlar Hakkında… Latife Fegan’ın Anıları Adil Yargılama/Yargılanma Mümkün mü? Kürd Aydınları İlim-Bilim Kürdçe Derslerinin Önemi Yaş 83…* Mezopotamya Uygarlığında Hakkari Kemalizm Ve Kürd Ulusal Sorunu - II Bediüzzaman’ın Hançeri Doğu-Güneydoğu Dernekleri Platformu* Destar Kitap-Kafe Kürdistan’ın Güney'ine Seyahat Kürd Tarihinin Yazılı Ana Kaynakları Bingöl-Van Gezi İzlenimleri Göbekli Tepe Hakkında… Güvenlik Munzur Çem’in Anıları Derve Cendere II Saatin İçindeki Sır Mehmet Öncü Kitapları Zarema, Yahudi Devleti Juli’nin Sesi ‘Ateşte Doğanlar’ Kadri Hoca… Kürt Hâkim Alevilik Üzerine II ‘Aleviler ve Sosyalistler’ Kitabı Üzerine Uygur Türkleri Başkanlık Seçimleri, ABD Üniversite Raporu OFra Bengio’nun Kürd Liderlere Eleştirisi Dr. Said Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Maaş Sorunu… Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde PKK-Haşdi Şabi İşbirliği Ama Onlar Kardeştiler… Mustafa Suphi ‘Kürdistan Ortadoğu’nun Polonya’sıdır’ İSkan Tolun II Kürt Dil Hareketi (Harekata Zımanê Kurdî) II ‘Doğumun Ölümü’ Kürt Dil Hareketi (Hereketa Zimanê Kurdî) Kürdistan Bayrağı’nın ve KDP Binasının Yakılması Üzerine… Ermeniler, Kürdler, Azeriler Devrimci Doğu Kültür Ocakları Eylül 2020 Kürdler-Kürdistan Bir AİHM Başkanı Halepçe arşivlerinin yakılması ve KDP’ye saldırı Devran İskan Tolun Woodrow Wilson Harf Devrimi’nin Kürdler İçin Anlamı Mehmet Elbistan Kürtler, Şehir Şehirlileşme ‘Kürt Çalışmaları…’ Zini Gediği Katliamı Kürd Tarihini Kürdlerin Yazması… ‘Kürtlerin Kürt Olmama Hakkı’ II ’Kürtlerin Kürt Olmama Hakkı’ Değinmeler-2 Irkçılık Üzerine Seyid Ahmed Cebari Şengal, Afrin Mustafa Selîmî Kemalizm ve Kürd Ulusal Sorunu Orhan Kotan’ın Şiiri Leylan - II Kürt Meselesiyle İlgili Bir Projen Var mı? Leylan Xwebûn Orta Karadeniz’de Etnisite İlişkileri Alevilik Üzerine… Güvenli Bölge Duvarımızı Yapamadık… Doktor Said Alevilik ve Tarihi Bitlis ve Ahalisi 1916 Kürd Tehciri Bir Diplomatın Anıları Xızır Nasıl Ali Oldu? Kürd Tarihi Üzerine Gözlemler Adıyla Çağırmak Kürdistan’ın Güneyinde Soykırım Kürdlerin Tarihi Milliyetçilik Üzerine Hong Kong, Kürdistan ‘Kürtlerle Türkler’ Ortadoğu’da Devletlerin Kurulması Abdurrahman Qassemlu’nun Katledilmesinin 30. Yıldönümü Üniversitenin Bilim Anlayışında Temel Sorunlar 'Özgürlük İçin Sanat' Helsinki’de Sosyal Forum Teknoloji, Bilim, Eğitim Milletler Cemiyeti Döneminde Kürdler/Kürdistan Hewler - Duhok - Zaho Bir Tartışma Üzerine… Dönemin Romanları Eleştirilerin İzinde Rêya Heqîyê (Alevilik) ABD Ziyareti - IV ABD Ziyareti - III ABD Ziyareti - II ABD Ziyareti - I Berlin’de Dersim 37-38 Paneli Başur’da Siyaset Duhok-Hewlêr Gezisi Kürdçe Yasaklarının İşlevi ‘Aleviliğin Doğuşu’ II ‘Kimliksiz Çığlıklar’ Türkiye’de Adalet Arayışları 'Aleviliğin Doğuşu' Kürdlere Soykırım… Moskova’da Kürd Konferansı Cevat Geray’a Sevgi… Bilim Ahlakı Mahallenin Arkadaşları Selahattin Demirtaş’ın Şarkısı Canip Yıldırım Kütüphanesi Devşirmeler ve Devletsizler Dağ Kavmi - II Adaylar… Dağ Kavmi -I Geleceğini Belirleme Hakkı ve Kürdler Farhad Daftary, Şiilik Alevilik Şiizm ‘Türklük Sözleşmesi’ Timure Halil Hakkında … Düşmanlarını Sevindiren Bir Halk… Celal Talabani... Kürdler Zoru Başardı… Bağımsızlık... Güvenlik... Domino Etkisi Referandum-Bağımsızlık Tartışmaları Danimarka Seyahati Sekesûr’da Kürd-Alevi Soykırımı İnsanlık Araştırmaları Merkezi Fahriye Adsay’ın Eleştirileri Üzerine… Bir Kürd... İki Kürd... Üç Kürd Yezda... Ermeniler, Kürdler… Yeni Bir KDP Kurma Çalışmaları Hasta Adam Avustralya Gezisi Hayatımdan Kesitler Birey Toplum İlişkileri Peşmergelik Yüce Bir Değerdir Kaderine Küsmek Kürd Halkının, Kürdistan’ın Başı Sağolsun… Kürdistan’ın Hayırlı Evladı Doktor Said Suriyeli Mülteciler Parlamento Milli Düşünce Sempozyumu Desmond Fernandes Kürtlerin Bulunduğu Ülkeler Bölünemez!... Kürtler Ne İstiyor? Eşkiya 28 Devlet Bağımsız Kürdistan’ı Tanımayacak... Devlet, İslam, Kürdler ve Darbe Pencinarîler II Pencinarîler I Azim... 'Afrika Edebiyatı' Üzerine… Yaresan (Ehl-i Hak) Rêya Heqîyê, Ezdan Zağros’un Ötesine… Süleymaniye Merkez Güvenlik Karargahı 'Peçar Tenkil Harekatı/1927' Üzerine Birkaç Söz İttifaklar Mahmut Yeşil’e Sevgi… Tunceli Kanunu, Getirdiği Esaslar ve Devletin Asimilasyon Planları Yakındoğu’nun İmhası ve Pontus Sorunu Keşiş’in Torunları Dersimli Ermeniler Anlıyorum Ama Konuşamıyorum 1128 Akademisyen Yaşar Kaya Alevilik... Elveda Güzel Vatanım Alevilerin Kitabı Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan III Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan II Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan (I) Komkurd-An Nelson Mandela - Aziz Sancar Barış, Yüzleşme, Müzakere İBV Hewler Temsilciliği 558. Oturma Şengal’i Ziyaret Şengal TBMM Kürdlerde/Kürdistan’da Ana Sorun Özyönetim Üzerine... Norveç Seyahati Alaine Tuoraine’e Eleştiri Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Yönetim Zaafları Güneşin Krallığı Keyakisar Barzani bir dönem daha görevde kalmalıdır Temel şart Kürdistan Ordusu! Girê Spî'nin Kurtarılması... Üniversitenin Ana Sorunu Mardin: Hüzünlü Kent Alevilik-Müslümanlık Osmanlılar ve Acemler Arasında Kürdler İslam’ın barış, huzur, adalet ve eşitlik anlayışı Kerbela’da son buldu Kürd Kültürü Neden Yağmalanıyor? Kürd Êzidîlerin Azizesi 'Begê' İki Olay Üzerine Düşünceler Barış ve Çözüm Süreci - III Eleştiriler Ev Jin û Mêrê bi Maskê Barış ve Çözüm Süreci - II Murat Bozlak’a sevgiler... Barış ve Çözüm Süreci… Rejim, İslamileşme, Kürdler/Kürdistan Alman Şarkiyatçı Dr. Friç Soykırımlar ve Devletsiz Halklar IŞİD’in Zuhuru Şeyh Ahmet, IŞİD Saldırıları ve Osman Baliç'in Katili Ulusların Kendi Geleceklerini Tayin Hakkı ve Kürdler/Kürdistan Bitlis Anıları, 1960’lı Yıllarda Bitlis’de Yaşam Uluslararası Bitlis Sempozyumu Barzaniler Değinmeler İfade Özgürlüğü ve ABD Türk Siyasal Kültürü Üzerine… Birleşik Krallık, Fransa, Kürdler/Kürdistan Anti-Kürd Uluslar arası Nizam Kürd/Kürdistan incelemelerinde temel soru... Ulus İnşa Sürecinde Dilin Rolü Mustafa Barzani'yi sevgiyle anıyoruz Düşün Hayatında ve Edebiyatta Kurumlaşmalar Yakındoğu’nun İmhası,1915 Ermeni Soykırımı ve Hrant Dink’in Katledilmesi Resmi İdeolojinin Temel Özelliği Roboski – Goyiler Türk-İslam Sentezi ve Kürd Sorunu Kürdistan sorunu her şeyden önce duruş sorunudur Barış
x