İsmail Beşikci: Eleştiriler

Eleştiriler

Bu tür yazılar, eleştiriler, kanımca çok değerlidir. Bu eleştiriler sayesinde, Kürdçe yazan diğer yazarlardan da haberdar olmaktayız. Kürdçe yazan, ama kamuoyu tarafından fazla bilinmeyen birçok yazar daha olabilir. Bu tür eleştiriler onların da gün yüzüne çıkarılmasına yardımcı olur. Kürd yazarların, eserlerini, çok kısa bir zamanda Türkçe’ye çevirtmeleri ise olumsuz bir tutumdur.

İsmail Beşikci

11.02.2015, Çar | 18:49

Eleştiriler
Makaleyi Paylaş
Ew Jin û Mêrê Bi Maskê yazısı üzerine bazı eleştiriler oldu. Bu eleştirilere kısaca değinmenin yararlı olacağı kanısındayım.

İlhami Sertkaya’nın, 3 Şubat 2005 tarihli eleştirel notları dikkat çekici. İlhami Sertkaya, asimilasyonun çok yoğun, çok derin olduğunda söz ediyor. “Bunu, Zazaca yazdığım, "Sosinê û Gulîzarê" romanımdan net olarak anladım” diyor. Romanının ilgi görmediğini, okunmadığını dile getiriyor.

İlhami Sertkaya, daha evvel yayınladığı Zazaca romanının yine ilgi görmediğini belirtiyor. Yazar, ismini vermediği bu romanının Zazaca’nın şaheseri olduğunu da belirtiyor. “Ama, Haydutların Kuşatması isimli Türkçe romanım ilgi gördü” diyor.

İlhami Sertkaya, bağımsız bir yazar olduğunu vurguluyor. “Eğer bir Kürd partisinde yer alsaydım, parti kendi politik çıkarları uğruna benim romanımdan söz edebilirdi” diyor.

İlhami Sertkaya, “Zaten perişan olan Zazaca, dil duyarlılığından çok siyasete kurban gidiyor. Böyle olunca da, kimseler bu romanımı ne okur, ne o emeğin hatırına bir selam verir. Romanımı Zazaca ile ilgilenenler bile okumadı” diyor. “Formalite yaklaşımlar, imkan sahipleri adeta, Zazaca emeği kuşatmış durumdalar” diyor.

İlhami Sertkaya, “Zazaki romanım, Hasan Cemal’in Kandil’e gidip Delila romanını Türkçe yazmasına denk geldi. Ona olan ilgi baş döndürücüydü. Oysa ben Delilaları, onların anadiliyle yazmıştım, ilgi sıfırdı” diye eklemektedir.

İlhami Sertkaya, yine o günlerde yazdığı ikinci bir notunda, “dersiminfo sitesi günümüzde tek Zazaca sitedir” diyor.

İlhami Sertkaya’nın, 10 Şubat 2015'de, kurdistanactuel’de yayımlanan “Ürperiyorum” başlıklı yazısı da dikkate değer. Yazar, burada da Zazaki’ye ilgi gösterilmediğini dile getirmektedir.

Bu eleştirel notlarda, Zazaca’ya karşı umursamama diyebileceğimiz bir tutum sergilendiği dile getirilmektedir. Bunun toplumsal, psikolojik nedenleri üzerinde durmak önemlidir. Zazaki edebi ürünler, örneğin romanlar, öyküler, şiirler vs. yazılması, asimilasyona karşı önemli direnç olur. Asimilasyonun üstesinden gelmek için, Zazaki’ye ilginin gelişmesi gerekmektedir.

Hüsen Düzen’in eleştirisi de önemlidir. Hüsen Düzen, Suzan Samancı’ya, anadili Kürdçe’yle yazmadı diye çok eleştiri yapıldığını vurguladıktan sonra, “Suzan Samancı, Kürdçe’sini ilerleterek edebi bir Kürdçe eser ortaya koydu, buna ilk hoş geldin diyenler Suzan Samancı’yı eleştiren bu çevreler olmalıydı” diyerek o çevrelere sitem etmektedir.

Hüsen Düzen, “Benzer bir tavır İlhami Sidar’a da gösterildi. İlhami Sidar da Türkçe yazdığı birkaç romanı ile tanınıyordu ve anadiliyle yazmadığı için eleştiriliyordu. O da Suzan Samancı gibi büyük bir gayretle Kürdçe’sini ilerleterek 2011'de, Tehma Xweliyê, 2013'de Jan adlı romanlarını anadiliyle yazdı” demektedir. İlhami Sidar’ın, yakında, üçüncü Kürdçe romanı Xewneke Payizê’nin çıkacağını da haber vermektedir.

Husen Düzen, “Yazıda, sadece, yurt dışında yaşayan yazarlardan isim verilmektedir. Halbuki, Yaqob Tilermeni, Şener Özmen, Cıwanmerd Kulek, gibi, ülkede yaşayan ve Kürdçe eser veren onlarca yazar da vardır…” demektedir.

Hüsen Düzen, “Kürdçe yazmak elbette önemlidir ama, yazıda sözü edilen yazarlar, 'Kürd yazar' unvanını aldıktan sonra, eserlerini Türkçe’ye çevirtiyorlar, diğer dünya dillerine değil de, kendilerine dayatılan Türkçe’ye çevirtiyorlar” demektedir. Yazıda da belirtilen yazarlardan, Rojen Barnas hariç, hepsinin de bu tutum içinde olduğunu vurgulamaktadır.

Bu tür yazılar, eleştiriler, kanımca çok değerlidir. Bu eleştiriler sayesinde, Kürdçe yazan diğer yazarlardan da haberdar olmaktayız. Kürdçe yazan, ama kamuoyu tarafından fazla bilinmeyen birçok yazar daha olabilir. Bu tür eleştiriler onların da gün yüzüne çıkarılmasına yardımcı olur. Kürd yazarların, eserlerini, çok kısa bir zamanda Türkçe’ye çevirtmeleri ise olumsuz bir tutumdur.

Recep Maraşlı, Ev Jin û Mêrê bi Maske yazısı ile ilgili eleştirisinde, İnka, Astek, Maya medeniyetlerinin İspanyollar ve Portekizliler tarafından nasıl yok edildiğini, örneğin, İspanyolca’nın da yerli halklara dayatıldığını, bunun normal karşılanmaması gerektiğini belirtmektedir.

Recep Maraşlı’nın bu eleştirisiyle ilgili olarak şu söylenebilir: Orta Amerika’da ve Güney Amerika’da, Maya, İnka, Astek medeniyetlerinin yerli halkların, özellikle İspanyollar tarafından zulümlerle katliamlarla yok edildikleri, onların, altın gibi zenginliklerine nasıl el konulduğu büyük bir gerçekliktir. Bartolomeo de las Casas (1474-1566), “Yerlilerin Gözyaşları, Yerlilerin Yok Edilişinin Kısa Tarihi, (İngilizce’den ve Özgün İspanyolca metinden karşılaştırarak çeviren Oktay Etiman, 3. Baskı, İmge Yayınları, Eylül 2014) isimli kitabında bu vahşet çok zengin olgularla dile getirilmiştir. Bartolomeo de la Casas, Cristopher Colombus’un ( ya da Türkçe okunuşuyla: Kristof Kolomb) ikinci seferine katılmış bir rahiptir. Bu katliamları, vahşeti başka rahipler de anlatmaktadır. Eduardo Galeano da, (doğumu 1940) Latin Amerika’nın Kesik Damarları isimli kitabında bunları anlatmaktadır.

Burada başka bir ilişkiye daha dikkat çekmek gerekir. Bugün, Mozambik (nüfusu 26 milyon) Angola (nüfusu 22 milyon) Guinea Bissau, (nüfusu 2 milyon) gibi devletler resmi dil olarak Portekizce’yi kullanmaktadır. Batı Sahra’da (nüfusu 600 bin) da resmi dil, İspanyolca ve Arapça’dır.

Mozambik, Angola ve Guinea Bissau 1970’lerin ortalarında, Portekiz’e karşı bağımsızlık savaşı vermiş, 1975'te her üç devlet de bağımsız olmuştur. Bağımsız olduktan sonra kendi iradeleriyle, Portekizce’yi resmi dil olarak benimsemişlerdir. Batı Sahra, 1976'da İspanya’dan ayrılmıştır. Halen fiili olarak Fas tarafından yönetilmektedir. Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti’nin bağımsızlık talebi, referandum isteği halen tartışmalı bir konudur.

Mozambik, Angola ve Guina Bissau, bağımsız olduklarından sonra, Portekizce’yi kendi iradeleriyle tercih ettiler. Yerli dillerin gelişmemiş olması, buna neden olabilir. Ama, Kürdistan’da, özellikle Kuzey Kürdistan’da bir dayatmadan, Türkçe’nin, Kürdlere dayatılmasından söz etmek gerekir.

Burada farklı bir konu gündeme gelmektedir. İspanyolların ve Portekizlilerin Orta Amerika’da, Güney Amerika’da bulunmalarıyla, Afrika’da bulunmaları arasında çok önemli farklar vardır. Örneğin İspanyollar, 16. yüzyılın başından beri Orta Amerika’ya ve Güney Amerika’ya göç etmişlerdir. Orada çoğalmışlar, kendi yönetimlerini kurmuşlardır. Bu süreçte yerli halka zulüm yaparak, katliam yaparak onların zenginliklerine el koymuşlar, onları köleleştirerek kendi ekonomik, toplumsal ve politik çıkarları doğrultusunda kullanmışlardır. Bu katliamlarla yerlilerin nüfusunda çok büyük azalmalar olmuştur.

İspanyolların ve Portekizlilerin, Afrika da bulunmaları da Orta ve Güney Amerika’da bulunmaları da, sömürgeci emellerle ilgilidir. Ama, Orta ve Güney Amerika’da o kadar çok birikmişler ki orada kalıcı olmuşlar, devlet kurmuşlardır. Ama, Afrika’da, bağımsız devletler oluşmasından sonra oradan çekilmek durumunda kalmışlardır.

19. yüzyılda, Orta Amerika’da ve Güney Amerika’da üç grup halk vardır. İspanyollar, İspanyolların, yerlilerle birlikteliğinden oluşan melezler ve yerliler. Yönetici İspanyollar, melezlerle de işbirliği yaparak, yöneticiliklerini pekiştirmektedir. 19. yüzyılda, örneğin, yönetici İspanyollar, hem İspanya’ya karşı, hem de yerlilere karşı bir mücadele yürütmektedir. İspanya’ya karşı bağımsızlık mücadelesi yürütülmektedir. Çünkü Orta Amerika’daki ve Güney Amerika’daki İspanyollar güçlenmişlerdir. Ekonomik, toplumsal ve politik güç sahibi olmuşlardır. Yerlileri sömürerek, onları köleleştirerek, onların maddi zenginliklerine el koyarak bu gücü elde etmişlerdir. Yerlilere karşı yürüttükleri mücadelesi, şüphesiz, onları baskı altına alma, kölelik ilişkilerini koruma mücadelesidir. Artık bu zenginliklerini İspanya ile paylaşmak istememektedirler. İspanya’ya karşı bağımsızlık savaşı böyle gündeme geliyor. Bağımsızlık savaşları sonunda oluşan devletde kendi dilleri, İspanyolca resmi dil oluyor.

O yıllarda, yerliler ile İspanyollar arasında kölelik ilişkileri vardı. Örgütsüz ve bilinçsiz yerliler, yeni kurulan devlete kendi yerli dillerini resmi dil olarak kabul ettirebilirler miydi? Orta Amerika’da ve Güney Amerika’da, yerli dilleriyle araştırmalar, ancak, 2000’lerde gündeme geldi.

1776’da, Kuzey Amerika’da İngiltere’ye karşı bağımsızlık savaşı verenler, daha çok, İngiltere’den, Amerika’ya göç etmiş olan İngilizlerdi. 1900 yıllarında, Güney Afrika’da, İngiltere’ye karşı bağımsızlık savaşı verenler, daha önceleri Hollanda’dan ve İngiltere’den, Güney Afrika’ya göç etmiş, orada çoğalmış olan Hollandalılar ve İngilizlerdi yani Boerlerdi.

Bu makale toplam: 10800 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:00:29:37
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

İsmail Beşikci

Yazarın Önceki Yazıları

59 Yıl Sonra Şemdinli Kemalizm Ve Kürd Ulusal Sorunu III Ortadoğu Bir Ailenin Son 200 Yıllık Tarihi Tarih Okumaları, Kürdlerin Hikayesi Hewler’de, Soran’da ve Cambridge Koleji’nde Konferans Theodor Herzl Bize Ne Anlatıyor? Aforizmalar Son Yolcu Irkçılık Hakkında … Aydınlar Hakkında… Latife Fegan’ın Anıları Adil Yargılama/Yargılanma Mümkün mü? Kürd Aydınları İlim-Bilim Kürdçe Derslerinin Önemi Yaş 83…* Mezopotamya Uygarlığında Hakkari Kemalizm Ve Kürd Ulusal Sorunu - II Bediüzzaman’ın Hançeri Doğu-Güneydoğu Dernekleri Platformu* Destar Kitap-Kafe Kürdistan’ın Güney'ine Seyahat Kürd Tarihinin Yazılı Ana Kaynakları Bingöl-Van Gezi İzlenimleri Göbekli Tepe Hakkında… Güvenlik Munzur Çem’in Anıları Derve Cendere II Saatin İçindeki Sır Mehmet Öncü Kitapları Zarema, Yahudi Devleti Juli’nin Sesi ‘Ateşte Doğanlar’ Kadri Hoca… Kürt Hâkim Alevilik Üzerine II ‘Aleviler ve Sosyalistler’ Kitabı Üzerine Uygur Türkleri Başkanlık Seçimleri, ABD Üniversite Raporu OFra Bengio’nun Kürd Liderlere Eleştirisi Dr. Said Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Maaş Sorunu… Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde PKK-Haşdi Şabi İşbirliği Ama Onlar Kardeştiler… Mustafa Suphi ‘Kürdistan Ortadoğu’nun Polonya’sıdır’ İSkan Tolun II Kürt Dil Hareketi (Harekata Zımanê Kurdî) II ‘Doğumun Ölümü’ Kürt Dil Hareketi (Hereketa Zimanê Kurdî) Kürdistan Bayrağı’nın ve KDP Binasının Yakılması Üzerine… Ermeniler, Kürdler, Azeriler Devrimci Doğu Kültür Ocakları Eylül 2020 Kürdler-Kürdistan Bir AİHM Başkanı Halepçe arşivlerinin yakılması ve KDP’ye saldırı Devran İskan Tolun Woodrow Wilson Harf Devrimi’nin Kürdler İçin Anlamı Mehmet Elbistan Kürtler, Şehir Şehirlileşme ‘Kürt Çalışmaları…’ Zini Gediği Katliamı Kürd Tarihini Kürdlerin Yazması… ‘Kürtlerin Kürt Olmama Hakkı’ II ’Kürtlerin Kürt Olmama Hakkı’ Değinmeler-2 Irkçılık Üzerine Seyid Ahmed Cebari Şengal, Afrin Mustafa Selîmî Kemalizm ve Kürd Ulusal Sorunu Orhan Kotan’ın Şiiri Leylan - II Kürt Meselesiyle İlgili Bir Projen Var mı? Leylan Xwebûn Orta Karadeniz’de Etnisite İlişkileri Alevilik Üzerine… Güvenli Bölge Duvarımızı Yapamadık… Doktor Said Alevilik ve Tarihi Bitlis ve Ahalisi 1916 Kürd Tehciri Bir Diplomatın Anıları Xızır Nasıl Ali Oldu? Kürd Tarihi Üzerine Gözlemler Adıyla Çağırmak Kürdistan’ın Güneyinde Soykırım Kürdlerin Tarihi Milliyetçilik Üzerine Hong Kong, Kürdistan ‘Kürtlerle Türkler’ Ortadoğu’da Devletlerin Kurulması Abdurrahman Qassemlu’nun Katledilmesinin 30. Yıldönümü Üniversitenin Bilim Anlayışında Temel Sorunlar Cumhuriyet, 19 Mayıs 2019 'Özgürlük İçin Sanat' Helsinki’de Sosyal Forum Teknoloji, Bilim, Eğitim Milletler Cemiyeti Döneminde Kürdler/Kürdistan Hewler - Duhok - Zaho Bir Tartışma Üzerine… Dönemin Romanları Eleştirilerin İzinde Rêya Heqîyê (Alevilik) ABD Ziyareti - IV ABD Ziyareti - III ABD Ziyareti - II ABD Ziyareti - I Berlin’de Dersim 37-38 Paneli Başur’da Siyaset Duhok-Hewlêr Gezisi Kürdçe Yasaklarının İşlevi ‘Aleviliğin Doğuşu’ II ‘Kimliksiz Çığlıklar’ Türkiye’de Adalet Arayışları 'Aleviliğin Doğuşu' Kürdlere Soykırım… Moskova’da Kürd Konferansı Cevat Geray’a Sevgi… Bilim Ahlakı Mahallenin Arkadaşları Selahattin Demirtaş’ın Şarkısı Canip Yıldırım Kütüphanesi Devşirmeler ve Devletsizler Dağ Kavmi - II Adaylar… Dağ Kavmi -I Geleceğini Belirleme Hakkı ve Kürdler Farhad Daftary, Şiilik Alevilik Şiizm ‘Türklük Sözleşmesi’ Timure Halil Hakkında … Düşmanlarını Sevindiren Bir Halk… Celal Talabani... Kürdler Zoru Başardı… Bağımsızlık... Güvenlik... Domino Etkisi Referandum-Bağımsızlık Tartışmaları Danimarka Seyahati Sekesûr’da Kürd-Alevi Soykırımı İnsanlık Araştırmaları Merkezi Fahriye Adsay’ın Eleştirileri Üzerine… Bir Kürd... İki Kürd... Üç Kürd Yezda... Ermeniler, Kürdler… Yeni Bir KDP Kurma Çalışmaları Hasta Adam Avustralya Gezisi Hayatımdan Kesitler Birey Toplum İlişkileri Peşmergelik Yüce Bir Değerdir Kaderine Küsmek Kürd Halkının, Kürdistan’ın Başı Sağolsun… Kürdistan’ın Hayırlı Evladı Doktor Said Suriyeli Mülteciler Parlamento Milli Düşünce Sempozyumu Desmond Fernandes Kürtlerin Bulunduğu Ülkeler Bölünemez!... Kürtler Ne İstiyor? Eşkiya 28 Devlet Bağımsız Kürdistan’ı Tanımayacak... Devlet, İslam, Kürdler ve Darbe Pencinarîler II Pencinarîler I Azim... 'Afrika Edebiyatı' Üzerine… Yaresan (Ehl-i Hak) Rêya Heqîyê, Ezdan Zağros’un Ötesine… Süleymaniye Merkez Güvenlik Karargahı 'Peçar Tenkil Harekatı/1927' Üzerine Birkaç Söz İttifaklar Mahmut Yeşil’e Sevgi… Tunceli Kanunu, Getirdiği Esaslar ve Devletin Asimilasyon Planları Yakındoğu’nun İmhası ve Pontus Sorunu Keşiş’in Torunları Dersimli Ermeniler Anlıyorum Ama Konuşamıyorum 1128 Akademisyen Yaşar Kaya Alevilik... Elveda Güzel Vatanım Alevilerin Kitabı Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan III Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan II Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan (I) Komkurd-An Nelson Mandela - Aziz Sancar Barış, Yüzleşme, Müzakere İBV Hewler Temsilciliği 558. Oturma Şengal’i Ziyaret Şengal TBMM Kürdlerde/Kürdistan’da Ana Sorun Özyönetim Üzerine... Norveç Seyahati Alaine Tuoraine’e Eleştiri Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Yönetim Zaafları Güneşin Krallığı Keyakisar Barzani bir dönem daha görevde kalmalıdır Temel şart Kürdistan Ordusu! Girê Spî'nin Kurtarılması... Üniversitenin Ana Sorunu Mardin: Hüzünlü Kent Alevilik-Müslümanlık Osmanlılar ve Acemler Arasında Kürdler İslam’ın barış, huzur, adalet ve eşitlik anlayışı Kerbela’da son buldu Kürd Kültürü Neden Yağmalanıyor? Kürd Êzidîlerin Azizesi 'Begê' İki Olay Üzerine Düşünceler Barış ve Çözüm Süreci - III Ev Jin û Mêrê bi Maskê Barış ve Çözüm Süreci - II Murat Bozlak’a sevgiler... Barış ve Çözüm Süreci… Rejim, İslamileşme, Kürdler/Kürdistan Alman Şarkiyatçı Dr. Friç Soykırımlar ve Devletsiz Halklar IŞİD’in Zuhuru Şeyh Ahmet, IŞİD Saldırıları ve Osman Baliç'in Katili Ulusların Kendi Geleceklerini Tayin Hakkı ve Kürdler/Kürdistan Bitlis Anıları, 1960’lı Yıllarda Bitlis’de Yaşam Uluslararası Bitlis Sempozyumu Barzaniler Değinmeler İfade Özgürlüğü ve ABD Türk Siyasal Kültürü Üzerine… Birleşik Krallık, Fransa, Kürdler/Kürdistan Anti-Kürd Uluslar arası Nizam Kürd/Kürdistan incelemelerinde temel soru... Ulus İnşa Sürecinde Dilin Rolü Mustafa Barzani'yi sevgiyle anıyoruz Düşün Hayatında ve Edebiyatta Kurumlaşmalar Yakındoğu’nun İmhası,1915 Ermeni Soykırımı ve Hrant Dink’in Katledilmesi Resmi İdeolojinin Temel Özelliği Roboski – Goyiler Türk-İslam Sentezi ve Kürd Sorunu Kürdistan sorunu her şeyden önce duruş sorunudur Barış
x