İsmail Beşikci: Halepçe arşivlerinin yakılması ve KDP’ye saldırı

Halepçe arşivlerinin yakılması ve KDP’ye saldırı

22-23 Ağustos 2020 günlerinde, Halepçe’de Kürdistan Hükümeti aleyhtarı gösteriler oldu. Kamu binaları ateşe verildi.

İsmail Beşikci

14.09.2020, Pts | 08:53

Halepçe arşivlerinin yakılması ve KDP’ye saldırı
Makaleyi Paylaş

Bu gösteriler sırasında  şehrin arşivleri de yakıldı.’ Halepçe Belediye Başkanı Kwestan Ekrem, 1988’deki kimyasal saldırıda dahi zarar görmeyen kent arşivinin dün akşamki gösteriler sırasında yandığını söyledi’

Göstericiler, kamu binaları yanında, Kürdistan Demokrat Partisi’nin Halepçe’deki bürosunu da yaktılar. 100 milyon dinar, (83 bin dolar) zarar meydana geldi. KDP Halepçe İl Teşkilatı Sorumlusu Besam Ali de, “Sorulması gereken asıl soru şu; neden birileri özellikle KDP’yi hedef aldı. Çünkü bizim dışımızda hiçbir partinin binasına saldırmadılar. Çoğu zaman biz yerel idare ile halk arasında arabulucu da oluyoruz” dedi. (nerinaazad, 25 Ağustos 2020)

Bu, Halepçe’de yaşanan ilk olay değil. Yıllar önce de yine bu tür göstericiler tarafından Halepçe Soykırım Anıtı yıkılmıştı. Soykırım yaşamış bir halkın geliştirdiği bu eylemlerin Kürdler’e  bir yararı olmadığı açıktır. Bu eylemler, ancak, Kürdlerin düşmanlarını sevindirir. Bu tür eylemler, bunu yapanların ulusal bilince ulaşmadıklarını gösterir. Özellikle soykırım yaşamış Halepçe’de bu tür eylemlerin yaşanması çok düşündürücüdür.  

Peter Galbraith, Rudaw’ın  kendisiyle yaptığı bir röpotajda, ‘Kürdlerin düşmanları çoktur. Ama en kötü düşmanları kendileridir.’ diyordu. Burada, vurgulanması gereken temel fikir, Kürdlerin düşmanlarının çok olması değil, ‘en kötü düşmanları’nın  kendileri  olmasıdır. (nerinaazad, 24 Ağustos 2020)

Halepçe’de bu tür eylemlere girişenler, ancak bu çerçevede değerlendirilebilir. Bu eylemcilerin KDP bürolarını yakmaları, ayrıca üzerinde durulması gereken bir süreçtir. Çünkü Halepçe, Süleymaniye gibi alanlarda sık sık KDP büroları benzer operasyonlarla karşı karşıya kalıyor. Bu konuyu biraz daha yakından değerlendirmek gerekir, kanısındayım.

kurdistan24 sitesinde 23 Ağustos 2020’de İbrahim Güçlü’nün bir makalesi yayımlandı. Makale  ‘KDP, Bütün Zamanların Geçerli Değeri’ başlığını taşıyor. İbrahim Güçlü  bu yazısında,  1946’da kurulan Kürdistan Demokrat Partisi’nin  Kürdlerin, Kürdistan’ın tarihinde çok önemli bir kurum, olduğunu vurguluyor. KDP’nin Kürdlüğü koruduğunu, ürettiğini, savunduğunu dile getiriyor. Bu yazıda dile getirilen duygulara, düşüncelere aynen katılıyorum. Bunlara, küçük bir ilave yapmak işitiyorum.

Barzan Medresesi

Barzan Medresesi, sadece,  Kur’an,  Hadis, Fıkıh, Kelam, Arapça, Sarf-Nahiv (dilbilgisi) vs. okutulan bir kurum değildir. Kürtlüğü de üreten, dili, kültürü  nesilden nesile aktaran bir kurumdur. Şüphesiz medresede, Kürdlük diye bir ders yoktur. Bu, Barzan Medresesi çerçevesinde gelişen insan ilişkilerinin yarattığı bir ortamda üretilen duygular ve düşüncelerdir. Medresede, Ahmedê Xani, Meleya Cizirî gibi dersler de yoktur. Ama medresede, özellikle Barzan Medresesi’nde eğitim görenler, Ahmedê Xani, Meleya Cizirî, Feqi Teyran, Hacı Qadir Qoyi gibi Kürd düşünürlerle muhakkak karşılaşır. Medresenin, Kürd Okulu olduğu besbellidir.

Barzanilerde ulusal hareket Şeyh Abdüsselam Barzani’yle (1868-1914) başlamıştır. Şeyh Ahmed Barzani, Mele Mustafa Barzani’yle, oğullarla, torunlarla, derinleşerek, yaygınlaşarak bugünlere kadar gelmiştir.

Şurası önemli bir gerçektir. Barzaniler Osmanlı yönetimiyle her zaman anlaşmazlık içinde olmuştur. Bu anlaşmazlık sürecinde, Kürdlük, Kürd değerleri her zaman ileri sürülmüştür. Bu bakımdan bu ilişkileri Şeyh Abdüsselem Barzani I dönemine (ö. 1874) hatta Şeyh Tacettin Barzani dönemine (1850’ler)) kadar götürmek mümkündür. (Kadri Yıldırım,  Kürt Medereseleri ve Kürt Alimleri, Cilt 2 Tekkelere  Bağlı Medreseler, Avesta 2018, s.107-116)

Barzan Bölgesi’ndeki birçok köyde, Cami, Havra ve Kilise yanyanadır. Hiçbir yerde, Havra veya Kilise bozulup Cami yapılmamıştır. Barzan şeyhleri her zaman, Kürdlere, Hristiyanların ve Yahudilerin inançlarına saygı duymalarını vaaz etmiştir. Örneğin Abdüsselam Barzani (1968-1914) Kürdlerle konuşmalarında hep bunu dile getirmiştir. Şeyh  Ahmed Barzani (1896-1969) her zaman  Kürdlere doğaya saygılı olmalarını, dağlarda, ağaç kesmemelerini hayvan öldürmemelerini vaaz etmiştir.

Barzan şeyhleri, kendileri, Ermenilere, Yahudilere Süryanilere   saygılı oldukları gibi, Güneybatı’da  Zibari ağalarının, Kuzeydoğu’da Bradost ağlarının halka baskılarını engellemeye çalışmıştır.

Herhangi bir alanda, Kilise’nin, Havra’nın cemaatı yoksa bile, yapı aynen korunmuştur. (Kadri Yıldırım, y.a.g.e. s 107 vd. )

Peşmerge

Bu konuya biraz daha yakından bakmakta yarar vardır. Bu, peşmergenin oluşumu, gelişimi ile  yakından ilgilidir. Peşmerge kimdir? Babası peşmerge olandır.  Başka türlü söylersek, peşmergenin oğlu da peşmerge olmaktadır. 1960’larda, 70’lerde, 80’lerde durum buydu.

Kürdller arasında, Caş denen bir toplumsal kategori daha vardı. Bunlar Bağdad’daki merkezi hükümetle işbirliği yapan Kürdlerdi. Bu Kürdler, Bağdad’daki hükümetin direktifleri doğrultusunda, özgürlük ve bağımsızlık isteyen Kürdlere, özellikle Barzanlara karşı  savaşıyorlardı. Bunlar, devletin de desteği ile çocuklarını Avrupa’ya, özellikle İngiltere’ye gönderiyorlardı. Bu öğrenciler, İngiltere’de, tıp, mühendislik  hukuk vs. tahsili yapıyorlardı.  

2005’de, yeni Irak Anayasası’yle  Kürdistan Bölgesel Yönetimi kuruldu. Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bürokrat kadroları, genel olarak, Avrupa’da, özellikle İngiltere’de, eğitim görenlerden seçildi. Peşmergeler eğitimli olmadıklarından, bu bürokratik kadrolarda fazla yer almadı.

Avrupa’da, İngiltere gibi ülkelerde eğitim görenler, bir konuda uzman olmuşlardı ama özgürlük bilincine, Kürd, Kürdistan bilincine sahip değillerdi. Peter Galbraith’in vurguladığı, ‘Kürdlerin en kütü düşmanı’ kanımca, bu kesimlerden oluştu.

Bu konuda, Afrika sömürgeleriyle, Kürdistan’ı karşılaştırmak, bilgimizi çoğaltmaktadır. Afrika’da sömürgelerden metropollere tahsile giden gençler de işbirlikçi kabilelerin çocuklarıydı. Onlar, Londra, Paris, Berlin, Brüksel, Lizbon, Madrit, Roma, Moskova,  gibi alanlarda, eğitimleri sırasında, özgürlük, bağımsızlık gibi, siyasal, felsefi kategorilerle karşılaştılar. Bu kategorilerin bilincine ulaştılar. Tahsillerini tamamlayıp ülkelerine döndükleri zaman, ulusal kurtuluş cephesi kurup özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine giriştiler.

Mozambik’de Samora Machel (1933-1986), Angola’da Augistino Neto (1922-1979), Gine Bisseau’da,  Amilcar Cabral (1924-1979), Zaire’de Patrice Lumumba (1925-1961) kanımca bu öğrencilerdendi.

Gana’da Kwame Nkrumah (1909-1972), Senegal’de Leopold Sedar Senghor (1906-2001), Kenya’da Jumo Kenyatta (1891-1978) Tom Mboya  (1930-1969) Tanzanya'da’ Julius Nyerere (1922-1999) Nijerya’da Namdi Azikiwe (1904-1996), Cezayir’de Ahmed Bin Bella (1916-2012) Fas’da Mehdi Ben Barka (1920-1965) Gine’de Ahmed Sekou Ture (1922-1984)… yine böyleydi.

Bu konuda, Prof. Dr. Baskın  Oran’ın, Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği Kara Afrika Modeli kitabında birçok örnek var. Basın  Oran hocanın bu çalışması doktora tezidir. Kitap ilk olarak 1977’de, Siyasal Bilgiler Fakültesi yayını olarak çıkmıştır. Güncelleştirilmiş üçüncü basım, Ocak1997 Bilgi Yayınları, Ankara.

Kürdler de  tahsillerini tamamlayıp Kürdistan’a döndüler ama, önemli bir kısmı  özgürlük ve bağımsızlık bilincine sahip değildi. Bu çok şaşırtıcı bir durumdur.  Kanımca, Kürdistan’ın en kötü düşmanları’ benzer kesimler tarafından oluşturuldu. Afrika sömürgelerinde ve Devletlerarası Sömürge Kürdistan’da  bu konulardaki gelişmenin çok farklı olması elbette incelenmelidir.

Kürdlerin İngilizce gibi bir dili çok iyi öğrenmeleri, konuşmaları, yazmaları, bir konuda uzman olmaları şüphesiz çok önemlidir. Ama, Kürd/Kürdistan bilinci yoksa bunların bir değeri yoktur. İngilizce’ye birkaç dil daha ekle, Kürd/Kürdistan bilinci yoksa,  bunlar bir öneme, bir değere sahip değildir. Yabancı dil, ancak Kürdlükle birlikte olduğu zaman, Kürdlerin/ Kürdistan’ın  çıkarına dönük olarak kullanıldığı zaman değerlidir. Bu durumdaki Kürdler için, insan, keşke Londra’da değil de Medresede okusalardı, demekten kendini alamıyor. O zaman, en azından, Kürdlere hizmet eden, Kürdistan’ın çıkarları için çalışan yurtsever bir Kürd olarak  yaşam sürdürürlerdi. Şunu da  belirtelim: Batı ülkelerinde, örneğin İngiltere’de tahsil yapmış, özgürlük ve bağımsızlık bilincine ulaşmış Kürdler elbette çok.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi  Başkanı Neçirvan Barzani’nin 3-4 Eylül 2020 günlerinde Türkiye ziyareti, basında,  birçok çevre tarafından eleştirilmiştir. Bu tür eleştirilere katılmıyorum.  Kanımca bu, Kürdler açısından olumlu bir ziyarettir. Çünkü,  Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle  Türkiye arasında, askeri, ticari, ekonomik, diplomatik birçok sorun vardır. Bu sorunlar da ancak konuşularak çözümlenebilir. Burada önemli bir konuya işaret etmekte yarar var. Kürd  yöneticilerin,  bu ilişkileri yürütürken, Türk yönetiminin, Kürdlere karşı iyi niyetli olmadığını da her zaman akılda tutmaları gerekir.

Bu makale toplam: 6164 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:01:20:36
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

İsmail Beşikci

Yazarın Önceki Yazıları

59 Yıl Sonra Şemdinli Kemalizm Ve Kürd Ulusal Sorunu III Ortadoğu Bir Ailenin Son 200 Yıllık Tarihi Tarih Okumaları, Kürdlerin Hikayesi Hewler’de, Soran’da ve Cambridge Koleji’nde Konferans Theodor Herzl Bize Ne Anlatıyor? Aforizmalar Son Yolcu Irkçılık Hakkında … Aydınlar Hakkında… Latife Fegan’ın Anıları Adil Yargılama/Yargılanma Mümkün mü? Kürd Aydınları İlim-Bilim Kürdçe Derslerinin Önemi Yaş 83…* Mezopotamya Uygarlığında Hakkari Kemalizm Ve Kürd Ulusal Sorunu - II Bediüzzaman’ın Hançeri Doğu-Güneydoğu Dernekleri Platformu* Destar Kitap-Kafe Kürdistan’ın Güney'ine Seyahat Kürd Tarihinin Yazılı Ana Kaynakları Bingöl-Van Gezi İzlenimleri Göbekli Tepe Hakkında… Güvenlik Munzur Çem’in Anıları Derve Cendere II Saatin İçindeki Sır Mehmet Öncü Kitapları Zarema, Yahudi Devleti Juli’nin Sesi ‘Ateşte Doğanlar’ Kadri Hoca… Kürt Hâkim Alevilik Üzerine II ‘Aleviler ve Sosyalistler’ Kitabı Üzerine Uygur Türkleri Başkanlık Seçimleri, ABD Üniversite Raporu OFra Bengio’nun Kürd Liderlere Eleştirisi Dr. Said Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Maaş Sorunu… Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde PKK-Haşdi Şabi İşbirliği Ama Onlar Kardeştiler… Mustafa Suphi ‘Kürdistan Ortadoğu’nun Polonya’sıdır’ İSkan Tolun II Kürt Dil Hareketi (Harekata Zımanê Kurdî) II ‘Doğumun Ölümü’ Kürt Dil Hareketi (Hereketa Zimanê Kurdî) Kürdistan Bayrağı’nın ve KDP Binasının Yakılması Üzerine… Ermeniler, Kürdler, Azeriler Devrimci Doğu Kültür Ocakları Eylül 2020 Kürdler-Kürdistan Bir AİHM Başkanı Devran İskan Tolun Woodrow Wilson Harf Devrimi’nin Kürdler İçin Anlamı Mehmet Elbistan Kürtler, Şehir Şehirlileşme ‘Kürt Çalışmaları…’ Zini Gediği Katliamı Kürd Tarihini Kürdlerin Yazması… ‘Kürtlerin Kürt Olmama Hakkı’ II ’Kürtlerin Kürt Olmama Hakkı’ Değinmeler-2 Irkçılık Üzerine Seyid Ahmed Cebari Şengal, Afrin Mustafa Selîmî Kemalizm ve Kürd Ulusal Sorunu Orhan Kotan’ın Şiiri Leylan - II Kürt Meselesiyle İlgili Bir Projen Var mı? Leylan Xwebûn Orta Karadeniz’de Etnisite İlişkileri Alevilik Üzerine… Güvenli Bölge Duvarımızı Yapamadık… Doktor Said Alevilik ve Tarihi Bitlis ve Ahalisi 1916 Kürd Tehciri Bir Diplomatın Anıları Xızır Nasıl Ali Oldu? Kürd Tarihi Üzerine Gözlemler Adıyla Çağırmak Kürdistan’ın Güneyinde Soykırım Kürdlerin Tarihi Milliyetçilik Üzerine Hong Kong, Kürdistan ‘Kürtlerle Türkler’ Ortadoğu’da Devletlerin Kurulması Abdurrahman Qassemlu’nun Katledilmesinin 30. Yıldönümü Üniversitenin Bilim Anlayışında Temel Sorunlar Cumhuriyet, 19 Mayıs 2019 'Özgürlük İçin Sanat' Helsinki’de Sosyal Forum Teknoloji, Bilim, Eğitim Milletler Cemiyeti Döneminde Kürdler/Kürdistan Hewler - Duhok - Zaho Bir Tartışma Üzerine… Dönemin Romanları Eleştirilerin İzinde Rêya Heqîyê (Alevilik) ABD Ziyareti - IV ABD Ziyareti - III ABD Ziyareti - II ABD Ziyareti - I Berlin’de Dersim 37-38 Paneli Başur’da Siyaset Duhok-Hewlêr Gezisi Kürdçe Yasaklarının İşlevi ‘Aleviliğin Doğuşu’ II ‘Kimliksiz Çığlıklar’ Türkiye’de Adalet Arayışları 'Aleviliğin Doğuşu' Kürdlere Soykırım… Moskova’da Kürd Konferansı Cevat Geray’a Sevgi… Bilim Ahlakı Mahallenin Arkadaşları Selahattin Demirtaş’ın Şarkısı Canip Yıldırım Kütüphanesi Devşirmeler ve Devletsizler Dağ Kavmi - II Adaylar… Dağ Kavmi -I Geleceğini Belirleme Hakkı ve Kürdler Farhad Daftary, Şiilik Alevilik Şiizm ‘Türklük Sözleşmesi’ Timure Halil Hakkında … Düşmanlarını Sevindiren Bir Halk… Celal Talabani... Kürdler Zoru Başardı… Bağımsızlık... Güvenlik... Domino Etkisi Referandum-Bağımsızlık Tartışmaları Danimarka Seyahati Sekesûr’da Kürd-Alevi Soykırımı İnsanlık Araştırmaları Merkezi Fahriye Adsay’ın Eleştirileri Üzerine… Bir Kürd... İki Kürd... Üç Kürd Yezda... Ermeniler, Kürdler… Yeni Bir KDP Kurma Çalışmaları Hasta Adam Avustralya Gezisi Hayatımdan Kesitler Birey Toplum İlişkileri Peşmergelik Yüce Bir Değerdir Kaderine Küsmek Kürd Halkının, Kürdistan’ın Başı Sağolsun… Kürdistan’ın Hayırlı Evladı Doktor Said Suriyeli Mülteciler Parlamento Milli Düşünce Sempozyumu Desmond Fernandes Kürtlerin Bulunduğu Ülkeler Bölünemez!... Kürtler Ne İstiyor? Eşkiya 28 Devlet Bağımsız Kürdistan’ı Tanımayacak... Devlet, İslam, Kürdler ve Darbe Pencinarîler II Pencinarîler I Azim... 'Afrika Edebiyatı' Üzerine… Yaresan (Ehl-i Hak) Rêya Heqîyê, Ezdan Zağros’un Ötesine… Süleymaniye Merkez Güvenlik Karargahı 'Peçar Tenkil Harekatı/1927' Üzerine Birkaç Söz İttifaklar Mahmut Yeşil’e Sevgi… Tunceli Kanunu, Getirdiği Esaslar ve Devletin Asimilasyon Planları Yakındoğu’nun İmhası ve Pontus Sorunu Keşiş’in Torunları Dersimli Ermeniler Anlıyorum Ama Konuşamıyorum 1128 Akademisyen Yaşar Kaya Alevilik... Elveda Güzel Vatanım Alevilerin Kitabı Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan III Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan II Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan (I) Komkurd-An Nelson Mandela - Aziz Sancar Barış, Yüzleşme, Müzakere İBV Hewler Temsilciliği 558. Oturma Şengal’i Ziyaret Şengal TBMM Kürdlerde/Kürdistan’da Ana Sorun Özyönetim Üzerine... Norveç Seyahati Alaine Tuoraine’e Eleştiri Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Yönetim Zaafları Güneşin Krallığı Keyakisar Barzani bir dönem daha görevde kalmalıdır Temel şart Kürdistan Ordusu! Girê Spî'nin Kurtarılması... Üniversitenin Ana Sorunu Mardin: Hüzünlü Kent Alevilik-Müslümanlık Osmanlılar ve Acemler Arasında Kürdler İslam’ın barış, huzur, adalet ve eşitlik anlayışı Kerbela’da son buldu Kürd Kültürü Neden Yağmalanıyor? Kürd Êzidîlerin Azizesi 'Begê' İki Olay Üzerine Düşünceler Barış ve Çözüm Süreci - III Eleştiriler Ev Jin û Mêrê bi Maskê Barış ve Çözüm Süreci - II Murat Bozlak’a sevgiler... Barış ve Çözüm Süreci… Rejim, İslamileşme, Kürdler/Kürdistan Alman Şarkiyatçı Dr. Friç Soykırımlar ve Devletsiz Halklar IŞİD’in Zuhuru Şeyh Ahmet, IŞİD Saldırıları ve Osman Baliç'in Katili Ulusların Kendi Geleceklerini Tayin Hakkı ve Kürdler/Kürdistan Bitlis Anıları, 1960’lı Yıllarda Bitlis’de Yaşam Uluslararası Bitlis Sempozyumu Barzaniler Değinmeler İfade Özgürlüğü ve ABD Türk Siyasal Kültürü Üzerine… Birleşik Krallık, Fransa, Kürdler/Kürdistan Anti-Kürd Uluslar arası Nizam Kürd/Kürdistan incelemelerinde temel soru... Ulus İnşa Sürecinde Dilin Rolü Mustafa Barzani'yi sevgiyle anıyoruz Düşün Hayatında ve Edebiyatta Kurumlaşmalar Yakındoğu’nun İmhası,1915 Ermeni Soykırımı ve Hrant Dink’in Katledilmesi Resmi İdeolojinin Temel Özelliği Roboski – Goyiler Türk-İslam Sentezi ve Kürd Sorunu Kürdistan sorunu her şeyden önce duruş sorunudur Barış
x