İsmail Beşikci: Milliyetçilik Üzerine

Milliyetçilik Üzerine

Kürd aydınlarının önemli bir kısmı, Türk aydınlarını taklit ederek milliyetçi olmadıklarını, milliyetçiliğe karşı olduklarını vurguluyorlar. Halbuki, Kürd milliyetçiliğinin böyle bir içeriği olmadığı besbellidir. Kürd milliyetçiliğinin içeriğinde başka halkları Kürtlüğe asimile etmek gibi bir amaç yoktur. Başka halkların yaşadığı  topraklara saldırıp, oraları işgal etmek yoktur. Bu da besbellidir. İşte Irak’ta Kürdistan Federe Devleti’nde yaşananlar…

İsmail Beşikci

05.08.2019, Pts | 10:48

Milliyetçilik Üzerine
Makaleyi Paylaş

Milliyetçilik, son yıllarda çok konuşulan tartışılan, eleştirilen kavramlardan biri. Kanımca en çok da Kürdler konuşuyor, tartışıyor, eleştiriyor. Kürdler bu kavramı daha çok ‘ben milliyetçi değilim, milliyetçiliğe karşıyım’ bağlamında konuşuyor.

Bir Türk aydınını, Türk solcusunun, ‘ben milliyetçi değilim, milliyetçiliğe karşıyım’ demesi anlaşılır bir durumdur. Çünkü, bir devlete sahiptir. Ülkesi işgal altında değildir. Diline, kültürüne vs. bir yasak yoktur. Türk olmaktan, Türk toplumu olmaktan doğan bütün haklara sahiptir. Devlet kurumları, başta milli eğitim, kamu yönetimi, bu çerçevede, milli değerleri koruyarak, teşvik ederek etkin bir şekilde çalışmaktadır.

Kürdler, bunların hiçbirine sahip değildir. Cumhuriyet tarihi boyunca Kürd diline, kültürüne yoğun, yaygın bir yasak uygulanmıştır. Kürdçe yasakları, Kürdleri Türklüğe asimile etmek, Cumhuriyet’in sistematik bir politikası olmuştur. Kürd olmaktan, Kürd toplumunun bir üyesi olmaktan doğan bütün haklar baskı altındadır. Kaldı ki, bu sadece Türkiye’de yaşanan bir durum değildir. Irak’ta, İran’da, Suriye’de çeşitli biçimlerde yaşanmaktadır. Kafkasya’da, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan gibi alanlarda da yaşanmaktadır.

Milli duygu nedir? Milli hareket nedir? Milli duygu, gasp edilmiş, kaybedilmiş bu hakları kazanma sürecinde gelişen bir duygudur. Bu duygu geliştikçe, kaybedilmiş, gasp edilmiş bu hakların daha çok bilincine varılır. Bunu kazanmak için çabalar artar. Milli hareket, bu duyguların gelişmesi, artması, yoğunlaşması, yaygınlaşması sürecinde oraya çıkar. Baskı altında olan Kürd dilini, Kürd kültürünü gün yüzüne çıkarmak, yaşamak milli duyguyla ilgilidir. Milliyetçilik hareketi bu çerçevede, bu doğrultuda gelişen bir harekettir. Milliyetçi hareket geliştikçe pazarın kontrolü da gündeme gelmektedir.

‘Milliyetçi değilim, milliyetçiliğe karşıyım’ demek, kaybedilmiş, gasp edilmiş bu hakları hiç umursamıyorum, değerli bulmuyorum demektir. İki satır Kürdçe konuşamayan, çok yoğun, derin bir şekilde asimile olduğunun bilincine bile varmayan, ama bunu hiç de umursamayan bir Kürdün, ‘ben milliyetçi değilim, milliyetçiliğe karşıyım, ben devrimciyim, enternasyonalistim…’ demesi ironik bir durumdur. O zaman, temel soru şudur: Ne için mücadele ediyorsun, neyin mücadelesini veriyorsun? Bir dile sahip değilsen, dilini, kültürünü yaşayamıyorsan, bu dil tarafından yaratılan milli değerlere sahip çıkamıyorsan, önemli ulusal özellikler olan mitlerin, folklor ürünlerinin, şarkıların, vs. yağmalanmasına karşı duramıyorsan, mücadelenin amacı nedir? Edebiyatın dil ile ilgili bir sanat olduğu besbellidir. Hangi dili konuşuyorsan, hangi dil ile yazıyorsan o dilin edebiyatını yaparsın… ‘Milliyetçi değilim, milliyetçiliğe karşıyım…’ diyen birinin kendi dilinin edebiyatını da hiç önemsemediği ortaya çıkmaktadır.

Bu anlamda, milli duygu, Kürdlere en gerekli olan bir duygudur. Ama Kürdlerin önemli bir kısmının ısrarla bu duyguya, bu duygunun oluşturduğu milli harekete, milliyetçiliğe karşı olduklarını vurguluyorlar. Bunun nedeni, Kürdlerin, Türk düşün dünyasının çerçevesinde düşünmeleri, Türk solunu taklit etmeleri, Türk solunun etki alanında kalmaları, Türk düşüncesinden, Türk solundan bağımsız bir düşün geliştirememeleridir.

Medrese çıkışlı bir kısım melenin, lise, üniversite çıkışlı bir kısım Kürd’e nazaran daha milli/ulusal olduğu söylenebilir. Kürd/Kürdistan sorununun özü milli değerlere sahip çıkmaktır. Kürd olmak, Arap olmak gibi değildir, Fars olmak, Türk olmak gibi değildir. ‘Kürdüm’ diyen bir kişi, kaybedilmiş, gasp edilmiş hakların bilincine varan, bu hakları kazanmak isteyen, bunun için de bunlarını gereklerini yapan bir kişidir. Türklerin, Arapların, Farsların, şüphesiz böyle bir sorunu yoktur.

Türk milliyetçiliğinin içeriğiyle, Kürd milliyetçiliğinin içeriği şüphesiz çok farklıdır. Türk milliyetçiliği Kürdlere, seni Türkleştireceğim, asimile edeceğim diyor. Devlet, zora dayalı baskı araçlarını, ideolojik baskı araçlarını kullanarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Kürd milliyetçiliği ise bu baskıya, zulme rağmen başta dil olmak üzere Kürd değerlerini gün yüzüne çıkarmaya, yaşamaya çalışıyor.

Türk düşüncesinden bağımsız, Türk solundan bağımsız, Kürdi, Kürdistani bir düşünceye, duyguya sahip Kürd aydınları elbette vardır. Az da olsa vardır. Ama, ana akım Kürd siyaseti, ‘milliyetçi değilim, milliyetçiliğe karşıyım’ diyenlerden oluşmaktadır. Bunların, ana sorunlar karşısında neler düşüneceklerini, nasıl düşüneceklerini, hangi kavramlarla düşüneceklerini devlet belirlemektedir, muktedir belirlemektedir. İbrahim Halil Baran’ın, 23 Nisan 2019’da, kurdistan24.net./tr/ sitesinde yayımlanan ‘Maruz Kalmak Mahsur Kalmak’ yazısı bu bakımdan dikkate değer.

1960’larda, 1970’lerde, 80’lerde Kürd aydınları, Kürd siyasetçiler, ‘milliyetçi değilim, milliyetçiliğe karşıyım’ sloganlarını çok kullanırlardı. O dönemlerde Kürd siyasetçiler, Kürd aydınlarının önemli bir kısmı, Türk solu tarafından, ‘sen milliyetçisin, siz milliyetçisiniz…’ denerek suçlanmaktan çok korkarlardı. Bu, eleştiriden çok suçlama yüklü bir söylemdi. Kürd siyasetçiler, Kürd aydınlarının önemli bir kısmı en çok böyle suçlanmaktan korkarlardı. Bu sloganların arkasından da ‘Ben devrimciyim, ben enternasyonalistim, ben Marksist-Leninistim’ vs. derlerdi.

O yıllarda, Kürdler, Kürdçe konuştukları zaman, konuşmalarında Kürd tarihi, Kürd toplumu, Kürd öğretmeni gibi deyimler kullandıkları zaman böyle suçlanırlardı. Bu konuşmalardan dolayı, Kürdleri milliyetçi olmakla suçlayan Türkler, bir imtiyaza sahip olduklarının, Türklük imtiyazına sahip olduklarının farkında değillerdi.

80’lerin ortalarında, gerilla mücadelesi başladı. Bu mücadele, kırk yıla yakın bir zamandır sürüyor. Bu mücadelenin, milli duyguları geliştirmesi, Kürd ulus bilinci, Kürd vatanı bilinci, Kürdistan bilinci yaratması beklenirdi, öyle olmadı. 1999’dan önce, PKK/KCK’nin, Türk düşüncesinin özü olan Kemalizm’i eleştiren bir tutumu vardı. Bu tarihlerden sonra, Kemalizm’in, en çok bu kesim tarafından savunulduğu görülmektedir. Serxwebun, Berxwedan, Özgür Halk ciltleri, daha pek çok yayın ortadadır.

Kürdlerin önemli bir kısmı, Kemalizmi eleştirdiği dönemlerde, Abdullah Öcalan’ın arkasındaydı. Bu kesim Kemalizmin savunulmaya başlanmasından sonra yine arkasında… Bu süreçde, birey olma açısından, özgürleşme açısından bir sorun yok mu?

Bununla beraber, ‘milliyetçi değilim, milliyetçiliğe karşıyım’ sloganının sık sık dile getirilmesi, PKK/KCK dışındaki Kürdler’in bir kısmı tarafından da tarafından da söylenmesi sürüp gitmektedir.

Irkçılık

Milli duygu, ulusu, vatanı sevmekle ilgili bir duygudur. Milliyetçi hareket, bu duygunun yoğunlaşması sürecinde gelişen siyasal ve toplumsal bir harekettir. Ama Türkiye’nin Kürdçe’yi yasaklama, Kürdleri Türklüğe asimile politikası, bu politika çerçevesinde gelişen uygulamalar, artık, milli duygularla ilgili değildir. Bu tam anlamıyla ırkçı bir politika ve uygulamadır. Kendine layık gördüğün bütün toplumsal, kültürel, siyasal kurumları hasım gördüğün kişilere, uluslara vs. layık görmemektir.

Bu ırkçılığı şu şekilde ifade etmek mümkündür: Güney Afrika’da, 1950’lerde, 60’larda, daha doğrusu, 1990’ların ortalarına kadar, beyaz yönetim, yerlilere şunu söylüyordu: ‘Sizin renginiz karadır. Siz beyazların içine karışmayın. Sizin mahalleleriniz, okullarınız, ulaşım araçlarınız, hastaneleriniz, otelleriniz vs. ayrı olsun, her şeyiniz ayrı olsun.’ Bu anlayış çerçevesinde, beyaz yönetim, dikenli tellerle çevrili çok geniş alanlar kuruyordu. Bunlara Bantustan deniyordu. Bu alanlarda kamu hizmetleri çok noksandı. Sık sık elektrik kesintileri, su kesintileri olurdu. Kanalizasyonlar sık sık tıkanırdı. Ama bu alanlarda yerliler kendilerini yaşarlardı.

Bu dönemlerde, ABD’de de benzer bir ırk ayrımcılığı vardı. Siyahiler, beyazların bindiği arabalara binemezlerdi, beyazların girip çıktığı kafelere giremezlerdi. Siyahiler, çocuklarını beyazların gönderdiği okullara gönderemezlerdi. Siyahiler için eşitlik isteyen Malcolm X (1925-1965), Martin Luther King (1929-1968) suikast sonucu katledilmişlerdi. Siyahiler de kendi kurdukları mahallelerde, eksik kamu hizmetleriyle, ama kendilerini yaşarlardı.

Görüldüğü gibi, sözü edilen dönemlerde, Güney Afrika’da ve ABD’de çok etkili, yoğun bir ırk ayrımı politikası var. Bu ayrımcılığın ırkçılık olduğu açıktır. Türkiye ise, örneğin, Kürdlere şunu söylüyor: Siz benimle birlikte yaşayacaksınız, bir arada yaşayacağız. Ama bana benzeyerek, benim dilimle, kültürümle yaşayacaksınız. İlkel dilinizi unutacaksınız. ‘Anadilim, kültürüm vs. söylemler olmayacak’…Sana, Kürd olarak hiçbir şey, ama Türk olarak her şey… Bu da bir ırkçılıktır.

Bugün, Güney Afrika’da da ABD’de de böylesine bir ırkçılık anlayışı terkedilmiştir. Güney Afrika’da Nelson Mandela’nın (1918-2013) cezaevinden çıkarılışı, 1994 seçimleriyle Cumhurbaşkanı seçilmesi, Nelson Mandela’yı, 27 yıl cezaevinde tutan beyaz yönetimin Cumhurbaşkanı De Klerk’in, Cumhurbaşkanı yardımcılığını kabul etmesi… ırk ayrımcılığını sona erdiğini göstermektedir.

Barack Obama’nın 2008 seçimlerinde, Başkan olarak seçilmesi, ABD’de de bu ırk ayrımcılığının sona erdiğine işaret etmektedir. Ama, Türkiye’de örneğin, Kürdlere karşı uygulanan ayrımcılık, derinleşerek, yaygınlaşarak sürmektedir. Bu ayrımcı tutum kurumlaşmıştır. Nelson Mandela, Türkiye’de, Türkleri, anlamak için, sadece bir gün Kürd olun yeter…’ demiştir. Bu söz, Kürdlerin, Kürd sorununun nasıl algılandığını, Kürdler üzerindeki basıyı, zulmü de göstermektedir (Kurdistan News, 14 Ocak 2016) Rahmetli Niyazi ustamız da (Niyazi Tatlıcı), 1960’larda, 70’lerde, birisine kızdığı zaman, ‘İnşaallah Allah seni Kürd yapar…’ derdi.

Bu iki çeşit ırkçılık arasında, temel soru ise şu olmalıdır. ‘Senin rengin kara, sen benim içime karışma, benim dışımdaki alanlarda yaşa…’ ırkçılığı mı, ‘sen benimle yaşayacaksın, ama bana benzeyerek yaşayacaksın…’ ırkçılığı mı daha barbardır, daha ezicidir, yok edicidir?

Bugün, Türk milliyetçiliği, özellikle devlet tarafından geliştirilen, teşvik edilen Türk milliyetçiliği, ırkçı bir içeriğe sahiptir. Bazı Türk aydınları, bu tür asimilasyon uygulamalarına, politikalarına dikkat çekerek milliyetçi olmadıklarını, milliyetçiliğe karşı olduklarını belirtiyorlar. Kürd aydınlarının önemli bir kısmı da, Türk aydınlarını taklit ederek milliyetçi olmadıklarını, milliyetçiliğe karşı olduklarını vurguluyorlar. Halbuki, Kürd milliyetçiliğinin böyle bir içeriği olmadığı besbellidir. Kürd milliyetçiliğinin içeriğinde başka halkları Kürtlüğe asimile etmek gibi bir amaç yoktur. Başka halkların yaşadığı  topraklara saldırıp, oraları işgal etmek yoktur. Bu da besbellidir. İşte Irak’ta Kürdistan Federe Devleti’nde yaşananlar… Federe yönetim sınırlarındaki, bütün etnik grupların kendi dillerini kültürlerini yaşadıkları görülmektedir. Kürd milliyetçiliğinin içeriğinde, baskı, zulüm altında olan Kürd dilinin, kültürünün gün yüzüne çıkarılması, yaşanması çabaları vardır. Bu, baskıya, zulme karşı direnmedir. Bu da evrensel bir tutumdur.

 

Bu makale toplam: 8769 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:00:34:27
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

İsmail Beşikci

Yazarın Önceki Yazıları

59 Yıl Sonra Şemdinli Kemalizm Ve Kürd Ulusal Sorunu III Ortadoğu Bir Ailenin Son 200 Yıllık Tarihi Tarih Okumaları, Kürdlerin Hikayesi Hewler’de, Soran’da ve Cambridge Koleji’nde Konferans Theodor Herzl Bize Ne Anlatıyor? Aforizmalar Son Yolcu Irkçılık Hakkında … Aydınlar Hakkında… Latife Fegan’ın Anıları Adil Yargılama/Yargılanma Mümkün mü? Kürd Aydınları İlim-Bilim Kürdçe Derslerinin Önemi Yaş 83…* Mezopotamya Uygarlığında Hakkari Kemalizm Ve Kürd Ulusal Sorunu - II Bediüzzaman’ın Hançeri Doğu-Güneydoğu Dernekleri Platformu* Destar Kitap-Kafe Kürdistan’ın Güney'ine Seyahat Kürd Tarihinin Yazılı Ana Kaynakları Bingöl-Van Gezi İzlenimleri Göbekli Tepe Hakkında… Güvenlik Munzur Çem’in Anıları Derve Cendere II Saatin İçindeki Sır Mehmet Öncü Kitapları Zarema, Yahudi Devleti Juli’nin Sesi ‘Ateşte Doğanlar’ Kadri Hoca… Kürt Hâkim Alevilik Üzerine II ‘Aleviler ve Sosyalistler’ Kitabı Üzerine Uygur Türkleri Başkanlık Seçimleri, ABD Üniversite Raporu OFra Bengio’nun Kürd Liderlere Eleştirisi Dr. Said Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Maaş Sorunu… Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde PKK-Haşdi Şabi İşbirliği Ama Onlar Kardeştiler… Mustafa Suphi ‘Kürdistan Ortadoğu’nun Polonya’sıdır’ İSkan Tolun II Kürt Dil Hareketi (Harekata Zımanê Kurdî) II ‘Doğumun Ölümü’ Kürt Dil Hareketi (Hereketa Zimanê Kurdî) Kürdistan Bayrağı’nın ve KDP Binasının Yakılması Üzerine… Ermeniler, Kürdler, Azeriler Devrimci Doğu Kültür Ocakları Eylül 2020 Kürdler-Kürdistan Bir AİHM Başkanı Halepçe arşivlerinin yakılması ve KDP’ye saldırı Devran İskan Tolun Woodrow Wilson Harf Devrimi’nin Kürdler İçin Anlamı Mehmet Elbistan Kürtler, Şehir Şehirlileşme ‘Kürt Çalışmaları…’ Zini Gediği Katliamı Kürd Tarihini Kürdlerin Yazması… ‘Kürtlerin Kürt Olmama Hakkı’ II ’Kürtlerin Kürt Olmama Hakkı’ Değinmeler-2 Irkçılık Üzerine Seyid Ahmed Cebari Şengal, Afrin Mustafa Selîmî Kemalizm ve Kürd Ulusal Sorunu Orhan Kotan’ın Şiiri Leylan - II Kürt Meselesiyle İlgili Bir Projen Var mı? Leylan Xwebûn Orta Karadeniz’de Etnisite İlişkileri Alevilik Üzerine… Güvenli Bölge Duvarımızı Yapamadık… Doktor Said Alevilik ve Tarihi Bitlis ve Ahalisi 1916 Kürd Tehciri Bir Diplomatın Anıları Xızır Nasıl Ali Oldu? Kürd Tarihi Üzerine Gözlemler Adıyla Çağırmak Kürdistan’ın Güneyinde Soykırım Kürdlerin Tarihi Hong Kong, Kürdistan ‘Kürtlerle Türkler’ Ortadoğu’da Devletlerin Kurulması Abdurrahman Qassemlu’nun Katledilmesinin 30. Yıldönümü Üniversitenin Bilim Anlayışında Temel Sorunlar Cumhuriyet, 19 Mayıs 2019 'Özgürlük İçin Sanat' Helsinki’de Sosyal Forum Teknoloji, Bilim, Eğitim Milletler Cemiyeti Döneminde Kürdler/Kürdistan Hewler - Duhok - Zaho Bir Tartışma Üzerine… Dönemin Romanları Eleştirilerin İzinde Rêya Heqîyê (Alevilik) ABD Ziyareti - IV ABD Ziyareti - III ABD Ziyareti - II ABD Ziyareti - I Berlin’de Dersim 37-38 Paneli Başur’da Siyaset Duhok-Hewlêr Gezisi Kürdçe Yasaklarının İşlevi ‘Aleviliğin Doğuşu’ II ‘Kimliksiz Çığlıklar’ Türkiye’de Adalet Arayışları 'Aleviliğin Doğuşu' Kürdlere Soykırım… Moskova’da Kürd Konferansı Cevat Geray’a Sevgi… Bilim Ahlakı Mahallenin Arkadaşları Selahattin Demirtaş’ın Şarkısı Canip Yıldırım Kütüphanesi Devşirmeler ve Devletsizler Dağ Kavmi - II Adaylar… Dağ Kavmi -I Geleceğini Belirleme Hakkı ve Kürdler Farhad Daftary, Şiilik Alevilik Şiizm ‘Türklük Sözleşmesi’ Timure Halil Hakkında … Düşmanlarını Sevindiren Bir Halk… Celal Talabani... Kürdler Zoru Başardı… Bağımsızlık... Güvenlik... Domino Etkisi Referandum-Bağımsızlık Tartışmaları Danimarka Seyahati Sekesûr’da Kürd-Alevi Soykırımı İnsanlık Araştırmaları Merkezi Fahriye Adsay’ın Eleştirileri Üzerine… Bir Kürd... İki Kürd... Üç Kürd Yezda... Ermeniler, Kürdler… Yeni Bir KDP Kurma Çalışmaları Hasta Adam Avustralya Gezisi Hayatımdan Kesitler Birey Toplum İlişkileri Peşmergelik Yüce Bir Değerdir Kaderine Küsmek Kürd Halkının, Kürdistan’ın Başı Sağolsun… Kürdistan’ın Hayırlı Evladı Doktor Said Suriyeli Mülteciler Parlamento Milli Düşünce Sempozyumu Desmond Fernandes Kürtlerin Bulunduğu Ülkeler Bölünemez!... Kürtler Ne İstiyor? Eşkiya 28 Devlet Bağımsız Kürdistan’ı Tanımayacak... Devlet, İslam, Kürdler ve Darbe Pencinarîler II Pencinarîler I Azim... 'Afrika Edebiyatı' Üzerine… Yaresan (Ehl-i Hak) Rêya Heqîyê, Ezdan Zağros’un Ötesine… Süleymaniye Merkez Güvenlik Karargahı 'Peçar Tenkil Harekatı/1927' Üzerine Birkaç Söz İttifaklar Mahmut Yeşil’e Sevgi… Tunceli Kanunu, Getirdiği Esaslar ve Devletin Asimilasyon Planları Yakındoğu’nun İmhası ve Pontus Sorunu Keşiş’in Torunları Dersimli Ermeniler Anlıyorum Ama Konuşamıyorum 1128 Akademisyen Yaşar Kaya Alevilik... Elveda Güzel Vatanım Alevilerin Kitabı Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan III Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan II Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan (I) Komkurd-An Nelson Mandela - Aziz Sancar Barış, Yüzleşme, Müzakere İBV Hewler Temsilciliği 558. Oturma Şengal’i Ziyaret Şengal TBMM Kürdlerde/Kürdistan’da Ana Sorun Özyönetim Üzerine... Norveç Seyahati Alaine Tuoraine’e Eleştiri Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Yönetim Zaafları Güneşin Krallığı Keyakisar Barzani bir dönem daha görevde kalmalıdır Temel şart Kürdistan Ordusu! Girê Spî'nin Kurtarılması... Üniversitenin Ana Sorunu Mardin: Hüzünlü Kent Alevilik-Müslümanlık Osmanlılar ve Acemler Arasında Kürdler İslam’ın barış, huzur, adalet ve eşitlik anlayışı Kerbela’da son buldu Kürd Kültürü Neden Yağmalanıyor? Kürd Êzidîlerin Azizesi 'Begê' İki Olay Üzerine Düşünceler Barış ve Çözüm Süreci - III Eleştiriler Ev Jin û Mêrê bi Maskê Barış ve Çözüm Süreci - II Murat Bozlak’a sevgiler... Barış ve Çözüm Süreci… Rejim, İslamileşme, Kürdler/Kürdistan Alman Şarkiyatçı Dr. Friç Soykırımlar ve Devletsiz Halklar IŞİD’in Zuhuru Şeyh Ahmet, IŞİD Saldırıları ve Osman Baliç'in Katili Ulusların Kendi Geleceklerini Tayin Hakkı ve Kürdler/Kürdistan Bitlis Anıları, 1960’lı Yıllarda Bitlis’de Yaşam Uluslararası Bitlis Sempozyumu Barzaniler Değinmeler İfade Özgürlüğü ve ABD Türk Siyasal Kültürü Üzerine… Birleşik Krallık, Fransa, Kürdler/Kürdistan Anti-Kürd Uluslar arası Nizam Kürd/Kürdistan incelemelerinde temel soru... Ulus İnşa Sürecinde Dilin Rolü Mustafa Barzani'yi sevgiyle anıyoruz Düşün Hayatında ve Edebiyatta Kurumlaşmalar Yakındoğu’nun İmhası,1915 Ermeni Soykırımı ve Hrant Dink’in Katledilmesi Resmi İdeolojinin Temel Özelliği Roboski – Goyiler Türk-İslam Sentezi ve Kürd Sorunu Kürdistan sorunu her şeyden önce duruş sorunudur Barış
x