İsmail Beşikci: Uygur Türkleri

Uygur Türkleri

Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türkleri’nin nüfusu 13 milyon kadardır. Bu özerk bölge,1 milyon 665 bin km kare genişliğe sahiptir. Bu bölgede 10 milyon kadar da, çeşitli halklardan, Çince konuşan nüfus yaşamaktadır.

İsmail Beşikci

28.01.2021, Per | 09:26 [ Güncellenme: 28.01.2021, Per | 10:14 ]

Uygur Türkleri
Makaleyi Paylaş

Türkiye Günlüğü Dergisi, Uygur Türkleri ile ilgili özel bir sayı yayımladı.

Derginin kapağında, ‘Doğu Türkistan Türkiye’dir’ ifadesi yer alıyor. Bu ifadenin altında (Şayet utanma duygusunu büsbütün yitirmediysek!...) şeklinde bir ifade daha var. (Türkiye Günlüğü, Sayı 143, Yaz 2020, Ankara, 167 s. )

Türkiye Günlüğü Dergisi Cedit Neşriyat tarafından çıkarılıyor. Dergi Çalık Holding tarafından destekleniyor.

Çalık Holding, 1997 yılının sonunda kurulan tekstil, enerji, inşaat, finans ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Türkiye merkezli holding şirketi…

                                                                                                                    ***

Bu yazıda, dergide yer alan yazılarla ilgili düşüncelerini belirtmeye çalışacağım. 

Türkiye Günlüğü Dergisi’nin Uygur Türkleri ile ilgili özel sayısını, Aybike Şeyma Tezel hazırlamış. ‘Uygurlar ve Dutluğa Dönen Mavi Deniz’. başlıklı yazısında, çalışmalarını ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. (s.5-9)

Bu yazıların büyük bir kısmını okudum. Ryan Thum ‘Sincan’da Mekânsal Kıyım, Mazarların Kutsiyetine Karşı Hakaret, başlıklı yazısında Uygur Türklerinin mezarlarının, kutsal yerlerinin tahribini dile getiriyor. (s.43-58)

Sandrine Catris, ‘Asimilasyon ve Sınırları, Kültür Devrimi’nin Uygur Bölgesine Taşınması’ başlıklı yazısında, Çin hükümetinin Uygur Türklerine karşı uyguladığı, geliştirdiği asimilasyon süreçlerinin anlatıyor. (s. 58-68)

David Tobin,’Bir Ölüm Kalım Mücadelesi, 5 Temmuz Olayları: Sincan’da Han ve Uygurlar Arasındaki Güven Bunalımı’ başlıklı yazısında, Çin hükümeti ve Uygur Türkleri arasındaki görüş farklarını, gerginliklerin yaşanmasını konu etmiş. (s. 93-109)

Işık Kuşçu Bonnenfant, ‘Türkiye’de ve Dünyada Uygur Diasporası, Milli Kimlik Gelişimi ve Diaspora Bilincinin Oluşumu’ yazısında daha çok, Türkiye’ye sığınan Uygurlardan söz ediyor. (s. 111-119)

Elise Anderson, ‘Sesten Daha Fazlası: Muqam ve Uygur Toplumu İçin Anlamı’ Uygur Türklerinin müziği söz konusu edilmektedir. Muqam geleneğine Çin otoritelerinin müdahalesi de incelenmektedir. ( s.120- 127) 

Aynur Kadir’in, ‘Uygur Halk Kültüründe Hoca Ahmed Yesevî’ başlıklı yazısında Ahmed Yesevî’yi değerlendiriyor (s.128-135)

                                                                                                                    *** 

Bu yazıların sahipleri, ABD’de, çeşitli üniversitelerde görevli akademisyenlerdir. Kişi olarak bu yazılara ilişkin bir itirazım, eleştirim yoktur. Örneğin, Sincan Özerk Bölgesi, merkezden tayin edilmiş Çin valiler tarafından değil, özerk bölgede belirli kurallara göre yapılan seçimlerde kazanan Uygur valiler yoluyla yönetilmelidir. Benzer reformları gündeme getirmek önemli olabilir.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Uygurlarla ilgili açıklaması da önemlidir. Mike Pompeo Çin'in Uygurlar ve ülke içindeki diğer Müslüman topluluklara "soykırım yaptığını" söyledi. Çin ise Pompeo'nun iddialarını "ölçüsüz yalanlar" olarak nitelendirerek reddetti. (bbc news Türkçe, 20 Ocak 2021)

Bu bölge Doğu Türkistan olarak anılmaktadır. Kanımca, Sincan Özerk Bölgesi, tabiri yerine Doğu Türkistan, sözcüklerinin kullanılması çok daha doğrudur. Çin hükümeti, Uygur Türkleri’nin hem etnik kimliğini, hem de dini kimliğini yoketmeye, asimile etmeye gayret ediyor. Bu çerçevede Uygur Türkleri, her zaman Doğu Türkistan’da yaşamalıdır. Çin’de yaşamamaya özen göstermelidir. Uygur Türkleri Çinlilerle evlilik yapmamalıdır. Çin’de bir milyon Uygur Türkü kamplarda yaşatılmaktadır. Buna elbette itiraz etmek gerekir.

Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türkleri’nin nüfusu 13 milyon kadardır. Bu özerk bölge,1 milyon 665 bin km kare genişliğe sahiptir. Bu bölgede 10 milyon kadar da, çeşitli halklardan, Çince konuşan nüfus yaşamaktadır.

Benim söyleyeceklerim, Türkiye Günlüğü Dergisi’nin tutumuyla ilgilidir. Kürdler, Türkiye’de, Kürdlerin yaşadığı şehirlerde, Sincan Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygur Türklerinin yaşadığı baskıdan çok daha ağırını yaşamaktadırlar. Bu çok açık. Bu düşüncenin, olgusal dayanakları çoktur.

Akademisyenler, tarihsel Uygur anıtlarının yıkıldığı, Uygur Türkleri’ne ait mezarlıkların tahrip edildiği, böylece Çin yönetiminin Uygurlara ilişkin izlerin silinmeye çalışıldığını vurgulamaktadırlar.

Başta Hasankeyf olmak üzere, Kürd bölgelerinde yapılan barajların tamamı güvenlik amaçlıdır. Tarihsel Kürd izlerinin silme amaçlıdır. Kürd mezarlıklarının, Ermeni mezarlıklarının, Ermeni Kiliselerinin tahribi  bununla ilgilidir. Camilerde, surlarda, kalelerde, Kürdlere dair bilgiler veren kitabeler tahrip edilmiştir.

Asimilasyon ise, devletin temel politikasıdır. Kürdlerin Türklüğe asimilasyonu, devletin sistematik ve kararlı bir şekilde uyguladığı temel politikadır. Kayyımlar, Kürd olan, Kürd kurumlaşması çerçevesinde faaliyet yürüten her yapıyı kapatmaya, baskı altına almaya yoketmeye çalışmaktadır. Ama, Türkiye Günlüğü Dergisi, devlet-hükümet politikalarına yoğun destek vermektedir. Bu anti-Kürd politikalara eleştirel bir tutumu yoktur. Kaldı Kürd/Kürdistan sorunu, sadece Türkiye’nin bir sorunu da değildir. Türkiye’nin, İran’ın, Irak’ın, Suriye’nin ortak sorunudur. Kürdistan’ın bir bölümünün de Kafkasya’da olduğunu bilmekte yarar vardır.

Kanımca, Türkiye Günlüğü Dergisi, Çin’in, Uygur Türklerine yaptığı baskılar konusunda, uluslararası bir kampanya başlatamaz “… Şöyle tepkilerle karşılaşılabilir: ‘Kürdlerden ne haber…” sizin devletiniz, Kürdlere çok daha ağır baskılar yapıyor…

Bu konuda iki yazıdan söz etmek gereğini duyuyorum. Birincisi, Prof. Dr. Aziz Yağan’ın yazısı. Yazı, ‘Uygur Türkleri, Kürdlerin Yaklaşımı ve Dünyanın Geri Kalanı başlığını taşımaktadır. (nerinaazad, 26, 12, 2019) Bu yazıda Aziz hoca, Kürdler, Uygur Türklerini din kimliği üzerinden tanımlamamaya özen göstermelidir, demektedir. Kürdler, Uygur Türklerini hem etnik kimliği, hem de din kimliği üzerinden tanımlamalıdır, demektedir.

İkinci yazı, Prof. Dr. Eser Karakaş’ın yazısıdır. Yazı, Uygur Türkleri, Çin, MHP ve Vatan Partisi, başlığını taşımaktadır. (artıgerçek, 23.12. 2020) Eser hoca, şunları yazmaktadır:

“…Google’a Uygur Türkleri, Çin, pamuk tarlaları yazın, bakın karşınıza neler çıkıyor.

Muhalif yerli basından değil, yabancı basından izliyorum, bölgede yaklaşık beş yüz bin Uygur Türkü pamuk tarlalarında beş kuruş ücret verilmeden zorla çalıştırıldılar.

Pamuk tarladan kaldırıldıktan sonra da şimdi aynı beş yüz bin Uygur Türkünün önemli bir bölümü fabrikalarda pamuğun kumaşa dönüştürülmesinde yine beş kuruş ödenmeden zorla çalıştırılıyorlar.

Çin ise bu durumu “bu insanlara iş öğretiyoruz, meslek kazandırıyoruz” gibi bir bahaneyle açıklıyor.

Uygur Türklerine yapılan muamele yeni bir konu değil, senelerdir basında en açık kanıtlarıyla, şahadetlerle ortada.

Ortada en temel insan haklarına ilişkin ihlal iddiaları var ve bu iddialar gerçek gibi sanki.

Bu durum Çin için yeni bir konu da değil, çok şaşırmıyoruz

… Aslında işçi kelimesini kullanmamak lazım çünkü işçi demek bir ücret karşılığı çalışan kişi demektir ve bölgede yaşananlar olsa olsa köle muamelesidir…”

Eser Hoca, MHP’nin, AKP’nin, Vatan Partisi’nin bu duruma neden tepki göstermediğini de anlatmaktadır.

“… MHP’nin söylediklerinden senelerdir akılda kalan yegâne şey galiba Türk milliyetçiliği ve bu milliyetçilik dış Türkleri mesela Uygurları da kapsayan bir tuhaf milliyetçilik.

Ancak, 1940’lı senelerde Stalin’in Kırım Türklerine reva gördüğü muameleyi hep hafızalarda diri tutmaya çalışan MHP nedense Uygur Türklerine reva görülen muamele hakkında tek kelime bile etmiyor, MHP’nin gençlik örgütleri, ülkücüler falan Çin Büyükelçiliği önünde gösteriler yapmıyorlar.

Bir de meselenin Vatan Partisi var.

Vatan Partisi eski İşçi Partisi ve bölgede Uygur Türkleri tarlalarda, fabrikalarda pamuk işçisi, fabrika işçisi olarak ama angarya yöntemiyle çalıştırılıyorlar, “sosyalist”(!) Vatan Partisinden tık yok.”

Eser hoca, neden böyle bir tutum sergilendiğini şu şekilde açıklamaktadır:

“… Türk milliyetçisi (!) MHP’nin, sosyalist (!) Vatan Partisinin bölgede yaşananlara karşı adeta mutlak kayıtsızlığı ancak Merkez Bankasını eksi rezerv pozisyonundan kurtarmaya aday Çin Merkez Bankası ile yapılacak swaplarla açıklanabilir.

Yani İngilizce bir tabirle “Money talks” (para konuşur).

Başka bir ifade ile de;

Türk milliyetçiliği ve sosyalistlik out,

Çin Merkez Bankası ile yapılacak Swaplar in…”

 “Türkiye’nin Çin politikasına paralel olarak Doğu Türkistanlıları iade etmeye hazırlandığı söyleniyor. Önceki gün hangi evler basıldı, kimler gözaltına alındı? Söylentilerin ne kadarı gerçek, ne kadarı iddia?” (Gazeteduvar, Alper Budka’nın 21 Ocak 2021 tarihli ve Türkiye'de Uygurların evleri neden basılıyor? başlıklı haber

50 bin kadar Uygur Türkü’nün Türkiye’ye sığındığı söyleniyor. Çin’in, Covid- 19 aşısını kullanarak, bu insanların Çin’e iade edilmesinin istediği dile getiriliyor. Türkiye’nin de bu yönde bir eğiliminden söz ediliyor. (bk. Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği: Bizi aşı için Çin’e geri vermeyin, başlıklı Alper Budka’nın haberi, gazeteduvar, 23 Ocak 2021)

Uygur Türkleri’nin Çin’de gördükleri baskılara elbette karşı olmak gerekir. Ama, Türkiye’de, Kürdlere yapılan baskılara karşı durmayanların, Uygur Türkleriyle ilgili düşünceleri, eylemleri inandırıcı olmaktan uzak olacaktır.

Bu makale toplam: 7610 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:02:19:24
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

İsmail Beşikci

Yazarın Önceki Yazıları

59 Yıl Sonra Şemdinli Kemalizm Ve Kürd Ulusal Sorunu III Ortadoğu Bir Ailenin Son 200 Yıllık Tarihi Tarih Okumaları, Kürdlerin Hikayesi Hewler’de, Soran’da ve Cambridge Koleji’nde Konferans Theodor Herzl Bize Ne Anlatıyor? Aforizmalar Son Yolcu Irkçılık Hakkında … Aydınlar Hakkında… Latife Fegan’ın Anıları Adil Yargılama/Yargılanma Mümkün mü? Kürd Aydınları İlim-Bilim Kürdçe Derslerinin Önemi Yaş 83…* Mezopotamya Uygarlığında Hakkari Kemalizm Ve Kürd Ulusal Sorunu - II Bediüzzaman’ın Hançeri Doğu-Güneydoğu Dernekleri Platformu* Destar Kitap-Kafe Kürdistan’ın Güney'ine Seyahat Kürd Tarihinin Yazılı Ana Kaynakları Bingöl-Van Gezi İzlenimleri Göbekli Tepe Hakkında… Güvenlik Munzur Çem’in Anıları Derve Cendere II Saatin İçindeki Sır Mehmet Öncü Kitapları Zarema, Yahudi Devleti Juli’nin Sesi ‘Ateşte Doğanlar’ Kadri Hoca… Kürt Hâkim Alevilik Üzerine II ‘Aleviler ve Sosyalistler’ Kitabı Üzerine Başkanlık Seçimleri, ABD Üniversite Raporu OFra Bengio’nun Kürd Liderlere Eleştirisi Dr. Said Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Maaş Sorunu… Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde PKK-Haşdi Şabi İşbirliği Ama Onlar Kardeştiler… Mustafa Suphi ‘Kürdistan Ortadoğu’nun Polonya’sıdır’ İSkan Tolun II Kürt Dil Hareketi (Harekata Zımanê Kurdî) II ‘Doğumun Ölümü’ Kürt Dil Hareketi (Hereketa Zimanê Kurdî) Kürdistan Bayrağı’nın ve KDP Binasının Yakılması Üzerine… Ermeniler, Kürdler, Azeriler Devrimci Doğu Kültür Ocakları Eylül 2020 Kürdler-Kürdistan Bir AİHM Başkanı Halepçe arşivlerinin yakılması ve KDP’ye saldırı Devran İskan Tolun Woodrow Wilson Harf Devrimi’nin Kürdler İçin Anlamı Mehmet Elbistan Kürtler, Şehir Şehirlileşme ‘Kürt Çalışmaları…’ Zini Gediği Katliamı Kürd Tarihini Kürdlerin Yazması… ‘Kürtlerin Kürt Olmama Hakkı’ II ’Kürtlerin Kürt Olmama Hakkı’ Değinmeler-2 Irkçılık Üzerine Seyid Ahmed Cebari Şengal, Afrin Mustafa Selîmî Kemalizm ve Kürd Ulusal Sorunu Orhan Kotan’ın Şiiri Leylan - II Kürt Meselesiyle İlgili Bir Projen Var mı? Leylan Xwebûn Orta Karadeniz’de Etnisite İlişkileri Alevilik Üzerine… Güvenli Bölge Duvarımızı Yapamadık… Doktor Said Alevilik ve Tarihi Bitlis ve Ahalisi 1916 Kürd Tehciri Bir Diplomatın Anıları Xızır Nasıl Ali Oldu? Kürd Tarihi Üzerine Gözlemler Adıyla Çağırmak Kürdistan’ın Güneyinde Soykırım Kürdlerin Tarihi Milliyetçilik Üzerine Hong Kong, Kürdistan ‘Kürtlerle Türkler’ Ortadoğu’da Devletlerin Kurulması Abdurrahman Qassemlu’nun Katledilmesinin 30. Yıldönümü Üniversitenin Bilim Anlayışında Temel Sorunlar Cumhuriyet, 19 Mayıs 2019 'Özgürlük İçin Sanat' Helsinki’de Sosyal Forum Teknoloji, Bilim, Eğitim Milletler Cemiyeti Döneminde Kürdler/Kürdistan Hewler - Duhok - Zaho Bir Tartışma Üzerine… Dönemin Romanları Eleştirilerin İzinde Rêya Heqîyê (Alevilik) ABD Ziyareti - IV ABD Ziyareti - III ABD Ziyareti - II ABD Ziyareti - I Berlin’de Dersim 37-38 Paneli Başur’da Siyaset Duhok-Hewlêr Gezisi Kürdçe Yasaklarının İşlevi ‘Aleviliğin Doğuşu’ II ‘Kimliksiz Çığlıklar’ Türkiye’de Adalet Arayışları 'Aleviliğin Doğuşu' Kürdlere Soykırım… Moskova’da Kürd Konferansı Cevat Geray’a Sevgi… Bilim Ahlakı Mahallenin Arkadaşları Selahattin Demirtaş’ın Şarkısı Canip Yıldırım Kütüphanesi Devşirmeler ve Devletsizler Dağ Kavmi - II Adaylar… Dağ Kavmi -I Geleceğini Belirleme Hakkı ve Kürdler Farhad Daftary, Şiilik Alevilik Şiizm ‘Türklük Sözleşmesi’ Timure Halil Hakkında … Düşmanlarını Sevindiren Bir Halk… Celal Talabani... Kürdler Zoru Başardı… Bağımsızlık... Güvenlik... Domino Etkisi Referandum-Bağımsızlık Tartışmaları Danimarka Seyahati Sekesûr’da Kürd-Alevi Soykırımı İnsanlık Araştırmaları Merkezi Fahriye Adsay’ın Eleştirileri Üzerine… Bir Kürd... İki Kürd... Üç Kürd Yezda... Ermeniler, Kürdler… Yeni Bir KDP Kurma Çalışmaları Hasta Adam Avustralya Gezisi Hayatımdan Kesitler Birey Toplum İlişkileri Peşmergelik Yüce Bir Değerdir Kaderine Küsmek Kürd Halkının, Kürdistan’ın Başı Sağolsun… Kürdistan’ın Hayırlı Evladı Doktor Said Suriyeli Mülteciler Parlamento Milli Düşünce Sempozyumu Desmond Fernandes Kürtlerin Bulunduğu Ülkeler Bölünemez!... Kürtler Ne İstiyor? Eşkiya 28 Devlet Bağımsız Kürdistan’ı Tanımayacak... Devlet, İslam, Kürdler ve Darbe Pencinarîler II Pencinarîler I Azim... 'Afrika Edebiyatı' Üzerine… Yaresan (Ehl-i Hak) Rêya Heqîyê, Ezdan Zağros’un Ötesine… Süleymaniye Merkez Güvenlik Karargahı 'Peçar Tenkil Harekatı/1927' Üzerine Birkaç Söz İttifaklar Mahmut Yeşil’e Sevgi… Tunceli Kanunu, Getirdiği Esaslar ve Devletin Asimilasyon Planları Yakındoğu’nun İmhası ve Pontus Sorunu Keşiş’in Torunları Dersimli Ermeniler Anlıyorum Ama Konuşamıyorum 1128 Akademisyen Yaşar Kaya Alevilik... Elveda Güzel Vatanım Alevilerin Kitabı Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan III Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan II Uluslararası Barışı Kurma Çabaları, Kürdler/Kürdistan (I) Komkurd-An Nelson Mandela - Aziz Sancar Barış, Yüzleşme, Müzakere İBV Hewler Temsilciliği 558. Oturma Şengal’i Ziyaret Şengal TBMM Kürdlerde/Kürdistan’da Ana Sorun Özyönetim Üzerine... Norveç Seyahati Alaine Tuoraine’e Eleştiri Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde Yönetim Zaafları Güneşin Krallığı Keyakisar Barzani bir dönem daha görevde kalmalıdır Temel şart Kürdistan Ordusu! Girê Spî'nin Kurtarılması... Üniversitenin Ana Sorunu Mardin: Hüzünlü Kent Alevilik-Müslümanlık Osmanlılar ve Acemler Arasında Kürdler İslam’ın barış, huzur, adalet ve eşitlik anlayışı Kerbela’da son buldu Kürd Kültürü Neden Yağmalanıyor? Kürd Êzidîlerin Azizesi 'Begê' İki Olay Üzerine Düşünceler Barış ve Çözüm Süreci - III Eleştiriler Ev Jin û Mêrê bi Maskê Barış ve Çözüm Süreci - II Murat Bozlak’a sevgiler... Barış ve Çözüm Süreci… Rejim, İslamileşme, Kürdler/Kürdistan Alman Şarkiyatçı Dr. Friç Soykırımlar ve Devletsiz Halklar IŞİD’in Zuhuru Şeyh Ahmet, IŞİD Saldırıları ve Osman Baliç'in Katili Ulusların Kendi Geleceklerini Tayin Hakkı ve Kürdler/Kürdistan Bitlis Anıları, 1960’lı Yıllarda Bitlis’de Yaşam Uluslararası Bitlis Sempozyumu Barzaniler Değinmeler İfade Özgürlüğü ve ABD Türk Siyasal Kültürü Üzerine… Birleşik Krallık, Fransa, Kürdler/Kürdistan Anti-Kürd Uluslar arası Nizam Kürd/Kürdistan incelemelerinde temel soru... Ulus İnşa Sürecinde Dilin Rolü Mustafa Barzani'yi sevgiyle anıyoruz Düşün Hayatında ve Edebiyatta Kurumlaşmalar Yakındoğu’nun İmhası,1915 Ermeni Soykırımı ve Hrant Dink’in Katledilmesi Resmi İdeolojinin Temel Özelliği Roboski – Goyiler Türk-İslam Sentezi ve Kürd Sorunu Kürdistan sorunu her şeyden önce duruş sorunudur Barış
x