M. Hüseyin Taysun: Erdoğan’ın İktidar Zehirlenmesi Ve Kürd Sol Hareketleri

Erdoğan’ın İktidar Zehirlenmesi Ve Kürd Sol Hareketleri

Türkiye’de mevcut iktidarın son 8 – 10 yılda ortaya koyduğu siyaset tarzına baktığımızda kuruluş yıllarında ve iktidara henüz yürüdüğü dönemlerde bir kısım Kürd Liberal ve muhafazakârları tarafından desteklenmiş olan AKP ve Erdoğan’ın son yıllarda ciddi bir iktidar zehirlenmesi yaşadıklarını ve buna bağlı olarak da başta Kürd halkı olmak üzere Türkiye’deki demokrasi ve barış yanlısı çevrelere büyük zulüm ve haksızlıkların yapıldığını rahatlıkla görebiliriz.

M. Hüseyin Taysun

20.09.2021, Pts | 19:54

Erdoğan’ın İktidar Zehirlenmesi Ve Kürd Sol Hareketleri
Makaleyi Paylaş

Sosyalist sistemin çöküşü ve Varşova Paktı’nın dağılmasından sonra iki kutuplu dünyanın giderek özelliğini kaybetmesi, Bir taraftan ABD ve diğer kapitalist ülkelerin elini güçlendirirken diğer taraftan ortaya çıkan boşlukları değerlendirmek isteyen ve bulundukları coğrafyada ekonomik ve askeri bir güce sahip orta ölçekli bazı devletler ise bu ortamı kendi devlet ve ulusal çıkarlarını önceleyen ve giderek ırkçı bir siyaset geliştirip kendi emellerine hayata geçirmeye başladılar.

            Böylesine siyasi, askeri ve stratejik tutum geliştiren ve alışılmışın dışına çıkmış devletlerden örnek verecek olursak bunların başlıcalarını Çin, Hindistan, Türkiye ve İran olarak sayabiliriz. Bahsi geçen bu devletler bir taraftan otoriter, baskıcı, ırkçı, mezhepçi ve anti demokratik uygulamalarla kendi ülkelerindeki muhalif kesimler üzerinde büyük zorbalıklar kurarlarken diğer taraftan muazzam bir silahlanmaya yönelerek kendi etki alanlarını geliştirmek üzere komşu devletler ve milletlere yönelik daha istilacı ve agresif politikalar geliştirip giderek saldırgan bir tutum içerisine girmişlerdir.

            Bunların en somut ve çarpıcı örnekleri Çin’in rejim muhaliflerine ve Uygurlara, Hindistan’ın Pakistan ve Keşmir’e, Türkiye’nin Balkanlar’a, Kafkaslara, Ermenistan’a, Libya’ya, içeride ve dışarıda Kürdistanlılara, İran’ın ise Irak’a, Suriye’ye, Lübnan’a, Yemen’e ve yine bir bütünen Kürdistanlılara yönelik operasyonel ve işgalci davranışlarıyla görmekteyiz.

Bu genel değerlendirmeden sonra asıl konumuz olan Türkiye’ye bakalım.

            Türkiye’de mevcut iktidarın son 8 – 10 yılda ortaya koyduğu siyaset tarzına baktığımızda kuruluş yıllarında ve iktidara henüz yürüdüğü dönemlerde bir kısım Kürd Liberal ve muhafazakârları tarafından desteklenmiş olan AKP ve Erdoğan’ın son yıllarda ciddi bir iktidar zehirlenmesi yaşadıklarını ve buna bağlı olarak da başta Kürd halkı olmak üzere Türkiye’deki demokrasi ve barış yanlısı çevrelere büyük zulüm ve haksızlıkların yapıldığını rahatlıkla görebiliriz. Özellikle sözde açılım dönemlerinden sonra Erdoğan ve yeni ortaklarının ortaya koydukları ırkçı, şoven ve baskıcı siyaset tarzı AKP iktidarına Kerhen destek veren Kürdler ve liberal demokrat çevrelerde büyük rahatsızlıklar yaratırken ve yine bu iktidarın Güney ve Güneybatı Kürdistan topraklarında PKK ile mücadele bahanesiyle izlediği operasyonel, istilacı ve imhacı hareketleri ve özellikle de Kerkük işgalinde ve ihanetinde oynamış oldukları sinsi ve hasmane rolden dolayı bir bütünen Kürdler arasında mevcut iktidara karşı yoğun tepkilere sebep olmuştur.

            Erdoğan’ın her sıkışık dönemde Kürdleri birinci sınıf yurttaşlar ve kardeşlerimiz olarak tanımlamasına rağmen Kürdlerin atalarına ait topraklardaki özgürlük mücadelesine engel olmaya yönelik ortaya koyduğu pratiğiyle yine Kürdlerde büyük rahatsızlıklara sebep olmuştur. Ayrıca Kürdler arasında AKP’ye ve Erdoğan’a olan güven de giderek azalmaktadır. Dolayısıyla Erdoğan ve yeni ortaklarının binlerce yıldır zaman zaman iç içe ve esasen genelde komşu oldukları Kürd halkının üzerinde bu denli düşmanca ve nefret dolu siyaset yürütmesi bir taraftan Erdoğan ve partisine yönelik güveni ortadan kaldırırken diğer taraftan Türkiye’de yaşayan halklar arasındaki çelişkileri de derinleştirmekten başka da bir işe yaramamıştır.

            Mevcut AKP iktidarı ve ortaklarının özellikle son yıllarda FETÖ ve PKK bahanesiyle yürüttükleri ve genelde Kürdlere ve Türkiye’deki demokrasi güçlerine yönelik baskıcı ve anti demokratik siyaset tarzında Bahçeli, Perinçek ve sicilleri hayli şaibeli Kemalist generallerin büyük rol oynadıkları bilinmektedir. Buna rağmen Kürd sorunu ve demokratikleşme sorunlarını barışçıl diyalog yoluyla çözülmesini isteyen ve şiddeti reddeden Kürd aklıselim çevrelerin çabalarına rağmen Erdoğan ve ortaklarının Kürd meselesinde PKK – HDP’yi ısrarla muhatap görmesi ya da göstermesi oldukça manidar bir tutumdur.

            Oysa geçmişten günümüze T.C. devletine ait tüm arşiv ve bilgileri elinde tutan Erdoğan’ın ne PKK hareketinin Kürd sorununun çözümünde samimi olmadıklarını ne de FETÖ’cü çevrelerin gerçek Müslümanların rahatsızlıklarında samimi bir çözüm adresi olmadıklarının bilmiyor olması mümkün değildir. Ülke insanlarının başına bela olmuş her iki yapının da ülkemizde milyonlarca insanın mağduriyetine sebep olmuştur ve iradeleri kendi ellerinde olmayan bu yapılardan dolayı Kürd ve Türk halklarının büyük haksızlıklara muhatap kılınması siyasi faydacılık anlamına gelmiyorsa o zaman normal insanların aklında devlet yönetme yetersizliğinden başka türlü bir izah da bulunamaz.

            Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşim dediği Kürd halkının meşru ve haklı taleplerini ve ayrıca demokrasi güçlerinin özgürlük isteklerine bu denli mesafeli dururken Balkanlarda Boşnaklara, Kafkaslarda Azerilere, Güney sınırlarında Cihatçılara ülke imkanlarını sınırsızca kullandırırken mazlum Kürd halkına bu nefret yaklaşımını nasıl izah edecektir ve ayrıca unutulmasın ki Boşnaklara, Azerilere, Cihatçılara yapılan desteklerde Kürdlerin ve demokrasi güçlerinin kanı, alın teri ve emekleri inkar edilemeyecek kadar çoktur.

            Türkiye’deki sorunları diyalog ve demokratik metotlarla çözeceğini vaat etmiş olan Erdoğan ve partisinin Kürdlerin dünyadaki her millet gibi kendi topraklarında vermekte olduğu özgürlük mücadelesine PKK bahanesiyle karşı çıkıp engel olması ne İslam’ın eşitlikçi hakkaniyete dayalı anlayışı ve ne de uygar dünyanın demokrasi ve özgürlük anlayışıyla savunabilir bir durum değildir.

Peki bu durum karşısında diyalog yanlısı Kürd Kahir Ekseriyeti ne önermektedir?

            Adına Kürd sorunu dediğimiz mesele bu coğrafyada yaklaşık altı bin yıllık kadim bir milletin özgürlük, eşitlik ve insan gibi yaşama sorunudur. Bu soruna ne yazık ki T.C Devleti’ni yüz yıldır ağırlıklı olarak yönetmekte olan Kemalist düşünce ve iktidarlar bu sorunu hep red, inkâr, imha ve asimilasyon sorunu olarak gördüler. Baskı, zulüm, sürgün ve zorbalıkla çözebileceklerine inandıkları için mevcut sorunu her geçen gün biraz daha kangrenleştirip Türkiye’de yaşayan halkları birbirleriyle düşmanlaştırarak ülkenin kalkınması için kullanılacak kaynakları boş yere heba ederek tüm insanlarımıza büyük haksızlıklar yaptılar.

            Dolayısıyla zaman içerisinde şiddet şiddeti doğururken bu coğrafya üzerinde büyük hesaplar yapan küresel güçler durumdan vazife çıkararak mevcut sorunları daha da içinden çıkılmaz bir duruma getirmek için büyük rol oynadılar. Bu arada Kürd ve Türk halklarını birbirleriyle düşmanlaştırarak inanılmaz çıkarların sahibi oldular. Bunlarla da yetinmeyen küresel güçler son 30 – 40 yılda yarattıkları FETÖ ve PKK gibi taşeron örgütlerle ülkeyi büyük kaos ve kargaşanın içine soktular. Ve bu araçlaştırılmış kişi ve örgütsel çevrelerin kendi çıkarlarının ötesinde hiçbir hesapları olmayan kiralık unsurlar oldukları bilindiği halde Türkiye’de yaşayan ve mevcut durumdan son derece rahatsız olan Kürd ve gerçek İslamcıların var olan sorunları aklıselim ve diyalog yoluyla çözülmesine de büyük engeller çıkardılar.

            Gelinen noktada yeter ki bu devletin ve 84 milyon halkın sırtından geçinerek ve mevcut avantajlarını kaybetmenin korkusuyla her türlü olumu gelişmeyi provaka etmeyi görev bilen sol Kemalistlere ve iktidarın nimetlerinden yararlanmak üzere rant devşiren çevrelere fırsat verilmesin. Türkiye’de farklı sebeplerden dolayı çektikleri acılardan ve yaşadıkları eziyet ve sıkıntılardan büyük dersler çıkarmış olan Kürd kanaat önderleri ve yine barış ve eşitlik temelinde olayları çözmeye yetkin ve samimi çevreler gibi bu ülkeyi yönetmekte olan iktidarlarda geçmişten ders çıkararak her iki halkın masum ve haklı taleplerini hakkaniyete dayalı bir formülasyonla geliştirebilsinler. Nihayetinde kanın kanla yıkanmadığı gerçeğinden hareket ederek her iki halkın iyi komşuluk ilişkileri içerisinde dostça yaşaması hatta birbirine destek olarak yücelmesi mümkündür. Şayet tersi durum ısrarla ve inatla sürdürülürse hem bu ülkenin halklarının acıları dinmeyecek hem de mevcut devletin uluslararası itibarı yükselemeyecektir. Kürd aklıselim çevreleri nihayi olarak bu sorunların çözümü konusunda önemli çalışmaların ve emeklerin sahibidirler. Temenni ederiz ki bu barış ve dostluk için verilen emekler ülkeyi yönetenler tarafından doğru bir biçimde değerlendirilerek halkların dostluklarına giden yolun önü açılsın.    

 

Önümüzdeki yazıda Kürd sosyalistlerine cevaplarımız olacaktır?

 

Saygılarımla

M. Hüseyin Taysun

19.09.2021 İST

Bu makale toplam: 3364 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:21:00:40
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

M. Hüseyin Taysun

Yazarın Önceki Yazıları

Kürdistan’da siyasetin acil görevi milli bilinci geliştirmek olmalıdır Gelin hep birlikte Kürd milli damarını yüceltelim T.C. Devletini Parlamentodan İbaret Gören Gafil Siyasetçilere…! Kürdleri Temsil Etmeyen PKK Bahanesiyle Kürdistan İşgal Ediliyor T.C. Devletinin Yaşadığı Tüm Krizlerin Sebebi Kürd Düşmanlığıdır Siyasi Lider ve Öncü Kadrolar Üzerine Kürdistan Kamuoyuna Türkiye ve Kürdisan’da Seçimlere Gidilirken (Xoybun) Xo Lıxo Xuyibun Küresel Enerji Krizi Kürdistan Devleti’nin Önemini Arttırıyor Kürdistani Mücadelenin Ebedi Rehberi Kadi Muhammed’in Anısına Newroz’un Bize Öğrettikleri ve Kürd Siyasetinde ki Yanlışlar Kürd Ulusal Onuru İşportada Pazarlanıyor mu? Putin ve Rusya devleti Ukrayna’da neyin savaşını veriyor? PKK Kemalist Sol İlişkileri Ve Kürd Milli Meselesi Kölelikten Kurtulmak İçin Kararlı On Kişi Fazla Niteliksiz Bin Kişi Azdır Tekçi ve Korkak Bay Kemal Kürdlerle Nasıl Helalleşecek? Kürdlük Adına Kürd Halkının Değerlerine Saldırmak Onursuzluktur Tc Sömürgeci Sistemi Kılıçdaroğlu Ve Helalleşme Bitirilmek İstenen PKK Değil Yurtsever Kürd Hareketidir Irkçı Şoven TC Devleti Ve Kürd’lerin Bitmeyen Çilesi Kürdistan Halkı Seçimlerde İhanetçilere Büyük Bir Ders Verdi MAKÖV : PAK ’dan LÜTFÜ TÜRKKAN’ın CEHALETİNE ANLAMLI CEVAP ! Türkiye’de Kürd Sorunu Ve Muhataplık Meselesi Kemal Burkay’ın Son Yazısı Üzerine Bu İğrenç Takiyeciliğinizi Bırakın Ve Kendiniz Olun ABD Ve Batılı Devletler Kürdlerden Vazgeçer Mi? Hani Halklar Kardeşti, Peki Kürdlere Yönelik Bu Vahşet Ne? Dün Kerkük’ü Düşmana Satan Hainler Bugün Birbirini Boğazlıyorlar Bin Yıllık Devletler Cephede Kürd Siyaseti Tatilde! Türkiye Siyaseti Ve Kürdlerin Mağduriyeti Üzerine TC Devleti, Kürdler, Türkler ve Yaşadığımız Gerçekler Kürd Kızı Vurulur Ama Gün Gelir Denizler Okyanus Olur PKK Neden Peşmergeye Vahşice Saldırıyor? Sedat Peker Olayı Ve Kürd Siyasetindeki Anlamsız Umutlanmalar Kürdistan Sorunu ve Günümüzde Diplomasinin Önemi Kürd Ulusal Mücadelesine Geçmişten Günümüze Özet Bir Bakış KÜRDLER T.C. DEVLETİ İÇİN BİR TEHDİT MİDİR? ENKS-PYNK Diyaloğu ve Kandil'in uzlaşmaz tutumu Kürd Ulusal Mücadelesinde Milliyetin Ve Dilin Önemi… Kürdistan Sömürgecilerini Telaşlandıran Son Gelişmeler Kürd.Çe Ağlamak Bile Yasak İken Biz Neyi Paylaşamıyoruz Kürdistan İşgalcisi T.C. Ve İran Devletlerinin Sinsi Hesapları Dört Parçalı Kürdistan’daki Genel Duruma Bakış CHP'Yİ VE KÜRD KANAAT ÖNDERLERİNİ YENİDEN KULLANMA PROJESİ KEŞKE DEVLETSİZLİK KÜRDLER İÇİN KÖTÜ BİR RÜYA OLSAYDI KÜRDİSTAN’ DAKİ DEVLET YAPILANMASINA 17 SENE YETER Mİ? KÜRD HALKININ YAŞADIĞI BU TRAJEDİNİN SUÇLUSU KİM? Süleymaniye'de ve Şengal'de Neler Oluyor? Türk’e, Arap’a, Acem’e Dost Olan PKK Kürd’e Neden Dost Değil? PKK'ye Sesleniyoruz: Peşmerge Kürd'ün Onurudur, Onurumuzu Öldürmeyin! Kürdler Şengal'de Kerkük Benzeri Bir Yanlışa Düşmemeliler! T.C. DEVLETİ KIZIL KÜRDİSTAN TOPRAKLARINA NEDEN İLGİ DUYUYOR? Türkiye'de Kürdlere Yönelik Bunca Kin ve Nefret Neden? Mensubu Olduğum Ailenin (Aşiretin) Kürd Ulusal Mücadelesindeki Yeri (4) Mensubu Olduğum Ailenin (Aşiretin) Kürd Ulusal Mücadelesindeki Yeri (3) Mensubu Olduğum Ailenin (Aşiretin) Kürd Ulusal Mücadelesindeki Yeri (2) Mensubu Olduğum Ailenin (Aşiretin) Kurd Ulusal Mucadelesindeki Yeri (1) Sömürgeci devletlerin ve Kandil'in Mazlum Kobani hazımsızlığı Kürd'e ve Kürdistan'a hizmet tarihi ve vicdani bir görevdir Kürdler T.C. Devleti ile savaşmıyor, kanlı bir soykırıma direniyor Türk'ün Türk'e ihanetinin faturası Kürdlere çıkarılıyor Kürdlerin Özgürlük ve Barış için direnmekten başka yolu varmıdır? PKK'nin Omurgasız Siyasetinin Kurd'lere maliyeti Bahçeli, Perinçek kıskacındaki Erdoğan ne yapmak istiyor? İktidarlar ve yasalar değişti ama Kürde düşmanlık hiç değişmedi Kim Bölücü? Kim Ayrımcı? Ve Kimler Bebext? İşgalcilerin Kürdistan Alerjisi ve Uzlaşamayan Kürdler Kürdistan'ın Şehit Kızı Leyla Qasım'ın Anısına YNK ve PKK İçindeki Hakim Kılik Kürd'lerden Ne İstiyor? Karantina Günlerinde Kürd Gençliğine Bir Avuç Nasihat (2) Ortadoğu Coğrafyasında Kimler Neyin Hesabını Yapmaktadır? Konu Kürdler Olunca Ne Yazık Ki Türk Siyaseti Genelde Aynılaşmaktadır. Kürd’e Karşıtlık Uğruna Orta Doğu Bataklığına Saplananlar Yaşadığımız Bu Karmaşık Süreci Ancak Kürdlerin Birliği İle Aşabiliriz ABD-İran Gerilimi, Kasım Süleymani Olayı ve Olası Sonuçları Mevcut Süreç Kürdlerden Yana İşlerken, Biz Kürdler Ne Yapmalıyız? Keser Döner Sap Döner Gün Gelir Hesap Döner (3) Ölüme Çeyrek Kala Kürd Gençliğine Bir Avuç Nasihat! (1) Keser Döner Sap Döner Gün Gelir Hesap Döner (2) Kızgın Demiri Soğutmanın Yolu Kürdlerle Barışık Yaşamaktan Geçiyor Kürtlerin yegane milli bayramı Newroz Türkiye’de Yeni Nesil İnkarcılık ve Kürdler 25 Eylül 2017 Kürdistan Referandumu Bağımsızlık Yolunda Tarihi Bir Gündür Kürtler İki Düşmandan Birisinin Tarafı Olmak Zorunda Mı? Kendi İçinde Birlik Olamayan Kürd Siyasetinin Sefaleti Kerkük İhanetçileri Düşmana Hizmet Etmeye Devam Ediyor Bütünü Parçaya Feda Etmek Büyük Bir Gaflettir Çok Boyutlu Kerkük İşgali, İhaneti ve Sonuçları Kürd Siyasetinde Yeni Birlik Arayışları ve Geçmiş Deneyimler 68 Yıllık Bir Ömürden Sonra Kürd Gençliğine Vasiyetim Olsun! Kürdler Açısından 24 Haziran Seçim Sonuçları Kürdler 24 Haziran’da Seçimlerini Neye Göre Yapmalıdır? Irak'ta genel seçim sonuçları ve Kürtler Türkiye neden baskın seçim kararı aldı? Kürdlerde Acı Kürdler arası ulusal birlik bugün değilse ne zaman? T.C. Devletinin Bölünme Korkusu ve Kürtlere Bakışı Devlet şeytan taşlamaktan ibadet etmeye zaman bulamıyor Coğrafyamızda küresel güçlerin çıkar kavgası ve Kürtler Keşke Bu Hallere Düşmeseydik ve Hacı Sürmeli Hikayesi Acem Mollalarının Diyarı İran’da Neler Oluyor? 16 Ekim Komplosu ve Mesud Barzani’nin Tarihi Rolü Güney Kürdistan’ı Kimler, Neden Karıştırıyorlar? İran’ın Kürdlere Büyük Düşmanlığı ve İçimizdeki Hainler Orta Doğu’da ki Kürd Gerçekliği ve Batı’nın İkiyüzlülüğü Kürdler Yeni Döneme Nasıl Hazırlanmalı ? Çiroka Qıyametê (Kıyamet Hikayesi) ve Kürdler ne Yapmalı? Kasım Süleymani, Nuri Maliki, İhanet Ve İşgal Kürdistan Depremi, Ahmedi Nejad ve Mezar Evleri Kürdlerin Arap, Acem Saldırılarına Direnmekten Başka Şansı var mı? Yarım Yüzyıllık Kin ve Kerkük İhaneti! Küresel Güçlerin Kar Zarar Hesabı, İşgalcilerin Korkuları ve İhanetçiler Kürdler, Fitne Merkezleri ve İhanetçilerden Hesap Sormalıdır Türk Solcu Yoldaşlarımız ve Ümmetçi Dindaşlarımız Neredeler? Kürdistan Devletleşirken Kürd Siyaseti daha Büyük Düşünmeli ! Keser Döner Sap Döner, Gün Gelir Hesap Döner! Kürdistani İrade’yi Test Edenler Büyük Bir Hüsrana Uğrayacaktır! Ey Komşularımız, Kürd’e Düşmanlık Gelecekte Sizlere Ne Kazandıracak İşgalcilerin Değişmeyen Zihniyeti, Değişen Dünya ve Kürdler Şeytane Bozorg İran ve Ruhsatsız Yavruları ‘Hizbullah, Haşdi Şabi’ Birlik Çağrısı Yapan Siyasiler Ne Kadar Samimidirler! PKK’nin Yanlışları ve Örgütlenemeyen Diğerleri… Bavo Çave Te Roni Wa Kurdistan Çe Dibe(*) Kürdlerin Yüzyıllarca Süren Bağımsızlık Mücadelesi ve Referandum… Kürdler Devletleşmek İstiyor, Kandil ile Goran’ın Derdi ne ? Bağımsızlık Referandumuna Karşı Çıkanları Tarih Affetmeyecektir… Selam Olsun Güney Kürdistandan Esen Bağımsızlık Rüzgarına! T.C. Devleti Kendi Paralelcilerini Biliyor ya Kürdler ? Kemalist Sol Virüslerin Kürd Siyasetinde ki Olumsuz Rolü… Paylaşılamayan Coğrafya Şengal ve Ölümsüz Barzani’nin Kürdlere Mesajı Bağımsızlık Referandumu ve Bahçeli’nin Açıklamaları! Dost ve Düşman Çevreler Açısından Güney’de ki Referandum’a Bakış MAKÖV 2017’de de İmkanlarını ve Yüreğini Kürdistanlılar ile Paylaştı Güney Kürdistan Devletleşmeden, Devlet İtibarı Görüyor! Yüreği Büyük, Coğrafyası Küçük Rojawa’mızın Acılı Halleri Kürd Ulusal Sorunu İdeolojik ve Mezhepçi Yapılar ile Çözülemez! Ciwan Kürd Gençleri Ortak Vatan İçin mi Ölümlere Gönderildi? Kardeş Kavgasını Kışkırtan Bêko Êwanlar ve Görevlerimiz Devlet Karşıtı Solcu Kürdlerin Ermeni Aşkı ve Xaço’nun Xençeri Kuzey’de İrtifa Kaybına Uğrayan PKK’nin Güney’de ki Hezeyanları Kürdistan’da ki Bağımsızlık Yürüyüşü, IŞİD, Haşdi Şabi ve PKK Birleşik Peşmerge Ordusu Güçlü ve Bağımsız Kürdistan’ın Müjdecisidir Kürdlerin Enerjisini Türkiye Eksenli Siyasette Tüketmek ABD’den Beşar Esad’ın Sonunu Getirecek Altın Vuruş Kürdistan’ın Kalbinde Referandum Kararı ve Erşad Salihi’nin Tehditleri Değişen Dünya Dengeleri ve Kürdler için Tarihi Fırsatlar Kürd Ulusal Mücadelesi, Acılarımız ve Ahde Vefa T.C. Devlet Zulmü, PKK Baskısı ve Kürdistan’da ki Nüfus Hareketleri PKK Hareketi Kürd Gençlerini Kimin için Savaştırıyor? Kürdler Arası Şiddete Dayalı Siyaset Çözüm Üretemez! Şengal’den Gelen Yanık Kokusu ve PKK Kürdlerden Ne İstiyor? Xamur Bu Qêza Cimşit Bu Êza Way Lımın Hale Belengaza Güney Kürdistan’da ki Talihsiz Gelişmeler Üzerine Sömürgecilerin Gözlükleriyle Bakıp Kürdistan Meselesini Şaşı Görmek Siyaset, Kürdlere Hizmet Aracı mıdır Yoksa Bazılarının Ekmek Kapısı mıdır? Siyaset Rol Çalarak Değil, Örnek Alınarak Yapılmalıdır Bağımsız Kürdistan İlanını Geciktiren Sebepler Kürdlere Karşı Tasarlanmış Bir Projenin Şaşırtan Sonuçları Kürdistani Bakışla Bir Kez Daha Referandum Cumhuriyet’in Kurucu Değerleri / Felsefesi ve Kürtlere Bakışı Yeni Anayasada da Kürd’ün Adı Yok!!! Kürdlerin Özgürlük Kavgası ve Apo'cu Sol Fanteziler Ortadoğu’da Güç Savaşları, İttifaklar ve Taşeron Örgütler Bila Sala Nû Bibe Sala Hevkari û Serxwebuna Kurdistanê Kürdistan Sorunu Çözülmeden Bölgeye Ne Barış Gelir Ne de Huzur… Ya Dostlarını Örnek Alacaksın Ya da Düşmanından İbret Alacaksın! Kanlı ve Karanlık Bir Dönemden Geçilirken Kürdler Ne Yapmalı? Şeytan-e Bozorg İran, Haşdi Şabi, Goran, PKK ve Kürdler Coğrafyamızda Kürdlere Reva Görülenler ve Fidel Castro Aşkı Peşmergeden Siyasetçileri Utandıracak Örnek Davranış… KDP/Barzani Düşmanlığında Ortaklaşanların Büyük Gafleti Haddini Bilmeyen, İğdiş Edilmiş Kılıçdaroğlu ve Naxır (Garan) Hikâyesi Musul Kürdistan’ın Bağımsızlığına Giden Yolda Son Viraj… Çivisi Çıkmış Devlette 'Cemaatin İpiyle' Kürdleri Boğmak Kürdlere Kaybettiren Şiddet Eylemleri ve Van’da Patlatılan Bomba Kürd Siyasetinde Birlik Arayışları ve Mevcut Durum Kürdistan’da Üç Nesildir Yankılanıp Unutulmayan ‘Hawar’ Sesleri Ulus Devletler Atmosferinde Kürdistaniliğe Karşı Çıkanlar Güney Kürdistan’da Bağımsızlık Tüm Kürd’lerin Geleceğinin Teminatı Olacaktır… Türkler Tercihlerini Yaptılar Ya Bizimkiler? Kokteyl Darbe Girişimi ve Kürd’ler… Kürdler Henüz Devlet Olamadı Ama İşgalci Devletleri İşlevsiz Bıraktı İran Güdümlü Solcularımızın Bağımsız Kürdistan Alerjisi Vicdan Sahibiyseniz Tatile Gitmeyin, Kürd’lerin Acılarını Birlikte Paylaşalım… Ufukta Özgür Kürdistan ve Gözü Açık Giden Değerlerimiz… Keşke Tarih Böyle Tekerrür Etmeseydi! Güçlü Düşmanların Oyunları ve Siyasi Çıkarcıların Kürd Siyasetine Etkileri… Kürdistani Mücadelede Zorlu Süreçler ve Güney’deki Referandumun Önemi (1) Zülfiyare dokununca... Kürd’ler İdeolojik ve Mezhepçi Çatışmalardan Uzak Durmalıdır… Xoybunu Anlamayan, Qazi Muhammedi Tanımayan, Kürd Siyasetçisi Olamaz… Güney Kürdistan’da Yeni Reformlar Ve Kürdlerin Yükselen Umutları Kürdler, Özgürlük ve İstikbal Mücadelesinden Asla Vazgeçmemelidir… PKK ile Türk Sol Örgütlerinin Muta Nikahlı Birliği Ve Sonuçları Uşaklığını Yaptığınız Sömürgeci Sistem Kadar Başınıza Taş Düşsün… Düşman Kardeşler Siyaset Tarzı Kürdlere Kaybettiriyor… Tarihi Dönemeçte Kürdler Birlik mi Olacak? Tetikçiliğe Devam mı Edecekler? Cizre’deki Vahşet ve Kürdistan’da Muhtemel Sıkıyönetimin Ayak Sesleri Yenilgiyle sonuçlanan hendek siyaseti Kürtlere hayatı zindan etti Kürd’ler Zalimlerin Yanlışlarının Hem Mağduru Hem de Mecburu Edildiler… HDP'nin Ankara Kongresi - Kürdistan'da Hendek Savaşları ve Alacakarga Hikâyesi Kuzey Kürdistan’da Yaşanan Vahşet ve Kürdlerin Çaresizliği Güney Kürdistan’da Referandum Süreci ve Muhtemel Sıkıntılar Genetiği Problemli PKK Siyaseti Ve Kürd’ün Kanatılan Vicdanı İran Güdümlü PKK, Goran ve YNK’nin Kılçık Siyasetleri Kuşatma ve İhanet Bugün Tüm Kürd’lerin Birlik Zamanı, Yarın Özgür Kürdistan… PKK’nin Hendek Macerası Kürdler Açısından Büyük Bir Trajediye Dönüşüyor Mesud Barzani’nin Türkiye Ziyareti Ve Kürd’lerin Beklentileri Kemalist Türk Solu’nun Girdabında Bocalayan PKK/HDP Siyaseti Ve Kürd’ler Türkiye’de 1 Kasım Seçimleri ve Geçmişe Özet Bir Bakış Küresel Güçlerin Kürdistan Topraklarındaki Büyük Hesaplaşması İşgalcilerin Büyük Türkiye Hayalleri Ve Kürd Siyasetçilerin Aymazlıkları Kürdistan’da Halkımız Acılı Bir Bayram Daha Geçirdi Kürdistan Özgürlük Mücadelesindeki Gelişmeler Ve PKK’nin Yanlışları Acil İhtiyaç Onurlu Bir Çözüm Ve Kalıcı Bir Barıştır T.C Devleti Kürdlerin Evlatlarını Katlederek Kürt Sorununu Çözemez Altı Milyon Kürd Oyuna Üç Bakanlık Taraflara Hayırlı Olsun !? PKK/HDP’nin Kürdler Adına Barış İstemesi Hem Saçmalık Hem De Sahtekarlıktır Birlik Biat Değildir, Kuzeyde Nasıl Kazanabiliriz? Ortadoğu’daki Yeni Gelişmeler Işığında Kürdistani Mücadele Kemalist Türk Soluna Vekillik, Kürdlere Ölüm, Zulüm Ve Rezillik Sömürgeci Egemenlere Uşaklığın Kürdistan’daki Adı 'Barzani Düşmanlığı'dır MAKÖV gerçeği ve Kürdistan'da Sivil Dayanışma İhtiyacı Seçim Sonuçları, HDP- Kemalist Sol ve İhanetin Paslı Hançeri MAKÖV'den Mesut Barzani`ye Destek Kürdler Birlik Olmadan, Kürdistan Özgürleşmez Kurdistani Güçler, Zafer Öncesi Sancılı Döneme Hazırlıklı Olmalıdırlar Bir Hegemonyayı Pekiştirmek Uğruna Tüm Kürdlere Yapılan Düşmanlık PKK/HDP 7 Haziran Seçimlerinde Kimlerin Taşeronluğunu Yapacaktır? Ya Kürdistani Bir Birlik, Yada Ebedi Uşaklık ve Kölelik Ölümsüz, Büyük Kürd önderi Qazi Muhammed'in anısına Newroz Newroz Olalı Böyle Bir Zulüm ve Rezillik Görmemişti! Kürt ulusal birliğini zora sokan örgütsel hesaplar Kürdlerin Umutları ve Geleceği Kelepir Fiyatına Pazarlanıyor Garantörü, Gözlemcisi, Garantisi Olmayan "Çözüm Süreci"! Kürtlerden silahlarını bırakmalarını istemek düşmanlık değilse ahmaklıktır Ağrı Direnişi, Bir Çoban Köpeğinin Gururu, Xıdır Ağa ve Babam Şantaj ve Tehdit Yöntemleriyle Seçimlere Hazırlanmak Esadların Suriye'si, Kürdistan'ın Rojava'sı ve Kobanê Direnişi Kürd'e İhaneti Mahkûm Etmeden, Sömürgeciliği Yenilgiye Uğratmak Mümkün Değildir! Öcalan'ın Kürdleri yerlerde süründüren Çözüm Süreci Xazila Dewleta Me Kurdan Ji Hebaya Sömürgeci Devletlerin Marifetli Maymunları ve Bir Kürd Hikayesi Şengal'in Kurtuluşu Kürdistani İradenin Yüz Yıllık Başarısı ve Zaferidir Kürdistan Özgürlük Mücadelesinden Ekolojik Demokratik Teslimiyete (2) Kürdistan Özgürlük Mücadelesinden Ekolojik Demokratik Teslimiyete (1) Kürdler Uzun ve Zorlu Bir Mücadele Sürecine Hazırlıklı Olmalıdırlar Ortadoğu Cehenneminde Kürdlerin Yegâne Kurtuluşu Devletleşmekdir… Kürd Milli Damarındaki Uyanış ve Sömürgecilerin Korkuları Öcalan'ın Kanton Aşkı, 'Rojava Devrimi' ve Kobanê Trajedisi IŞİD Saldırıları ve Kürd Halk Tabanındaki Duygusal Birlik Ey Devletên bê ujdan, Ey milletên bêbext 'Kobane Ez Qurbane' Sizler Bu Zulümü Hak Etmemiştiniz Küresel Güçler Büyük Hesapları, IŞİD - PKK ve Kürtler (4) Küresel Güçler Büyük Hesapları, IŞİD - PKK ve Kürtler (3) Küresel Güçlerin Büyük Hesapları, IŞİD – PKK VE KÜRD’LER (2) Küresel Güçlerin Büyük Hesapları, IŞİD – PKK VE KÜRD’LER (1) Siyasette İlkesizlik ve Tutarsızlık İlgili Milletin Kaderi ile Oynamaktır Kürdistani Olmayanlar Peşmergeyi Anlayamaz Kirli ve Kontrollü Otuz Yıllık Savaşın Kürdlere Yaşattıkları
x