M. Hüseyin Taysun: Güçlü Düşmanların Oyunları ve Siyasi Çıkarcıların Kürd Siyasetine Etkileri…

Güçlü Düşmanların Oyunları ve Siyasi Çıkarcıların Kürd Siyasetine Etkileri…

Kürd Halkının meşru ve haklı olan özgürlük taleplerini adeta görmezden gelen PKK siyaseti, her koşulda kendi parti, örgüt ve şahsi çıkarlarını önceleyen güdümlü ve samimiyetsiz siyaset tarzında oldukça ısrarlı davranırken, bu basiretsiz ve güdümlü siyaset tarzına itiraz eden ve bu konuda sesini yükselten tüm yoldaşlarını farklı bahaneler yaratarak ya tasfiye etmiş, ya da siyaset sahnesinde itibarsızlaşmaları için büyük gayretler sarf etmiştir.

M. Hüseyin Taysun

20.05.2016, Cum | 10:34

Güçlü Düşmanların Oyunları ve Siyasi Çıkarcıların Kürd Siyasetine Etkileri…
Makaleyi Paylaş

Kürd Halkının yüz yıllardan bu yana hakkı olan insanca yaşam, özgürlük talepleri ve mücadelesine rağmen, Kuzey Kürdistan’da son kırk yıllık mücadele süreçlerine ve ödenen ağır bedellere karşılık önemli sayılabilecek kalıcı kazanımların elde edilemediğini üzülerek görmekteyiz.

Bahsi geçen bu süreçlerde, sömürgeci T.C. kurumlarının Kürd’lerin özgürlük taleplerine yönelik mücadelesini bastırmak, boğmak ve akamete uğratmak üzere kullanmış olduğu kirli ve vahşi savaş yöntemleri ile sinsi ve entrikacı siyaset metotları, Kürd mücadelesinde doğru ve kalıcı mevzilerin kazanılmasını önemli ölçüde engellemiştir. Diğer taraftan aynı dönemlerde Kürd’ler adına siyaset yaptığını iddiasında olan PKK/HDP çevreleri ise, Kürd’lerin haklı ve meşru mücadelesini bir yerlerden aldıkları emir ve talimatlar doğrultusunda şiddet yöntemlerini esas alarak ve mücadeleyi rayından saptırarak, hem Kürd Halkının enerjisini boşa gitmesine sebep olmuş hem de uluslararası arenada mücadeleyi zora sokarak tartışılır duruma getirmiştir.

Özünde Kürd Halkının meşru ve haklı olan özgürlük taleplerini adeta görmezden gelen PKK siyaseti, her koşulda kendi parti, örgüt ve şahsi çıkarlarını önceleyen güdümlü ve samimiyetsiz siyaset tarzında oldukça ısrarlı davranırken, bu basiretsiz ve güdümlü siyaset tarzına itiraz eden ve bu konuda sesini yükselten tüm yoldaşlarını farklı bahaneler yaratarak ya tasfiye etmiş, ya da siyaset sahnesinde itibarsızlaşmaları için büyük gayretler sarf etmiştir. Böylece PKK’nin yanlışlarını sorgulayabilecek unsurların yokluğundan faydalanarak kendilerinin istedikleri gibi at oynatabilecekleri meydanı açmışlardır.

Oysa geçmiş mücadele süreçlerinde büyük kahramanlık ve fedakârlıklara ve ayrıca önemli doğrulara imza atmış ve milli duruşlarıyla Kürd Halkı arasında ve gerilla tabanında büyük itibar, sempatiye sahip olan bu kadroların yerleri, kendilerinin yanlışlarını onaylayacak iradesiz ve itaatkar Kemalizm hayranı yeni elemanlarla doldurularak, Kürd’lerin fedakarlıklarını ve mağduriyetlerini hesaba katmayan siyaset tarzı günümüze kadar ne yazık ki sürdürülmüştür. Bununla da yetinmeyen mevcut kadro en sonunda, Kürd’lere büyük mağduriyetler ve cehennemsi bir hayatı yaşatmakta olan ve hiçbir koşulda Kürd’lere kazandırması mümkün görülmeyen hendek/barikat eylemleriyle onlarca Kürd kenti yerle bir edilerek viraneye dönüştürülmüş ve yine yüz binlerce Kürd insanının Kürdistan’ı terk etmesine sebep olmuştur.

Aynı dönemlerde Kürdistan’ı kendi aralarında babalarının malı gibi paylaşarak coğrafyasını işgal altında tutan ve yaklaşık bir asırdır Kürd’leri farklı metotlarla baskı ve zulüm altına alarak tarih sahnesinden silmeyi hedefleyen sömürgeci devletlerin, kendi aralarındaki rekabet ve çıkar çelişkilerine rağmen Kürd’lerin var olan imkânlarını ve olası kazanımlarını engelleyip darbelemek üzere büyük bir ahenk içerisinde hareket ettikleri de ayrıca bilinmesi gereken ve üzerinde durulması gerekli kahredici gerçeklerimiz olarak bilinmelidir. Kürd Halkı’na yönelik dört sömürgeci devletin böylesine uyumlu, saldırgan ve düşmanca tutumları bilindiği halde, özellikle Güney Kürdistan’da ki gelişmeleri engellemek ve mevcut elde edilmiş kazanımları riske sokabilecek ilişkilerden uzak durulması gereken bir dönemde, yine PKK hareketinin başta Tahran olmak üzere, Şam ve Bağdat’la kurduğu kirli ilişkilerini ve bu devletlerin paralelinde ki siyaset tarzını herhangi bir vicdan ve yurtseverlik zemininde düşünebilmek asla mümkün değildir.

Kürd Halkı’nın hak ve özgürlük mücadelesinin istenen ve beklenen sonuçlara ulaşmasında tüm parçalarda ki parti ve örgütlerle en kapsamlı ilkeli birliktelik ve dayanışmaya son derece muhtaç olduğu bu kritik dönemde, yapılması gereken tüm Kürd siyasi çevrelerinin hiçbir çıkar gözetmeksizin kendi halkının özgürlüğü ve insanca yaşamı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, milli ve mütevazi bir siyaset tarzıyla birbirlerini kucaklaması gerekmektedir. Tarihte eşine az rastlanabilecek fırsatların olduğu bu süreçte, şayet Kürd’ler kendi aralarında ki basit çıkar ilişkilerini ve yapay çelişkilerini çözüme kavuşturmaz ve Kürdistan ülkesini işgal altında tutarak Kürd Halkı’nı ilanihaye köle olarak kullanmayı hedefleyen sömürgeci devletlerin başkentlerinde merhamet dilenerek ve bir takım kırıntı avantajlar bekleyerek onların taşeronluğunu yapacak olurlarsa, çok iyi bilinmeli ki bu kirli ilişkilerini bedelini ödemekte olan Kürd Halkı’nın vebalinden ve gazabından asla kurtulamayacaklardır.

Düşmanına yalakalık yaparken, kardeşlerine hasmane tutum içerisinde olan bu siyaset tarzının sahibine uzun vadede bir şey kazandırmayacağı insanlık tarihinde birçok örnekte mevcuttur. Fedakâr Kürd Halkı’nın tarihin her döneminde kendisinin özgürlüğü için mücadele veren parti, örgüt ve şahsiyetlerden hiçbir imkânını esirgememiş asil ve onurlu bir millet olduğu bilinmektedir. Bugün de görüleceği gibi, evlatlarını Kürdistan’ın kurtuluşu ve Kürd’lerin özgürlüğü için dağlara zılgıtlarla uğurlamakta ve sömürgeciler tarafından şehit edilen çocuklarının cenazelerini aynı vakur ve cesur duruşlarıyla sahiplenip, kutsal Kürdistan topraklarına yine zılgıtlarla teslim etmektedirler. İnsanlık tarihide böylesine asil ve cesur davranışlara sahip bir millete rastlanmadığını bize göstermektedir. Bütün bu yaşanmışlıklar dahi asgari vicdan ve akıl sahibi olanlara gerekli mesajı almaları için yeterli olacağı kanısındayım.

Tam da bu ve benzeri olayların yaşandığı dönemlerde Güney Kürdistan’da yılların kahramanca mücadelesinden sonra kaydedilmiş olumlu gelişme ve kazanımların kalıcı olması üzere, Kürdistan yönetiminin bağımsızlığa giden yolda son durak olan referandumu ısrarla gündemleştirerek yoğun bir çalışma ve mücadele safhasına gelinmiş olmasını son derece önemli bir gelişme olarak görmek gerekiyor. Kürdistan’ın diğer parçalarında ki mücadeleleri de olumlu yönde hatta belirleyici bir nitelikte etkileyebileceği bütün Kürd’ler tarafından bilince çıkarılarak parti, örgüt ve düşünce farklılıkları gözetilmeden mutlaka ve şartsız bir biçimde desteklenmelidir.

Bilinmelidir ki Kürdistan’ın kurtuluşu ve Kürd Halkı’nın özgürleşebilmesinin yegâne reçetesi ve ilacı tüm Kürdistani parti, örgüt ve şahsiyetlerinin milli bir çizgide buluşarak en geniş anlamda birlik ve dayanışmasını sağlayarak mümkün olacaktır.

Geldiğimiz bu aşamada PKK/HDP siyasetini belirleyen odakların Kürd Halkı’nın emsalsiz fedakârlığı ve Kürd gençlerinin kanından besleniyor olmasına karşılık, Kürdistan’ın ulusal özgürlük mücadelesine yönelik hiçbir iddiası kalmadığı gibi, bu siyaset erbaplarının bölgesel ve uluslararası çevrelerle kurmuş oldukları kirli ilişkilerden dolayı onların çıkarlarına uygun bir siyaset tarzına odaklandıkları bilinmelidir. Zira PKK/HDP siyasetini yönetenlerin kendi hegemonyalarını sürdürmek ve yine kendi geleceklerini garanti altına alabilmek için bu çirkin ve kirli siyaset tarzına hem mecbur hem de mahkûmdurlar.

Kürd ulusal mücadelesini ve Kürdistani duygularını her vesileyle çöpe attıklarını beyan eden bu zatların, Kürd’lerin devletleşme mücadelesine karşı çıkmaları da bu anlamda normal sayılmalıdır. Neredeyse Kürd ’lüklerinden utanç duymakta olduklarını her fırsatta görüp izlediğimiz bu zatların tutumuna rağmen, Kürd ulusal mücadelesinde alternatif yaratma iddiasında ki bazı kesimlerin, bahsi geçen siyaset erbaplarına hoş görünme veya onları etkileyebilecekleri iddiası oldukça gülünç ve komik durmaktadır. Ancak her şeye rağmen Kürd ulusal mücadelesinde alternatif olabilmek adına bir takım siyasi parti ve yapıların kendi aralarında yakınlaşması ve birlikte bazı ulusal özellikli etkinliklere imza atmaları, elbette ki olumlu gelişmelerden sayılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntı, PKK/HDP üst yönetimi ile aynı çevrelerin tabanını oluşturan iyi niyetli, cesur ve fedakar Kürd gençleri ve mazlum Kürd Halkı ayrımıdır.

Bu anlamda şiddeti esas alan ve kendi dışında ki yurtsever Kürd yapılarını hayat hakkı tanımayan ve ayrıca her seferinde Kürd Halkı’nın büyük mağduriyetler yaşamasına ve acılar çekmesine sebep olan bu sakat güdümlü ve savruk siyasete karşı, net ve cesur bir milli duruşa sahip olmaktır.

Sonuç olarak bahsi geçen tüm olumsuzluklara karşılık, Kürdistan’ın dört parçasında Kürd milli damarının temsil edildiği çevrelerde yeniden bir ayağa kalkışın yaşandığını bilince çıkararak, Kürd Halkı’nın meşru ve haklı mücadelesini büyük bir hakkaniyetle sahiplenip temsil edebilecek, birleşik Kürdistani yapının elini güçlendirmek üzere, her yurtseverin tarihsel ve vazgeçilmez görevinin bilincinde olarak üzerine düşeni yerine getirmesi ve kendi halkının hizmetkârı olabilmeyi düşünüp becerebilmesidir.

Saygılarımla,

M. Hüseyin TAYSUN

19/05/2016 - İSTANBUL

Bu makale toplam: 6496 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:10:28:35
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

M. Hüseyin Taysun

Yazarın Önceki Yazıları

Kürdistan’da siyasetin acil görevi milli bilinci geliştirmek olmalıdır Gelin hep birlikte Kürd milli damarını yüceltelim T.C. Devletini Parlamentodan İbaret Gören Gafil Siyasetçilere…! Kürdleri Temsil Etmeyen PKK Bahanesiyle Kürdistan İşgal Ediliyor T.C. Devletinin Yaşadığı Tüm Krizlerin Sebebi Kürd Düşmanlığıdır Siyasi Lider ve Öncü Kadrolar Üzerine Kürdistan Kamuoyuna Türkiye ve Kürdisan’da Seçimlere Gidilirken (Xoybun) Xo Lıxo Xuyibun Küresel Enerji Krizi Kürdistan Devleti’nin Önemini Arttırıyor Kürdistani Mücadelenin Ebedi Rehberi Kadi Muhammed’in Anısına Newroz’un Bize Öğrettikleri ve Kürd Siyasetinde ki Yanlışlar Kürd Ulusal Onuru İşportada Pazarlanıyor mu? Putin ve Rusya devleti Ukrayna’da neyin savaşını veriyor? PKK Kemalist Sol İlişkileri Ve Kürd Milli Meselesi Kölelikten Kurtulmak İçin Kararlı On Kişi Fazla Niteliksiz Bin Kişi Azdır Tekçi ve Korkak Bay Kemal Kürdlerle Nasıl Helalleşecek? Kürdlük Adına Kürd Halkının Değerlerine Saldırmak Onursuzluktur Tc Sömürgeci Sistemi Kılıçdaroğlu Ve Helalleşme Bitirilmek İstenen PKK Değil Yurtsever Kürd Hareketidir Irkçı Şoven TC Devleti Ve Kürd’lerin Bitmeyen Çilesi Kürdistan Halkı Seçimlerde İhanetçilere Büyük Bir Ders Verdi MAKÖV : PAK ’dan LÜTFÜ TÜRKKAN’ın CEHALETİNE ANLAMLI CEVAP ! Türkiye’de Kürd Sorunu Ve Muhataplık Meselesi Erdoğan’ın İktidar Zehirlenmesi Ve Kürd Sol Hareketleri Kemal Burkay’ın Son Yazısı Üzerine Bu İğrenç Takiyeciliğinizi Bırakın Ve Kendiniz Olun ABD Ve Batılı Devletler Kürdlerden Vazgeçer Mi? Hani Halklar Kardeşti, Peki Kürdlere Yönelik Bu Vahşet Ne? Dün Kerkük’ü Düşmana Satan Hainler Bugün Birbirini Boğazlıyorlar Bin Yıllık Devletler Cephede Kürd Siyaseti Tatilde! Türkiye Siyaseti Ve Kürdlerin Mağduriyeti Üzerine TC Devleti, Kürdler, Türkler ve Yaşadığımız Gerçekler Kürd Kızı Vurulur Ama Gün Gelir Denizler Okyanus Olur PKK Neden Peşmergeye Vahşice Saldırıyor? Sedat Peker Olayı Ve Kürd Siyasetindeki Anlamsız Umutlanmalar Kürdistan Sorunu ve Günümüzde Diplomasinin Önemi Kürd Ulusal Mücadelesine Geçmişten Günümüze Özet Bir Bakış KÜRDLER T.C. DEVLETİ İÇİN BİR TEHDİT MİDİR? ENKS-PYNK Diyaloğu ve Kandil'in uzlaşmaz tutumu Kürd Ulusal Mücadelesinde Milliyetin Ve Dilin Önemi… Kürdistan Sömürgecilerini Telaşlandıran Son Gelişmeler Kürd.Çe Ağlamak Bile Yasak İken Biz Neyi Paylaşamıyoruz Kürdistan İşgalcisi T.C. Ve İran Devletlerinin Sinsi Hesapları Dört Parçalı Kürdistan’daki Genel Duruma Bakış CHP'Yİ VE KÜRD KANAAT ÖNDERLERİNİ YENİDEN KULLANMA PROJESİ KEŞKE DEVLETSİZLİK KÜRDLER İÇİN KÖTÜ BİR RÜYA OLSAYDI KÜRDİSTAN’ DAKİ DEVLET YAPILANMASINA 17 SENE YETER Mİ? KÜRD HALKININ YAŞADIĞI BU TRAJEDİNİN SUÇLUSU KİM? Süleymaniye'de ve Şengal'de Neler Oluyor? Türk’e, Arap’a, Acem’e Dost Olan PKK Kürd’e Neden Dost Değil? PKK'ye Sesleniyoruz: Peşmerge Kürd'ün Onurudur, Onurumuzu Öldürmeyin! Kürdler Şengal'de Kerkük Benzeri Bir Yanlışa Düşmemeliler! T.C. DEVLETİ KIZIL KÜRDİSTAN TOPRAKLARINA NEDEN İLGİ DUYUYOR? Türkiye'de Kürdlere Yönelik Bunca Kin ve Nefret Neden? Mensubu Olduğum Ailenin (Aşiretin) Kürd Ulusal Mücadelesindeki Yeri (4) Mensubu Olduğum Ailenin (Aşiretin) Kürd Ulusal Mücadelesindeki Yeri (3) Mensubu Olduğum Ailenin (Aşiretin) Kürd Ulusal Mücadelesindeki Yeri (2) Mensubu Olduğum Ailenin (Aşiretin) Kurd Ulusal Mucadelesindeki Yeri (1) Sömürgeci devletlerin ve Kandil'in Mazlum Kobani hazımsızlığı Kürd'e ve Kürdistan'a hizmet tarihi ve vicdani bir görevdir Kürdler T.C. Devleti ile savaşmıyor, kanlı bir soykırıma direniyor Türk'ün Türk'e ihanetinin faturası Kürdlere çıkarılıyor Kürdlerin Özgürlük ve Barış için direnmekten başka yolu varmıdır? PKK'nin Omurgasız Siyasetinin Kurd'lere maliyeti Bahçeli, Perinçek kıskacındaki Erdoğan ne yapmak istiyor? İktidarlar ve yasalar değişti ama Kürde düşmanlık hiç değişmedi Kim Bölücü? Kim Ayrımcı? Ve Kimler Bebext? İşgalcilerin Kürdistan Alerjisi ve Uzlaşamayan Kürdler Kürdistan'ın Şehit Kızı Leyla Qasım'ın Anısına YNK ve PKK İçindeki Hakim Kılik Kürd'lerden Ne İstiyor? Karantina Günlerinde Kürd Gençliğine Bir Avuç Nasihat (2) Ortadoğu Coğrafyasında Kimler Neyin Hesabını Yapmaktadır? Konu Kürdler Olunca Ne Yazık Ki Türk Siyaseti Genelde Aynılaşmaktadır. Kürd’e Karşıtlık Uğruna Orta Doğu Bataklığına Saplananlar Yaşadığımız Bu Karmaşık Süreci Ancak Kürdlerin Birliği İle Aşabiliriz ABD-İran Gerilimi, Kasım Süleymani Olayı ve Olası Sonuçları Mevcut Süreç Kürdlerden Yana İşlerken, Biz Kürdler Ne Yapmalıyız? Keser Döner Sap Döner Gün Gelir Hesap Döner (3) Ölüme Çeyrek Kala Kürd Gençliğine Bir Avuç Nasihat! (1) Keser Döner Sap Döner Gün Gelir Hesap Döner (2) Kızgın Demiri Soğutmanın Yolu Kürdlerle Barışık Yaşamaktan Geçiyor Kürtlerin yegane milli bayramı Newroz Türkiye’de Yeni Nesil İnkarcılık ve Kürdler 25 Eylül 2017 Kürdistan Referandumu Bağımsızlık Yolunda Tarihi Bir Gündür Kürtler İki Düşmandan Birisinin Tarafı Olmak Zorunda Mı? Kendi İçinde Birlik Olamayan Kürd Siyasetinin Sefaleti Kerkük İhanetçileri Düşmana Hizmet Etmeye Devam Ediyor Bütünü Parçaya Feda Etmek Büyük Bir Gaflettir Çok Boyutlu Kerkük İşgali, İhaneti ve Sonuçları Kürd Siyasetinde Yeni Birlik Arayışları ve Geçmiş Deneyimler 68 Yıllık Bir Ömürden Sonra Kürd Gençliğine Vasiyetim Olsun! Kürdler Açısından 24 Haziran Seçim Sonuçları Kürdler 24 Haziran’da Seçimlerini Neye Göre Yapmalıdır? Irak'ta genel seçim sonuçları ve Kürtler Türkiye neden baskın seçim kararı aldı? Kürdlerde Acı Kürdler arası ulusal birlik bugün değilse ne zaman? T.C. Devletinin Bölünme Korkusu ve Kürtlere Bakışı Devlet şeytan taşlamaktan ibadet etmeye zaman bulamıyor Coğrafyamızda küresel güçlerin çıkar kavgası ve Kürtler Keşke Bu Hallere Düşmeseydik ve Hacı Sürmeli Hikayesi Acem Mollalarının Diyarı İran’da Neler Oluyor? 16 Ekim Komplosu ve Mesud Barzani’nin Tarihi Rolü Güney Kürdistan’ı Kimler, Neden Karıştırıyorlar? İran’ın Kürdlere Büyük Düşmanlığı ve İçimizdeki Hainler Orta Doğu’da ki Kürd Gerçekliği ve Batı’nın İkiyüzlülüğü Kürdler Yeni Döneme Nasıl Hazırlanmalı ? Çiroka Qıyametê (Kıyamet Hikayesi) ve Kürdler ne Yapmalı? Kasım Süleymani, Nuri Maliki, İhanet Ve İşgal Kürdistan Depremi, Ahmedi Nejad ve Mezar Evleri Kürdlerin Arap, Acem Saldırılarına Direnmekten Başka Şansı var mı? Yarım Yüzyıllık Kin ve Kerkük İhaneti! Küresel Güçlerin Kar Zarar Hesabı, İşgalcilerin Korkuları ve İhanetçiler Kürdler, Fitne Merkezleri ve İhanetçilerden Hesap Sormalıdır Türk Solcu Yoldaşlarımız ve Ümmetçi Dindaşlarımız Neredeler? Kürdistan Devletleşirken Kürd Siyaseti daha Büyük Düşünmeli ! Keser Döner Sap Döner, Gün Gelir Hesap Döner! Kürdistani İrade’yi Test Edenler Büyük Bir Hüsrana Uğrayacaktır! Ey Komşularımız, Kürd’e Düşmanlık Gelecekte Sizlere Ne Kazandıracak İşgalcilerin Değişmeyen Zihniyeti, Değişen Dünya ve Kürdler Şeytane Bozorg İran ve Ruhsatsız Yavruları ‘Hizbullah, Haşdi Şabi’ Birlik Çağrısı Yapan Siyasiler Ne Kadar Samimidirler! PKK’nin Yanlışları ve Örgütlenemeyen Diğerleri… Bavo Çave Te Roni Wa Kurdistan Çe Dibe(*) Kürdlerin Yüzyıllarca Süren Bağımsızlık Mücadelesi ve Referandum… Kürdler Devletleşmek İstiyor, Kandil ile Goran’ın Derdi ne ? Bağımsızlık Referandumuna Karşı Çıkanları Tarih Affetmeyecektir… Selam Olsun Güney Kürdistandan Esen Bağımsızlık Rüzgarına! T.C. Devleti Kendi Paralelcilerini Biliyor ya Kürdler ? Kemalist Sol Virüslerin Kürd Siyasetinde ki Olumsuz Rolü… Paylaşılamayan Coğrafya Şengal ve Ölümsüz Barzani’nin Kürdlere Mesajı Bağımsızlık Referandumu ve Bahçeli’nin Açıklamaları! Dost ve Düşman Çevreler Açısından Güney’de ki Referandum’a Bakış MAKÖV 2017’de de İmkanlarını ve Yüreğini Kürdistanlılar ile Paylaştı Güney Kürdistan Devletleşmeden, Devlet İtibarı Görüyor! Yüreği Büyük, Coğrafyası Küçük Rojawa’mızın Acılı Halleri Kürd Ulusal Sorunu İdeolojik ve Mezhepçi Yapılar ile Çözülemez! Ciwan Kürd Gençleri Ortak Vatan İçin mi Ölümlere Gönderildi? Kardeş Kavgasını Kışkırtan Bêko Êwanlar ve Görevlerimiz Devlet Karşıtı Solcu Kürdlerin Ermeni Aşkı ve Xaço’nun Xençeri Kuzey’de İrtifa Kaybına Uğrayan PKK’nin Güney’de ki Hezeyanları Kürdistan’da ki Bağımsızlık Yürüyüşü, IŞİD, Haşdi Şabi ve PKK Birleşik Peşmerge Ordusu Güçlü ve Bağımsız Kürdistan’ın Müjdecisidir Kürdlerin Enerjisini Türkiye Eksenli Siyasette Tüketmek ABD’den Beşar Esad’ın Sonunu Getirecek Altın Vuruş Kürdistan’ın Kalbinde Referandum Kararı ve Erşad Salihi’nin Tehditleri Değişen Dünya Dengeleri ve Kürdler için Tarihi Fırsatlar Kürd Ulusal Mücadelesi, Acılarımız ve Ahde Vefa T.C. Devlet Zulmü, PKK Baskısı ve Kürdistan’da ki Nüfus Hareketleri PKK Hareketi Kürd Gençlerini Kimin için Savaştırıyor? Kürdler Arası Şiddete Dayalı Siyaset Çözüm Üretemez! Şengal’den Gelen Yanık Kokusu ve PKK Kürdlerden Ne İstiyor? Xamur Bu Qêza Cimşit Bu Êza Way Lımın Hale Belengaza Güney Kürdistan’da ki Talihsiz Gelişmeler Üzerine Sömürgecilerin Gözlükleriyle Bakıp Kürdistan Meselesini Şaşı Görmek Siyaset, Kürdlere Hizmet Aracı mıdır Yoksa Bazılarının Ekmek Kapısı mıdır? Siyaset Rol Çalarak Değil, Örnek Alınarak Yapılmalıdır Bağımsız Kürdistan İlanını Geciktiren Sebepler Kürdlere Karşı Tasarlanmış Bir Projenin Şaşırtan Sonuçları Kürdistani Bakışla Bir Kez Daha Referandum Cumhuriyet’in Kurucu Değerleri / Felsefesi ve Kürtlere Bakışı Yeni Anayasada da Kürd’ün Adı Yok!!! Kürdlerin Özgürlük Kavgası ve Apo'cu Sol Fanteziler Ortadoğu’da Güç Savaşları, İttifaklar ve Taşeron Örgütler Bila Sala Nû Bibe Sala Hevkari û Serxwebuna Kurdistanê Kürdistan Sorunu Çözülmeden Bölgeye Ne Barış Gelir Ne de Huzur… Ya Dostlarını Örnek Alacaksın Ya da Düşmanından İbret Alacaksın! Kanlı ve Karanlık Bir Dönemden Geçilirken Kürdler Ne Yapmalı? Şeytan-e Bozorg İran, Haşdi Şabi, Goran, PKK ve Kürdler Coğrafyamızda Kürdlere Reva Görülenler ve Fidel Castro Aşkı Peşmergeden Siyasetçileri Utandıracak Örnek Davranış… KDP/Barzani Düşmanlığında Ortaklaşanların Büyük Gafleti Haddini Bilmeyen, İğdiş Edilmiş Kılıçdaroğlu ve Naxır (Garan) Hikâyesi Musul Kürdistan’ın Bağımsızlığına Giden Yolda Son Viraj… Çivisi Çıkmış Devlette 'Cemaatin İpiyle' Kürdleri Boğmak Kürdlere Kaybettiren Şiddet Eylemleri ve Van’da Patlatılan Bomba Kürd Siyasetinde Birlik Arayışları ve Mevcut Durum Kürdistan’da Üç Nesildir Yankılanıp Unutulmayan ‘Hawar’ Sesleri Ulus Devletler Atmosferinde Kürdistaniliğe Karşı Çıkanlar Güney Kürdistan’da Bağımsızlık Tüm Kürd’lerin Geleceğinin Teminatı Olacaktır… Türkler Tercihlerini Yaptılar Ya Bizimkiler? Kokteyl Darbe Girişimi ve Kürd’ler… Kürdler Henüz Devlet Olamadı Ama İşgalci Devletleri İşlevsiz Bıraktı İran Güdümlü Solcularımızın Bağımsız Kürdistan Alerjisi Vicdan Sahibiyseniz Tatile Gitmeyin, Kürd’lerin Acılarını Birlikte Paylaşalım… Ufukta Özgür Kürdistan ve Gözü Açık Giden Değerlerimiz… Keşke Tarih Böyle Tekerrür Etmeseydi! Kürdistani Mücadelede Zorlu Süreçler ve Güney’deki Referandumun Önemi (1) Zülfiyare dokununca... Kürd’ler İdeolojik ve Mezhepçi Çatışmalardan Uzak Durmalıdır… Xoybunu Anlamayan, Qazi Muhammedi Tanımayan, Kürd Siyasetçisi Olamaz… Güney Kürdistan’da Yeni Reformlar Ve Kürdlerin Yükselen Umutları Kürdler, Özgürlük ve İstikbal Mücadelesinden Asla Vazgeçmemelidir… PKK ile Türk Sol Örgütlerinin Muta Nikahlı Birliği Ve Sonuçları Uşaklığını Yaptığınız Sömürgeci Sistem Kadar Başınıza Taş Düşsün… Düşman Kardeşler Siyaset Tarzı Kürdlere Kaybettiriyor… Tarihi Dönemeçte Kürdler Birlik mi Olacak? Tetikçiliğe Devam mı Edecekler? Cizre’deki Vahşet ve Kürdistan’da Muhtemel Sıkıyönetimin Ayak Sesleri Yenilgiyle sonuçlanan hendek siyaseti Kürtlere hayatı zindan etti Kürd’ler Zalimlerin Yanlışlarının Hem Mağduru Hem de Mecburu Edildiler… HDP'nin Ankara Kongresi - Kürdistan'da Hendek Savaşları ve Alacakarga Hikâyesi Kuzey Kürdistan’da Yaşanan Vahşet ve Kürdlerin Çaresizliği Güney Kürdistan’da Referandum Süreci ve Muhtemel Sıkıntılar Genetiği Problemli PKK Siyaseti Ve Kürd’ün Kanatılan Vicdanı İran Güdümlü PKK, Goran ve YNK’nin Kılçık Siyasetleri Kuşatma ve İhanet Bugün Tüm Kürd’lerin Birlik Zamanı, Yarın Özgür Kürdistan… PKK’nin Hendek Macerası Kürdler Açısından Büyük Bir Trajediye Dönüşüyor Mesud Barzani’nin Türkiye Ziyareti Ve Kürd’lerin Beklentileri Kemalist Türk Solu’nun Girdabında Bocalayan PKK/HDP Siyaseti Ve Kürd’ler Türkiye’de 1 Kasım Seçimleri ve Geçmişe Özet Bir Bakış Küresel Güçlerin Kürdistan Topraklarındaki Büyük Hesaplaşması İşgalcilerin Büyük Türkiye Hayalleri Ve Kürd Siyasetçilerin Aymazlıkları Kürdistan’da Halkımız Acılı Bir Bayram Daha Geçirdi Kürdistan Özgürlük Mücadelesindeki Gelişmeler Ve PKK’nin Yanlışları Acil İhtiyaç Onurlu Bir Çözüm Ve Kalıcı Bir Barıştır T.C Devleti Kürdlerin Evlatlarını Katlederek Kürt Sorununu Çözemez Altı Milyon Kürd Oyuna Üç Bakanlık Taraflara Hayırlı Olsun !? PKK/HDP’nin Kürdler Adına Barış İstemesi Hem Saçmalık Hem De Sahtekarlıktır Birlik Biat Değildir, Kuzeyde Nasıl Kazanabiliriz? Ortadoğu’daki Yeni Gelişmeler Işığında Kürdistani Mücadele Kemalist Türk Soluna Vekillik, Kürdlere Ölüm, Zulüm Ve Rezillik Sömürgeci Egemenlere Uşaklığın Kürdistan’daki Adı 'Barzani Düşmanlığı'dır MAKÖV gerçeği ve Kürdistan'da Sivil Dayanışma İhtiyacı Seçim Sonuçları, HDP- Kemalist Sol ve İhanetin Paslı Hançeri MAKÖV'den Mesut Barzani`ye Destek Kürdler Birlik Olmadan, Kürdistan Özgürleşmez Kurdistani Güçler, Zafer Öncesi Sancılı Döneme Hazırlıklı Olmalıdırlar Bir Hegemonyayı Pekiştirmek Uğruna Tüm Kürdlere Yapılan Düşmanlık PKK/HDP 7 Haziran Seçimlerinde Kimlerin Taşeronluğunu Yapacaktır? Ya Kürdistani Bir Birlik, Yada Ebedi Uşaklık ve Kölelik Ölümsüz, Büyük Kürd önderi Qazi Muhammed'in anısına Newroz Newroz Olalı Böyle Bir Zulüm ve Rezillik Görmemişti! Kürt ulusal birliğini zora sokan örgütsel hesaplar Kürdlerin Umutları ve Geleceği Kelepir Fiyatına Pazarlanıyor Garantörü, Gözlemcisi, Garantisi Olmayan "Çözüm Süreci"! Kürtlerden silahlarını bırakmalarını istemek düşmanlık değilse ahmaklıktır Ağrı Direnişi, Bir Çoban Köpeğinin Gururu, Xıdır Ağa ve Babam Şantaj ve Tehdit Yöntemleriyle Seçimlere Hazırlanmak Esadların Suriye'si, Kürdistan'ın Rojava'sı ve Kobanê Direnişi Kürd'e İhaneti Mahkûm Etmeden, Sömürgeciliği Yenilgiye Uğratmak Mümkün Değildir! Öcalan'ın Kürdleri yerlerde süründüren Çözüm Süreci Xazila Dewleta Me Kurdan Ji Hebaya Sömürgeci Devletlerin Marifetli Maymunları ve Bir Kürd Hikayesi Şengal'in Kurtuluşu Kürdistani İradenin Yüz Yıllık Başarısı ve Zaferidir Kürdistan Özgürlük Mücadelesinden Ekolojik Demokratik Teslimiyete (2) Kürdistan Özgürlük Mücadelesinden Ekolojik Demokratik Teslimiyete (1) Kürdler Uzun ve Zorlu Bir Mücadele Sürecine Hazırlıklı Olmalıdırlar Ortadoğu Cehenneminde Kürdlerin Yegâne Kurtuluşu Devletleşmekdir… Kürd Milli Damarındaki Uyanış ve Sömürgecilerin Korkuları Öcalan'ın Kanton Aşkı, 'Rojava Devrimi' ve Kobanê Trajedisi IŞİD Saldırıları ve Kürd Halk Tabanındaki Duygusal Birlik Ey Devletên bê ujdan, Ey milletên bêbext 'Kobane Ez Qurbane' Sizler Bu Zulümü Hak Etmemiştiniz Küresel Güçler Büyük Hesapları, IŞİD - PKK ve Kürtler (4) Küresel Güçler Büyük Hesapları, IŞİD - PKK ve Kürtler (3) Küresel Güçlerin Büyük Hesapları, IŞİD – PKK VE KÜRD’LER (2) Küresel Güçlerin Büyük Hesapları, IŞİD – PKK VE KÜRD’LER (1) Siyasette İlkesizlik ve Tutarsızlık İlgili Milletin Kaderi ile Oynamaktır Kürdistani Olmayanlar Peşmergeyi Anlayamaz Kirli ve Kontrollü Otuz Yıllık Savaşın Kürdlere Yaşattıkları
x