M. Hüseyin Taysun: Keser Döner Sap Döner Gün Gelir Hesap Döner (2)

Keser Döner Sap Döner Gün Gelir Hesap Döner (2)

Geldiğimiz bu aşamada, dünyadaki ve bölgedeki gelişmeler 50 milyonluk Kürd halkının en doğal haklarını savunması konusunda haklı olduğunu ortaya koymuş, 16-17 Ekim 2017 günü İran ve Türkiye’nin başını çektiği ve bir takım Kürdlerin de hainane davranışlar içerisine girdiği koşullar değişmiş, Kürdleri açlıkla ve sopayla terbiye etmek isteyen sömürgeci güçler Kürdlere yaşatmak istedikleri ambargonun ve daralmanın muhatabı olmuşlardır.

M. Hüseyin Taysun

17.05.2019, Cum | 18:04

Keser Döner Sap Döner Gün Gelir Hesap Döner (2)
Makaleyi Paylaş

 

Güney Kürdistan’da Irak merkezi hükümetinin, taraflar arasında yapılan tüm anlaşmalara rağmen ısrarla sürdürdükleri Kürdlere yönelik kanun dışı uygulamaları, Kürd tarafında bağımsızlık referandumu dışında kullanılacak bir yol bırakmamıştı. Dolayısıyla, bağımsızlık referandumu Kürdler açısından kendilerini anlatabilmelerinin tek yöntemi olarak durmaktaydı. Güney Kürdistan’daki siyasi çevrelerini “Irak merkezi hükümetiyle birlikte yaşamak mı?” Ya da “gündeme getirilecek bir bağımsızlık referandumu mu?” Tercihiyle yüz yüze getirmişti.

Kürdler, bağımsızlık referandumu çalışmalarını yaparken Kürdistan işgalcisi İran, Türkiye, Irak ve Suriye devletleri de referandumu başarısız kılmak üzere müthiş bir trafik işleterek referandum sonuçlarını gayri meşru ilan etmenin uğraşını vermekteydiler. Nitekim dört sömürgeci ülkenin provokatif çabaları 16-17 Ekim 2017 tarihlerinde semeresini vermiş. Başta Kerkük olmak üzere tüm Kürdistani bölgelere yoğun bir saldırı başlatmışlardır. Bu gelişmeler karşısında hem Kürd kamuoyunu duyarlı kılmak hem de sömürgeci devletlerin bu düşmanca tutumundan vazgeçirmek üzere 5 Ekim 2017 tarihinde yukarıdaki başlıkla bir yazı kaleme almıştım. Bu coğrafyada özgürlük mücadelesi verme adına en ağır bedelleri göze almış Kürdistani mücadeleyi durdurmanın, sömürgecileri aşan bir seviyeye ulaştığını hatırlatmaya çalışmıştım. Nitekim aradan bir buçuk yıllık bir zaman geçtikten sonra tarih Kürd halkının iddialarını doğrulamış ve benim o yazımı yeniden Kürd kamuoyuna açıklamam ihtiyacını doğurmuştur.

Geldiğimiz bu aşamada, dünyadaki ve bölgedeki gelişmeler 50 milyonluk Kürd halkının en doğal haklarını savunması konusunda haklı olduğunu ortaya koymuş, 16-17 Ekim 2017 günü İran ve Türkiye’nin başını çektiği ve bir takım Kürdlerin de hainane davranışlar içerisine girdiği koşullar değişmiş, Kürdleri açlıkla ve sopayla terbiye etmek isteyen sömürgeci güçler Kürdlere yaşatmak istedikleri ambargonun ve daralmanın muhatabı olmuşlardır. Günümüzde İran ve Türkiye’nin yaşamakta olduğu bu sıkıntılı sürecin ilahi adaletin tecellisi ile tarihi ifadesini bulmuştur. Konunun daha iyi anlaşılır olabilmesi için 5 Ekim 2017 tarihli yazımın tüm metnini aşağıda özellikle Kürd kamuoyu ve sömürgeci devletlerin dikkatine sunmanın ihtiyacını duymaktayım.

 

Keser Döner Sap Döner Gün Gelir Hesap Döner (1)

Bu yazımı kaleme aldığım sıralarda, Almanya’da yaşayan yakın bir dostum beni arayarak çok üzgün olduğunu söylediğinde doğrusu ilk aklıma gelen Mam Celal ile ilgili kötü bir haber vereceği olmuştu, ve nitekim o an aklımdan geçirdiğim o kötü ve beni son derece sarsan Mam Celal’in ölüm haberini kendisinden öğrenmiş oldum. Doğrusu, ömrünü Kürd ulusal mücadelesine adamış politik bir dehayı kaybetmek kolay kabullenilebilecek bir durum değildir.

Ancak Sayın Mam Celal’in rahatsızlığından beş yıl sonra aramızdan ayrılması, sanki biz Kürdlere böylesi bir acıyı elinden geldiğince hafifleterek yansıtmak istemesiydi. Kürdlerin özgürlük mücadelesinde, çok büyük emekleri olan Mam Celal’in tamda Kürdlerin kendisine büyük ihtiyaç duyduğu bir dönemde aramızdan ayrılması elbette ki her geçen gün daha iyi anlaşılacaktır. Böylesi acılı bir günde ve böylesine bir ruh haliyle, Mam Celal’i ve mücadelesini satırlarla ifade etmek oldukça zor bir iştir.

Kürd ulusal mücadelesinin bu koca yürekli liderine Allah’tan rahmet diliyor, başta ailesi ve mücadele arkadaşları olmak üzere bütün halkımızın başı sağ olsun diyerek, onu yüreğimizde daima yaşatacağımızı belirtmek istiyorum.

Yazının başlığına dönecek olursak; Başlıkta ki deyim aslında Türklere ait ve sıkça kullandıkları bir deyimdir. Dolayısıyla, Güney Kürdistan’da gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuna yönelik Türkiye’yi yönetenlere yine onların kullandıkları bir deyimle hitap etmek istiyorum (Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner!).

Güney Kürdistan’da bağımsızlık referandumunu gerçekleştiren iradenin, Kürdistan işgalcisi güçlerin ve Kürdleri kendilerinin hasmı olarak gören tüm çevrelerin engelleme ve provokatif girişimlerine rağmen hiçbir kuşku ve şaibeye yer bırakmadan şeffaf ve demokratik bir biçimde yapılan referandumun haklı gururunu tüm Kürdlere yaşatmıştır.

İran mollalarının bizzat Haşdi Şabi denilen çete yapılanmasını, T.C. devletinin ise Kerkük’te bulunan ve sürekli Türkiye tarafından beslenen birtakım Türkmen gruplarını kışkırtarak, referandumda güvenliği sağlamakla görevli peşmerge ve asayiş güçlerine saldırtmalarına karşılık Güney Kürdistan yönetiminin büyük bir sorumluluk ve serinkanlılıkla sabır göstermeleri, Kürdistan yönetimine dünya çapında büyük bir takdir kazandırma sebebi olmuştur.

Bu kışkırtma ve saldırılar sonucunda, bazı peşmerge ve sivil Kürdlerin katledilmesine rağmen Kürdistan yönetimine bağlı güvenlik birimleri en ufak bir şiddet hareketine tevessül etmeden Kürd, Arap ve Türkmen seçmenleri güven ve huzur içerisinde demokratik hakları olan oylarını rahatlıkla kullanarak tarihi tercihlerini yapmışlardır.

Ancak Güney Kürdistan yönetiminin, büyük bir başarıyla yönettiği bağımsızlık referandum süreçlerinden istedikleri sonucu alamayan sömürgeci devletler, bu sefer gemi azıya alarak yapılan referandumu karalamak ve itibarsızlaştırmak için yeni ve türlü entrikalara başvurma ihtiyacı duymuşlardır. Sömürgeciler, referandum sonrası kendi aralarında hızlı bir trafik işleterek Kürd halkının haklı ve meşru kazanımlarını boşa çıkarmak üzere askeri, ekonomik ve siyasi güç ve argümanları kullanarak Güney Kürdistan yönetimini zor durumda bırakma hatta mümkünse çökertebilmenin kirli yöntemlerini kullanmaya başlamışlardır.

Üç aşamalı ortak bir program dahilinde hareket eden Kürdistan sömürgecisi ülkeler, ilk önce Kürd siyasi çevreleri arasında birtakım ayrılıkları kışkırtarak derinleştirmenin yollarını aramışlar, daha sonra Haşdi Şabi ve Türkmenleri kullanarak fiili saldırılar örgütleyip, devreye sokarak süreci provoke etmeye çalışmışlardır. Bütün bunlarda başarılı olamayan sömürgeciler, bu seferde birtakım askeri, ekonomik ve diplomatik yolları kullanarak ve aynı zamanda Güney yönetimini tehdit ve şantajlarla adeta izole etmenin ve baskı altına almanın yöntemlerini kullanıp Güney Kürdistan yönetimini kendi meşru haklarından taviz verir duruma getirmeye çalışmaktadırlar.

Bahsi geçen çevreler, günümüz dünyasında böylesine ilkel metotların halkların özgürlük mücadelesi önünde bir engel olamayacağını düşünemeyecek kadar gerilerde olduklarının farkında değiller. Güney Kürdistan hükümetinin yaptığı şey Irak anayasasında ifadesini bulan ve birlikte bir arada yaşamak mı? Yoksa bir halkın kendi kaderini kendisinin belirleme hakkı mıdır? Irakla birlikte yaşayabilmenin her türlü şartlarını zorlayan, ancak Irak’ı yöneten ilkel mezhepçi bir anlayışla yürünemeyeceğine, bıçağın kemiğe dayandığı noktada iyi komşuluk tercihini kullanarak referanduma giden mazlum bir milletin bu meşru ve haklı tercihine hangi insani ve demokratik kriterlerle karşı çıkıldığı henüz anlaşılmış değildir.

Her millete hak olan kendi coğrafyasında özgür yaşama hakkı ve aynı zamanda kendi kendini yönetme hakkı, Kürdler de neden aykırı ve haram sayılmaktadır. Doğrusu bunu akıl ve vicdanla savunabilmekte mümkün değildir.

Kendilerine Müslümanım diyen bu sömürgeci devlet yöneticileri, galiba İslam aleminin yüce peygamberi Hz. Muhammed’in köleliği ortadan kaldırmaya yönelik mücadele pratiğinden de bihaberdirler. Kürdlerin, yüzyıllardır zalimlere baş eğmeden vermiş olduğu mücadelenin nihai hedefi, doğal olarak özgür yaşamak ve kendi kendini yönetir durumda olmaktır. Kendi aralarında asırlardan beri sürmekte olan uzlaşmaz çelişkilerini bir tarafa bırakarak, sadece Kürdler özgürleşmesin diye bugün birbirlerinin kapısını aşındıran sömürgeciler bilmelidirler ki, kullandıkları bu ilkel ve insanlık dışı yöntemler Kürdlerin özgürlük isteklerine engel olamayacaktır.

    Devlet ciddiyetinden ve insanlık merhametinden nasiplenmemiş olanların, Kürdleri ve onların değerlerini aşağılayarak varacakları hiçbir menzil yoktur. Kürdler, yüzyıllardır özgürlük mücadelesi içerisinde bedel ödemiş önderlerine ve tüm değerlerine sıkı sıkıya bağlı olduklarını önümüzdeki mücadele süreçlerinde de mutlaka doğru bir pratikle ortaya koyacaklardır.

    Kürd halkı, orta doğu ve yakın doğu coğrafyasının en kadim milleti ve üzerindeki yaşadıkları toprakların asli sahipleridirler. Dolayısıyla, bu coğrafyada özgür ve bağımsız yaşamak başkalarının hakkı olduğu kadar Kürdlerin de hakkıdır. Geldiğimiz bu aşamada, çare mazlum milletleri aşağılamak ya da onların haklarını gasp etmek değildir, tam aksine kültürlerin önemli oranda harmanlandığı bu coğrafyada barış içerisinde ve birbirinin haklarına saygılı bir ortamı yaratmak en doğru tavır olacaktır.

Umuyor ve temenni ediyoruz ki; yüzyıllarca bir arada yaşamış olan bu milletleri, birilerinin iktidar hırsıyla birbirini boğazlayan halklar durumuna getirmezler. Böylesi bir durum, kendisiyle birlikte tamiri mümkün olmayan acı sonuçlar doğuracağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Komşumuz olan halklara ve onların iktidarlarına seslenerek herkesin özgür, eşit ve kardeşçe iyi komşuluk ilişkileriyle yaşayabileceği bir ortam için aklı selim ile hareket edilmesidir. Güney Kürdistan yönetiminin çağrıları da hep bu yöndedir. Temennimiz bu çağrılar, ilgili çevreler tarafından doğru değerlendirilerek dostça yaşama koşulları yaratılır.

 

 

Saygılarımla

M. Hüseyin Taysun

17.05.2019 /İstanbul

 

Bu makale toplam: 10125 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:10:35:52
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

M. Hüseyin Taysun

Yazarın Önceki Yazıları

Kürdistan’da siyasetin acil görevi milli bilinci geliştirmek olmalıdır Gelin hep birlikte Kürd milli damarını yüceltelim T.C. Devletini Parlamentodan İbaret Gören Gafil Siyasetçilere…! Kürdleri Temsil Etmeyen PKK Bahanesiyle Kürdistan İşgal Ediliyor T.C. Devletinin Yaşadığı Tüm Krizlerin Sebebi Kürd Düşmanlığıdır Siyasi Lider ve Öncü Kadrolar Üzerine Kürdistan Kamuoyuna Türkiye ve Kürdisan’da Seçimlere Gidilirken (Xoybun) Xo Lıxo Xuyibun Küresel Enerji Krizi Kürdistan Devleti’nin Önemini Arttırıyor Kürdistani Mücadelenin Ebedi Rehberi Kadi Muhammed’in Anısına Newroz’un Bize Öğrettikleri ve Kürd Siyasetinde ki Yanlışlar Kürd Ulusal Onuru İşportada Pazarlanıyor mu? Putin ve Rusya devleti Ukrayna’da neyin savaşını veriyor? PKK Kemalist Sol İlişkileri Ve Kürd Milli Meselesi Kölelikten Kurtulmak İçin Kararlı On Kişi Fazla Niteliksiz Bin Kişi Azdır Tekçi ve Korkak Bay Kemal Kürdlerle Nasıl Helalleşecek? Kürdlük Adına Kürd Halkının Değerlerine Saldırmak Onursuzluktur Tc Sömürgeci Sistemi Kılıçdaroğlu Ve Helalleşme Bitirilmek İstenen PKK Değil Yurtsever Kürd Hareketidir Irkçı Şoven TC Devleti Ve Kürd’lerin Bitmeyen Çilesi Kürdistan Halkı Seçimlerde İhanetçilere Büyük Bir Ders Verdi MAKÖV : PAK ’dan LÜTFÜ TÜRKKAN’ın CEHALETİNE ANLAMLI CEVAP ! Türkiye’de Kürd Sorunu Ve Muhataplık Meselesi Erdoğan’ın İktidar Zehirlenmesi Ve Kürd Sol Hareketleri Kemal Burkay’ın Son Yazısı Üzerine Bu İğrenç Takiyeciliğinizi Bırakın Ve Kendiniz Olun ABD Ve Batılı Devletler Kürdlerden Vazgeçer Mi? Hani Halklar Kardeşti, Peki Kürdlere Yönelik Bu Vahşet Ne? Dün Kerkük’ü Düşmana Satan Hainler Bugün Birbirini Boğazlıyorlar Bin Yıllık Devletler Cephede Kürd Siyaseti Tatilde! Türkiye Siyaseti Ve Kürdlerin Mağduriyeti Üzerine TC Devleti, Kürdler, Türkler ve Yaşadığımız Gerçekler Kürd Kızı Vurulur Ama Gün Gelir Denizler Okyanus Olur PKK Neden Peşmergeye Vahşice Saldırıyor? Sedat Peker Olayı Ve Kürd Siyasetindeki Anlamsız Umutlanmalar Kürdistan Sorunu ve Günümüzde Diplomasinin Önemi Kürd Ulusal Mücadelesine Geçmişten Günümüze Özet Bir Bakış KÜRDLER T.C. DEVLETİ İÇİN BİR TEHDİT MİDİR? ENKS-PYNK Diyaloğu ve Kandil'in uzlaşmaz tutumu Kürd Ulusal Mücadelesinde Milliyetin Ve Dilin Önemi… Kürdistan Sömürgecilerini Telaşlandıran Son Gelişmeler Kürd.Çe Ağlamak Bile Yasak İken Biz Neyi Paylaşamıyoruz Kürdistan İşgalcisi T.C. Ve İran Devletlerinin Sinsi Hesapları Dört Parçalı Kürdistan’daki Genel Duruma Bakış CHP'Yİ VE KÜRD KANAAT ÖNDERLERİNİ YENİDEN KULLANMA PROJESİ KEŞKE DEVLETSİZLİK KÜRDLER İÇİN KÖTÜ BİR RÜYA OLSAYDI KÜRDİSTAN’ DAKİ DEVLET YAPILANMASINA 17 SENE YETER Mİ? KÜRD HALKININ YAŞADIĞI BU TRAJEDİNİN SUÇLUSU KİM? Süleymaniye'de ve Şengal'de Neler Oluyor? Türk’e, Arap’a, Acem’e Dost Olan PKK Kürd’e Neden Dost Değil? PKK'ye Sesleniyoruz: Peşmerge Kürd'ün Onurudur, Onurumuzu Öldürmeyin! Kürdler Şengal'de Kerkük Benzeri Bir Yanlışa Düşmemeliler! T.C. DEVLETİ KIZIL KÜRDİSTAN TOPRAKLARINA NEDEN İLGİ DUYUYOR? Türkiye'de Kürdlere Yönelik Bunca Kin ve Nefret Neden? Mensubu Olduğum Ailenin (Aşiretin) Kürd Ulusal Mücadelesindeki Yeri (4) Mensubu Olduğum Ailenin (Aşiretin) Kürd Ulusal Mücadelesindeki Yeri (3) Mensubu Olduğum Ailenin (Aşiretin) Kürd Ulusal Mücadelesindeki Yeri (2) Mensubu Olduğum Ailenin (Aşiretin) Kurd Ulusal Mucadelesindeki Yeri (1) Sömürgeci devletlerin ve Kandil'in Mazlum Kobani hazımsızlığı Kürd'e ve Kürdistan'a hizmet tarihi ve vicdani bir görevdir Kürdler T.C. Devleti ile savaşmıyor, kanlı bir soykırıma direniyor Türk'ün Türk'e ihanetinin faturası Kürdlere çıkarılıyor Kürdlerin Özgürlük ve Barış için direnmekten başka yolu varmıdır? PKK'nin Omurgasız Siyasetinin Kurd'lere maliyeti Bahçeli, Perinçek kıskacındaki Erdoğan ne yapmak istiyor? İktidarlar ve yasalar değişti ama Kürde düşmanlık hiç değişmedi Kim Bölücü? Kim Ayrımcı? Ve Kimler Bebext? İşgalcilerin Kürdistan Alerjisi ve Uzlaşamayan Kürdler Kürdistan'ın Şehit Kızı Leyla Qasım'ın Anısına YNK ve PKK İçindeki Hakim Kılik Kürd'lerden Ne İstiyor? Karantina Günlerinde Kürd Gençliğine Bir Avuç Nasihat (2) Ortadoğu Coğrafyasında Kimler Neyin Hesabını Yapmaktadır? Konu Kürdler Olunca Ne Yazık Ki Türk Siyaseti Genelde Aynılaşmaktadır. Kürd’e Karşıtlık Uğruna Orta Doğu Bataklığına Saplananlar Yaşadığımız Bu Karmaşık Süreci Ancak Kürdlerin Birliği İle Aşabiliriz ABD-İran Gerilimi, Kasım Süleymani Olayı ve Olası Sonuçları Mevcut Süreç Kürdlerden Yana İşlerken, Biz Kürdler Ne Yapmalıyız? Keser Döner Sap Döner Gün Gelir Hesap Döner (3) Ölüme Çeyrek Kala Kürd Gençliğine Bir Avuç Nasihat! (1) Kızgın Demiri Soğutmanın Yolu Kürdlerle Barışık Yaşamaktan Geçiyor Kürtlerin yegane milli bayramı Newroz Türkiye’de Yeni Nesil İnkarcılık ve Kürdler 25 Eylül 2017 Kürdistan Referandumu Bağımsızlık Yolunda Tarihi Bir Gündür Kürtler İki Düşmandan Birisinin Tarafı Olmak Zorunda Mı? Kendi İçinde Birlik Olamayan Kürd Siyasetinin Sefaleti Kerkük İhanetçileri Düşmana Hizmet Etmeye Devam Ediyor Bütünü Parçaya Feda Etmek Büyük Bir Gaflettir Çok Boyutlu Kerkük İşgali, İhaneti ve Sonuçları Kürd Siyasetinde Yeni Birlik Arayışları ve Geçmiş Deneyimler 68 Yıllık Bir Ömürden Sonra Kürd Gençliğine Vasiyetim Olsun! Kürdler Açısından 24 Haziran Seçim Sonuçları Kürdler 24 Haziran’da Seçimlerini Neye Göre Yapmalıdır? Irak'ta genel seçim sonuçları ve Kürtler Türkiye neden baskın seçim kararı aldı? Kürdlerde Acı Kürdler arası ulusal birlik bugün değilse ne zaman? T.C. Devletinin Bölünme Korkusu ve Kürtlere Bakışı Devlet şeytan taşlamaktan ibadet etmeye zaman bulamıyor Coğrafyamızda küresel güçlerin çıkar kavgası ve Kürtler Keşke Bu Hallere Düşmeseydik ve Hacı Sürmeli Hikayesi Acem Mollalarının Diyarı İran’da Neler Oluyor? 16 Ekim Komplosu ve Mesud Barzani’nin Tarihi Rolü Güney Kürdistan’ı Kimler, Neden Karıştırıyorlar? İran’ın Kürdlere Büyük Düşmanlığı ve İçimizdeki Hainler Orta Doğu’da ki Kürd Gerçekliği ve Batı’nın İkiyüzlülüğü Kürdler Yeni Döneme Nasıl Hazırlanmalı ? Çiroka Qıyametê (Kıyamet Hikayesi) ve Kürdler ne Yapmalı? Kasım Süleymani, Nuri Maliki, İhanet Ve İşgal Kürdistan Depremi, Ahmedi Nejad ve Mezar Evleri Kürdlerin Arap, Acem Saldırılarına Direnmekten Başka Şansı var mı? Yarım Yüzyıllık Kin ve Kerkük İhaneti! Küresel Güçlerin Kar Zarar Hesabı, İşgalcilerin Korkuları ve İhanetçiler Kürdler, Fitne Merkezleri ve İhanetçilerden Hesap Sormalıdır Türk Solcu Yoldaşlarımız ve Ümmetçi Dindaşlarımız Neredeler? Kürdistan Devletleşirken Kürd Siyaseti daha Büyük Düşünmeli ! Keser Döner Sap Döner, Gün Gelir Hesap Döner! Kürdistani İrade’yi Test Edenler Büyük Bir Hüsrana Uğrayacaktır! Ey Komşularımız, Kürd’e Düşmanlık Gelecekte Sizlere Ne Kazandıracak İşgalcilerin Değişmeyen Zihniyeti, Değişen Dünya ve Kürdler Şeytane Bozorg İran ve Ruhsatsız Yavruları ‘Hizbullah, Haşdi Şabi’ Birlik Çağrısı Yapan Siyasiler Ne Kadar Samimidirler! PKK’nin Yanlışları ve Örgütlenemeyen Diğerleri… Bavo Çave Te Roni Wa Kurdistan Çe Dibe(*) Kürdlerin Yüzyıllarca Süren Bağımsızlık Mücadelesi ve Referandum… Kürdler Devletleşmek İstiyor, Kandil ile Goran’ın Derdi ne ? Bağımsızlık Referandumuna Karşı Çıkanları Tarih Affetmeyecektir… Selam Olsun Güney Kürdistandan Esen Bağımsızlık Rüzgarına! T.C. Devleti Kendi Paralelcilerini Biliyor ya Kürdler ? Kemalist Sol Virüslerin Kürd Siyasetinde ki Olumsuz Rolü… Paylaşılamayan Coğrafya Şengal ve Ölümsüz Barzani’nin Kürdlere Mesajı Bağımsızlık Referandumu ve Bahçeli’nin Açıklamaları! Dost ve Düşman Çevreler Açısından Güney’de ki Referandum’a Bakış MAKÖV 2017’de de İmkanlarını ve Yüreğini Kürdistanlılar ile Paylaştı Güney Kürdistan Devletleşmeden, Devlet İtibarı Görüyor! Yüreği Büyük, Coğrafyası Küçük Rojawa’mızın Acılı Halleri Kürd Ulusal Sorunu İdeolojik ve Mezhepçi Yapılar ile Çözülemez! Ciwan Kürd Gençleri Ortak Vatan İçin mi Ölümlere Gönderildi? Kardeş Kavgasını Kışkırtan Bêko Êwanlar ve Görevlerimiz Devlet Karşıtı Solcu Kürdlerin Ermeni Aşkı ve Xaço’nun Xençeri Kuzey’de İrtifa Kaybına Uğrayan PKK’nin Güney’de ki Hezeyanları Kürdistan’da ki Bağımsızlık Yürüyüşü, IŞİD, Haşdi Şabi ve PKK Birleşik Peşmerge Ordusu Güçlü ve Bağımsız Kürdistan’ın Müjdecisidir Kürdlerin Enerjisini Türkiye Eksenli Siyasette Tüketmek ABD’den Beşar Esad’ın Sonunu Getirecek Altın Vuruş Kürdistan’ın Kalbinde Referandum Kararı ve Erşad Salihi’nin Tehditleri Değişen Dünya Dengeleri ve Kürdler için Tarihi Fırsatlar Kürd Ulusal Mücadelesi, Acılarımız ve Ahde Vefa T.C. Devlet Zulmü, PKK Baskısı ve Kürdistan’da ki Nüfus Hareketleri PKK Hareketi Kürd Gençlerini Kimin için Savaştırıyor? Kürdler Arası Şiddete Dayalı Siyaset Çözüm Üretemez! Şengal’den Gelen Yanık Kokusu ve PKK Kürdlerden Ne İstiyor? Xamur Bu Qêza Cimşit Bu Êza Way Lımın Hale Belengaza Güney Kürdistan’da ki Talihsiz Gelişmeler Üzerine Sömürgecilerin Gözlükleriyle Bakıp Kürdistan Meselesini Şaşı Görmek Siyaset, Kürdlere Hizmet Aracı mıdır Yoksa Bazılarının Ekmek Kapısı mıdır? Siyaset Rol Çalarak Değil, Örnek Alınarak Yapılmalıdır Bağımsız Kürdistan İlanını Geciktiren Sebepler Kürdlere Karşı Tasarlanmış Bir Projenin Şaşırtan Sonuçları Kürdistani Bakışla Bir Kez Daha Referandum Cumhuriyet’in Kurucu Değerleri / Felsefesi ve Kürtlere Bakışı Yeni Anayasada da Kürd’ün Adı Yok!!! Kürdlerin Özgürlük Kavgası ve Apo'cu Sol Fanteziler Ortadoğu’da Güç Savaşları, İttifaklar ve Taşeron Örgütler Bila Sala Nû Bibe Sala Hevkari û Serxwebuna Kurdistanê Kürdistan Sorunu Çözülmeden Bölgeye Ne Barış Gelir Ne de Huzur… Ya Dostlarını Örnek Alacaksın Ya da Düşmanından İbret Alacaksın! Kanlı ve Karanlık Bir Dönemden Geçilirken Kürdler Ne Yapmalı? Şeytan-e Bozorg İran, Haşdi Şabi, Goran, PKK ve Kürdler Coğrafyamızda Kürdlere Reva Görülenler ve Fidel Castro Aşkı Peşmergeden Siyasetçileri Utandıracak Örnek Davranış… KDP/Barzani Düşmanlığında Ortaklaşanların Büyük Gafleti Haddini Bilmeyen, İğdiş Edilmiş Kılıçdaroğlu ve Naxır (Garan) Hikâyesi Musul Kürdistan’ın Bağımsızlığına Giden Yolda Son Viraj… Çivisi Çıkmış Devlette 'Cemaatin İpiyle' Kürdleri Boğmak Kürdlere Kaybettiren Şiddet Eylemleri ve Van’da Patlatılan Bomba Kürd Siyasetinde Birlik Arayışları ve Mevcut Durum Kürdistan’da Üç Nesildir Yankılanıp Unutulmayan ‘Hawar’ Sesleri Ulus Devletler Atmosferinde Kürdistaniliğe Karşı Çıkanlar Güney Kürdistan’da Bağımsızlık Tüm Kürd’lerin Geleceğinin Teminatı Olacaktır… Türkler Tercihlerini Yaptılar Ya Bizimkiler? Kokteyl Darbe Girişimi ve Kürd’ler… Kürdler Henüz Devlet Olamadı Ama İşgalci Devletleri İşlevsiz Bıraktı İran Güdümlü Solcularımızın Bağımsız Kürdistan Alerjisi Vicdan Sahibiyseniz Tatile Gitmeyin, Kürd’lerin Acılarını Birlikte Paylaşalım… Ufukta Özgür Kürdistan ve Gözü Açık Giden Değerlerimiz… Keşke Tarih Böyle Tekerrür Etmeseydi! Güçlü Düşmanların Oyunları ve Siyasi Çıkarcıların Kürd Siyasetine Etkileri… Kürdistani Mücadelede Zorlu Süreçler ve Güney’deki Referandumun Önemi (1) Zülfiyare dokununca... Kürd’ler İdeolojik ve Mezhepçi Çatışmalardan Uzak Durmalıdır… Xoybunu Anlamayan, Qazi Muhammedi Tanımayan, Kürd Siyasetçisi Olamaz… Güney Kürdistan’da Yeni Reformlar Ve Kürdlerin Yükselen Umutları Kürdler, Özgürlük ve İstikbal Mücadelesinden Asla Vazgeçmemelidir… PKK ile Türk Sol Örgütlerinin Muta Nikahlı Birliği Ve Sonuçları Uşaklığını Yaptığınız Sömürgeci Sistem Kadar Başınıza Taş Düşsün… Düşman Kardeşler Siyaset Tarzı Kürdlere Kaybettiriyor… Tarihi Dönemeçte Kürdler Birlik mi Olacak? Tetikçiliğe Devam mı Edecekler? Cizre’deki Vahşet ve Kürdistan’da Muhtemel Sıkıyönetimin Ayak Sesleri Yenilgiyle sonuçlanan hendek siyaseti Kürtlere hayatı zindan etti Kürd’ler Zalimlerin Yanlışlarının Hem Mağduru Hem de Mecburu Edildiler… HDP'nin Ankara Kongresi - Kürdistan'da Hendek Savaşları ve Alacakarga Hikâyesi Kuzey Kürdistan’da Yaşanan Vahşet ve Kürdlerin Çaresizliği Güney Kürdistan’da Referandum Süreci ve Muhtemel Sıkıntılar Genetiği Problemli PKK Siyaseti Ve Kürd’ün Kanatılan Vicdanı İran Güdümlü PKK, Goran ve YNK’nin Kılçık Siyasetleri Kuşatma ve İhanet Bugün Tüm Kürd’lerin Birlik Zamanı, Yarın Özgür Kürdistan… PKK’nin Hendek Macerası Kürdler Açısından Büyük Bir Trajediye Dönüşüyor Mesud Barzani’nin Türkiye Ziyareti Ve Kürd’lerin Beklentileri Kemalist Türk Solu’nun Girdabında Bocalayan PKK/HDP Siyaseti Ve Kürd’ler Türkiye’de 1 Kasım Seçimleri ve Geçmişe Özet Bir Bakış Küresel Güçlerin Kürdistan Topraklarındaki Büyük Hesaplaşması İşgalcilerin Büyük Türkiye Hayalleri Ve Kürd Siyasetçilerin Aymazlıkları Kürdistan’da Halkımız Acılı Bir Bayram Daha Geçirdi Kürdistan Özgürlük Mücadelesindeki Gelişmeler Ve PKK’nin Yanlışları Acil İhtiyaç Onurlu Bir Çözüm Ve Kalıcı Bir Barıştır T.C Devleti Kürdlerin Evlatlarını Katlederek Kürt Sorununu Çözemez Altı Milyon Kürd Oyuna Üç Bakanlık Taraflara Hayırlı Olsun !? PKK/HDP’nin Kürdler Adına Barış İstemesi Hem Saçmalık Hem De Sahtekarlıktır Birlik Biat Değildir, Kuzeyde Nasıl Kazanabiliriz? Ortadoğu’daki Yeni Gelişmeler Işığında Kürdistani Mücadele Kemalist Türk Soluna Vekillik, Kürdlere Ölüm, Zulüm Ve Rezillik Sömürgeci Egemenlere Uşaklığın Kürdistan’daki Adı 'Barzani Düşmanlığı'dır MAKÖV gerçeği ve Kürdistan'da Sivil Dayanışma İhtiyacı Seçim Sonuçları, HDP- Kemalist Sol ve İhanetin Paslı Hançeri MAKÖV'den Mesut Barzani`ye Destek Kürdler Birlik Olmadan, Kürdistan Özgürleşmez Kurdistani Güçler, Zafer Öncesi Sancılı Döneme Hazırlıklı Olmalıdırlar Bir Hegemonyayı Pekiştirmek Uğruna Tüm Kürdlere Yapılan Düşmanlık PKK/HDP 7 Haziran Seçimlerinde Kimlerin Taşeronluğunu Yapacaktır? Ya Kürdistani Bir Birlik, Yada Ebedi Uşaklık ve Kölelik Ölümsüz, Büyük Kürd önderi Qazi Muhammed'in anısına Newroz Newroz Olalı Böyle Bir Zulüm ve Rezillik Görmemişti! Kürt ulusal birliğini zora sokan örgütsel hesaplar Kürdlerin Umutları ve Geleceği Kelepir Fiyatına Pazarlanıyor Garantörü, Gözlemcisi, Garantisi Olmayan "Çözüm Süreci"! Kürtlerden silahlarını bırakmalarını istemek düşmanlık değilse ahmaklıktır Ağrı Direnişi, Bir Çoban Köpeğinin Gururu, Xıdır Ağa ve Babam Şantaj ve Tehdit Yöntemleriyle Seçimlere Hazırlanmak Esadların Suriye'si, Kürdistan'ın Rojava'sı ve Kobanê Direnişi Kürd'e İhaneti Mahkûm Etmeden, Sömürgeciliği Yenilgiye Uğratmak Mümkün Değildir! Öcalan'ın Kürdleri yerlerde süründüren Çözüm Süreci Xazila Dewleta Me Kurdan Ji Hebaya Sömürgeci Devletlerin Marifetli Maymunları ve Bir Kürd Hikayesi Şengal'in Kurtuluşu Kürdistani İradenin Yüz Yıllık Başarısı ve Zaferidir Kürdistan Özgürlük Mücadelesinden Ekolojik Demokratik Teslimiyete (2) Kürdistan Özgürlük Mücadelesinden Ekolojik Demokratik Teslimiyete (1) Kürdler Uzun ve Zorlu Bir Mücadele Sürecine Hazırlıklı Olmalıdırlar Ortadoğu Cehenneminde Kürdlerin Yegâne Kurtuluşu Devletleşmekdir… Kürd Milli Damarındaki Uyanış ve Sömürgecilerin Korkuları Öcalan'ın Kanton Aşkı, 'Rojava Devrimi' ve Kobanê Trajedisi IŞİD Saldırıları ve Kürd Halk Tabanındaki Duygusal Birlik Ey Devletên bê ujdan, Ey milletên bêbext 'Kobane Ez Qurbane' Sizler Bu Zulümü Hak Etmemiştiniz Küresel Güçler Büyük Hesapları, IŞİD - PKK ve Kürtler (4) Küresel Güçler Büyük Hesapları, IŞİD - PKK ve Kürtler (3) Küresel Güçlerin Büyük Hesapları, IŞİD – PKK VE KÜRD’LER (2) Küresel Güçlerin Büyük Hesapları, IŞİD – PKK VE KÜRD’LER (1) Siyasette İlkesizlik ve Tutarsızlık İlgili Milletin Kaderi ile Oynamaktır Kürdistani Olmayanlar Peşmergeyi Anlayamaz Kirli ve Kontrollü Otuz Yıllık Savaşın Kürdlere Yaşattıkları
x