M. Hüseyin Taysun: Kürtlerden silahlarını bırakmalarını istemek düşmanlık değilse ahmaklıktır

Kürtlerden silahlarını bırakmalarını istemek düşmanlık değilse ahmaklıktır

Orta Doğuda hemen her devlet ve örgütün silahları, savaşçıları ve ekonomisi oranında söz sahibi olabildiği bu cehennemsi ortamda, Kürdlerin haklı ve meşru mücadelesinde yegâne garanti sayılabilecek silahları, dağları ve savaşçılarından vazgeçmesi düpedüz gaflet ve ihanet olarak düşünülmelidir.

M. Hüseyin Taysun

18.02.2015, Çar | 23:35

Kürtlerden silahlarını bırakmalarını istemek düşmanlık değilse ahmaklıktır
Makaleyi Paylaş
Kürdistan toprakları yaklaşık yüz yıl öncesi, O dönemin egemen güçlerinin siyasi, ekonomik ve diplomatik destekleri sonucunda dört ayrı sömürgeci devlete peşkeş çekilmiş olsa da, Esasen Kürdistan toprakları İran, Türkiye, Irak ve Suriye devletlerinin askeri ve militarist güçleri tarafından zaten fiili olarak işgal altında tutulmaktaydı. Geçmişten günümüze kadar Kürdlerin kendi topraklarını özgürleştirmeye yönelik tüm mücadele ve girişimleri, bu sömürgeci devletlerin askeri militarist güçleri tarafından engellenmiş veya büyük zorbalıklarla yenilgiye uğratılarak, kan ve şiddet yöntemleriyle bastırılmıştır.

Bu sömürgeci devletler farklı sebeplerle sıkıştıkları veya Kürdlerin mücadelesi sonucu zor durumlarda kaldıklarında, sıkça barıştan ve kardeşlikten dem vururlarken, diğer taraftan Kürdistan topraklarını ısrarla işgal altında tutmakta ve Kürdlerin, temel hak ve özgürlük taleplerini görmezden gelerek bulabildikleri her fırsatta askeri, diplomatik ve ekonomik alanlarda daha güçlü olabilmek için olağan üstü çabalar sarf etmektedirler. Kürdlerin haklı ve meşru taleplerini uluslar arası arenada büyük bir ustalıkla geçiştirmeye çalışan ve yine Kürdlerin mücadelesini teröristlikle yaftalamayı kendilerine meslek edinmiş bu işgalci güçler, bütün bunlarla da yetinmeyerek Kürd siyasi güçleri arasında farklı çelişkiler yaratmak ve yurt sever Kürd çevrelerinin arasına sızdırdıkları profesyonel ajanları vasıtasıyla Kürdlerin birliğine engel olmaya büyük bir çaba göstermektedirler.

Özellikle 2003 yılında ABD ve müttefiklerinin Irak’a müdahalesini büyük bir ustalık ve peşmergenin kahramanlıklarıyla muazzam bir fırsata dönüştürerek, Güney Kürdistan Federe yapısının oluşmasını sağlayan Kürdistani güçlerden dolayı olağan üstü panik yaşayan İran molla rejimi ve T.C Devleti kendi aralarında ki büyük rekabeti ve tüm çıkar çelişkilerini bir kenara bırakarak hem Güney Kürdistan daki kazanımları boşa çıkarmak, hem de Kürdler arası birliği engellemek üzere olmadık entrika ve siyaset oyunlarını birlikte sergilemeye başlamışlardır.

Özellikle Güney Kürdistan daki yönetimin, Irak merkezi hükümetiyle yaşadığı çelişkilerden dolayı bağımsızlık doğrultusundaki çalışmaları ve bu konuda gösterdiği kararlılık ayrıca Güneybatı Kürdistan daki siyasi ve askeri gelişmelerden büyük ölçüde rahatsızlık duyan İran ve Türkiye’nin Kürd kazanımlarını boşa çıkarmak üzere IŞİD denilen vahşi taşeron örgütü ve Baas kalıntısı bileşenlerini Kürdistan topraklarına sürerek, Kürdleri mevcut kazanımlarına ve devletleşme yolculuğuna engel olmaya çalıştıklarını bilmekteyiz. Ancak bu vahşi saldırılar karşısında kahraman peşmerge ve gerilla güçlerinin emsali görülmemiş fedaice bir cephe savaşıyla IŞİD güçlerine büyük kayıplar verdirerek sömürgeci İran ve Türkiye’nin heveslerini kursaklarında bırakmıştır.

Ancak, burada elde edilen siyasi ve diplomatik başarının mimarı olan başta Kek Mesud Barzani olmak üzere birlik içerisinde davranan Güney Kürdistanlı siyasi çevrelerin çabalarını ve başarılarını teslim etmek gerekiyor. Bu siyasi ve diplomatik başarı Kürdleri modern dünya ile buluşturduğu gibi, Kürdlerin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine de büyük bir meşruiyet kazandırmıştır. Bütün bu olumlu gelişmelerin yanında YNK ve PKK yönetici elitinin Kürdistanilik konusun da gösterdikleri tereddüt ve özelliklede İran molla rejiminin etkisinden kurtulamamaları bu süreçte önemli oranda tıkayıcı olduğu gibi kazanılan başarılara da büyük gölge düşürmektedir.

Bir bütünen Kürdlerin oldukça kritik süreçlerden geçtiği günümüz de ve özelliklede T.C. Devletinin sözde çözüm süreci adına PKK’ye silah bıraktırmasının gündemde olduğu bu zaman diliminde Kürdlerin silah bırakmasını dillendirmek hasmane bir tutum değilse, stratejik bir ahmaklık olarak düşünülmelidir. İçerisinden geçmekte olduğumuz bu tarihi süreçte asıl Kürdler tarafından tartışılması gereken, Kürd güçlerinin silahlarını bırakması veya ellerinde bulundurdukları silahlarını T.C. Devletine teslim etmesi değil, PKK’nin elinde bulundurduğu silahları kendi Kürd kardeşlerine yöneltmemesini sağlamaktır. Ayrıca yapılması gereken ki PKK’nin tabanında da böylesi bir eğilimin olduğu bilinmektedir. Yapılması gereken PKK’nin elinde bulundurduğu araçlarını ve kadrolarını Kürdistani güçlerle birlikte işgalci çevrelere yöneltmesini sağlamaktır.

Orta Doğuda hemen her devlet ve örgütün silahları, savaşçıları ve ekonomisi oranında söz sahibi olabildiği bu cehennemsi ortamda, Kürdlerin haklı ve meşru mücadelesinde yegâne garanti sayılabilecek silahları, dağları ve savaşçılarından vazgeçmesi düpedüz gaflet ve ihanet olarak düşünülmelidir. Çünkü Kürdü yok olmaktan kurtaran ve bugünlere ulaşmasını sağlayan yenilmez savaşçıları ulaşılmaz dağları ve kutsal bildiği silahlarıyla mümkün olabilmiştir.

Son yıllarda özellikle Irakta ki ve Suriye de ki mezhep endeksli iç savaşlarda önemli oranda iktidarlarını ve inisiyatiflerini kaybetmiş olan yönetimler sonucunda her iki ülkede devlet olma özelliklerini hızla kaybetmekte ve bu iki ülkede İran ve Türkiye devletlerinin menfaatleri ve uluslar arası güçlerin çıkarları çatışmaktadır. Tüm bölge ülkelerinin silahları, askeri güçleri ve ekonomileri oranın da söz sahibi olabildiği bir kaos dönemi yaşanmakta genel de bölge halklarını ve masum insanların bedelini ödediği bu kriz ve kaos ortamından büyük ve güçlü olanlar çıkar devşirmektedirler.

Böylesine karmaşık olayların yaşandığı ancak Kürdlerin akıllı bir dayanışma ve birlikte davranabildiği oranda, özellikle Güney ve Güneybatı Kürdistan a güçlendirilmiş federasyon veya bağımsızlığın önünün açık olduğundan bahsetmenin hiçte hayal olmadığı rahatlıkla görülebilmektedir. Kürd siyasal çevrelerinin bu kargaşa döneminde ki büyük fırsatı günümüze kadar yeterince değerlendirebildiklerini söylemek mümkün değil. Askeri alanda peşmerge ve gerillanın kazandığı büyük başarıları ne yazık ki Kürd siyasi çevreleri kendi aralarında kardeşçe bir birliğe ve büyük kazanımlara henüz dönüştürebilmiş değillerdir.

Oysa savaş cephelerinde peşmerge ve gerillanın, büyük fedakârlıkları ve yine büyük şahadetleri sonucu ortaya çıkardıkları başarı farklı sömürgeci güçlerin etkisinde kalmamak koşuluyla Kürd siyasi çevreleri tarafından muazzam bir siyasi zafere dönüştürülerek, Kürdlerin yüz yıllardır hayal ettikleri hedeflerine ulaşabilmeleri için ve makûs talihlerini çöpe atmak üzere önemli bir fırsatın doğduğunu unutmamak gerekir.

Kürdistan’ın işgalcilerinden olan Irak ve Suriye’nin devlet olma niteliklerini giderek kaybettiği ve ancak bunların yerine özellikle İran olmak üzere, T.C. Devletinin de bu kargaşadan karlı çıkmaya çalıştıkları ortalama akla sahip olan herkes tarafından bilinmektedir. Böylesi elverişli bir ortamın Kürdler tarafından doğru değerlendirilip, tüm grup ve parti çıkarlarının ötesinde birliğe yönelik fedakârlıkla kullanabildikleri ve siyasetin ferasetine sahip oldukları oranda Kürdler adına büyük kazanımlar elde edebilecekleri gün gibi ortada ve aşikârdır.

Sonuç olarak Kürdler üzerinde yaşamış oldukları toprak parçasının en eski kavimlerinden olmasına karşılık bölgemizin en cesur, en duygusal ve en kolay kandırılabilir halkı olarak tanınmaktadırlar. Bir başka ifadeyle Kürdler çevrelerinde ve birlikte yaşadıkları milletlere tarihin hiçbir döneminde, zulüm ve haksızlık yapmadıkları gibi komşularına karşı saygılı, hoş görülü ve dürüst olmuşlardır. Tüm bu insani özelliklerine rağmen zulüm görmekte, hakarete uğramakta başkada kendilerine reva görülen güzel ve iyi bir şey olduğu söylenemez. Bütün bu bedel, zulüm, sürgün ve kıyımlara rağmen düşmanlarına şirin görünmenin veya onlarla birlikte yaşama adına kırıntılara tenezzül etmenin zamanının çoktan geçmiş olduğu bilinmelidir.

Kürdler bütün bunları bilince çıkarmalı ve cellâtlarına şirinlik yapmaktan artık vazgeçmelidirler.

Saygılarımla

M. Hüseyin TAYSUN

18.02.2015 - İstanbul
Bu makale toplam: 7191 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:11:08:12
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

M. Hüseyin Taysun

Yazarın Önceki Yazıları

Kürdistan’da siyasetin acil görevi milli bilinci geliştirmek olmalıdır Gelin hep birlikte Kürd milli damarını yüceltelim T.C. Devletini Parlamentodan İbaret Gören Gafil Siyasetçilere…! Kürdleri Temsil Etmeyen PKK Bahanesiyle Kürdistan İşgal Ediliyor T.C. Devletinin Yaşadığı Tüm Krizlerin Sebebi Kürd Düşmanlığıdır Siyasi Lider ve Öncü Kadrolar Üzerine Kürdistan Kamuoyuna Türkiye ve Kürdisan’da Seçimlere Gidilirken (Xoybun) Xo Lıxo Xuyibun Küresel Enerji Krizi Kürdistan Devleti’nin Önemini Arttırıyor Kürdistani Mücadelenin Ebedi Rehberi Kadi Muhammed’in Anısına Newroz’un Bize Öğrettikleri ve Kürd Siyasetinde ki Yanlışlar Kürd Ulusal Onuru İşportada Pazarlanıyor mu? Putin ve Rusya devleti Ukrayna’da neyin savaşını veriyor? PKK Kemalist Sol İlişkileri Ve Kürd Milli Meselesi Kölelikten Kurtulmak İçin Kararlı On Kişi Fazla Niteliksiz Bin Kişi Azdır Tekçi ve Korkak Bay Kemal Kürdlerle Nasıl Helalleşecek? Kürdlük Adına Kürd Halkının Değerlerine Saldırmak Onursuzluktur Tc Sömürgeci Sistemi Kılıçdaroğlu Ve Helalleşme Bitirilmek İstenen PKK Değil Yurtsever Kürd Hareketidir Irkçı Şoven TC Devleti Ve Kürd’lerin Bitmeyen Çilesi Kürdistan Halkı Seçimlerde İhanetçilere Büyük Bir Ders Verdi MAKÖV : PAK ’dan LÜTFÜ TÜRKKAN’ın CEHALETİNE ANLAMLI CEVAP ! Türkiye’de Kürd Sorunu Ve Muhataplık Meselesi Erdoğan’ın İktidar Zehirlenmesi Ve Kürd Sol Hareketleri Kemal Burkay’ın Son Yazısı Üzerine Bu İğrenç Takiyeciliğinizi Bırakın Ve Kendiniz Olun ABD Ve Batılı Devletler Kürdlerden Vazgeçer Mi? Hani Halklar Kardeşti, Peki Kürdlere Yönelik Bu Vahşet Ne? Dün Kerkük’ü Düşmana Satan Hainler Bugün Birbirini Boğazlıyorlar Bin Yıllık Devletler Cephede Kürd Siyaseti Tatilde! Türkiye Siyaseti Ve Kürdlerin Mağduriyeti Üzerine TC Devleti, Kürdler, Türkler ve Yaşadığımız Gerçekler Kürd Kızı Vurulur Ama Gün Gelir Denizler Okyanus Olur PKK Neden Peşmergeye Vahşice Saldırıyor? Sedat Peker Olayı Ve Kürd Siyasetindeki Anlamsız Umutlanmalar Kürdistan Sorunu ve Günümüzde Diplomasinin Önemi Kürd Ulusal Mücadelesine Geçmişten Günümüze Özet Bir Bakış KÜRDLER T.C. DEVLETİ İÇİN BİR TEHDİT MİDİR? ENKS-PYNK Diyaloğu ve Kandil'in uzlaşmaz tutumu Kürd Ulusal Mücadelesinde Milliyetin Ve Dilin Önemi… Kürdistan Sömürgecilerini Telaşlandıran Son Gelişmeler Kürd.Çe Ağlamak Bile Yasak İken Biz Neyi Paylaşamıyoruz Kürdistan İşgalcisi T.C. Ve İran Devletlerinin Sinsi Hesapları Dört Parçalı Kürdistan’daki Genel Duruma Bakış CHP'Yİ VE KÜRD KANAAT ÖNDERLERİNİ YENİDEN KULLANMA PROJESİ KEŞKE DEVLETSİZLİK KÜRDLER İÇİN KÖTÜ BİR RÜYA OLSAYDI KÜRDİSTAN’ DAKİ DEVLET YAPILANMASINA 17 SENE YETER Mİ? KÜRD HALKININ YAŞADIĞI BU TRAJEDİNİN SUÇLUSU KİM? Süleymaniye'de ve Şengal'de Neler Oluyor? Türk’e, Arap’a, Acem’e Dost Olan PKK Kürd’e Neden Dost Değil? PKK'ye Sesleniyoruz: Peşmerge Kürd'ün Onurudur, Onurumuzu Öldürmeyin! Kürdler Şengal'de Kerkük Benzeri Bir Yanlışa Düşmemeliler! T.C. DEVLETİ KIZIL KÜRDİSTAN TOPRAKLARINA NEDEN İLGİ DUYUYOR? Türkiye'de Kürdlere Yönelik Bunca Kin ve Nefret Neden? Mensubu Olduğum Ailenin (Aşiretin) Kürd Ulusal Mücadelesindeki Yeri (4) Mensubu Olduğum Ailenin (Aşiretin) Kürd Ulusal Mücadelesindeki Yeri (3) Mensubu Olduğum Ailenin (Aşiretin) Kürd Ulusal Mücadelesindeki Yeri (2) Mensubu Olduğum Ailenin (Aşiretin) Kurd Ulusal Mucadelesindeki Yeri (1) Sömürgeci devletlerin ve Kandil'in Mazlum Kobani hazımsızlığı Kürd'e ve Kürdistan'a hizmet tarihi ve vicdani bir görevdir Kürdler T.C. Devleti ile savaşmıyor, kanlı bir soykırıma direniyor Türk'ün Türk'e ihanetinin faturası Kürdlere çıkarılıyor Kürdlerin Özgürlük ve Barış için direnmekten başka yolu varmıdır? PKK'nin Omurgasız Siyasetinin Kurd'lere maliyeti Bahçeli, Perinçek kıskacındaki Erdoğan ne yapmak istiyor? İktidarlar ve yasalar değişti ama Kürde düşmanlık hiç değişmedi Kim Bölücü? Kim Ayrımcı? Ve Kimler Bebext? İşgalcilerin Kürdistan Alerjisi ve Uzlaşamayan Kürdler Kürdistan'ın Şehit Kızı Leyla Qasım'ın Anısına YNK ve PKK İçindeki Hakim Kılik Kürd'lerden Ne İstiyor? Karantina Günlerinde Kürd Gençliğine Bir Avuç Nasihat (2) Ortadoğu Coğrafyasında Kimler Neyin Hesabını Yapmaktadır? Konu Kürdler Olunca Ne Yazık Ki Türk Siyaseti Genelde Aynılaşmaktadır. Kürd’e Karşıtlık Uğruna Orta Doğu Bataklığına Saplananlar Yaşadığımız Bu Karmaşık Süreci Ancak Kürdlerin Birliği İle Aşabiliriz ABD-İran Gerilimi, Kasım Süleymani Olayı ve Olası Sonuçları Mevcut Süreç Kürdlerden Yana İşlerken, Biz Kürdler Ne Yapmalıyız? Keser Döner Sap Döner Gün Gelir Hesap Döner (3) Ölüme Çeyrek Kala Kürd Gençliğine Bir Avuç Nasihat! (1) Keser Döner Sap Döner Gün Gelir Hesap Döner (2) Kızgın Demiri Soğutmanın Yolu Kürdlerle Barışık Yaşamaktan Geçiyor Kürtlerin yegane milli bayramı Newroz Türkiye’de Yeni Nesil İnkarcılık ve Kürdler 25 Eylül 2017 Kürdistan Referandumu Bağımsızlık Yolunda Tarihi Bir Gündür Kürtler İki Düşmandan Birisinin Tarafı Olmak Zorunda Mı? Kendi İçinde Birlik Olamayan Kürd Siyasetinin Sefaleti Kerkük İhanetçileri Düşmana Hizmet Etmeye Devam Ediyor Bütünü Parçaya Feda Etmek Büyük Bir Gaflettir Çok Boyutlu Kerkük İşgali, İhaneti ve Sonuçları Kürd Siyasetinde Yeni Birlik Arayışları ve Geçmiş Deneyimler 68 Yıllık Bir Ömürden Sonra Kürd Gençliğine Vasiyetim Olsun! Kürdler Açısından 24 Haziran Seçim Sonuçları Kürdler 24 Haziran’da Seçimlerini Neye Göre Yapmalıdır? Irak'ta genel seçim sonuçları ve Kürtler Türkiye neden baskın seçim kararı aldı? Kürdlerde Acı Kürdler arası ulusal birlik bugün değilse ne zaman? T.C. Devletinin Bölünme Korkusu ve Kürtlere Bakışı Devlet şeytan taşlamaktan ibadet etmeye zaman bulamıyor Coğrafyamızda küresel güçlerin çıkar kavgası ve Kürtler Keşke Bu Hallere Düşmeseydik ve Hacı Sürmeli Hikayesi Acem Mollalarının Diyarı İran’da Neler Oluyor? 16 Ekim Komplosu ve Mesud Barzani’nin Tarihi Rolü Güney Kürdistan’ı Kimler, Neden Karıştırıyorlar? İran’ın Kürdlere Büyük Düşmanlığı ve İçimizdeki Hainler Orta Doğu’da ki Kürd Gerçekliği ve Batı’nın İkiyüzlülüğü Kürdler Yeni Döneme Nasıl Hazırlanmalı ? Çiroka Qıyametê (Kıyamet Hikayesi) ve Kürdler ne Yapmalı? Kasım Süleymani, Nuri Maliki, İhanet Ve İşgal Kürdistan Depremi, Ahmedi Nejad ve Mezar Evleri Kürdlerin Arap, Acem Saldırılarına Direnmekten Başka Şansı var mı? Yarım Yüzyıllık Kin ve Kerkük İhaneti! Küresel Güçlerin Kar Zarar Hesabı, İşgalcilerin Korkuları ve İhanetçiler Kürdler, Fitne Merkezleri ve İhanetçilerden Hesap Sormalıdır Türk Solcu Yoldaşlarımız ve Ümmetçi Dindaşlarımız Neredeler? Kürdistan Devletleşirken Kürd Siyaseti daha Büyük Düşünmeli ! Keser Döner Sap Döner, Gün Gelir Hesap Döner! Kürdistani İrade’yi Test Edenler Büyük Bir Hüsrana Uğrayacaktır! Ey Komşularımız, Kürd’e Düşmanlık Gelecekte Sizlere Ne Kazandıracak İşgalcilerin Değişmeyen Zihniyeti, Değişen Dünya ve Kürdler Şeytane Bozorg İran ve Ruhsatsız Yavruları ‘Hizbullah, Haşdi Şabi’ Birlik Çağrısı Yapan Siyasiler Ne Kadar Samimidirler! PKK’nin Yanlışları ve Örgütlenemeyen Diğerleri… Bavo Çave Te Roni Wa Kurdistan Çe Dibe(*) Kürdlerin Yüzyıllarca Süren Bağımsızlık Mücadelesi ve Referandum… Kürdler Devletleşmek İstiyor, Kandil ile Goran’ın Derdi ne ? Bağımsızlık Referandumuna Karşı Çıkanları Tarih Affetmeyecektir… Selam Olsun Güney Kürdistandan Esen Bağımsızlık Rüzgarına! T.C. Devleti Kendi Paralelcilerini Biliyor ya Kürdler ? Kemalist Sol Virüslerin Kürd Siyasetinde ki Olumsuz Rolü… Paylaşılamayan Coğrafya Şengal ve Ölümsüz Barzani’nin Kürdlere Mesajı Bağımsızlık Referandumu ve Bahçeli’nin Açıklamaları! Dost ve Düşman Çevreler Açısından Güney’de ki Referandum’a Bakış MAKÖV 2017’de de İmkanlarını ve Yüreğini Kürdistanlılar ile Paylaştı Güney Kürdistan Devletleşmeden, Devlet İtibarı Görüyor! Yüreği Büyük, Coğrafyası Küçük Rojawa’mızın Acılı Halleri Kürd Ulusal Sorunu İdeolojik ve Mezhepçi Yapılar ile Çözülemez! Ciwan Kürd Gençleri Ortak Vatan İçin mi Ölümlere Gönderildi? Kardeş Kavgasını Kışkırtan Bêko Êwanlar ve Görevlerimiz Devlet Karşıtı Solcu Kürdlerin Ermeni Aşkı ve Xaço’nun Xençeri Kuzey’de İrtifa Kaybına Uğrayan PKK’nin Güney’de ki Hezeyanları Kürdistan’da ki Bağımsızlık Yürüyüşü, IŞİD, Haşdi Şabi ve PKK Birleşik Peşmerge Ordusu Güçlü ve Bağımsız Kürdistan’ın Müjdecisidir Kürdlerin Enerjisini Türkiye Eksenli Siyasette Tüketmek ABD’den Beşar Esad’ın Sonunu Getirecek Altın Vuruş Kürdistan’ın Kalbinde Referandum Kararı ve Erşad Salihi’nin Tehditleri Değişen Dünya Dengeleri ve Kürdler için Tarihi Fırsatlar Kürd Ulusal Mücadelesi, Acılarımız ve Ahde Vefa T.C. Devlet Zulmü, PKK Baskısı ve Kürdistan’da ki Nüfus Hareketleri PKK Hareketi Kürd Gençlerini Kimin için Savaştırıyor? Kürdler Arası Şiddete Dayalı Siyaset Çözüm Üretemez! Şengal’den Gelen Yanık Kokusu ve PKK Kürdlerden Ne İstiyor? Xamur Bu Qêza Cimşit Bu Êza Way Lımın Hale Belengaza Güney Kürdistan’da ki Talihsiz Gelişmeler Üzerine Sömürgecilerin Gözlükleriyle Bakıp Kürdistan Meselesini Şaşı Görmek Siyaset, Kürdlere Hizmet Aracı mıdır Yoksa Bazılarının Ekmek Kapısı mıdır? Siyaset Rol Çalarak Değil, Örnek Alınarak Yapılmalıdır Bağımsız Kürdistan İlanını Geciktiren Sebepler Kürdlere Karşı Tasarlanmış Bir Projenin Şaşırtan Sonuçları Kürdistani Bakışla Bir Kez Daha Referandum Cumhuriyet’in Kurucu Değerleri / Felsefesi ve Kürtlere Bakışı Yeni Anayasada da Kürd’ün Adı Yok!!! Kürdlerin Özgürlük Kavgası ve Apo'cu Sol Fanteziler Ortadoğu’da Güç Savaşları, İttifaklar ve Taşeron Örgütler Bila Sala Nû Bibe Sala Hevkari û Serxwebuna Kurdistanê Kürdistan Sorunu Çözülmeden Bölgeye Ne Barış Gelir Ne de Huzur… Ya Dostlarını Örnek Alacaksın Ya da Düşmanından İbret Alacaksın! Kanlı ve Karanlık Bir Dönemden Geçilirken Kürdler Ne Yapmalı? Şeytan-e Bozorg İran, Haşdi Şabi, Goran, PKK ve Kürdler Coğrafyamızda Kürdlere Reva Görülenler ve Fidel Castro Aşkı Peşmergeden Siyasetçileri Utandıracak Örnek Davranış… KDP/Barzani Düşmanlığında Ortaklaşanların Büyük Gafleti Haddini Bilmeyen, İğdiş Edilmiş Kılıçdaroğlu ve Naxır (Garan) Hikâyesi Musul Kürdistan’ın Bağımsızlığına Giden Yolda Son Viraj… Çivisi Çıkmış Devlette 'Cemaatin İpiyle' Kürdleri Boğmak Kürdlere Kaybettiren Şiddet Eylemleri ve Van’da Patlatılan Bomba Kürd Siyasetinde Birlik Arayışları ve Mevcut Durum Kürdistan’da Üç Nesildir Yankılanıp Unutulmayan ‘Hawar’ Sesleri Ulus Devletler Atmosferinde Kürdistaniliğe Karşı Çıkanlar Güney Kürdistan’da Bağımsızlık Tüm Kürd’lerin Geleceğinin Teminatı Olacaktır… Türkler Tercihlerini Yaptılar Ya Bizimkiler? Kokteyl Darbe Girişimi ve Kürd’ler… Kürdler Henüz Devlet Olamadı Ama İşgalci Devletleri İşlevsiz Bıraktı İran Güdümlü Solcularımızın Bağımsız Kürdistan Alerjisi Vicdan Sahibiyseniz Tatile Gitmeyin, Kürd’lerin Acılarını Birlikte Paylaşalım… Ufukta Özgür Kürdistan ve Gözü Açık Giden Değerlerimiz… Keşke Tarih Böyle Tekerrür Etmeseydi! Güçlü Düşmanların Oyunları ve Siyasi Çıkarcıların Kürd Siyasetine Etkileri… Kürdistani Mücadelede Zorlu Süreçler ve Güney’deki Referandumun Önemi (1) Zülfiyare dokununca... Kürd’ler İdeolojik ve Mezhepçi Çatışmalardan Uzak Durmalıdır… Xoybunu Anlamayan, Qazi Muhammedi Tanımayan, Kürd Siyasetçisi Olamaz… Güney Kürdistan’da Yeni Reformlar Ve Kürdlerin Yükselen Umutları Kürdler, Özgürlük ve İstikbal Mücadelesinden Asla Vazgeçmemelidir… PKK ile Türk Sol Örgütlerinin Muta Nikahlı Birliği Ve Sonuçları Uşaklığını Yaptığınız Sömürgeci Sistem Kadar Başınıza Taş Düşsün… Düşman Kardeşler Siyaset Tarzı Kürdlere Kaybettiriyor… Tarihi Dönemeçte Kürdler Birlik mi Olacak? Tetikçiliğe Devam mı Edecekler? Cizre’deki Vahşet ve Kürdistan’da Muhtemel Sıkıyönetimin Ayak Sesleri Yenilgiyle sonuçlanan hendek siyaseti Kürtlere hayatı zindan etti Kürd’ler Zalimlerin Yanlışlarının Hem Mağduru Hem de Mecburu Edildiler… HDP'nin Ankara Kongresi - Kürdistan'da Hendek Savaşları ve Alacakarga Hikâyesi Kuzey Kürdistan’da Yaşanan Vahşet ve Kürdlerin Çaresizliği Güney Kürdistan’da Referandum Süreci ve Muhtemel Sıkıntılar Genetiği Problemli PKK Siyaseti Ve Kürd’ün Kanatılan Vicdanı İran Güdümlü PKK, Goran ve YNK’nin Kılçık Siyasetleri Kuşatma ve İhanet Bugün Tüm Kürd’lerin Birlik Zamanı, Yarın Özgür Kürdistan… PKK’nin Hendek Macerası Kürdler Açısından Büyük Bir Trajediye Dönüşüyor Mesud Barzani’nin Türkiye Ziyareti Ve Kürd’lerin Beklentileri Kemalist Türk Solu’nun Girdabında Bocalayan PKK/HDP Siyaseti Ve Kürd’ler Türkiye’de 1 Kasım Seçimleri ve Geçmişe Özet Bir Bakış Küresel Güçlerin Kürdistan Topraklarındaki Büyük Hesaplaşması İşgalcilerin Büyük Türkiye Hayalleri Ve Kürd Siyasetçilerin Aymazlıkları Kürdistan’da Halkımız Acılı Bir Bayram Daha Geçirdi Kürdistan Özgürlük Mücadelesindeki Gelişmeler Ve PKK’nin Yanlışları Acil İhtiyaç Onurlu Bir Çözüm Ve Kalıcı Bir Barıştır T.C Devleti Kürdlerin Evlatlarını Katlederek Kürt Sorununu Çözemez Altı Milyon Kürd Oyuna Üç Bakanlık Taraflara Hayırlı Olsun !? PKK/HDP’nin Kürdler Adına Barış İstemesi Hem Saçmalık Hem De Sahtekarlıktır Birlik Biat Değildir, Kuzeyde Nasıl Kazanabiliriz? Ortadoğu’daki Yeni Gelişmeler Işığında Kürdistani Mücadele Kemalist Türk Soluna Vekillik, Kürdlere Ölüm, Zulüm Ve Rezillik Sömürgeci Egemenlere Uşaklığın Kürdistan’daki Adı 'Barzani Düşmanlığı'dır MAKÖV gerçeği ve Kürdistan'da Sivil Dayanışma İhtiyacı Seçim Sonuçları, HDP- Kemalist Sol ve İhanetin Paslı Hançeri MAKÖV'den Mesut Barzani`ye Destek Kürdler Birlik Olmadan, Kürdistan Özgürleşmez Kurdistani Güçler, Zafer Öncesi Sancılı Döneme Hazırlıklı Olmalıdırlar Bir Hegemonyayı Pekiştirmek Uğruna Tüm Kürdlere Yapılan Düşmanlık PKK/HDP 7 Haziran Seçimlerinde Kimlerin Taşeronluğunu Yapacaktır? Ya Kürdistani Bir Birlik, Yada Ebedi Uşaklık ve Kölelik Ölümsüz, Büyük Kürd önderi Qazi Muhammed'in anısına Newroz Newroz Olalı Böyle Bir Zulüm ve Rezillik Görmemişti! Kürt ulusal birliğini zora sokan örgütsel hesaplar Kürdlerin Umutları ve Geleceği Kelepir Fiyatına Pazarlanıyor Garantörü, Gözlemcisi, Garantisi Olmayan "Çözüm Süreci"! Ağrı Direnişi, Bir Çoban Köpeğinin Gururu, Xıdır Ağa ve Babam Şantaj ve Tehdit Yöntemleriyle Seçimlere Hazırlanmak Esadların Suriye'si, Kürdistan'ın Rojava'sı ve Kobanê Direnişi Kürd'e İhaneti Mahkûm Etmeden, Sömürgeciliği Yenilgiye Uğratmak Mümkün Değildir! Öcalan'ın Kürdleri yerlerde süründüren Çözüm Süreci Xazila Dewleta Me Kurdan Ji Hebaya Sömürgeci Devletlerin Marifetli Maymunları ve Bir Kürd Hikayesi Şengal'in Kurtuluşu Kürdistani İradenin Yüz Yıllık Başarısı ve Zaferidir Kürdistan Özgürlük Mücadelesinden Ekolojik Demokratik Teslimiyete (2) Kürdistan Özgürlük Mücadelesinden Ekolojik Demokratik Teslimiyete (1) Kürdler Uzun ve Zorlu Bir Mücadele Sürecine Hazırlıklı Olmalıdırlar Ortadoğu Cehenneminde Kürdlerin Yegâne Kurtuluşu Devletleşmekdir… Kürd Milli Damarındaki Uyanış ve Sömürgecilerin Korkuları Öcalan'ın Kanton Aşkı, 'Rojava Devrimi' ve Kobanê Trajedisi IŞİD Saldırıları ve Kürd Halk Tabanındaki Duygusal Birlik Ey Devletên bê ujdan, Ey milletên bêbext 'Kobane Ez Qurbane' Sizler Bu Zulümü Hak Etmemiştiniz Küresel Güçler Büyük Hesapları, IŞİD - PKK ve Kürtler (4) Küresel Güçler Büyük Hesapları, IŞİD - PKK ve Kürtler (3) Küresel Güçlerin Büyük Hesapları, IŞİD – PKK VE KÜRD’LER (2) Küresel Güçlerin Büyük Hesapları, IŞİD – PKK VE KÜRD’LER (1) Siyasette İlkesizlik ve Tutarsızlık İlgili Milletin Kaderi ile Oynamaktır Kürdistani Olmayanlar Peşmergeyi Anlayamaz Kirli ve Kontrollü Otuz Yıllık Savaşın Kürdlere Yaşattıkları
x