M. Hüseyin Taysun: PKK’nin Hendek Macerası Kürdler Açısından Büyük Bir Trajediye Dönüşüyor

PKK’nin Hendek Macerası Kürdler Açısından Büyük Bir Trajediye Dönüşüyor

Kurulduğu ve siyasi arenaya çıkarıldığı dönemden günümüze kadar, PKK hareketinin uyguladığı benmerkezci siyaset tarzı, aklı selim Kürd yurtseverleri tarafından kabul görmediği gibi, uluslar arası ortamda da hiçbir şekilde sempatiyle karşılanmamış ve meşruiyet kazanmamıştır.

M. Hüseyin Taysun

18.12.2015, Cum | 23:37

PKK’nin Hendek Macerası Kürdler Açısından Büyük Bir Trajediye Dönüşüyor
Makaleyi Paylaş

Herhangi bir toplumun, dünya insanlık âlemi içerisinde ki varlığını koruyabilmesi ve bu toplumun haklı ve meşru taleplerinin mücadelesini verip sürdürebilmesi, nihai olarak da özgürleşebilmesinin temel şartlarının başında bahse konu toplumun ecdatlarına ait topraklarda kalıcılığını, yerleşikliğini, dilini, kültürünü, milli ve manevi değerlerini sahiplenmesi ve ayrıca kendisine yetecek bir ekonomiye sahip olduğunu ortaya koymasıyla mümkün olmaktadır.

Bahsi geçen bu şartların tamamına veya önemli bir kısmına sahip olmak, o topluma millet olma özelliği kazandıracağı gibi, şayet isteniyorsa bağımsızlık ve devletleşme yolunda vereceği hak ve özgürlükler mücadelesine de uluslar arası arenada meşruiyet, ciddiyet ve bunlara bağlı olarak da önemli bir destek kazandıracağı bilinmektedir.

Yukarı da özet olarak belirtmeye çalıştığım ve tüm dünya tarafından kabul gören bu kriter ve gerçekliklere rağmen, toprakları sömürgeciler vasıtasıyla işgal edilmiş ve tüm insani hakları ayaklar altına alınmış Kürd halkı adına siyasi ve askeri bir mücadele içerisinde olduğunu iddia eden ve bu vesileyle Kürd halkından uzun yıllardır önemli destekler aldığı bilinen PKK hareketinin, dünyada genel kabul görmüş kriterleri yok sayarak yada dikkate almayarak ve kendine göre yeni ve uyduruk prensiplerle hareket ettiği bilinmektedir.

Oysa PKK’nin gerçek anlamda Kürdlerin temsilcisi ve onların gasp edilmiş hakları adına mücadele veren bir örgüt hüviyetine sahip olabilmesi için, aşağıda ki Kürdistani değerlerin tamamını ödünsüz olarak sahiplenip savunması gerekmektedir.

  • A ) Kürdistan coğrafyasının sömürgeci Türkiye, İran, Irak ve Suriye devletleri tarafından işgal edilmiş olduğunu kabullenmek,
  • B ) Bahsi geçen bu sömürgeci devletlerin herhangi birisiyle işbirliği yapmadan Kürdistan’ın tüm parçalarında yaşayan Kürd halkının dinamiklerini örgütlemek, uluslar arası diplomasi ve siyaseti işleterek sömürgeci sistemleri zaafa uğratmak,
  • C ) Geçmişte Kürdistan’ın işgalcilerine karşı mücadele vermiş olan Kürd liderlerinin ve Kürd savaşçılarının kişiliklerine, şahadetlerine ve emeklerine azami saygı göstermek,
  • D ) Kürd dilini, Kürd kültürünü, Kürd tarihini ve Kürdün onurunu temsil eden başta Ala Rengin olmak üzere, tüm değerlerini tartışmasız sahiplenmek,
  • E ) Kürdlerin atalarına ait olan Kürdistan coğrafyasın da, bağımsızlığı ve devletleşme hakkını her platformda militanca savunmaktır.

Ancak Yaklaşık 40 yıllık uzun bir geçmişe sahip olan ve ilk dönemlerde savunup sloganlaştırdığı sahte düşünceleriyle, Kürd halkından emsalsiz bir destek gören PKK hareketinin, Kürdler adına tutarlı bir çizgi izlemesi bir yana bu süreç içerisin de çizdiği zikzaklar ve girdiği U dönüşleriyle, Kürd halkını onuruyla ve layıkıyla temsil etmeyip, farklı zamanlar da Tahran, Ankara, Bağdat ve Şam yönetimleri ile girdiği ilişkiler ve işbirlikleriyle giderek Kürdlere telafisi mümkün olmayan zararlar verdiği bilinmektedir. Bununla da yetinmeyen PKK hareketi, kendi örgütlenmesi içerisinde ki namuslu, yurtsever ve kararlı unsurları ya tasfiye etmiş veya itibarsızlaştırarak, siyaset sahnesinin dışına atmış olduğu bilinen gerçekliklerdendir.

Kurulduğu ve siyasi arenaya çıkarıldığı dönemden günümüze kadar, PKK hareketinin uyguladığı benmerkezci siyaset tarzı, aklı selim Kürd yurtseverleri tarafından kabul görmediği gibi, uluslar arası ortamda da hiçbir şekilde sempatiyle karşılanmamış ve meşruiyet kazanmamıştır. Bütün bu bilinenlere karşılık, PKK hareketinin 40 yıllık tecrübesinden Kürd halkı adına elle tutulur bir kazanım söz konusu olmadığı halde, bu hareketin her seferinde Kürdlere yeni ve ağır bedeller ödeten ve Kürdleri her geçen gün yeni yeni macera, sefalet, sürgün ve mağduriyetlere maruz bırakan, şiddet esaslı siyasetinde ki ısrarının sebebi önemli bir inceleme ve sorgulamayı gerektiren konu olarak önümüzde durmaktadır.

Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere bu hareketin ortaya çıkarılış nedeni ve kendisine biçilen misyonun; Kürd ulusal demokratik mücadelesini engellemek, rayından saptırmak ve bu haklı mücadeleyi meşruiyet çizgisinden uzaklaştırarak şiddet ve terör ortamında boğmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır. PKK hareketinin şimdiye kadar ortaya koymuş olduğu pratikle, ısrarlı olduğu ideolojik yapısıyla ve ilişkili olduğu çevrelerle birlikte değerlendirdiğimiz de, Kürdlerin mevcut sorunlarını çözmeye yönelik bir siyasi yapılanma olmadığı ve tam aksine ortaya koyduğu eylem tarzıyla, sömürgeci devletlerin Kürdistan da ki işgalci pozisyonuna meşruiyet kazandırmak üzere kurgulanmış bir anlayışın ürünü olarak kullanıldığını rahatlıkla görülebilmektedir.

Son olarak hendek olaylarına baktığımız da Kürdlerin haklı ve meşru mücadelesine yönelik olmadığını, aslında bu olayların ve eylemlerin T.C. sömürgeci sistemini zaafa uğratmaya yönelik de olmadığını, işin aslının Kürd halkından sinsice gizlendiğini de rahatlıkla anlayabiliriz.

Esasen PKK’nin Kürdistan da ki her eylem ve mücadele tarzının, sömürgeci T.C. Devlet sistemine yönelik olması gerekirken, bu örgütün Kemalistlerle ılımlı İslam arasında ki iktidar kavgasında kendi genetik kodları gereği, Kemalist Türk solu ile birlikte hareket ettiği ve Kürd ulusal muhalefetinin enerjisinin Kemalistler adına ılımlı islamı temsil eden Ak Partinin yıpratılmasına yönelik kullanıldığını çıplak bir biçimde görülmektedir.

Özünde Kemalistlerin kılıçdarlığına soyunmuş olan PKK hareketi, Kemalist sol çevrelerin kışkırtmaları ve derin talimatları sonucu gezi olaylarında başarılamayanı, hendek macerası şeklinde Kürdistan da yaşayan mazlum Kürd insanlarının evlerinin kapısının önüne kadar taşıyarak, Kürdistan’ın bir baştan bir başa cehenneme dönüşmesine sebep olduğunu, yüzlerce Kürd gencinin katline ve yüz binlerce yoksul Kürd insanının sürgün yollarına düşmesine neden olduğu görülmektedir.

Bütün bu acı ve olumsuzlukların müsebbibi olan bir takım kandil baronlarının, her gün birbirleriyle çelişen ancak sonuçta Kürdistanlılara acı ve elemden başka bir şey vermeyen keskin açıklamalar yaparak, Kürdler adına büyük travmalara sebep oldukları bilinmektedir. Düne kadar Orta Doğu da halklar federasyonundan bahsedenler, Kürd ve Türk Halkının kardeşliğini ve ortaklığını dillerinden düşürmeyen bu zatların, bugünlerde halkların kardeşliğinin safsatadan öteye bir şey olmadığını büyük bir pişkinlik ve zavallılıkla dile getirmiş olmaları, Kürd gerçekliği ve aklı selim siyaset adına utanç vericidir.

Geldiğimiz bu aşamada Kürdleri topraklarını terk etmeye sebep olan, Kürdleri kendi değerlerine yabancılaştıran, Kürdleri birbirine düşman eden, Kürdlerin birlik olmalarının önünde en büyük engelleri yaratan, Kürd gençlerinin sebepsiz yere toprağa düşmesine sebep olan ve bu arada Türkiye de Kemalistlerle, İran da mollalarla, Suriye de Esad diktatörü ile, Irak ta mezhepçi iktidarla alttan alta flört halinde olan PKK yapısının Kürdlere verecek bir şeyi olmadığı gibi, Kürd ulusal mücadelesinin önünün açılması için bu örgütün tüm kirli ilişkilerini deşifre edilmesinin zamanı gelmiş ve geçmektedir.

Bütün bu olayların sonucun da içinden geçmekte olduğumuz bu süreçte ve hangi gerekçe ile olursa olsun, T.C. Devletinin Kürdistan da mazlum Kürd halkına karşı uyguladığı şiddet ve devlet terörü asla kabul edilecek bir durum değildir. Ak Parti iktidarı Kürdlere yönelik bu katliamcı tutumundan hızla vazgeçmeli ve Kürd sorununu gerçek muhataplarıyla mutlaka demokratik bir zeminde müzakere ederek çözmelidir. Ayrıca kendisine Kürd ulusal muhalefeti rolünü biçmiş olan ve Kürdistani olduklarını iddia eden siyasi çevrelerin, ellerinde ki tüm olanakları kullanarak uluslar arası güçleri harekete geçirmek suretiyle, Kürd halkını sahiplenmeye ve korumaya yönelik bir çabanın ve çalışmanın içerisine girmelidirler.

Kürdlerin talepleri meşru mücadelesi haklıdır, bu haklı mücadele sömürgecilere ve onların taşeronlarına rağmen, Kürdistan özgürleşinceye kadar süreceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

YAŞASIN MAZLUM KÜRD HALKININ HAK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ…

Saygılarımla,

M. Hüseyin TAYSUN

18-12-2015 / İstanbul

Bu makale toplam: 9761 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:10:54:39
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

M. Hüseyin Taysun

Yazarın Önceki Yazıları

Kürdistan’da siyasetin acil görevi milli bilinci geliştirmek olmalıdır Gelin hep birlikte Kürd milli damarını yüceltelim T.C. Devletini Parlamentodan İbaret Gören Gafil Siyasetçilere…! Kürdleri Temsil Etmeyen PKK Bahanesiyle Kürdistan İşgal Ediliyor T.C. Devletinin Yaşadığı Tüm Krizlerin Sebebi Kürd Düşmanlığıdır Siyasi Lider ve Öncü Kadrolar Üzerine Kürdistan Kamuoyuna Türkiye ve Kürdisan’da Seçimlere Gidilirken (Xoybun) Xo Lıxo Xuyibun Küresel Enerji Krizi Kürdistan Devleti’nin Önemini Arttırıyor Kürdistani Mücadelenin Ebedi Rehberi Kadi Muhammed’in Anısına Newroz’un Bize Öğrettikleri ve Kürd Siyasetinde ki Yanlışlar Kürd Ulusal Onuru İşportada Pazarlanıyor mu? Putin ve Rusya devleti Ukrayna’da neyin savaşını veriyor? PKK Kemalist Sol İlişkileri Ve Kürd Milli Meselesi Kölelikten Kurtulmak İçin Kararlı On Kişi Fazla Niteliksiz Bin Kişi Azdır Tekçi ve Korkak Bay Kemal Kürdlerle Nasıl Helalleşecek? Kürdlük Adına Kürd Halkının Değerlerine Saldırmak Onursuzluktur Tc Sömürgeci Sistemi Kılıçdaroğlu Ve Helalleşme Bitirilmek İstenen PKK Değil Yurtsever Kürd Hareketidir Irkçı Şoven TC Devleti Ve Kürd’lerin Bitmeyen Çilesi Kürdistan Halkı Seçimlerde İhanetçilere Büyük Bir Ders Verdi MAKÖV : PAK ’dan LÜTFÜ TÜRKKAN’ın CEHALETİNE ANLAMLI CEVAP ! Türkiye’de Kürd Sorunu Ve Muhataplık Meselesi Erdoğan’ın İktidar Zehirlenmesi Ve Kürd Sol Hareketleri Kemal Burkay’ın Son Yazısı Üzerine Bu İğrenç Takiyeciliğinizi Bırakın Ve Kendiniz Olun ABD Ve Batılı Devletler Kürdlerden Vazgeçer Mi? Hani Halklar Kardeşti, Peki Kürdlere Yönelik Bu Vahşet Ne? Dün Kerkük’ü Düşmana Satan Hainler Bugün Birbirini Boğazlıyorlar Bin Yıllık Devletler Cephede Kürd Siyaseti Tatilde! Türkiye Siyaseti Ve Kürdlerin Mağduriyeti Üzerine TC Devleti, Kürdler, Türkler ve Yaşadığımız Gerçekler Kürd Kızı Vurulur Ama Gün Gelir Denizler Okyanus Olur PKK Neden Peşmergeye Vahşice Saldırıyor? Sedat Peker Olayı Ve Kürd Siyasetindeki Anlamsız Umutlanmalar Kürdistan Sorunu ve Günümüzde Diplomasinin Önemi Kürd Ulusal Mücadelesine Geçmişten Günümüze Özet Bir Bakış KÜRDLER T.C. DEVLETİ İÇİN BİR TEHDİT MİDİR? ENKS-PYNK Diyaloğu ve Kandil'in uzlaşmaz tutumu Kürd Ulusal Mücadelesinde Milliyetin Ve Dilin Önemi… Kürdistan Sömürgecilerini Telaşlandıran Son Gelişmeler Kürd.Çe Ağlamak Bile Yasak İken Biz Neyi Paylaşamıyoruz Kürdistan İşgalcisi T.C. Ve İran Devletlerinin Sinsi Hesapları Dört Parçalı Kürdistan’daki Genel Duruma Bakış CHP'Yİ VE KÜRD KANAAT ÖNDERLERİNİ YENİDEN KULLANMA PROJESİ KEŞKE DEVLETSİZLİK KÜRDLER İÇİN KÖTÜ BİR RÜYA OLSAYDI KÜRDİSTAN’ DAKİ DEVLET YAPILANMASINA 17 SENE YETER Mİ? KÜRD HALKININ YAŞADIĞI BU TRAJEDİNİN SUÇLUSU KİM? Süleymaniye'de ve Şengal'de Neler Oluyor? Türk’e, Arap’a, Acem’e Dost Olan PKK Kürd’e Neden Dost Değil? PKK'ye Sesleniyoruz: Peşmerge Kürd'ün Onurudur, Onurumuzu Öldürmeyin! Kürdler Şengal'de Kerkük Benzeri Bir Yanlışa Düşmemeliler! T.C. DEVLETİ KIZIL KÜRDİSTAN TOPRAKLARINA NEDEN İLGİ DUYUYOR? Türkiye'de Kürdlere Yönelik Bunca Kin ve Nefret Neden? Mensubu Olduğum Ailenin (Aşiretin) Kürd Ulusal Mücadelesindeki Yeri (4) Mensubu Olduğum Ailenin (Aşiretin) Kürd Ulusal Mücadelesindeki Yeri (3) Mensubu Olduğum Ailenin (Aşiretin) Kürd Ulusal Mücadelesindeki Yeri (2) Mensubu Olduğum Ailenin (Aşiretin) Kurd Ulusal Mucadelesindeki Yeri (1) Sömürgeci devletlerin ve Kandil'in Mazlum Kobani hazımsızlığı Kürd'e ve Kürdistan'a hizmet tarihi ve vicdani bir görevdir Kürdler T.C. Devleti ile savaşmıyor, kanlı bir soykırıma direniyor Türk'ün Türk'e ihanetinin faturası Kürdlere çıkarılıyor Kürdlerin Özgürlük ve Barış için direnmekten başka yolu varmıdır? PKK'nin Omurgasız Siyasetinin Kurd'lere maliyeti Bahçeli, Perinçek kıskacındaki Erdoğan ne yapmak istiyor? İktidarlar ve yasalar değişti ama Kürde düşmanlık hiç değişmedi Kim Bölücü? Kim Ayrımcı? Ve Kimler Bebext? İşgalcilerin Kürdistan Alerjisi ve Uzlaşamayan Kürdler Kürdistan'ın Şehit Kızı Leyla Qasım'ın Anısına YNK ve PKK İçindeki Hakim Kılik Kürd'lerden Ne İstiyor? Karantina Günlerinde Kürd Gençliğine Bir Avuç Nasihat (2) Ortadoğu Coğrafyasında Kimler Neyin Hesabını Yapmaktadır? Konu Kürdler Olunca Ne Yazık Ki Türk Siyaseti Genelde Aynılaşmaktadır. Kürd’e Karşıtlık Uğruna Orta Doğu Bataklığına Saplananlar Yaşadığımız Bu Karmaşık Süreci Ancak Kürdlerin Birliği İle Aşabiliriz ABD-İran Gerilimi, Kasım Süleymani Olayı ve Olası Sonuçları Mevcut Süreç Kürdlerden Yana İşlerken, Biz Kürdler Ne Yapmalıyız? Keser Döner Sap Döner Gün Gelir Hesap Döner (3) Ölüme Çeyrek Kala Kürd Gençliğine Bir Avuç Nasihat! (1) Keser Döner Sap Döner Gün Gelir Hesap Döner (2) Kızgın Demiri Soğutmanın Yolu Kürdlerle Barışık Yaşamaktan Geçiyor Kürtlerin yegane milli bayramı Newroz Türkiye’de Yeni Nesil İnkarcılık ve Kürdler 25 Eylül 2017 Kürdistan Referandumu Bağımsızlık Yolunda Tarihi Bir Gündür Kürtler İki Düşmandan Birisinin Tarafı Olmak Zorunda Mı? Kendi İçinde Birlik Olamayan Kürd Siyasetinin Sefaleti Kerkük İhanetçileri Düşmana Hizmet Etmeye Devam Ediyor Bütünü Parçaya Feda Etmek Büyük Bir Gaflettir Çok Boyutlu Kerkük İşgali, İhaneti ve Sonuçları Kürd Siyasetinde Yeni Birlik Arayışları ve Geçmiş Deneyimler 68 Yıllık Bir Ömürden Sonra Kürd Gençliğine Vasiyetim Olsun! Kürdler Açısından 24 Haziran Seçim Sonuçları Kürdler 24 Haziran’da Seçimlerini Neye Göre Yapmalıdır? Irak'ta genel seçim sonuçları ve Kürtler Türkiye neden baskın seçim kararı aldı? Kürdlerde Acı Kürdler arası ulusal birlik bugün değilse ne zaman? T.C. Devletinin Bölünme Korkusu ve Kürtlere Bakışı Devlet şeytan taşlamaktan ibadet etmeye zaman bulamıyor Coğrafyamızda küresel güçlerin çıkar kavgası ve Kürtler Keşke Bu Hallere Düşmeseydik ve Hacı Sürmeli Hikayesi Acem Mollalarının Diyarı İran’da Neler Oluyor? 16 Ekim Komplosu ve Mesud Barzani’nin Tarihi Rolü Güney Kürdistan’ı Kimler, Neden Karıştırıyorlar? İran’ın Kürdlere Büyük Düşmanlığı ve İçimizdeki Hainler Orta Doğu’da ki Kürd Gerçekliği ve Batı’nın İkiyüzlülüğü Kürdler Yeni Döneme Nasıl Hazırlanmalı ? Çiroka Qıyametê (Kıyamet Hikayesi) ve Kürdler ne Yapmalı? Kasım Süleymani, Nuri Maliki, İhanet Ve İşgal Kürdistan Depremi, Ahmedi Nejad ve Mezar Evleri Kürdlerin Arap, Acem Saldırılarına Direnmekten Başka Şansı var mı? Yarım Yüzyıllık Kin ve Kerkük İhaneti! Küresel Güçlerin Kar Zarar Hesabı, İşgalcilerin Korkuları ve İhanetçiler Kürdler, Fitne Merkezleri ve İhanetçilerden Hesap Sormalıdır Türk Solcu Yoldaşlarımız ve Ümmetçi Dindaşlarımız Neredeler? Kürdistan Devletleşirken Kürd Siyaseti daha Büyük Düşünmeli ! Keser Döner Sap Döner, Gün Gelir Hesap Döner! Kürdistani İrade’yi Test Edenler Büyük Bir Hüsrana Uğrayacaktır! Ey Komşularımız, Kürd’e Düşmanlık Gelecekte Sizlere Ne Kazandıracak İşgalcilerin Değişmeyen Zihniyeti, Değişen Dünya ve Kürdler Şeytane Bozorg İran ve Ruhsatsız Yavruları ‘Hizbullah, Haşdi Şabi’ Birlik Çağrısı Yapan Siyasiler Ne Kadar Samimidirler! PKK’nin Yanlışları ve Örgütlenemeyen Diğerleri… Bavo Çave Te Roni Wa Kurdistan Çe Dibe(*) Kürdlerin Yüzyıllarca Süren Bağımsızlık Mücadelesi ve Referandum… Kürdler Devletleşmek İstiyor, Kandil ile Goran’ın Derdi ne ? Bağımsızlık Referandumuna Karşı Çıkanları Tarih Affetmeyecektir… Selam Olsun Güney Kürdistandan Esen Bağımsızlık Rüzgarına! T.C. Devleti Kendi Paralelcilerini Biliyor ya Kürdler ? Kemalist Sol Virüslerin Kürd Siyasetinde ki Olumsuz Rolü… Paylaşılamayan Coğrafya Şengal ve Ölümsüz Barzani’nin Kürdlere Mesajı Bağımsızlık Referandumu ve Bahçeli’nin Açıklamaları! Dost ve Düşman Çevreler Açısından Güney’de ki Referandum’a Bakış MAKÖV 2017’de de İmkanlarını ve Yüreğini Kürdistanlılar ile Paylaştı Güney Kürdistan Devletleşmeden, Devlet İtibarı Görüyor! Yüreği Büyük, Coğrafyası Küçük Rojawa’mızın Acılı Halleri Kürd Ulusal Sorunu İdeolojik ve Mezhepçi Yapılar ile Çözülemez! Ciwan Kürd Gençleri Ortak Vatan İçin mi Ölümlere Gönderildi? Kardeş Kavgasını Kışkırtan Bêko Êwanlar ve Görevlerimiz Devlet Karşıtı Solcu Kürdlerin Ermeni Aşkı ve Xaço’nun Xençeri Kuzey’de İrtifa Kaybına Uğrayan PKK’nin Güney’de ki Hezeyanları Kürdistan’da ki Bağımsızlık Yürüyüşü, IŞİD, Haşdi Şabi ve PKK Birleşik Peşmerge Ordusu Güçlü ve Bağımsız Kürdistan’ın Müjdecisidir Kürdlerin Enerjisini Türkiye Eksenli Siyasette Tüketmek ABD’den Beşar Esad’ın Sonunu Getirecek Altın Vuruş Kürdistan’ın Kalbinde Referandum Kararı ve Erşad Salihi’nin Tehditleri Değişen Dünya Dengeleri ve Kürdler için Tarihi Fırsatlar Kürd Ulusal Mücadelesi, Acılarımız ve Ahde Vefa T.C. Devlet Zulmü, PKK Baskısı ve Kürdistan’da ki Nüfus Hareketleri PKK Hareketi Kürd Gençlerini Kimin için Savaştırıyor? Kürdler Arası Şiddete Dayalı Siyaset Çözüm Üretemez! Şengal’den Gelen Yanık Kokusu ve PKK Kürdlerden Ne İstiyor? Xamur Bu Qêza Cimşit Bu Êza Way Lımın Hale Belengaza Güney Kürdistan’da ki Talihsiz Gelişmeler Üzerine Sömürgecilerin Gözlükleriyle Bakıp Kürdistan Meselesini Şaşı Görmek Siyaset, Kürdlere Hizmet Aracı mıdır Yoksa Bazılarının Ekmek Kapısı mıdır? Siyaset Rol Çalarak Değil, Örnek Alınarak Yapılmalıdır Bağımsız Kürdistan İlanını Geciktiren Sebepler Kürdlere Karşı Tasarlanmış Bir Projenin Şaşırtan Sonuçları Kürdistani Bakışla Bir Kez Daha Referandum Cumhuriyet’in Kurucu Değerleri / Felsefesi ve Kürtlere Bakışı Yeni Anayasada da Kürd’ün Adı Yok!!! Kürdlerin Özgürlük Kavgası ve Apo'cu Sol Fanteziler Ortadoğu’da Güç Savaşları, İttifaklar ve Taşeron Örgütler Bila Sala Nû Bibe Sala Hevkari û Serxwebuna Kurdistanê Kürdistan Sorunu Çözülmeden Bölgeye Ne Barış Gelir Ne de Huzur… Ya Dostlarını Örnek Alacaksın Ya da Düşmanından İbret Alacaksın! Kanlı ve Karanlık Bir Dönemden Geçilirken Kürdler Ne Yapmalı? Şeytan-e Bozorg İran, Haşdi Şabi, Goran, PKK ve Kürdler Coğrafyamızda Kürdlere Reva Görülenler ve Fidel Castro Aşkı Peşmergeden Siyasetçileri Utandıracak Örnek Davranış… KDP/Barzani Düşmanlığında Ortaklaşanların Büyük Gafleti Haddini Bilmeyen, İğdiş Edilmiş Kılıçdaroğlu ve Naxır (Garan) Hikâyesi Musul Kürdistan’ın Bağımsızlığına Giden Yolda Son Viraj… Çivisi Çıkmış Devlette 'Cemaatin İpiyle' Kürdleri Boğmak Kürdlere Kaybettiren Şiddet Eylemleri ve Van’da Patlatılan Bomba Kürd Siyasetinde Birlik Arayışları ve Mevcut Durum Kürdistan’da Üç Nesildir Yankılanıp Unutulmayan ‘Hawar’ Sesleri Ulus Devletler Atmosferinde Kürdistaniliğe Karşı Çıkanlar Güney Kürdistan’da Bağımsızlık Tüm Kürd’lerin Geleceğinin Teminatı Olacaktır… Türkler Tercihlerini Yaptılar Ya Bizimkiler? Kokteyl Darbe Girişimi ve Kürd’ler… Kürdler Henüz Devlet Olamadı Ama İşgalci Devletleri İşlevsiz Bıraktı İran Güdümlü Solcularımızın Bağımsız Kürdistan Alerjisi Vicdan Sahibiyseniz Tatile Gitmeyin, Kürd’lerin Acılarını Birlikte Paylaşalım… Ufukta Özgür Kürdistan ve Gözü Açık Giden Değerlerimiz… Keşke Tarih Böyle Tekerrür Etmeseydi! Güçlü Düşmanların Oyunları ve Siyasi Çıkarcıların Kürd Siyasetine Etkileri… Kürdistani Mücadelede Zorlu Süreçler ve Güney’deki Referandumun Önemi (1) Zülfiyare dokununca... Kürd’ler İdeolojik ve Mezhepçi Çatışmalardan Uzak Durmalıdır… Xoybunu Anlamayan, Qazi Muhammedi Tanımayan, Kürd Siyasetçisi Olamaz… Güney Kürdistan’da Yeni Reformlar Ve Kürdlerin Yükselen Umutları Kürdler, Özgürlük ve İstikbal Mücadelesinden Asla Vazgeçmemelidir… PKK ile Türk Sol Örgütlerinin Muta Nikahlı Birliği Ve Sonuçları Uşaklığını Yaptığınız Sömürgeci Sistem Kadar Başınıza Taş Düşsün… Düşman Kardeşler Siyaset Tarzı Kürdlere Kaybettiriyor… Tarihi Dönemeçte Kürdler Birlik mi Olacak? Tetikçiliğe Devam mı Edecekler? Cizre’deki Vahşet ve Kürdistan’da Muhtemel Sıkıyönetimin Ayak Sesleri Yenilgiyle sonuçlanan hendek siyaseti Kürtlere hayatı zindan etti Kürd’ler Zalimlerin Yanlışlarının Hem Mağduru Hem de Mecburu Edildiler… HDP'nin Ankara Kongresi - Kürdistan'da Hendek Savaşları ve Alacakarga Hikâyesi Kuzey Kürdistan’da Yaşanan Vahşet ve Kürdlerin Çaresizliği Güney Kürdistan’da Referandum Süreci ve Muhtemel Sıkıntılar Genetiği Problemli PKK Siyaseti Ve Kürd’ün Kanatılan Vicdanı İran Güdümlü PKK, Goran ve YNK’nin Kılçık Siyasetleri Kuşatma ve İhanet Bugün Tüm Kürd’lerin Birlik Zamanı, Yarın Özgür Kürdistan… Mesud Barzani’nin Türkiye Ziyareti Ve Kürd’lerin Beklentileri Kemalist Türk Solu’nun Girdabında Bocalayan PKK/HDP Siyaseti Ve Kürd’ler Türkiye’de 1 Kasım Seçimleri ve Geçmişe Özet Bir Bakış Küresel Güçlerin Kürdistan Topraklarındaki Büyük Hesaplaşması İşgalcilerin Büyük Türkiye Hayalleri Ve Kürd Siyasetçilerin Aymazlıkları Kürdistan’da Halkımız Acılı Bir Bayram Daha Geçirdi Kürdistan Özgürlük Mücadelesindeki Gelişmeler Ve PKK’nin Yanlışları Acil İhtiyaç Onurlu Bir Çözüm Ve Kalıcı Bir Barıştır T.C Devleti Kürdlerin Evlatlarını Katlederek Kürt Sorununu Çözemez Altı Milyon Kürd Oyuna Üç Bakanlık Taraflara Hayırlı Olsun !? PKK/HDP’nin Kürdler Adına Barış İstemesi Hem Saçmalık Hem De Sahtekarlıktır Birlik Biat Değildir, Kuzeyde Nasıl Kazanabiliriz? Ortadoğu’daki Yeni Gelişmeler Işığında Kürdistani Mücadele Kemalist Türk Soluna Vekillik, Kürdlere Ölüm, Zulüm Ve Rezillik Sömürgeci Egemenlere Uşaklığın Kürdistan’daki Adı 'Barzani Düşmanlığı'dır MAKÖV gerçeği ve Kürdistan'da Sivil Dayanışma İhtiyacı Seçim Sonuçları, HDP- Kemalist Sol ve İhanetin Paslı Hançeri MAKÖV'den Mesut Barzani`ye Destek Kürdler Birlik Olmadan, Kürdistan Özgürleşmez Kurdistani Güçler, Zafer Öncesi Sancılı Döneme Hazırlıklı Olmalıdırlar Bir Hegemonyayı Pekiştirmek Uğruna Tüm Kürdlere Yapılan Düşmanlık PKK/HDP 7 Haziran Seçimlerinde Kimlerin Taşeronluğunu Yapacaktır? Ya Kürdistani Bir Birlik, Yada Ebedi Uşaklık ve Kölelik Ölümsüz, Büyük Kürd önderi Qazi Muhammed'in anısına Newroz Newroz Olalı Böyle Bir Zulüm ve Rezillik Görmemişti! Kürt ulusal birliğini zora sokan örgütsel hesaplar Kürdlerin Umutları ve Geleceği Kelepir Fiyatına Pazarlanıyor Garantörü, Gözlemcisi, Garantisi Olmayan "Çözüm Süreci"! Kürtlerden silahlarını bırakmalarını istemek düşmanlık değilse ahmaklıktır Ağrı Direnişi, Bir Çoban Köpeğinin Gururu, Xıdır Ağa ve Babam Şantaj ve Tehdit Yöntemleriyle Seçimlere Hazırlanmak Esadların Suriye'si, Kürdistan'ın Rojava'sı ve Kobanê Direnişi Kürd'e İhaneti Mahkûm Etmeden, Sömürgeciliği Yenilgiye Uğratmak Mümkün Değildir! Öcalan'ın Kürdleri yerlerde süründüren Çözüm Süreci Xazila Dewleta Me Kurdan Ji Hebaya Sömürgeci Devletlerin Marifetli Maymunları ve Bir Kürd Hikayesi Şengal'in Kurtuluşu Kürdistani İradenin Yüz Yıllık Başarısı ve Zaferidir Kürdistan Özgürlük Mücadelesinden Ekolojik Demokratik Teslimiyete (2) Kürdistan Özgürlük Mücadelesinden Ekolojik Demokratik Teslimiyete (1) Kürdler Uzun ve Zorlu Bir Mücadele Sürecine Hazırlıklı Olmalıdırlar Ortadoğu Cehenneminde Kürdlerin Yegâne Kurtuluşu Devletleşmekdir… Kürd Milli Damarındaki Uyanış ve Sömürgecilerin Korkuları Öcalan'ın Kanton Aşkı, 'Rojava Devrimi' ve Kobanê Trajedisi IŞİD Saldırıları ve Kürd Halk Tabanındaki Duygusal Birlik Ey Devletên bê ujdan, Ey milletên bêbext 'Kobane Ez Qurbane' Sizler Bu Zulümü Hak Etmemiştiniz Küresel Güçler Büyük Hesapları, IŞİD - PKK ve Kürtler (4) Küresel Güçler Büyük Hesapları, IŞİD - PKK ve Kürtler (3) Küresel Güçlerin Büyük Hesapları, IŞİD – PKK VE KÜRD’LER (2) Küresel Güçlerin Büyük Hesapları, IŞİD – PKK VE KÜRD’LER (1) Siyasette İlkesizlik ve Tutarsızlık İlgili Milletin Kaderi ile Oynamaktır Kürdistani Olmayanlar Peşmergeyi Anlayamaz Kirli ve Kontrollü Otuz Yıllık Savaşın Kürdlere Yaşattıkları
x