Mehmet Kobal: Dünyanın en güzel şeyi bağımsızlıktır.

Dünyanın en güzel şeyi bağımsızlıktır.

Kürd düşmanların tercihli oyuncağı olan kanton politikası, bu durumda Kürdistan'ın parçalanmışlığını derinleştiren ve bağımsız devlet oluşumuna karşı tasarlanmış bir proje gibi duruyor. Bu mantıkla sömürgci işgalin kırılması, işgal altındaki toprakların kurtarılması hedeflenmiyor. Kurtarılan topraklar, kanton adı altında yeniden işgallerine sunuluyor.

Mehmet Kobal

20.02.2015, Cum | 08:16

Dünyanın en güzel şeyi bağımsızlıktır.
Makaleyi Paylaş
Subjektif niyet olmazsada objektif olarak merkezi belirsiz kantonlar yönetimi bağımsızlık karşıtlığıdır. Kürdistan'ı daha çok parçalara bölmek ve toplumun sosyolojik dokusuyla oynamaktır. Politik, coğrafik parçalanmışlığına hizmet etmektir. Siyasal liderlik düzeyinde sömürgeciliğin etkisinden ve aşağılık kompleksinden kurtulamamadır. Özünden kaçmadır. Milli düşmanlarına şirrin görünmektir. Kürd Millet davasına inançsızlıktır. Liderlik düzeyinde direnmeyi, ölmeyi bile bilmemektir.
Gerillalar inandıkları için kahramanca savaşıyorlar. Halk ölümüne direniyor. Ama siyasi liderlik aynı düzeyde inanmadığı için ulus gerçeğinden kaçış içindedir. Bağımsızlıktan muhtarlığa, kantonculuğa çark edilmesi ve bağımsızlık yanlılarına tavır alınması sömürgeci çözümsüzlüğün etkisidir. Kürdistan'ın uluslararası sömürge statüsü ve kuzey parçasının siyasi çözümü Türk isgalcileriyle rehinelerine kalmışsa burda çözüm çıkmaz.

İnsan yaşamını bireysel menfaat, riyakârlık ve politik ayak oyunlarıyla hiçe sayarsanız, buz dağında hurma yetiştirmeyi'de iddia edebilirsiniz.Yaşanan isyanlar ve öldürülen bütün kürdler bağımsız Kürdistan için öldüler. Son onbeş yılda ne kadar uçuk, saçma kavram ve politikalar varsa kürdler adına savunuldu. Doğru olanlarında içi boşaltıldı. Ulusal kongre, ulusal konfranslar gibi... Mesela neden bağımsız Kürdistan hedefı kanton manipülasyonuyla tanınmaz hale getiriliyor?

Kürd düşmanların tercihli oyuncağı olan kanton politikası, bu durumda Kürdistan'ın parçalanmışlığını derinleştiren ve bağımsız devlet oluşumuna karşı tasarlanmış bir proje gibi duruyor. Bu mantıkla sömürgci işgalin kırılması, işgal altındaki toprakların kurtarılması hedeflenmiyor. Kurtarılan topraklar, kanton adı altında yeniden işgallerine sunuluyor.Yanı öz güvenin iğdiş edilmiş hali oluyor. Diğer bir akılsızlıkta kalan kürdlerle sömürgeci rejimleri demokratikleştirme mantığıdır. Bu ütopya ise Amerika'nın Kürdistan bölgesi üzerinde Irak'ı İran'a yedirmeme politikasına benziyor. Sonuçta engelenen bağımsız kürdistan ve öldürülen kürdler oluyor.!

Suriye'nin sömürgesi olan Rojava'nın (Güney batı Kürdistan) Kobané Kenti IŞİD'in işgali altında kurtuldu. Harabeye çevrilen bu şehrin kurtuluş mücadelesi isimsiz ulusal kahramanların emsalsiz direnişi ve Kürdistan Başkanı sayın Mesud Barzani'nin Milli duruşu, diplomatik çabası ve Kürd millet dostlarının yardım ve dayanışmasıyla başarıldı. Şimdi asıl mesele işgal altında kurtarılan Güney batı Kürdistan şehirlerin Kürd ulusal direnişine, olumlu imajina gölge düşürmeyecek olgunlukta yönetilmesidir.

3 Ağustos 2014 tarihinde Kürd Ezidilerine 21. yüzyılın en ağır soykrımı uygulandı. Kobané direnişi, Şengal jenosidi Kürd milli birliğini yek vucut haline getirdi. Gencecik kızlarını, oğularını ulusal özgürlüğü için savaşa yollayan, çok ağır bedel ödeyen Kürd halkı işgalcı ve tekçi yönetimlerden bir hayli çekmiştir. Ulusal birlik yerine ideolojiyi esas almak yaşananlardan hiç bir şey anlamamaktır.

Kürdistan'i fikirlere, muhaliflerine örgütlenme hakkı tanımayan, örgüt bayraklarını Kürdistan ulusal bayrağı yerine taşıyan, Kürdistan davası yerine örgüt-ü öne çıkaran zihniyetin değişmesi Kürdlerin zaferi kadar değerli olacaktır. Ulusal kurtuluşu savunmak, ulusal bayrağı taşımamak büyük çelişkidir. Kendisiyle barışık olunmadan başkalarıyla, başkalaşma kompleksiyle barışık yaşanılamaz. «Dünyanın en güzel şeyi kendisi olmaktır» der. Michel Montaigne.

Her millet kendi bayrağıyla safa girer. Kürdistan coğrafyası fiziksel olarak birleşiktir. Her fikir yan yana örgütlenme hukukuna sahip olmalıdır. Politik parçalanmışlık bağımsız Kürd devletin ilanıyla aşılması hedeflenmelidir. Siyaset, diplomasi Liderin paranoyasına göre değil ulusal bağımsızlığın müttefiklerini çoğaltmak için yapılır. Kürd halkının, Peşmerge ve Gerilla kuvvetlerin birlik mücadelesiyle özgürleştirilen Kobané şehrinin kurtuluşunu bağımsız Kürdistan'ın doğuşuna yorma umudu boşa çıkarılmamalıdır. Diktatör rejimlerin hakim olduğu ortadoğu'da Kanton ütopyasını savunmak sahra çöllerinde balıkçılık yapmaktır.

Gerilla'yı yalnız bırakmayan, Peşmerge'nin Kobané seferberliğini yüzbinlerle karşılayan Kürdistan halkı lider, örgüt ve otoritelerin önüne Kürd ulusal birlik ödevini koymuştur. Güney batı Kürdistan'ın baş kenti Kamışlo, Kürd şehri Haseke ve bir çok yerleşim halen işgal altındadır. Diktatör Baas rejimi bir asıra yakındır sömürgeleştirdiği Rojava Kürdistan'ın geri kalan kısmındanda çekilmesi zorlanmalıdır.

Son dört yıldır PKK, PYD'nin sayesinde iktidarda kalan Beşar Esat rejimin ipi Kürdlerin elindedir. Aslında Güney Batı Kürdistan (Rojava) fiilen kurtulmuştur. Fakat PKK, PYD yönetiminin milli bir siyaset izlememesi, keza bölgeyi kantonal parçalara bölmesi Kürdlerin işini zorlaştırmıştır. Orta doğu çemberinde Suriye rejimin kürdlerle ittifak arayışı Kürd milli çıkarları ölçüsünde elbette değerlendirilmelidir.

Fakat menfaat temeli dost düşman esprisi bu tür durumlarda sıkça yer değiştirdiğini bilmek ve özellikle küresel dengelerin bölge somutunda aldığı pozusyonu dikkatle izlemek gerekir. Halen Kürd toprakların yüzde sekseni işgal altındadır. Peşmerge ordusu henüz Şengal, Musul vb. Kürd toprakların bir kısmını kurtaramamıştır. Kürdistan Milli ordusunun bu güne kadar tek merkezde vucuda getirilmemesi sömürgeci rejimlerin işine gelmiştir. Kürd millet evlatların kanıyla kazanılan alanlar kanton adı altında merkezi sömürgeci devletlere yeniden bağlanabilme tehlikesi Kürd milletine yapılacak en ağır kötülüktür.

Başkan Barzani'nin bağımsız Kürdistan siyasetiyle halka daha yakın durması değerlidir. Fakat ulusal organların, kurumların bu denli geciktirilmesi pozitif bir politik vizyon değildir. Kürd düşmanı IŞİD'in saldırısı Özellikle Ezidi Kürdlerin soykırıma uğratılması Kürd milletini ağır etkiledı. Kürd yurtseverlik duruşu dört parça kürdistan'ı Kürd düşmanlarına karşı harekete geçirmede etkili oldu. Fakat Birleşmiş Milletlerin'de kabul ettiği, ulusların kendi geleceğini belirleme, yani devlet kurma hakkına uygun ortak bir karar mekanizması oluşturulamadı. Dolayısıyla Evrensel kriterlere uygun bir milli eğitim, Milli ordu, milli ekonomi ve güçlü bir savunma, kalkınma hamlesi projeleştirilemedi.

Kürdler son bir asır'da her dört parçada defalarca soykırımdan geçirildiler. Katliamcıların adının Türk, Acem, Arap sömürgeciliği veya IŞİD, El Nusra, El Kaide türü islamist terör çeteleri olması bir şey değiştirmiyor. Bütün mesele ulusal bağımsızlık için kendini feda eden kürdlerin hayatına karşılık bağımsızlığın savunulmamasıdır. Şehirler, köyler işgal altından kurtarılıyor ama umut vermiyor. Çünkü bağımsızlık ve devletleşme hedeflenmiyor. Devrimci milli kazanımlar ulusal dinamikler üzerinde inşa edilmeyince bir gelecek vaat etmiyor. İşkal altında kurtarılan toprakların korunması için savunma mekanizmaların geliştirilmesi gerekir. Buda devlet erkinin varlığıyla mümkün olur.

TC uluslararası islamist terör örgütlerin hamiliğini yapıyor. Türkiye Kürd düşmanı islamist terör örgütlerin merkez üssü durumundadır. IŞİD Sömürgeci bölge rejimleri ve bağlantıları nezdinde günümüze kadar olanlardan farklı bir stratejik hedefle tasarlanmış ve bilinen yöneticilerinden daha farklı ve çıkar birliği yapmış devletlerin gelişmelere göre biçim verebileceği bir proje biçiminde örgütlenmiştir.

IŞİD finansörlerin resmi ikametgahı henüz belirtilmezsede genel olarak Ortadoğu islamist törür örgütlerin nerelerde ve hangi devletlerce kullanıldıkları bilinmektedir. IŞİD'in özellikle Kürdleri hedef alması, Kürd Ezidi yerleşimlerin nufusuna tam manasıyla organizeli bir soykırımın uygulanması son derece planlı ve çok önceden tasarlanmış bir projedir.

Hatırı sayılır dünya basını IŞİD'i finanse eden, silahlandıran devlet istihbaratlarından ve yöneticilerinden söz etti.Türk Cumhuriyeti, Katar, S.Arabistan en öne çıkanı oldu. Diktatörlük ve din ideolojisiyle örgütlenmiş Ortadoğu devletleri oluşturdukları, finanse ettikleri islamist terör örgütleriyle birbirlerine ayar verme ve insan hayatı üzerinde pazarlık savaşına devam ediyorlar. Sinjar ve çevre yerleşimlerine ağır silahlarla donatılmış, eğitilmiş profesyonel psikopat çetelerin saldırıtılması laletayın bir örgüt işi değildir.

Sadece Sınjar ve yerlşimlerinde 450 bin insanın yerlerini yurtlarını terk ederek ölüm yolculuğuna çıkarılması ve On binlerce Ezidi Kürd'ün dağlara sığınması ve binlercesinin kayıp, susuzluk ve açlıktan ölmesi ağır bir trajedidir.7 bin Kürd Ezidinin (9 yaş kız çocukları'da dahil) kadınları IŞİD yöneticilerinden farklı olmayan Arap rejimlerin pazarlarında seks kölesi olarak pazarlandığı belirtiliyor. Sadece 300 000 bine yakın Ezidi ve Şebek Kürdleri Güney Kürdistan Bölgesinde kışı çadırlarda geçirmek zorunda bırakılmıştır. Bu sistemli soykırım planların karşılığı ve tek güvencesi Bağımsız Kürdistan Devletinin ilanıdır. Eğer bağımsız Kürdistan devleti ilan edilmezse Kürd liderlerin, siyasetçilerin bir inandırıcılığı kalmayacak ve lanetleneceklerdir.

Bağımsızlık ötelenirse, belli Kürd bölgeleri Filistin gibi uluslararası savaş tekellerin ve bölge devletleri adına savaşacak lejyonerlerin sektörüne dönüşebilir. Faşist İran Molla cumhuriyeti ve Baas rejimleri bilinen Arap devletleri ile yıllardır; Hizbullah, Hamas, Elfetih ve türevleri üzerinde bir savaş sürdürüyorlar. Arafat ölene kadar bir mariyonet gibi oynatıldı. Mahmut Abbas, Nasrulah, Hani, benzeri liderlerin her biri farklı merkezlere bağlı ve savaş sektörüne göre organize edilmişler.

Son yıllarda IŞİD, El Kaide, El Nusra, İslami cephe gibi terör örgütleriyle bu pazarda yer almaya çalışan TC 'de artık oynan oynun açık bir tarafı olduğu dünya basınında kabul görüyor. Ondan dolayı bütün Kürd otoriteleri, siyasetçileri bu sahanelenen senaryorları dikkate alarak siyaset yapmalıdır. Dünya devletleriyle ilişkiler önemli ve geliştirilmelidir. Fakat bu ilişki silah al para ver bağımlılığından öte karşılıklı Kürdistan'ın bağımsızlık stratejisine hizmet eden bir ilişki doğrultusunda sürdürülmelidir.

Bu nedenle mevcut durumda Erbil merkez alınmalıdır. Bağımsızlık siyasetin, alt yapısı ve dünya başkentleriyle ilişkiler nerede revaçtaysa orayla birlik içinde durulmalıdır. Birbirimizin arkasında film çevirerek bir yere varamayız. Kobane'de, Şengal'de Kerkuk'te Kürd düşmanlarına karşı savaşanlar Kürdistan'ın dört parçasından bir araya gelmişler. Bu milli duyarlılık tavrı yurtsever, demokrat, devrimci, sosyalist ve bütün Kürd halkını aynı cephede birleştirmesi iyi okunmalıdır. Kürdlerin bu ulusal kurtuluş haklılığı ilk defa dünya kamuoyunda karşılık bulmuşken doğru değerlendirilmelidir.
Neden Kürd Milletine ulusal birlik, bağımsızlık ve Devletleşme hakkı fazla görülüyor.? Neden Kürdler'de bütün dünya ulusları gibi kendi kendini yönetme hakkına laik görülmüyor? Neden Mesud Barzani'nin, bağımsızlık, birlik için gösterdiği liderlik davranışı gösterilemiyor ? Neden her gün Kürd gençlerini idam eden İran faşist rejimine karşı etkili, caydırıcı kitlesel eylemler yapılmıyor?

Öcalan'ın özgürlüğü için yüzbinler harekete geçiriliyor. Ama yüzbinler yaşanan idamlar için bir defa harekete geçirilmedi ! Neden Kürdistan'ı parçalayan paylaşan sömürgeci devletler için tehlike çanların çaldığı ve dört parça Kürdistan'da özgürlük mücadelenin pratik olarak ortaklaştığı bu dönemeçte milli bir resim verilemiyor?

Örgütün onlarca yayın, basın organları fuzuli insanlarla dolmuşlar. Kürdistan'ın bağımsızlık fikri ve yaşanan idamların dışında her şey konuşuluyor. Onbir senedir uluslararası Kürd konferansını yalnız başına ve işgalcinin resmi diliyle yapan ve birbirinin kopyası olmaktan başka bir getirisi olmayan, bir hareketin başındaki, etrafındaki insanlar nasıl rahatsızlık duymuyor? Bu konferanların hiç birinde bağımsız Kürdistan düşüncesinden söz edilmemiştir. Asırlardır ulusal özgürlük kavgası veren, bütün isyanları soykırımla sonuçlanan Kürd Milletin kendi geleceğini belirleme, devlet kurma hakkı neden konuşulmasın?.

Peki hangi gerekçeyle ve inandırıcılıkla Ulusal Kongre çağrısı yapılıyor ? Son kırk yılda on binlerce Kürd gencini feda eden, beş bin köyü, mezrası harita'dan silinen onbine yakın faili «meçhul» sayılan türkiye metropol varoşlarında dilenci hale getirilen, linç edilen ve son 30 yılda altı milyondan fazla göçe zorlanan ve yara bere içinde kalmış bir milletin trajedisi, asırlık tecrübesi, işgalcilerinden kurtulma projesi ve siyasi bağımsızlık hakkı neden hedeflenmesin, tartışılmasn?

Kürdistan ulusal kuvvetlerin Kobané'yi bütünüyle kontrolüne alması sonrası kaçan IŞİD elmanların bir kısmının Türk işgalci ordusuna, polisine sığınması ve sınır hatında dev Türk bayrakların asılması çözüme, iyi niyete ve birlikte yaşamaya hizmet etmiyor. Bu nedenle Kürd örgüt ve otoriteleriyle değil TC ile çözüm arayışına giren anlayışta dahil, TC ve partilerine hizmet eden Kürdler en az Türkler nezdinde IŞİD katilleri kadar müteber olmadıklarını anlamalıdırlar artık.

TC'nin Kürd tarihi İran, Irak diktatörlerine rahmet okutacak cinstedir.Türk hükümetleri laiklik adı altında geliştirdiği bütün ilişkileri Kürdlerin alayhtarlığı doğrultusunda kullandı. Şimdi de islamı kullanıyorlar. Türkler tarihin hiç bir döneminde her hangi bir Kürd ulusal direniş hareketine destek ve dost olmamıştır. İran, Irak, Suriye iç işleri bakanları Saddam' ın yıkımına kadar TC nin öneri ve planı üzerinde bir araya getiriliyordu. Irak sömürgeci rejimin soykırım, enfal politikası yirminci yüzyılın son jenosidi oldu. Bu jenosid ayni zamanda Bağımsız Kürdistan Devletinin artık kaçınılmaz olacağını da gündemleştirdi.

Kürd topraklarını işgal eden Arap, Türk ve Acem sömürgecilerin Kürd topraklarında çekilmelerini savunmayan kişi, parti ve organizasiyonlar artık yurtsever, demokrat, devrimci görülemezler. Devletleşmemesi için parçalanan, talan edilen Kürd milleti en ağır darbeyi TC'den almıştır. Hiç bir ulus eşitlenmediği bir ulusla güven içinde yaşayamaz. İnkar, işgal ve sömürgecilik zorla yönettiği Kürd ulusun siyasi, etnik, ayrılık temeli devletleşme hakkını teslim etmiştir.

Demokratik bir Türkiye, demokratik bir Suriye, demokratik bir İran için Kürdleri savaştıran, öldürten bir siyaset, ölü ve haps edilme sayısını artırmaktan başka bir şey yapmadı. Tek kelimeyle işgalci devletleri demokratikleştirme hayali, geri kalan Kürdleri'de bu yolla kırma politikasıdır.

[email protected]
Bu makale toplam: 6268 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:21:04:31
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Mehmet Kobal

Yazarın Önceki Yazıları

Türk ve Fars saldırganlarını durdurun. Ankara, Nato blokajından çark etti İşgal ve Talan Cumhuriyeti Medya ve Sosyal Medyanın Önemi Kürdlerle Savaşıyor, Rusya'ya 'Arabulucu' Oluyor! Ankara’nın Hayal Edemediği Ayağına Geldi Newroz Piroz Be! Kirli Siyasetin Sefaleti Ecevit'ten Erdoğan'a 'Demokrasi' Kürdler Avukatını Unutmayacak 'Helalleşme' Değil Yüzleşme Olmalıdır Türkiye, Suriye ve Rojava'da kaybetti Yüzyıllık Türk-Kürd Savaşın 'Çözüm' Raporları 'Kolunuzu, Bacağınızı Kopracağım' Dersim Gittikçe Kürtleşiyor ! Savaşın Kaçınılmaz Sonuçları Çanlar Kimin İçin Çalıyor ? Sakine'yi Anlatmak Zor Kürdistan'da Neler Oluyor? Korku Rejimi Çöküşünü Yaşıyor Stratejisiz Savaş ve Barış Politikası! Coronavirüs ne hatırlattı? Türkiye, Suriye'de neyin savaşını veriyor? Zozolar Bitirildi, Lololar Kaldı. İran Rejiminin Kara Kutusu Kasım Suleymani! ABD ve Rusya Türklerle Ne Yapmak İstiyor? Tahir Elçi Öldürüldü, Sur Yıkıldı, Diyarbekir Sustu Güvenli Bölge Basıncı ve Ankara zirvesi! Siyasetin Sefaleti ve Açlık Grevleri Ütopya Nedir? Türkiye düşmansız yönetemez! Siyaset Niçin Yapılır ? ABD ve Rusya Ne Yapmak İstiyor? Sessizlik Savaş Malzemesidir ! Dünya Devletlerinin Kürdistan Hesabı ! Acem Diplomasisi ve Kerkük İşgali! Acem Kılıcı ! İran ve Türkiye'nin Çıkmazı! Yüzyıllık Sykes-Pkot Esareti ve Bağımsızlık Referandumu ! Neden Güvenli Bölge ? Türkiye Demokratikleşir mi? Kürdistan Hava Kuvvetleri ! Koalisyon Güçlerinin Ankara Ayarı ! Kürdler olmazsa Türkiye Ne Yapacak ? Şengal, Kürdlerin Birlik Sembolü Olmalıdır Ateşkes ve çözüm arayışı ! Ateşkes Hazırlığı Türk Kolonyalizmi ! Despotizm ! Cihata açılan kapı! Said'lerin Bağımsızlık Çağrısı ! Musul Kimin Yurdu ? Ortadoğu Jeopolitiği ve Cepheler Savaşı 11 ayda yedi bin insan öldüren AKP çözüm istiyor! Tarih nasıl çarpıtılır? Otoriteryanizm ve Kürd Sorunu Erdoğan'ın Türkiye'si Nereye Gidiyor? İşgalin Kendisi Terörizmdir! Sabrımızı Taşırmayın! Türkler Kürdlerin katili olmayı redetmelidir Son Altı Ayda Kaç Yüz Kürd Öldürüldü? Kürd Halkının Sesi, Tahir Elçi Susturuldu! Savaş siyaseti yönetemez! 'Nankör IŞİD' Operasyonu ve Kürdler Hdp'in Barış Mitingine Ankara'dan Bomba ! Kürtlere Karşı Etnik Bir Savaş Yürütülüyor 'Kürd Millet Mesajı' Doğru Okunmalıdır Kürd Milleti Bağımsızlığa Yürüyor İran Rejimi Her Saniye Suç İşliyor Kadına Bakış Nasıl Olmalı ? Tanrıları Nasıl Yarattık? Kuzey Kürdistan Kimin İşgali Altındadır? ''İslam'' Faşizmi Kuşatılmışlık Kürd Devletiyle Aşılacaktır ! Ulusal Kazanımlar Devletsız Korunamaz. Hamidiye Alayları (Bejikler) Rojava ve Ulusal Kimlik ! Siyasi Temsilin Anahtarı Ulusal Bağımsızlıktır. Cenevre 2 ye Kürd'ler Neden Çağrılmadı ? Kürdistan ve Önderlik Sorunu !
x