Mehmet Kobal: Medya ve Sosyal Medyanın Önemi

Medya ve Sosyal Medyanın Önemi

Hiçbir güç, medya’yi Kürdler kadar birbirine karşı bu denli kötü ve sınırsız bir düşmanlıkla kullanmıyor. Siyasi hareketlerin legal, illegal basını tv.Yayın organları Emir komuta zinciriyle birbirini idare etme rantına dönüşmüş.

Mehmet Kobal

22.04.2022, Cum | 12:23

Medya ve Sosyal Medyanın Önemi
Makaleyi Paylaş

Bilimsel, ileriye dönük umutvar idealere bağlılık bir erdemdir. Bir siyasete veya lidere bağlı olmak, bağımlı olmak değildir. Çağımızın iletişim olanakları her birimize bağımsız bir medya organı ve bağımsız davranma şansını tanıyor. Medyanın temel amacı, işlevi, tarafsızlıktır. Halkın haber alma özgürlüğüne olan ihtiyaca cevap vermektir. Medya bireyin, Toplumsallaşmasını ama ayni zamanda toplumu bireyin hak hukukuna ve yaşam tarzına müdahale edemeycek ilkesinide benimsemesidir. Medya; Tv, gazete, dergi, İnternet ve bütün iletişim araçlarını kapsayan basın yayın organların genel adıdır. Yani dünden bugüne Medya’nın rölü tartışılmaz bir ağırlık alanı oluşturd. Basının işlevi, insanların birbirleriyle direkt veya dolaylı iletişim kurmasına, sorunları diyalogla giderme kültürünü sağlama, yaygınlaştırma sanatıdır. Haber, program yapmada, sunmada, Kamuoyu oluşturmada toplumsal olayların yanlış doğru yönetilmesinde tayin edici oldu.

Her kimki iktidar, devlet olmak istemişse medya gücünü kullanarak, medya satın alarak kitleleri yönlendirmiş. Medya yöneticileri çok renkliliğin ifadesine bağlı haber yapma etiğinden söz etsede iktidarlar ve müktedirler için çok etkili bir örgütlenme, propaganda malzemesi olarak kullanılmış. Irksal, dinsel, emperyal gericiliğin ve özellikle islami rejimlerin hüküm sürdüğü toplumların sürekli yanlışı veya doğruyu uzağndan aramaları bir hedef saptırması olmuş. Ahlaksızlık şöven, riyakâr, çıkar ve yalakalık doğru konuşmayı, haber yapmayı zorlaştırmış. Bütün bu kirlenme bireysel menfaat amaçlı kullanılan basın yayın ve yalan enformasyonlarla gerçekleşiyor. Fakat herseye rağmen alternatif medya yetersizde olsa gelişiyor. Özellikle son yirmi yılda Sosyal Medya'da önemli bir yoğunluk ve ilgi gözleniyor.

Neredeyse o boyalı basın, tv. tekelerin tek taraflı klasik, tüccar kafalı kariyer gazeteciliğin temelı sarsıldı. Önemli oranda gücü kırıldı. Fakat genel olarak egemenlere karşı sosyal, ulusal mücadelede bazı yanlarıyla olumlu gelişmeler gözlensede henüz istenilen düzey yok. Özellikle Kürd medyası ve çalışanları bu imkânları doğru kullanmıyor. Toplum mühendisliği kafasıyla haspel kader elde ettikleri ilişki ve imkânları Kürdleri işgal altında kurtarmak için değil, birbirlerine karşı kullanma silahına çevirmişler. Ana akım Kürd medyası, devlet imkânlarına ve verdikleri maaşlara rağmen organizesizlik, amaçsızlık ve inançsızlıktan dolayı o gazetecilik mesleğin hakkını veremiyorlar. Hiçbir güç, medya’yi Kürdler kadar birbirine karşı bu denli kötü ve sınırsız bir düşmanlıkla kullanmıyor. Siyasi hareketlerin legal, illegal basını tv.Yayın organları Emir komuta zinciriyle birbirini idare etme rantına dönüşmüş.

Yanlış bir siyasetle doğru bir mücadele verilemez.

Kürd medyası kimileri için toplumu doğru bilgilendirmekten çok bir ticaret ve reyting yarışına sarmış. Kürdler'de genç yeteneklerin önemli bir bölümü Kürd medyasında, siyasetinde yaşanan o geleneksel ve 'ben bilirim' gazeteci mantığından, tekçi, ideolojik ve sermaye satan dilinde rahatsızlar. Gazetecilerin çoğu siyasetçiler gibi hesapçı ve ortak çalışma aklından, kültüründen uzak duruyorlar. Bireysel çıkar ve zaifliğin ifadesi olarak siyasi şemsiyelerin altına sığınarak ne için karşı oldukları bilmedikleri karşıtlarına apolitik salvolarda bulunuyorlar. Vaziyet bu olunca istenilen düzeyde verimli ve sorgulayıcı bir medya ortaklaşması ve dayanışması gelişemiyor. Eğemen, Koloniyalis, şirket, parti vb.lerin hizmetindeki medyalarda prensip bilmezler ve hazır maaş gazeteciliğine secde edenler maaşız gazeteciliğin pransip sayacına evrilmişler.

Özellikle sömürgeci, işgalci ulusların medyası ve çalışanları tamamıyla yöneticilerine benzemişler.

Çünkü geleneksel medya sermaye gücüne dayanan manipülatif, itihatkâr bir basın politikası öngörür. Bağımlılık özgür haber ve fikirlerin barajıdır. İtiraz etmeyi zorlaştıran bir maaş sistemine endekslidir. Nicel tirajlarla kendini ifade eden reyting nitelikli fılaşlara ayarlı bir manipülasyondur bağımlılık. Bağımsızlığı kendinden başlatacaksın. Özgürlük bireyde başlar. Özgür olmayan bir insan özgür haber yapamaz. Günümüz internet çağında bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle birçok şey değişmeye başladı. Yeni Medya, Altyapısını internet teknolojilerine dayandırdı. İnternet gazeteciliğiyle yeni Medya'nın tanımı değişti. Bu yenilik alışkanlıklarımızı, davranış şekillerimizi revizyouna tabi tutu. Dünyanın kapılarını kendisini iyi kullanan herkese aralamayı sağladı.

Yani dergi, gazete ve TV gibi geleneksel medya araçlarının işlevlerinin yanında karşılıklı etkileşim olanağını sunan internet mecralarına yeni medya araçlarını ekledi. Bu teknolojik gelişme önümüzdeki süreçte daha farklı bilim, teknik materyallerle ileri bir biçim ve nitelik alacak gibi görünüyor. Yeni medyada geleneksel medyaya göre maliyetler daha düşüktür. İnternet bağlantısı olan herkes sosyal medya vb kanalları kullanarak yayın yapabilir. Geleneksel medyada ulaşılan kitle aynıdır ve özelleştirilemez. Fakat yeni medyada hedef kitle belirlenebilir ve kitleye uygun içerik sağlanabilir. Tabi insanların doğru bilgilendirilmesi ve güvenli bir basın ahlakının gelişmesi için dürüst olmak gerekir. İnsanlar devlet medyasına, tüccar kafalı  şirket ve kronikleşmiş lider sultasına dayalı ideolojik klişelere itibar etmiyor ve inanmıyorlar. Özellikle türk devlet medyası Kürdlerin ve genel olarak halkın haber alma haklarına bir saldırı halini almış. Etik ve alternatif bir medya yaratmak için haber kaynaklarına eşit mesafede durmak, ötelenmişleri manşete taşımak halkın basına güvenini yenileyebilir. Yani alternatif  bir medya tasarımı toplumun güvenle izleyeceği ve sahipleneceği bir basının yapıtaşları olabilir?

Yeni medya teknolojileri gazeteciliği değişik alanlarda bir biçimde dönüştürüyor. Bu dönüşüm, haber kaynağı, etkileşim ve iletişim tarzının yeniden tasnif edilmesinide birlikte getiriyor. Yani internet medyası, bu özelliği ile bağımsız gazetecilik açısından olanaklar sunuyor. Hiç şüphesiz gönülü bir ekiple alternatif yaratmak mümkün ancak egoizmle birlikte sermayedarsızlık bu durumu olumsuz etkiliyor. Sonuçta düşünce özgürlüğü, insan hakları, işgal, inkâr, sömürgeci, sömürge ilişkilerinide sorgulayan ve küreselleşmeden azınlık haklarına kadar günümüz yaygın medyasında kendisini ifade edemeyenlerın fikirlerini özgürce ifade edeceği, tartışacağı bir yayına, gazeteciliğe şiddetle ihtiyaç var. Aslında böyle bir medyanın oluşumu koperatifleşerek gelişebilir. Yaygın medya kanallarında sesini duyuramayanlar için bağımsız medyaya şiddetle ihtiyaç var. Bu tip eğilimlerin dile getirilmesi kamusal alanın demokratik dönüşümü ve sorgulaması açısından önemlidir.

Aslında Kürdler diaspora'da önemli bir potansiyel durumundalar. Bu insan gücü basın, yayın alanında koperatifleşerek, lobi ve diplomasi sahasında akıllı bir strateji ile organize edilirse etkili olacak. Artık bu internet çağında geleneksel gazeteler okunmuyor ve miadını doldurdular. Yeni nesil bloglarda okuyor ve dolaşıyorlar. Bu bloglar patlaması Türkye gibi anti demokratik, sömürgeci ülkelerdede gitikçe yaygınlaşıyor. Bütün bilgilerin sanal aleme aktığı bir süreç yaşanıyor. Hergün İnternette milyonlarca belge yükleniyor. Dünya'da yaşanan bloglar patlaması bütün engellemelere rağmen Türkiye' gibi diktörlükle yönetilen ülkelerde'de bir biçimde yaşanıyor. Anti demokratik rejimler bu durumun objektif medya ihtiyacını doğuracağını dolayısıyla toplumsal muhalefeti geliştireceğinden korkuyorlar.

Hiç süphesiz o korku yaşanacak. Demokratik kanalarda gelişmesi engellenirse toplumsal sokak gösterileriyle patlayacak. Artık emir komuta ile akıllarını midelerine bağlamayı muhalif gazeteci ve yazarlık zanetmişlerin bir numarası kalmiyacak. İnsanları doğru bilgilendirmek riskli, zahmetli olmakla birlikte ahlaki, etik bir duruş sorunu olduğu görülüyor. Pek çok kavram gibi objektif medya kavramının da içi boşaltıldı. Doğru bilgiye sahip olmayan toplumlarda, inanç ve etnisitelerde karşılıklı kominikasyon, barışçıl diyalog gelişemez ve olgunlaşamazlar. Bu minvalde Türkiye çarpıcı bir örnektir. Türk devleti medya'yi Kürdlere, gayri müslimlere, Alevilere karşı bir silah gibi kullanıyor. Bu devletçi toplumün temelini Kemalistler attı ama onlara karşıda kullanan Erdoğan oldu. Bumerank misali kendi kendilerini vuruyorlar.

Adi ne olurs olsun tek yönlü hizmet veren kitle iletişim araçlarının ticaret ve manipülasyona dayalı, geleneksel medyanın tanımını oluşturduğunu belirtmek lazim. Her şeyden önce bir illetişim aracının, medya organın güvenilir olması için amacının açık, yönetenleri dürüst olması, bilgi ve ilginin kapsamlı ve çoğulcu düşüncelere dayanması gerekir. Objekif, çağdaş bir medyanın önemi öngörülü bir bakışın sistematik işlevi ile gerçekleşır. Dikkatle oluşturulacak böylesi bir basın fikri bireysel değil, kurumsal, kollektif, sorgulayıcı bir gazetecilik ahlakını gerçekleştirmeyi hedeflemeldir. İster medya ister siyaset, her ne meslek olursa olsun bulunduğumuz yeri sürekli sorgulamalıyız. Bu olgu özellikle işgal altında olan, savunmasiz etnisiteler, inançlar ve halk için temel bir prensip olmalıdır. Özerkliğe sahip çıkmalıyız Özgür düşünmeyi bağımsız medya mücadelesini bu manada savunmaliyiz.

Diktatörler alternatif medyanın düşmanı. Özgür bir medya ve gerçek bir muhalefetten korktukları kadar hiçbir şeyden korkmazlar. Özellikle son yıllarda toplum alabildiğine muhalefetsizliğe, tek tipleştiriciliğe manipüleye alıştırıldı. Ahlak kurallarının işlemediği, Rant dağıtan, mafya kollayan Türkiye medyası objektif haber yapabilir mi? Artık modern demokrasinin sağlıklı bir biçimde işleyebilmesi için geniş bir gazete-medya yelpazesi şart. Demokratik tartışmanın kapsamlı olabilmesi, kamuoyunun özgürce oluşabilmesi, buna bağlı. Ekonomik zorluklar var, ama enternet, teknik olanaklar çerçevesinde çözümler de üretilebilinir. Eğer doğru bir medya ve objektif haber akışı olsaydı sağlıklı, bilinçli bir toplumsal gelişme yaşanırdı. Bu yüz yıllık ilkel, klasik sömürgecilik, kitlesel şiddet, inkâr, ırkçılık ve yalana dayalı medya baronları, mafya, çete devletçiliği ve savaş medyası yaşanmayacaktı.

______________________

[email protected]

 

Bu makale toplam: 1448 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:12:27:49
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Mehmet Kobal

Yazarın Önceki Yazıları

İşgal ve Saldırganlık Ankara'nın başını yiyecek Türk ve Fars saldırganlarını durdurun. Ankara, Nato blokajından çark etti İşgal ve Talan Cumhuriyeti Kürdlerle Savaşıyor, Rusya'ya 'Arabulucu' Oluyor! Ankara’nın Hayal Edemediği Ayağına Geldi Newroz Piroz Be! Kirli Siyasetin Sefaleti Ecevit'ten Erdoğan'a 'Demokrasi' Kürdler Avukatını Unutmayacak 'Helalleşme' Değil Yüzleşme Olmalıdır Türkiye, Suriye ve Rojava'da kaybetti Yüzyıllık Türk-Kürd Savaşın 'Çözüm' Raporları 'Kolunuzu, Bacağınızı Kopracağım' Dersim Gittikçe Kürtleşiyor ! Savaşın Kaçınılmaz Sonuçları Çanlar Kimin İçin Çalıyor ? Sakine'yi Anlatmak Zor Kürdistan'da Neler Oluyor? Korku Rejimi Çöküşünü Yaşıyor Stratejisiz Savaş ve Barış Politikası! Coronavirüs ne hatırlattı? Türkiye, Suriye'de neyin savaşını veriyor? Zozolar Bitirildi, Lololar Kaldı. İran Rejiminin Kara Kutusu Kasım Suleymani! ABD ve Rusya Türklerle Ne Yapmak İstiyor? Tahir Elçi Öldürüldü, Sur Yıkıldı, Diyarbekir Sustu Güvenli Bölge Basıncı ve Ankara zirvesi! Siyasetin Sefaleti ve Açlık Grevleri Ütopya Nedir? Türkiye düşmansız yönetemez! Siyaset Niçin Yapılır ? ABD ve Rusya Ne Yapmak İstiyor? Sessizlik Savaş Malzemesidir ! Dünya Devletlerinin Kürdistan Hesabı ! Acem Diplomasisi ve Kerkük İşgali! Acem Kılıcı ! İran ve Türkiye'nin Çıkmazı! Yüzyıllık Sykes-Pkot Esareti ve Bağımsızlık Referandumu ! Neden Güvenli Bölge ? Türkiye Demokratikleşir mi? Kürdistan Hava Kuvvetleri ! Koalisyon Güçlerinin Ankara Ayarı ! Kürdler olmazsa Türkiye Ne Yapacak ? Şengal, Kürdlerin Birlik Sembolü Olmalıdır Ateşkes ve çözüm arayışı ! Ateşkes Hazırlığı Türk Kolonyalizmi ! Despotizm ! Cihata açılan kapı! Said'lerin Bağımsızlık Çağrısı ! Musul Kimin Yurdu ? Ortadoğu Jeopolitiği ve Cepheler Savaşı 11 ayda yedi bin insan öldüren AKP çözüm istiyor! Tarih nasıl çarpıtılır? Otoriteryanizm ve Kürd Sorunu Erdoğan'ın Türkiye'si Nereye Gidiyor? İşgalin Kendisi Terörizmdir! Sabrımızı Taşırmayın! Türkler Kürdlerin katili olmayı redetmelidir Son Altı Ayda Kaç Yüz Kürd Öldürüldü? Kürd Halkının Sesi, Tahir Elçi Susturuldu! Savaş siyaseti yönetemez! 'Nankör IŞİD' Operasyonu ve Kürdler Hdp'in Barış Mitingine Ankara'dan Bomba ! Kürtlere Karşı Etnik Bir Savaş Yürütülüyor 'Kürd Millet Mesajı' Doğru Okunmalıdır Kürd Milleti Bağımsızlığa Yürüyor İran Rejimi Her Saniye Suç İşliyor Kadına Bakış Nasıl Olmalı ? Dünyanın en güzel şeyi bağımsızlıktır. Tanrıları Nasıl Yarattık? Kuzey Kürdistan Kimin İşgali Altındadır? ''İslam'' Faşizmi Kuşatılmışlık Kürd Devletiyle Aşılacaktır ! Ulusal Kazanımlar Devletsız Korunamaz. Hamidiye Alayları (Bejikler) Rojava ve Ulusal Kimlik ! Siyasi Temsilin Anahtarı Ulusal Bağımsızlıktır. Cenevre 2 ye Kürd'ler Neden Çağrılmadı ? Kürdistan ve Önderlik Sorunu !
x