Mehmet Kobal: Şengal, Kürdlerin Birlik Sembolü Olmalıdır

Şengal, Kürdlerin Birlik Sembolü Olmalıdır

PKK'nin yaşanan siyasal, toplumsal kırılmalara rağmen hiçbir şey olmamış gibi davranması ve Kuzey Kürdistan'da yaşatılan yıkım ve katliamı bırakıp Şengal'de yeni bir savaş cephesi açmaya kalkışması asıl sorumluluktan kaçıştır.

Mehmet Kobal

11.03.2017, Cts | 10:57

Şengal, Kürdlerin Birlik Sembolü Olmalıdır
Makaleyi Paylaş

Ulusal geleceğini belirleme ve devletini kurma hukukuna sahip Güney Kürdistan yönetimin yanlış politikalarını eleştirmek her Kürd ve dostlarının görevidir. Ancak kullanılan üslup, izlenen politika düşmanca olmamalıdır. Toprağı, namusu, şerefi işgal altına alınmış, yara bere içinde kalmış Kürd toplumun politik kurtarıcıları birbirleriyle neyin kavgasını yapıyorlar? İşgal'in aşağılık kompleksinden kurtulmayanlar birbirlerine kılıç çekmede fütursuz olurlarmış. Sormak gerekir, özellikle son bir haftada yurtseverlerin yönettiğinde şüphe duyulan PKK'nin basın, yayın organları, KDP, Güney Kürdistan'a ağır hakaretlerde bulunması ve izleyenleri yalan yanlış politikalarla manipüle etmesi kime hizmet ediyor?

Federal Kürdistan'ın stratejik bir parçası olan Şengal, neden ve kimin hesabına tartışmalı hale getiriliyor.? İran sömürgeci rejimi Maliki ve Haşdi Şabi üzerinde Şengal'ı Irak merkezi hükümetine bağlama politikasına kürdler adına arka çıkılabilinir mi ? Şengal işgal altında Kurtarılmış Federal Kürdistan Bölge hükümetin denetiminde ve yeniden inşa edilmeyi bekleyen bir bölgedir. Sen Şengal'ın inşasına, Kürdistan'ın bağımsızlığına yardım edeceğine sorun çıkarıyorsun! Cizre, Sur, Şırnak gibi yıkılan alanları ve aslı görevini bırakmış Irak rejiminde maaş alan YBŞ'yi Peşmergeye karşı savaşa zorluyorsun.

Ezidiler adına aynı taban ve kişiler üzerine kurulan onlarca örgütün amacı ne olabilir? Ezidiler adına bu kadar örgütün neden ve hangi ihtiyaçtan dolayı kurulduğunu biliyor musunuz? Almanya'da bir toplantıya katılan Ezidiler diğerine neden katılmıyorlar ?  Açık ki, Ezdi Kürdler için önerilen Otonominin tek hedefı, Şengal'ın Kürdistan Federe Devletine bağlanmasını engellemektir. Bu politika her şeyden önce Ezidi Kürdleri Kendi ana gövdesinde, Kürdistan'da, Kürdlükten ayrı göstermedir. Ezidilere hakarettir.

İşgalci bölge devletlerin birliğini Kürdistan'ı daha çok parçalara bölme politikasıyla savunmak dehşet vericidir. Sömürgeci politikaların dümeninde olan veya siyaset lügatinde dibe vurmuş bir kısım ahmakların, ''Zazalar Kürd değildir'' politikasından ne farkı var.? Tek ayak üzerinde kalmış işgalci devletler, Kürdleri Kürdlerle vurmaktan başka çaresi kalmamış gibi görünüyor. Farklı inanç ve eğilimleriyle fazlasıyla hırpalanan Kürd milleti, ulusal kurtuluş stratejisine hizmet etmeyen politikaları boşa çıkarılmalıdır. Kurdurulan YBŞ, neyin karşılığında Irak merkezi hükümetinde maaş alıyor? Neden bütün herkesin gördüğü bu yanlış politikalar ters yüz edilerek Kürdlere anlatılıyor? Neden Batı Kürdistan'ın savunması için eğitilen ROJ Peşmergelerin kendi toprağını, halkını savunması savaş sebebi sayılıyor ve Rojava Kürdistan'ına girmelerine engel çıkarılıyor? Menbiç'in IŞİD işgalinden kurtarılmasından binlerce Kürd yurtseverin, direnişçinin kanı dökülüyor. Ama sen Ankara tehdidine karşı Esad rejimin denetimine veriyorsun.

Görülen odur ki, siyasi rota belirsiz olunca sonuçlar yenilgili ve dramatik oluyor. PKK hareketi askeri gücü, kitlesel halk desteği, basın yayın ve geniş coğrafik yaygınlığı bakımında birçok devletten daha çok imkân sahibidir. Gerillalar kahramanca savaştı. Halk ağır baskı ve katliamlara karşın savaşçılarını yalnız bırakmadı. Ama görülüyor ki sunulan imkânlar ulusal kurtuluş ve işgal altında kurtulmak için değerlendirilemiyor. Sonuçta Kazanılmış bir mevzi ve statünün olmayışı insanın içini acıtıyor. Örgüt yönetimin yaşanan siyasal, toplumsal kırılmalara rağmen hiçbir şey olmamış gibi davranması ve Kuzey Kürdistan'da yaşatılan yıkım ve katliamı bırakıp Şengal'de yeni bir savaş cephesi açmaya kalkışması asıl sorumluluktan kaçıştır. 

Ulusal siyasetin yolu birbiriyle barışık ortak mücadele hukukudur. 38 yıllık PKK hareketin Kürdistan'ın parçaları özgülünde yurtsever Kürd hareketlerine ilişkin yazılı bir programı, ittifak anlayışı yoktur. Kürdistan'ın dört parçasında örgütleniyor, ama Batı Kürdistan'da ENKS'in ofislerini kapatıyor, kadrolarını tutukluyor, örgütlenmelerini yasaklıyor ve ROJ Peşmergelerin gelişini savaş sebebi sayıyor. Kürdleri işgal altında kurtarma iddiasında olan bir hareketin politikası bu olabilir mi? Kuzey Kürdistan'ı özgürleştirme iddiasıyla yola çıkan PKK hareketi varlık nedeninde uzaklaşıyor. Sömürgeci, sömürge ilişkisini genel demokrasi mücadelesine indirgedi. İşgalden kurtulma değil gömülme yolu izlendi. Kürd ulusun birikmiş devasa sorunları, işgalden kurtulma amacı Türkiye'nin demokratikleştirilmesi genellemesine endekslendi.

Türk devlet işgalin kırılmasına yönelik ulusal bağımsızlık stratejisiyle mücadele edilmiyor. Aslında bu yanlış politikalarla Kendilerini savunanları savunamaz duruma getiriyor. PKK Merkez komite düzeyinde bağımsız Kürdistan devletine karşı olduğunu defalarca belirtmesi, bu amaç için direnen, öldürülen ve yaşayan Kürdlerle alay konusu olmuş. Kürdlerin ulusal isyan ruhunu törpülemek, örgütün ideolojik varlık sebebi haline getirmek doğru değildir. Yanlış politikalar Kürdlerin ittifaklarını tanınmaz hale getirmiş, dost ve düşmanlarını belirsizleştirmiştir.

Sömürgeci devlet politikalarıyla örtüşen siyasetler Ezidilerin izolasyonu, Kürdleri içten parçalamadır. YBŞ'nin Kürdistan bölgesi karşıtı cephede konumlanması hiçbir kürde anlatılamaz. Çünkü Şengal'ın gerilim sahası haline getirilmesi Kürd düşmanların müdahalesine açık hale getirir. Şengal işgal altında kurtarılmış resmi olarak Peşmerge'nin korumasındadır. Eğitim amaçlı kamp kuran, barınan çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan Gerillalar henüz yasal değildir, illegal pozisyondadır. Kürdistan bölgesi Şengal'i PKK'ye teslim etse bile koruyamazlar çünkü bölgenin resmi gücü değildir.  

Kürdistan hükümeti işgalci bölge devletlerin Şengal provokasyonunu boşa çıkarmalıdır. Kürdistan Federe devleti PKK yönetimini diyalog yoluyla ikna etmelidir. Gerillalarla Peşmergeler asla çatışmamalıdır. Güney Kürdistan Partileri ve halkı Doğu, Batı ve Kuzey Kürdistan parçaların ulusal kurtuluşuna destek olmalıdır. Kürdistan Federe devleti doğrularını ve politik, diplomatik tecrübelerini diğer parçaların Kürd siyasi otoriteleriyle paylaşmalı ve her parçanın kendi iç dinamizmiyle gelişmesine önem vermelidir. Erbil, Kürd politik hareketlerin diyalog merkezi olmalıdır. Federal Kürdistan Başkanı Sayın Mesud Barzani’nin bağımsız Kürdistan'ı seslendirme stratejisi dört parçada ve Dünya’da büyük bir karşılık buluyor. Fakat parlamentonun çoğulcu yapısının işletilmemesi, ulusal ordulaşmanın partileri aşamaması, ülke ekonomisinin ulusal kalkınma planlamasıyla organize edilmemesi gibi temel dinamiklerin sürüncemede bırakılması güven verici bir vizyon oluşturmuyor.

Kürd siyasi partilerin birbirlerini çekememe ve çatışma politikası halka fatura ediliyor. Bu hareketler arası çelişkileri fırsat bilen sömürgeci bölge devletleri zorla yönettikleri Kürd halkını ağır katliamlardan geçiriyor. Federal Kürdistan yönetimi bu doğrultuda çok iyi bir sınav verdiği söylenemez. Türkiye'nin her canı istediğinde PKK bahanesine sığınarak Güney Kürdistan topraklarını bombalaması, Irak ve Federal Kürdistan yönetimlerin ciddiyetini sorgular hale getirir. Devletler arası sınırları ihlal suçunu işleyen Türk işgalci cumhuriyetine tavır alınmalıdır. Kürdistan Federe Devleti sessizliğini bozmalıdır. Halk TC'nin keyfi sınır ötesi bombalamalarına tepki vermeli, sesli protestolarda bulunmalıdır.

YNK, GORAN Kürdistan özgürlük mücadelesinde ömür tüketmiş Peşmerge geleneğinde olan siyasi yapılardır. İran katiller cumhuriyeti ile ilişkilerini gözden geçirmelidirler. İran Şii azınlık rejimini içişlerinde bu denli aktüel hale getirmeleri, İç toplantılarını bu sinsi, alçak rejimin bilgisi dahilinde yapmaları ve İran yanlısı, karşıtı biçiminde ayrışmaları tek kelime ile dehşet vericidir. Dar ağaçlarını sadece Kürdler ve Belucinler için kuran bu çağ dışı, kadın düşmanı Molla rejimine tavır alınmalıdır.

İran Şii azınlık cumhuriyeti, Ortadoğu’da politik Kürd şahsiyet ve hareketlerin en sinsi düşmanıdır. Mahabad Kürd Cumhuriyetin lideri Gazi Muhamed ve yoldaşların katilidir. Dr. Kasemlo'yu Viyana'da, Dr. Şerefkendi ve üç lider kadroyu Almanya'da katleden uluslararası kriminal bir devlettir. Kakai, Ezidi ve Belucinleri inançlarından dolayı her türlü baskı uygulayan, öldüren cinayetler cumhuriyetidir. Partiya Azadiya Kürdistan (PAK), Kürdistan Demokrat Partisi İran (I-KDP) ve diğer Rojhelat'lı siyasi, sivil örgütlerine destek çıkmalıdır. YNK ve GORAN'nın, İran rejimi ile siyasi, ticari ilişkileri biliniyor. Ancak bu ilişki herhangi bir Kürd hareketi aleyhinde gelişmemelidir. YNK, GORAN ve PKK yönetimleri İran faşist rejimine tavır almalıdır. Kürd yurtseverlerin YNK, GORAN ve PKK'de beklentisi bağımsızlık felsefesinde ısrarlı olmalarıdır. 

KDP. Kürdistan Demokrat Partisi İran, PAK (Partiya Azadiya Kürdistan İran, Rojava Peşmergeleri ve PKK'den ayrılan Kuzey Kürdistan’lı savaşçılar, Federal Kürdistan'ın özgürlük mücadelesinde ağır kayıplar verdiler. Kürdistan'ın birliğine, bağımsızlığına hizmet etmeye devam ediyorlar. PKK ve denetimindeki örgütler bütün bu Kürd hareketlerin izlediği yolu izlemelidir. Kürd siyasi grup ve partileri Kürdistan'ı işgal altında kurtarmanın projeleriyle mücadele etmelidir. Kürdistan devleti, ulusal ordu, ekonomi bütünlüğü ve uluslararası hukuka uygun tanınma referansları olmazsa işgal altında kurtarılan hiç bir parça uzun vade de korunamaz. 

Bu makale toplam: 10304 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:08:57:15
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Mehmet Kobal

Yazarın Önceki Yazıları

Türk ve Fars saldırganlarını durdurun. Ankara, Nato blokajından çark etti İşgal ve Talan Cumhuriyeti Medya ve Sosyal Medyanın Önemi Kürdlerle Savaşıyor, Rusya'ya 'Arabulucu' Oluyor! Ankara’nın Hayal Edemediği Ayağına Geldi Newroz Piroz Be! Kirli Siyasetin Sefaleti Ecevit'ten Erdoğan'a 'Demokrasi' Kürdler Avukatını Unutmayacak 'Helalleşme' Değil Yüzleşme Olmalıdır Türkiye, Suriye ve Rojava'da kaybetti Yüzyıllık Türk-Kürd Savaşın 'Çözüm' Raporları 'Kolunuzu, Bacağınızı Kopracağım' Dersim Gittikçe Kürtleşiyor ! Savaşın Kaçınılmaz Sonuçları Çanlar Kimin İçin Çalıyor ? Sakine'yi Anlatmak Zor Kürdistan'da Neler Oluyor? Korku Rejimi Çöküşünü Yaşıyor Stratejisiz Savaş ve Barış Politikası! Coronavirüs ne hatırlattı? Türkiye, Suriye'de neyin savaşını veriyor? Zozolar Bitirildi, Lololar Kaldı. İran Rejiminin Kara Kutusu Kasım Suleymani! ABD ve Rusya Türklerle Ne Yapmak İstiyor? Tahir Elçi Öldürüldü, Sur Yıkıldı, Diyarbekir Sustu Güvenli Bölge Basıncı ve Ankara zirvesi! Siyasetin Sefaleti ve Açlık Grevleri Ütopya Nedir? Türkiye düşmansız yönetemez! Siyaset Niçin Yapılır ? ABD ve Rusya Ne Yapmak İstiyor? Sessizlik Savaş Malzemesidir ! Dünya Devletlerinin Kürdistan Hesabı ! Acem Diplomasisi ve Kerkük İşgali! Acem Kılıcı ! İran ve Türkiye'nin Çıkmazı! Yüzyıllık Sykes-Pkot Esareti ve Bağımsızlık Referandumu ! Neden Güvenli Bölge ? Türkiye Demokratikleşir mi? Kürdistan Hava Kuvvetleri ! Koalisyon Güçlerinin Ankara Ayarı ! Kürdler olmazsa Türkiye Ne Yapacak ? Ateşkes ve çözüm arayışı ! Ateşkes Hazırlığı Türk Kolonyalizmi ! Despotizm ! Cihata açılan kapı! Said'lerin Bağımsızlık Çağrısı ! Musul Kimin Yurdu ? Ortadoğu Jeopolitiği ve Cepheler Savaşı 11 ayda yedi bin insan öldüren AKP çözüm istiyor! Tarih nasıl çarpıtılır? Otoriteryanizm ve Kürd Sorunu Erdoğan'ın Türkiye'si Nereye Gidiyor? İşgalin Kendisi Terörizmdir! Sabrımızı Taşırmayın! Türkler Kürdlerin katili olmayı redetmelidir Son Altı Ayda Kaç Yüz Kürd Öldürüldü? Kürd Halkının Sesi, Tahir Elçi Susturuldu! Savaş siyaseti yönetemez! 'Nankör IŞİD' Operasyonu ve Kürdler Hdp'in Barış Mitingine Ankara'dan Bomba ! Kürtlere Karşı Etnik Bir Savaş Yürütülüyor 'Kürd Millet Mesajı' Doğru Okunmalıdır Kürd Milleti Bağımsızlığa Yürüyor İran Rejimi Her Saniye Suç İşliyor Kadına Bakış Nasıl Olmalı ? Dünyanın en güzel şeyi bağımsızlıktır. Tanrıları Nasıl Yarattık? Kuzey Kürdistan Kimin İşgali Altındadır? ''İslam'' Faşizmi Kuşatılmışlık Kürd Devletiyle Aşılacaktır ! Ulusal Kazanımlar Devletsız Korunamaz. Hamidiye Alayları (Bejikler) Rojava ve Ulusal Kimlik ! Siyasi Temsilin Anahtarı Ulusal Bağımsızlıktır. Cenevre 2 ye Kürd'ler Neden Çağrılmadı ? Kürdistan ve Önderlik Sorunu !
x