Yahya Munis: Roboski ile Taksim arasındaki hat Gezi-Taksim olaylarına farklı bir bakış

Roboski ile Taksim arasındaki hat Gezi-Taksim olaylarına farklı bir bakış

(Bu makale roboski olayından sonra yazılmış bir makaledir. Yaratmış olduğu etki ve yazılım hikayesini-serüveni makalenin altındaki Notta okuyacaksınız.)

Yahya Munis

29.12.2019, Paz | 12:17

Roboski ile Taksim arasındaki hat Gezi-Taksim olaylarına farklı bir bakış
Makaleyi Paylaş

Küçüklüğümden hatırlıyorum, 1960’lı yılların sonlarında Şırnak’ta iki kişi arasında bir münakaşa sonucunda bir kavga oluyor. Kavga edenlerden birisi hasmını kolundan bıçakla yaralıyor. Yaralayan yakalanıyor. Hâkim, saldırganı yargılama neticesinde, saldırganın dışında herkesi hayretler içerisinde bırakacak çok yüksek bir cezaya çarptırıyor. 16 yıl.

Herkes bu yaralamanın karşılığının bu kadar aşırı olmaması gerektiğini düşünürken, ceza alan şahıs ise hiç de hayretler içerinde olmayıp, aksine normal karşılıyordu. Saldırganın akrabaları, bunun sebebini ceza alana sorduklarında şu cevabı alıyorlar. “Bu olay sizin bildiğiniz gibi değildir. Aslına bakarsanız aldığım bu ceza bu yaralama ile ilgili değildir. Ben bundan çok uzun bir zaman önce hiç kimsenin haberi olmadan bir adam öldürdüm. Maktulun ailesi de dahil olmak üzere hiç kimsenin (benim yaptığımdan) haberi olmadı. Olay benimle Allah arasında kaldı. O zamandan beri olay faili meçhul olarak kaldı. Aslına bakarsanız bana verilen bu ceza ( bir nevi Allah’ın adaletini yerine getirircesine ) faili meçhul olarak kalan o cinayetin bedeli olsa gerek.

Tıpkı bu olaydaki gibi Taksim’deki Gezi Parkı’nda yerinden sökülmeye çalışılan birkaç ağaca karşı ( Türkiye tarihinde benzeri olmayan ) oluşan tepki-nümayiş, başta Ak Parti yetkilileri ve Gezi eylemcileri de dahil olmak özere, herkesi şaşırttı. Bu ülke nice ağaç-orman kıyımına ve derin devletin arkasında olduğu Cumhuriyet mitingler gibi toplumsal olaylara sahne olmuşken ne oldu da bu sefer toplum hükümete karşı bu büyük tepkiyi gösterme gücünü kendinde gördü.

Bunun cevabının Roboski katliamında aranması gerektiği kanaatindeyim.

Roboski’de 34 masum ve mazlum insan haksız yerde katledildi. İşin içerisinde kasıt olmadığına da inanıyorum. Fakat her ne şekilde olursa olsun, ortada bir katliam var. Başta Başbakan olmak üzere Hükümet bu katliamın faillerini ortaya çıkarıp mazlumiyetlerini hakkaniyet içerisinde giderip, maktullerin ailelerinin ( özellikle kalbi kırık annelerin ) gönüllerini alıp helalleşmeyi sağlayacağı yerde, televizyona çıkıp başa kakarcasına “Onlara bu kadar para verdik başka ne istiyorlar… Kimse kaçakçılığı meşru görmeye kalkışmasın… Esasen maktuller içerisinde çok sayıda terörist de vardı… (mealen) Yapılan hareket meşrudur…” gibi ifadeler kullandı. Kaldı ki şu ana kadar aileler hükümetin verdiği paraları da almadılar. Failler bulununcaya kadar almamaya da kararlıdırlar.

İslam dininin şeriatının neresinde İngiliz emperyalizminin (şeytanca ve bir gün lazım olabilir niyeti ile) masa başında ve Müslüman Kürt halkının rızası olmadan ve Onlara rağmen, birinci derecede akraba ve aile fertlerini dahi bir birinden ayıran sınır çizgisinin meşru ve şeriata uygun olduğunu beyan eder. Şuurlu bir Müslüman bunu nasıl savunur. Bu tavır hangi İslami ahlak ve düstura uyar.

Müslüman’ın görevi, İngiliz’in emperyalistin ( İslam ümmetini parçalamak için) masa başında çizdiği sınırların bekçiliğini yapmak değildir. Bu sınırları kaldırmaktır. Kaldıramıyorsa (Davutoğlu’nun Barzani’ye söylediği gibi) bu sınırları manasızlaştırmak olmalıdır.

Konunun iyi anlaşılması için burada bir parantez açmak istiyorum.

Bana göre Ak Parti ( özellikle Tayip Erdoğan’ın liderliği ) Kemalist Türkiye’de ( çok kelimesi dahi yetersiz kalır düşüncesiyle ) olağan üstü – mucizevi başarılarla Türkiye’nin çehresini değiştirdi.

Ak Parti iktidarı ile Türkiye Cumhuriyetinin Kemalist paradigması devrim niteliğinde değişime uğradı. Kurucu ana aktörleri olan ve cumhuriyetin kuruluşundan sonra iktidar olmaktan dışlanan Müslüman Anadolu halkı (İslamcılar) ile Kürtlerin, 80 yıl sonra tekrardan kurucuları oldukları Cumhuriyetin aktif yöneticileri olmak için sahneye çıkma imkânına kavuştular.Sadece bu olgu bile Ak Parti hükümetinin önünde şapka çıkarıp minnettar olmamız için yeter, artar bile!

Kürtler ile Anadolu’nun mazlum ve dışlanmış halkı canı pahasına da olsa bu anti Kemalist iktidarını bir şans olarak görmeli, düşmesine asla ve asla fırsat vermemelidirler. Özellikle hareketin liderliğini Kemalistlere yem olarak yedirmemelidirler. Bu böylece bilinmeli! Fakat Erdoğan ve Hükümeti de kibirden arandırılmış tasavvufi bir ahlak ve terbiyeyle halka yaklaşmalıdır.

Ak Parti ve Tayip Erdoğan’ın liderliği Allah tarafında (sinmiş olan) İslam Ümmetinin yeniden dizayn etmek için ortaya çıkarılmış olduğu “yeni bir içtihat-proje” olduğuna da inanıyorum!

Şahsen, 80 yıldır tüm kötülüğün kaynağı olan bu ceberut Kemalist düzen, Cumhuriyetin kuruluşunda, bizi Millet ve aile olarak aldatan, bize yaşatmış olduğu Cehennemvari yaşantıdan kurtaran Ak Parti ve Onun  liderliğindeki Tayip Erdoğan iktidarın selameti için, aman tökezlemesin diye dua ediyorum, özerinde titriyorum. Fakat Erdoğan iktidarı da bizi geçmişe özendirecek tavırlarından sakınmalı ve kendilerini Kemalizm’in tüm uygulamaların tortularından da arındırılmalıdır. Herkesin bunu bilmesinde de sakınca görmüyorum.

Buna rağmen, Tayip Erdoğan’ın Roboski katliamı ile ilgili TV de canlı olarak yaptığı değerlendirme ve açıklamaları dinlediğimde tek kelime ile dehşete kapıldım. Allah nezdinde, kendim için endişeye kapılırcasına, kendisi için çok da endişeye kapıldım. Çünkü ortada büyük bir zülüm var. Allah’tan başka sığınacak kimseleri olmayan, ortada kalan bir mazlum kitle var. “Mazlum vicdanların sesi, “Kimsesizlerin kimsesi” olarak ortaya çıkan ve başlarına bir bela geldiği zaman sığınabilecekleri bir liman olarak bildikleri Tayip Erdoğan’ı değil yanlarında, artık karşılarında görme hayal kırıklığını yaşıyorlar. Tek yapabilecekleri Allah’a sığınıp çaresizliğin verdiği haleti ruhiyesi içerisinde beddua etmektir herhalde.

Nitekim fahri kainat Muhammed Mustafa (sav) meşhur bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar: Hz. Peygamber Muaz’ı Yemen’e Vali olarak gönderildiğinde kendisine şöyle dedi: “ (Ey Muaz ) Mazlumun bedduasından kork. Çünkü mazlumun bedduası ile Allah arasında hiçbir engel yoktur.”([1])

Başta Başbakan Tayip Erdoğan olmak özere, tüm hükümet üyeleri ve Ak Parti yetkilileri şunu bilmeliler ki, Roboski’li mazlum aileler değil bir defa, gece gündüz ( büyük ihtimalle isme özel ) beddua ediyorlar. Yukarıdaki hadise istinaden bu beddualarla Allah arasında hiçbir engelinde olmaması, şahsen beni dehşete düşürdüğü gibi,başarıların devamı için duacı olduğumuz ve özerinde titrediğimiz(Müslüman, dindar ve içlerinde Allah korkusunun olduğundan şüphe etmediğimiz) başta Başbakan olmak üzere tüm hükümet ve Ak Parti yetkilileri dehşete ve korkuya kapılmalılar. Şahsen Taksim olayından fazlasını bekliyordum. Şu ana kadar yetkililerin canına ve hükümetin yıkılışına varacak derecede bir olayın olmaması büyük bir tesellidir. Allah’ın Ak Parti projesinden vaz geçmediğinin kanıtıdır.

 Taksim olayı, Roboski ve benzeri olaylar konusunda Ak Parti kadrolarının uyanıp kendilerine gelmesi için ilahi bir ikaz olduğuna inanıyorum.

Nitekim Bediuzzaman  Hazretlerinin “Beşer zulmeder, kader adalet eder” hikmetli sözleri gereğince, zülüm eden beşerin, kaderin adaletinden kaçmak mümkün değildir.

Bu mazlum anneler ile Allah (cc) arasında bir perdenin olması düşüne bilinir mi?

Hükümet yetkilileri tıpkı “ Allah’ın Kuran’ı kerimdeki Abese suresinde Hz. Muhammed (asv)’ı (görünüşte aham-şaham bir özelliği olmayan) kör adam için (müşriklerin ileri gelenleri ile değil de kör adamla ilgilenmesi gerektiği için ) ikaz ettiği gibi, Başbakanda etrafındakilere, TV ve Gazeteler de yorum yapıp ahkam kesen entellerin görüşlerine değil de Roboskili analara yönelmelidir. Onların Arşa ulaşan feryatlarını göz ününde bulundurup, önemsemelidir. Sorunun kaynağının orada olduğunu idrak etmelidir. Onlara karşı merhamet kanatlarını önlerine sermelidir. 

Bülent Arınç’ın Hükümet adına ”Çapulcu olarak niteledikleri” Gezi eylemcilerden önce Roboski analardan özür dilemeli, Taksime yöneleceğine, Roboskili mütedeyyin ve mazlum anne ve ailelere dönmeli. Yoksa şu anda gözümüzün önünde cereyan ettiği gibi Allah (cc), onları “çapulcu, sarhoş ve berduşların” önünde diz çöktürmesine muhtaç ettirebilir. Büyük ihtimalle düşüşlerine sebebiyet verebilir.

 Başbakan bir an önce mazlum Roboskili annelerin önüne diz çöküp özür dilemeli, gönülleri almalı. Onlarla helalleşmeli. Hatta ( kendisinin sık sık söylediği gibi) annelerin ayağının altını öpmeli. Ne de olsa “cennet anaların ayağının altındadır.” Bunu yaparak küçülmez, oyları düşmez. Bilakis bu tavır onun için büyük bir prestij olacağı gibi Ona teminat veririm ki oyları p çıkar.

Yoksa korkarım ki ( Allah muhafaza etsin) bu iktidar Allahtan gelecek daha fazla felaketlere maruz kalabilir.

Taksim olayları durur Maksim başlar. Maksim durur Caksim başlar v.s…

Bu mazlum annelerin günüleri alınıp helalıklarını alınmadığı müddetçe, Sn. Erdoğan ve iktidarının rahat etmeyeceği kanaatindeyim. Ben şahsen her an ayaklarının bir yere takılacağı endişesini taşıyorum. Ve bu mazlum ve mağdur annelerin günüleri alınarak bu sorun sulh ve salahiyet içerisinde çözülmediği müddetçe endişemiz de devam edecektir.

Dorum bu mihverde iken sorumluların, yataklarında nasıl rahat uyuyabiliyorlar.

Yataklarında nasıl rahat uyuyabiliyorlar. İnançlı kimseler olduklarına göre bu vurdum doymazlık cesareti nerden aldıklarına da doğrusu şaşırıyorum.

 Bir Ak Parti iktidarı muhibbi olarak çok endişeliyim. Benden hatırlatması! 

05.06.2013

Yahya Munis

Araştırmacı – Sivil toplumcu/ ANKARA

[email protected]

 

 

NOT. Roboski olayından sonra, olay nedeniyle bu makalenin yazılmasının serüveni-hikayesi, zamanın Başbakanı Tayip Erdoğan üzerindeki oluşturduğu etki ve onu ilk ve son defa Roboski aileleriyle bir araya gelmesine vesile olması…

From: [email protected]

To: [email protected]

Subject: Yahya Munis - Roboski ile Taksim arasındaki hat

Date: Wed, 12 Jun 2013 13:09:30 0000

Sayın Ahmet Taşgetiren, Bugün Gazetesi yazarı

Sn. Ahmet TAŞGETİREN

 Değerli ağabeyim,

 Muhterem Ahmet hocam,

Aylardan beri içimi kemirip, uykularımı kaçıran, Hz. Muhammed (asv) Hadisi gereğince, em-pati yaptığım için bir türlü aklımdan çıkmayan, bir Erdoğan ve Ak Parti muhibbi olarak Sn. Başbakanın şahsı ve Hükümetinin geleceği için beni ciddi bir şekilde endişeye sevk etmekten dolayı (Taksim olayları vesilesi ile) Roboski olayı ile Taksim krizinin ilişkilendiren bir yazı yazdım. Hükümeti silkeleyip kendine gelmesine faydası olacaksa bunu sizin yardımıyla bir yerde yayınlatmak da istiyorum.

Bu konuda tavsiye ve öneriniz muvacehesinde hareket etmek arzusundayım.

Hükümete yol göstereceğine ve Taksim krizinin kesin sebebinin ve krize yönelik kesinlikle çözümleyici  faydası olacağına inandığım için acilen zatıalinize göndermek kendime vazife bildim. Allah'tan Sorunun çözülmesine vesile olması dileği ile saygılarımı sunarım.

     Neticeden beni bilgilendirirseniz memnun olurum.

     Hürmetlerimle

Yahya Munis

__________________________________________________________________________________________________________

Date: Thu, 13 Jun 2013 10:55:36 0300

Subject: Re: Yahya Munis - Roboski ile Taksim arasındaki hat

From: ahmettasget @.........com

To: [email protected]

Muhterem kardeşim, yazınızı okudum. Gerçekten çok etkilendim. Bu yazının sayın Başbakan'a ulaşmasını dilerim. Ancak bunun medyada yayınlanmasının etkisini azaltacağını düşünürüm, iki, sizin gayenizin dışında Tayyip Erdoğan aleyhinde malzeme olarak kullanılacağı endişesini taşırım, muhtemelen yayınlanacak "uygun" yer bulunamayacağını tahmin ederim.

Ne yapılabilir?

Ben bunu bu konularla ilgilenen sayın Beşir Atalay'a bir üst yazı ile mail olarak iletebilirim. Siz nasıl düşünürsünüz, kanaatinizi bildirin. Paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Selam ve dualarımla. Allah'a emanet olunu

Ahmet TAŞGETİREN

NOT:

Gazeteci Sn. Ahmet Taşgetiren,

Aşağıdaki makaleyi Sn. Beşir Atalay vasıtasıyla zamanın başbakanı Sn. Erdoğan'a iletti. Sn. Erdoğan bunu okuduktan sonra Cizre Hava Limanı açılışı için Gittiği Cizre'ye Hava Limanın açılışı akabinde kendisinin ısrarlı daveti üzerine ve Sn. Selahattin Demirtaş’ın devreye girmesiyle çağırdığı Roboski mağdurların aileleri ile ilk defa bir araya gelip Roboski katliamını baş başa görüşmüşlerdir.

 

 

 

 

Bu makale toplam: 6657 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:19:28:04
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Yahya Munis

Yazarın Önceki Yazıları

Öcalan: 'Bizimkiler devlete uzak düştü, halletmeliyiz!' Artık söz sırası Öcalan ve PKK’de Kürt Toplumu Bu Kadar İhaneti Kaldırmaz!!! PKK’nin Barzani ve KDP’ye karşıt olmasının nedenleri ve PKK’nin üstlendiği görev! Yeni Bir Yaşama Başlarken... Tüm Dostlara Teşekkürler Yeni Bir Çözüm Sürecine Doğru –1– Demirtaş Öcalan’a neyin hesabını verecek, Kürt milletine vereceği hesap ne olmalı? Demirtaş–Öcalan arasındaki vekâlet savaşı ve Kürt siyasetinin sefaleti… Kürt milletine, çocukları için Kürtçe seçmeli dersi seçme çağrımızdır…!!! Erdoğan’ın muhatapsız çözüm süreci Erdoğan’ın Kürtlerle imtihanı ve geleceği…??? Kürtler, toplumsal yok olma tehlikenin farkındamıdırlar? Kürt milleti, PKK’yi kusmak istiyor, amma velakin… Sol Düşüncenin Kürt Milli Davası Üzerindeki Tahribatı ve Kürt Milletine Maliyeti! 'ABD Afganistan’dan çekiliyor, Kürdistan merkezli büyük oyun başlıyor' “Kandil Dağı Kadar Kürt, Anıttepe kadar Kemalist” olmak, Kürdün derdine çare olur mu? –4 FETO ile mücadele ve Mescid-i Dırar olayı! Üst Aklın Kürt Planlaması ve Kürtler'in çaresizliği –3 Filistin Kürtlerin nesi oluyor? Öcalan: “Bu çatışma bitmez, bu çatışmayı bitireni bitirirler” –2– Erdoğan ile HDP arasındaki savaşı nasıl okumalıyız?-1- Karanlık eller tarafından şehid edilen Mele İzzeddin Yıldırım’ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle Batan güneşe tapan Kürt siyasetinin iflası ve yeni güneşin doğması PKK sistemi ve üstlendiği rol – 3 Öcalan’ın liderliğe hazırlanması ve kahramanlaştırılması-2 Bir 'Halk Çocuğu' olarak Abdullah Öcalan ve onun liderliği –1 Evet “ABD’nin Irak’a saldırısı ve saldırıdan sonraki muhtemel gelişmeler(*)” dedik…! İnsan ve Kıyamet! Neden Kürt değerlerine saldırıyorlar? –3– Bersisa yolundaki Şivan’a cevap…!-2 Şivan üzerinden yeni proje mi? Kürtlere karşı Tarih tekerrür mü ediyor? Kürt devleti kurulum sürecine girerken, Kürtler ne yapmalı? –10– Kürt sorunu çözüm projesi için ilk adım; 'Kürt toplum sorunları araştırma merkezi…!' –9 Dünya Kürtlere borçlarını ödemek istiyor, fakat…? - 8 ABD'nin Kürt-sel dönüşüm projesi Yeni bir Kürdistan bölgesi için ilk adım! Kürdistan'da yumuşak gücün oluşması – 7 Tarikat ve Medreselerin Kürt Toplumundaki Konumu - 6 PKK ile Nereye Kadar–5 PKK’nin devreye sokulması - 4 Kürt halkının sosyolojik yapısı ve PKK’nin Kürt halkı arasında taban bulması -3 Kürtler ile Türklerin tarihten gelen ilişkileri ve Kürt sorunun oluşması - (2) Kürt meselesinin çözümünde Tarikat, Medrese ve Ulamaların rolü! Faşist ruhlu Türklerle asla...!!! Erdoğan'ın hırsı Bahçeli'nin tuzağı Ziya Gökalp'ın büyük çilesi KÜRTLER ve Türklere kurmuş olduğu tuzak! -2 Türk milliyetçiliği, Türk'e kurulmuş bir tuzak mı? -1 Yenidünya düzeninde Kürtlerin rolü ve önemi ABD'nin Kürt politikası ve Kürtlerin geleceği ABD'nin PKK'nin Başına Ödül Koymasının Anlamı ? Ahmet Ağırakça hocanın tahrifat olayı! İsmen ve Cismen Kürtleri bitirmeye çalışmak! Erdoğan'ı tekrardan seçtiren faktörler SURUÇ olayı yeni bir ROBOSKİ'dir! Hizbullah'a açık mesajımdır - 2 PKK ve Kemalistlerin Kıskacında ki Kürt siyaseti Hizbullah, HUDA-PAR ve HDP Ak Parti'nin Kürdistan vedası! HDP'ye Kemalistler tarafından kayyum atanırken! Kürdistan referandumuna karşı çıkarak, Aslında neye onay verdiğinizin farkındamısınız? (Allah katında) Sn. Erdoğan için geri sayım başlarken! (2) Ak Parti’nin kaderi ve Kürtlerin geleceği! (1) Kürtleri kurban olmaya zorlamak!
x